Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La narrativa de Mercé Rodoreda. 2n bat

31,215 views

Published on

Mercé Rodoreda. Narrativa. Tema 3 de literatura per a 2n de BAT.

 • Login to see the comments

La narrativa de Mercé Rodoreda. 2n bat

 1. 1. TEMA 3:La producció literària de Mercè Rodoreda incideix sobre la psicologia delspersonatges. Estàs d’acord amb aquesta asseveració? Explica per què.
 2. 2. MERCÉ RODOREDA
 3. 3. MERCÉ RODOREDA: Biografia● Barcelona 1908-1983 Criada en un ambient on la literatura, el teatre i la música hi estaven presents. El seu avi li va imbuir lestima per la cultura i la llengua catalana. Es va casar amb un oncle seu, 14 anys major que ella que havia tornat dArgentina.
 4. 4. MERCÉ RODOREDA: Biografia II El 1932 publica la primera novel·la: Sóc una dona honrada? Un any després es dedica al periodisme. Abans de començar la Guerra Civil ja hi havia publicat quatre novel·les de les que després renegarà. Entre elles Aloma que tornarà a publicar molt retocada lany 1969.
 5. 5. ● Durant la Guerra recolza a la República amb els seus escrits. A principis de 1939 sexilia fins 1972. Sen va cap a França en un bibliobús de la Generalitat de Catalunya.● Al castell de Roissy-en-Brie, estança dexiliats, inicia una relació amb Armand Obiols, que durarà fins que ell mor.● Ella es dedicarà a la costura per a sobreviure, sense temps per a escriure, sobretot novel·la. Encara així el 1949 serà nomenada Mestra en Gai Saber, per haver guanyat tres vegades els Jocs Florals en llengua catalana, durant lexili.● Es traslladen a viure a Ginebra. En aquesta etapa escriurà La plaça del diamant, considerada lobra més important de la narrativa catalana. Aquesta obra aconseguirà un gran ressò internacional.
 6. 6. ● El 1971 mor Armand Obiol, i lany següent tornarà a Catalunya. A Romanyà de la Selva on morirà el 1983.● Lany 1974 acabà i publica Mirall trencat.
 7. 7. Etapes de lobraA. Anys daprenentatge (1932-1951)B. La transició: les novel·les psicorealistes (1952-1966)C. La maduresa: la novel·la i els mites (1967-1974)D. Les acaballes: les novel·les miticosimbòliques(1974-1983)
 8. 8. Anys daprenentatge (1932-1951)● Des dabans de la Guerra fins a lexili francés.● La condició de la dona, protagonista de les seues obres, té el tret característic en la frustració.● Obres: ● Sóc una dona honrada? ● Del que hom no pot fugir ● Un dia en la vida dun home ● Crim ● Aloma ● Poesia dels Jocs Florals
 9. 9. ● Aloma Novel·la autobiogràfica, relata la història damor entre una adolescent solitària i idealista, i el germà de la seua cunyada. Aquesta relació comporta malestar familiar i fracàs sentimental. Escrita amb narrador omniscient i monòleg interior, presenta una dona que es veu obligada a enfrontar el futur amb el fill del que està embarassada.
 10. 10. La transició: les primeres novel·les psicorealistes (1952-1966)● Durant lexili inicia un període de tristesa, dolor i pessimisme, que plasma en una obra dòptims resultats literaris.● Obres: ● Vint-i-dos contes ● La plaça del diamant ● El carrer de les camèlies.● El pas del temps fa infeliços els protagonistes, abocats a la solitud i a la incomprensió.
 11. 11. La plaça del diamant● Novel·la psicològica, costumista, centra la història en el personatge femení de Natàlia. La protagonista femenina conta la seua vida en un llarg monòleg interior dirigit a un receptor imaginari. La vida de la protagonista la divideix en tres etapes: joventut, primer matrimoni amb Quimet, i segon matrimoni amb Antoni. Ambientada al barri de Gràcia. Ens trobem davant el retrat minuciós duna dona. Natàlia viu una vida desgraciada: pateix un procés de pèrdua didentitat, sotmesa pel seu primer matrimoni que la desposseix fins i tot del seu nom i la converteix en Colometa.
 12. 12. La plaça del diamant
 13. 13. Maduresa: la novel·la i els mites (1967-1974)● Aconsegueix la maduresa literària amb Mirall trencat. És el relat de la tràgica vida de tres generacions duna família benestant de principis de segle XX.● Incorpora a les seues novel·les anteriors un món mític, amb una densa prosa lírica, carregada de ressonàncies misterioses i simbòliques.● Recorre al símbol de la infantesa, del jardí. Oposa el món dels xiquets i dels adults.● Obra pessimista, impregnada pel pas destructor del temps.
 14. 14. Les acaballes: el retorn a Catalunya (1974-1983). Novel·les miticosimbòliques● Domina la fabulació imaginària, plena de simbolisme i de patetisme, culminació del que començà a Mirall trencat, amb una constant reflexió sobre la mort.● Obres: ● Viatges i flors (contes) ● Quanta, quanta guerra... ● Dues narracions pòstumes: Isabel i Maria, La mort i la primavera.
 15. 15. Novel·la danàlisi piscològica● En lobra de postguerra construeix un món narratiu original i de gran qualitat literària.● Presenta el relat entre lintimisme i el misteri psicologista.● Són constants les anàlisis psicològiques que versen sobre: ● Les dificultats en les relacions humanes ● La relació doposició entre els dos sexes ● Reflexió sobre el pas del temps ● Reflexió sobre la vellesa i la mort.
 16. 16. Novel·la danàlisi piscològica● Les protagonistes són quasi sempre dones duna gran força interior.● Des de la seua perspectiva femenina prossegueix la novel·la psicològica de Proust: lanàlisi detallada dels sentiments dels protagonistes a través dels records que els provoquen. Intenta com és possible superar mitjançant la memòria loblit causat pel pas del temps.
 17. 17. Repercussió de la novel·la psicològica en lestil narratiu El seu plantejament narratiu implica innovacions de caràcter formal: ● Desaparició de la trama com a element essencial. ● Abandonament de lacció a favor de lobservació i de levolució psicològica del personatge. ● El protagonista passa a ser més bé un antiheroi. ● Progressiu desplaçament del narrador. ● Subjectivisme narratiu: ús de la primera persona. ● Nou tractament del temps: trencament de la lògica temporal. ● Monòleg interior
 18. 18. Repercussió de la novel·la psicològica en lestil narratiu● Escriptura parlada dels diàlegs.● Lector com a confident involuntari del personatge.● Ús de símbols i imatges per a expressar els sentiments dels personatges.● Lirisme, estil narratiu poètic, ple de simbolisme.
 19. 19. Repercussió de la novel·la psicològica en lestil narratiu● Protagonistes femenines, caracteritzades per: ● Recerca de la identitat ● Recerca de la llibertat ● Ésser oprimit per la societat ● Enfrontada a lordre masclista.● Protagonistes femenines, preocupades per: ● La maternitat ● Lluita social contra el sotmetiment a lhome, el desencís, la incomprensió i la infelicitat. ● La seua introversió anímica i social
 20. 20. Repercussió de la novel·la psicològica en lestil narratiuTot açò provoca el desig de trobar un espai propi: la llarfamiliar, el jardí.La llar els permet aïllar-se de la realitat exterior. Lacasa i el jardí es convertiran en un símbol obsessiu querepresenta la mare que les protegeix.Símbols rodoredians:● El món adult, el present de la protagonista, el patiment.● El jardí, la flor: el món de la infantesa, si es perd → pèrdua de la virginitat.
 21. 21. ● El colom, ésser engabiat, presoner.● Larbre, el cosmos, la immortalitat i la incorrupció.● La lluna, símbol de la mort, també del naixement.● El mirall trencat, la vida trencada, la vellesa, la mort.● Laigua: la puresa, la infantesa, la vida. També apareix estancada.

×