Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

005 Heidi Kakko

 • Be the first to comment

005 Heidi Kakko

 1. 1. EESTI ARENGUFOND : riiklik riskikapitalituru arendaja Heidi Kakko, investeeringute divisjoni juht 7 oktoober 2009
 2. 2. Eesmärgi ks turutõrke leevendamine
 3. 3.
 4. 4.
 5. 5. Investeerimisfaasid
 6. 6. Ainult 5% esitatud äriprojektidest on investeerimisküpsed!
 7. 7. Esitatud äriprojektide jagunemine (200tk)
 8. 8.
 9. 9. Allikas: Allan Martinson
 10. 10. Kas ikka riskikapital ? Järeldus: tõmmata Eestis rohkem erakapitali (äriingleid ja erafonde) varasesse faasi investeerima!
 11. 11. Rohkem kui raha <ul><li>Riskikapital pakub enamat kui raha : </li></ul><ul><ul><li>Kogutud ekspertiis ja teadmised </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontaktivõrgustik </li></ul></ul><ul><ul><li>Tugi müügil, meeskonna kujundamisel ja juhtimisel </li></ul></ul><ul><ul><li>Kapitali kaasamine järgmiseks ringiks </li></ul></ul><ul><ul><li>Protseduurid ja järelvalve </li></ul></ul><ul><ul><li>Distsipliin ja fookus paigas </li></ul></ul>M üüt 1: Riskikapitali investorid tahavad suurt osalust M üüt 2: Riskikapitali investoritel on varjatud eesmärgid
 12. 12. Ma agilised numbrid <ul><ul><li>Raha-tagasi-kordaja versus IRR </li></ul></ul><ul><ul><li>Portf elli raha-tagasi kordaja IRR: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>3X (17%*7 a ) OK </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>4X (22%*7 a ) hea </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>5X (26%*7 a ) väga hea </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>üle 10X (39%*7 a ) imeline </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>ET HOIDA PORTFELLI KESKMIST TOOTLUST : 2x KÕRGEM </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ca 30-50% ebaõnnestumisi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fondivalitsemise kulud </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>T ehingu ajastamine ja kulud </li></ul></ul></ul>IRR 50% 5 aasta kestel 30% abso luutselt minimaalne ootus
 13. 13. Riski- ja erakapitalifondid Eestis <ul><li>Arengufond www.arengufond.ee </li></ul><ul><li>Ambient Sound Investments www.asi.ee </li></ul><ul><li>Baltcap www.baltcap.ee </li></ul><ul><li>Askembla www.askembla.se </li></ul><ul><li>Martinson Trigon Venture Partners www.mtvp.com </li></ul><ul><li>Alta Capital www.altacapital.ee </li></ul><ul><li>Amber Trust www.fbird.com </li></ul><ul><li>Hanseatic www.hanseaticcapital.net </li></ul><ul><li>Gild Bankers www.gildbankers.com </li></ul><ul><li>Skandinaavia : Capman, Eqvitec, Provider, NVP, Innovations Kapital etc </li></ul><ul><li>Vene fondid: Almaz, Delta, DFJ VTB etc. </li></ul><ul><li>CEE fondid: 3TS, MSI, etc. </li></ul>
 14. 14. Kas ja kuidas kaasata investor? <ul><li>Miks investor? </li></ul><ul><ul><li>investeering vs. laen </li></ul></ul><ul><li>Kust neid leida? </li></ul><ul><ul><li>eri investorite erinevad huvid </li></ul></ul><ul><li>Kuidas nendega suhelda? </li></ul><ul><ul><li>investorile meeldivad teemad </li></ul></ul><ul><li>Kas nad varastavad mu idee? </li></ul><ul><ul><li>usalda aga ole ettevaatlik </li></ul></ul><ul><li>Kas nad võtavad mu äri üle? </li></ul><ul><ul><li>ühised huvid </li></ul></ul><ul><li>Kuidas neist lahti saada? </li></ul><ul><ul><li>Läbimõeldud EXIT – riskikapitalisti põhimure  </li></ul></ul>
 15. 15. Arengufondi investeerimisstrateegia <ul><li>Investeeringud tehakse lähtudes majanduslikust tasuvusest. </li></ul><ul><li>Investeeringud tuleb teha koos erainvestoritega ja nendega võrdsetel tingimustel - kaasinvestorid peavad olema sõltumatud. </li></ul><ul><li>Investeeritakse kiire rahvusvahelise kasvuperspektiiviga ettevõttesse, kellel eksisteerib kasvu toetav pikaajaline konkurentsieelis. </li></ul><ul><li>Investeerimisperioodi pikkus on 3-5 aastat. Tüüpilised investeeritavad ettevõtted on tootearenduse läbinud ning on turule sisenenud või seda tegemas. </li></ul><ul><li>Arengufond investeerib vaid omakapitali laiendamisse ega osta olemasolevaid ettevõtte omanikke ärist välja.  </li></ul><ul><li>Arengufond ei jaga ühelgi juhul ettevõtjatele toetust ehk tagastamatut abi. </li></ul><ul><li>Arengufond soovib investeeringu vastu ettevõttes osalust vahemikus 10-49%. </li></ul><ul><li>Investeerimisprojektide orienteeruv iga-aastane tulususmäär (IRR) on 35%. </li></ul>
 16. 16. Arengufondi investeerimisprotsess
 17. 17. Riskikapitali tulevikufookus <ul><li>Tulevikusuunad, millel silm peab : </li></ul><ul><li>(Säästev) energeetika </li></ul><ul><li>Greentech, cleantech </li></ul><ul><li>Eluteadused </li></ul><ul><li>ITC/tarkvara/rakendused </li></ul><ul><li>Meelelahutuse osatähtsus kasvab </li></ul><ul><li>Sotsiaalsed võrgustikud segunevad mikromaksetega </li></ul><ul><li>Kvaliteetaeg mängukeskkondades </li></ul><ul><li>TV interneti kaudu </li></ul>
 18. 18. Tänan! Heidi Kakko Investeeringute divisjon [email_address]

×