Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ԴԵՊՔԻ ՎԱՐՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ   ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՓԱԹԵԹ     Մոդուլ 7Սոցիալական ծրագրի մոնիթորինգ և արդյունքների գնահատում
Մոնիթորինգ և գնահատումՀամագործակցության ցանցը կազմակերպում է սոցիալական միջամտության ծրագիր` սոցիալական կարիքները նվազեցնե...
Ծրագրի պլանավորում և կենսագործում   Դեպքի վարում – մոդուլ 7 – էջ 3
Ծրագրի արդյունքների գնահատումԱրդյունքների գնահատումն ի հայտ է բերում տեղի ունեցածփոփոխությունները , դրանց կայունությունը և...
Արդյունքների գնահատումն ի հայտ է բերում տեղի ունեցած  փոփոխությունները, դրանց կայունությունը և սոցիալական կարիքների   ...
Համապատասխանություն (1)  Սոցիալական պաշտպանության ծրագրի գնահատումը,մասնավորապես եթե այն իրականացվում է դեպքերի վարման ...
Համապատասխանություն (2)  Համապատասխանությունը բազմաբովանդակ գաղափար է. աջակցության ցանցը  պետք է որոշի այն չափորոշիչներ...
Արդյունավետություն  Այս հայեցակետն արտացոլում է այն աստիճանը, որքանով ծրագիրը բավարարել          է իր ստեղծման ...
Կարևորություն Ելնելով իր առջև դրված կարիքներից` ծրագիրը որդեգրել է առկա         տարբերակներից լավագույններըՄիշտ օգ...
ՄատչելիությունԾրագրի իրականացման                  Ֆիզիկական և գործընթացները հեշտ            ...
Ընդունելիություն   Ծրագիրը հաշվի է առել հաճախորդների   մշակութային նախապատվությունները և    բարոյական պարտականու...
Յուրաժամություն    Ծրագիրն իրականացվել է առանց   ( վարչարարական պատճառներով կամներգրավված սուբյեկտների միջև ընդհարում...
Թափանցիկություն  Ծրագրի արդյունքները հարկավոր է համեմատել ծրագրիակնկալվող նպատակների հետ, իսկ եթե դրանցից որևէ մեկից շեղո...
Կայունություն ( արդյունավետություն ) Ծրագրի ծախսային մասը լավ է գնահատվել, և ծրագիրը     կայուն է եղել մինչև դրա ավա...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ինտեգրված սոցիալական ծառայություններ՝ Ձեռք մեկնել առավել խոցելիներին: Ուսումնական փաթեթ դեպք վարողների համար:

Մոդուլ 7

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Ինտեգրված սոցիալական ծառայություններ՝ Ձեռք մեկնել առավել խոցելիներին: Ուսումնական փաթեթ դեպք վարողների համար:

 1. 1. ԴԵՊՔԻ ՎԱՐՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՓԱԹԵԹ Մոդուլ 7Սոցիալական ծրագրի մոնիթորինգ և արդյունքների գնահատում
 2. 2. Մոնիթորինգ և գնահատումՀամագործակցության ցանցը կազմակերպում է սոցիալական միջամտության ծրագիր` սոցիալական կարիքները նվազեցնելու նպատակով:Ցանցը պետք է վերահսկի և գնահատի այդ ծրագրի արդյունքները: Մոնիթորինգի և գնահատման միջև տարբերությունն ավելի լավ ընկալելու համար, մենք կարող ենք դիտարկել հետևյալ օրինակը` եթե մեզ հարկավոր է ճանապարհորդություն կազմակերպել, ապա մեզ հարկավոր է լավ ավտոմեքենա, լավ երթուղի, լավ վարորդ և այն անհրաժեշտ հմտությունները, որոնք կարող են պահանջվել ճանապարհորդության ընթացքում ի հայտ եկող չնախատեսված հանգամանքներին արձագանքելու համար: Միևնույն ժամանակ մենք չպետք է մոռանանք վերջնական նպատակակետը: Մոնիթորինգի գործընթացն ուշադրություն է դարձնում այս բոլոր տարրերին, մինչդեռ գնահատման գործընթացը միայն հաշվի է առնում նպատակակետին հասնելու հանգամանքը, թե արդյո՞ք ճանապարհորդությունը նպատակահարմար է եղել և արդյո՞ք գոյություն ունի այլընտրանքային նշանակետ: Այսպիսով , պետք չէ շփոթել մոնիթորինգը և արդյունքների գնահատումը : Սոցիալական ծրագրի ճիշտ տնօրինումը ( մոնիթորինգի գործընթացի շեշտադրում) անհրաժեշտ, սակայն ոչ միշտ բավարար պայման է հանդիսանում ծրագրի հաջողության համար ( որը միշտ արձանագրվում է սոցիալական և անձնական պայմանների բարելավման տեսքով) : Դեպքի վարում – մոդուլ 7 – էջ 2
 3. 3. Ծրագրի պլանավորում և կենսագործում Դեպքի վարում – մոդուլ 7 – էջ 3
 4. 4. Ծրագրի արդյունքների գնահատումԱրդյունքների գնահատումն ի հայտ է բերում տեղի ունեցածփոփոխությունները , դրանց կայունությունը և սոցիալական կարիքներինվազումը Հեշտ չէ գնահատել սոցիալական ծրագրի արդյունքները: Հարկավոր է մտապահել հետևյալ հարցերը`1. Շատ դեպքերում գոյություն չունի որևէ պարզ «վերջնական նշանակետ», այլ կան միայն մի շարք միջանկյալ նշանակետեր: Մենք պետք է դիտարկենք ցանկալի արդյունքները երեք տարբեր մակարդակներով` կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ մակարդակներով: Կարճաժամկետ արդյունքները պետք է ավելի պարզ լինեն, քան երկարաժամկետ արդյունքները:2. Ցանկալի արդյունքները կարող են փոխվել ծրագրի ընթացքում: Կարևոր է, որ բոլոր փոփոխությունները կիսվեն համագործակցության ցանցում:3. Կարևոր է ունենալ ցանկալի արդյունքների վերլուծական նկարագիրը: Այս նպատակով օգտակար է կիրառել մի ձևաչափ` հաջորդ սլայդում ներկայացված օրինակով… Դեպքի վարում – մոդուլ 7 – էջ 4
 5. 5. Արդյունքների գնահատումն ի հայտ է բերում տեղի ունեցած փոփոխությունները, դրանց կայունությունը և սոցիալական կարիքների նվազումըՀնարավոր է անցկացնել արդյունքների գնահատում հետևյալ բնագավառներում.Գիտելիքների և կարողությունների փոփոխություն /բարելավումԱրդյո՞ք տվյալ անձը կամ ընտանիքը ձեռք է բերել որոշակի նոր հմտություններ և գիտելիքներ:Որո՞նք են դրանք: Ինչպե՞ս դրանք կարող են օգտակար լինել:Մտավոր մոտեցումների փոփոխություն /բարելավումԱրդյո՞ք տվյալ անձը կամ ընտանիքը փոխել է իր հայացքները կյանքի, իր սոցիալականհարաբերությունների և առհասարակ աշխարհի վերաբերյալ: Որո՞նք են դրանք: Ինչպե՞ս:Արդյո՞ք այս փոփոխությունը կարող է նպաստել նրա սոցիալական կարիքների լուծմանը:Վարքագծի փոփոխություն /բարելավումԱրդյո՞ք տվյալ անձը կամ ընտանիքը բարելավել է իր սոցիալական և մասնավոր վարքագիծը,մասնավորապես վարքագծի խնդրահարույց և ախտանիշային տարրերը: Որո՞նք են դրանք:Կենսամակարդակի փոփոխություն /բարելավումԱրդյո՞ք տվյալ անձը կամ ընտանիքը բարելավել է իր կենսաոճը: Մասնավորապես, արդյո՞քնրա ոչ ֆորմալ սոցիալական ցանցն ավելի լայն է, քանի մինչև սոցիալականմիջամտությունը:Այս փոփոխություններից/ բարելավումներից յուրաքանչյուրի համար պետք է իրականացվիժամկետային կայունության գնահատում: Դեպքի վարում – մոդուլ 7 – էջ 5
 6. 6. Համապատասխանություն (1) Սոցիալական պաշտպանության ծրագրի գնահատումը,մասնավորապես եթե այն իրականացվում է դեպքերի վարման մեթոդաբանությամբ, միշտ իրենից ներկայացնում է դրա համապատասխանության գնահատում` ձեռք բերված արդյունքների մասով: Համապատասխանության գնահատումը արդյունքներըվերահսկելու և գնահատելու այլընտրանքային տարբերակ է, որը կապում է այս երկու գործողությունները: Դեպքի վարում – մոդուլ 7 – էջ 6
 7. 7. Համապատասխանություն (2) Համապատասխանությունը բազմաբովանդակ գաղափար է. աջակցության ցանցը պետք է որոշի այն չափորոշիչները, որոնք նա ցանկանում է օգտագործել յուրաքանչյուր հայեցակետի համար: կայունություն թափանցիկությունարդյունավետություն համապատասխանություն յուրաժամություն կարևորություն ընդունելիություն մատչելիություն Դեպքի վարում – մոդուլ 7 – էջ 7
 8. 8. Արդյունավետություն Այս հայեցակետն արտացոլում է այն աստիճանը, որքանով ծրագիրը բավարարել է իր ստեղծման հիմքում ընկած կարիքներըՕԲՅԵԿՏԻՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ գնահատվում է մի շարքստանդարտացված ցուցանիշներով և չափանիշային ուղենիշներով:ՍՈՒԲՅԵԿՏԻՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ( ընկալվող որակը) գնահատվում էծրագրի դերակատարների կողմից` ելնելով իրենց տեսակետներից, անձնականնպատակներից և նախապատվություններից:• ներգրավված մասնագետների կողմից ( սեփական արդյունավետությանգնահատում)• շահառուների կողմից• օգտվողների կողմից Դեպքի վարում – մոդուլ 7 – էջ 8
 9. 9. Կարևորություն Ելնելով իր առջև դրված կարիքներից` ծրագիրը որդեգրել է առկա տարբերակներից լավագույններըՄիշտ օգտակար է պատասխանել հետևյալ հարցերին` «Ի՞նչ կարելի էբարեփոխել ապագայում նմանատիպ ծրագրի պարագայում» և «Հետինհայացքով ուսումնասիրելով անցած ուղին` ի՞նչ բարեփոխումներ կարելիէ մտցնել»:Լրացուցիչ չափորոշիչ. արդյո՞ք իրականացված ծրագիրը նույնպեսարդյունավետ կլինի նմանատիպ, սակայն ավելի սուր կարիքներիպարագայում: Դեպքի վարում – մոդուլ 7 – էջ 9
 10. 10. ՄատչելիությունԾրագրի իրականացման Ֆիզիկական և գործընթացները հեշտ գործառնական հասանելի են եղել մատչելիություն դերակատարների համար ( ներգրավված Տեղեկատվության ճիշտ մասնագետներ , տարածում և որոշումների քաղաքացիների և կայացումհաճախորդների համար ) հետևյալ առումներով ` Խուսափում մասնագիտացված ձևակերպումներից Դեպքի վարում – մոդուլ 7 – էջ 10
 11. 11. Ընդունելիություն Ծրագիրը հաշվի է առել հաճախորդների մշակութային նախապատվությունները և բարոյական պարտականություններըԼրացուցիչ չափորոշիչ . ծրագրի իրականացումընախատեսել է գործիքներ հաղորդակցումըմասնագետների և հաճախորդների միջև բարելավելուհամար ` խթանելով վստահության վրա հիմնվածհարաբերությունների ձևավորումը : Դեպքի վարում – մոդուլ 7 – էջ 11
 12. 12. Յուրաժամություն Ծրագիրն իրականացվել է առանց ( վարչարարական պատճառներով կամներգրավված սուբյեկտների միջև ընդհարումների պատճառով) ժամանակի կորստի Լրացուցիչ չափորոշիչ. ծրագրի իրագործումըտուժել է ժամանակավրեպ լինելու պատճառով: Դեպքի վարում – մոդուլ 7 – էջ 12
 13. 13. Թափանցիկություն Ծրագրի արդյունքները հարկավոր է համեմատել ծրագրիակնկալվող նպատակների հետ, իսկ եթե դրանցից որևէ մեկից շեղումներ կան, ապա դրանք պետք է բացատրվեն մյուսից ելնելով: Մոնիթորինգի և գնահատման գործընթացներում պետք էներգրավված լինեն ծրագրին մասնակցող բոլոր սուբյեկտները ( այդ թվում է և հաճախորդները) . տեղ գտած ցանկացած խնդիրներ չպետք է թաքցվեն: Դեպքի վարում – մոդուլ 7 – էջ 13
 14. 14. Կայունություն ( արդյունավետություն ) Ծրագրի ծախսային մասը լավ է գնահատվել, և ծրագիրը կայուն է եղել մինչև դրա ավարտը:1- ին եզրակացություն ` Հարկավոր է գտնել լավագույնհամաչափությունը ծրագրի ծախսային մասի և դրանիցակնկալվող օգուտների միջև:2- րդ եզրակացություն ` Գոյություն ունիարդյունավետության տարրական մակարդակ, որից ցածրարդյունավետության գնահատում չպետք է անցկացվի: Դեպքի վարում – մոդուլ 7 – էջ 14

×