Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Muzykoterapia
Definicje Muzykoterapia to świadome stosowane muzyki wcelach terapeutycznych. Muzykoterapia jest metodą postępowania,wie...
Rola muzyki Muzyka jako język emocji; możliwośćekspresji uczuć; Muzyka ujmuje i naśladuje stan duszyłączący się z określ...
- Integracyjną- Ideologiczną- Adaptacyjną- Przełamywania stereotypów- Terapeutyczną- Katarktyczną- Humanizującą- Ekspresyjną
Rodzaje muzykoterapii Ze względu na muzykę:a) Muzykoterapia aktywną,b) Muzykoterapia receptywną. Ze względu na odbiorców...
Typy odbioru muzyki Analityczno – formalny Polisensoryczny Wyobrażeniowy Interpretujący Awersyjny
Oddziaływanie muzyki Określone doznania emocjonalne, płynące zbiernego lub czynnego kontaktu z muzyką,wywołują odpowiedni...
 Jest to działanie równoczesne. Muzyka działa nie tylko na receptory słuchowe,lecz wywołuje również impulsy motoryczne, ...
Następstwa melodyczneskutki emocjonalneImpulsy rytmiczneSkutki somatyczno - motoryczne
Muzyka w profilaktyce Zapobiega ujemnym wpływom środowiskaczłowieka, Usuwa lub łagodzi napięcia emocjonalne, Kształtuje...
Zastosowanie muzykoterapii Dzieci z różnego typu zaburzeniami (muzykoterapiadziecięca); Młodzież prezentująca zaburzeni ...
Muzykoterapia w edukacjiMuzyka może wspomagać procesuczenia się.Istnieje kilka programów propagującychużycie muzyki w nauc...
MuzykoterapiadziecięcaDzieci niepełnosprawneintelektualnie Cele zajęć:- Usunięcie bezużytecznych nawyków, wzamian nauka w...
 Stymulowanie świadomości własnegociała, kształtowanie wrażeńkinestetycznych, korygowanie elementówkoordynacji. Ćwiczeni...
Dzieci z autyzmem Próba znalezienia kanału komunikacyjnegomiędzy terapeutą a dzieckiem i doprowadzić dozaistnienia współp...
Dzieci z mózgowym porażeniemdziecięcym, z niedowładami Cel:- Odkrycie wszelkich możliwości rozwoju wewszystkich muzycznyc...
Dzieci z niedosłuchemi niesłyszące Stosowanie muzyki żywej a nie z nagrań. Rozszerzanie pola dźwiękowego,manipulowanie n...
Dzieci niedowidzącei niewidome Cele:- Likwidacja lęku przed ruchem i jegokonsekwencjami, wyrobienie akceptacjisamego sieb...
Dzieci z zaburzeniamiemocjonalnymi (zaburzenia lękowe) Cele:- Zmiana zachowań lękowychprzytłumienie neurotycznychelementó...
Dzieci z ADHDObjaw Cel terapii Ćwiczenia EfektCiągłe poszukiwanienowych bodźców, azarazempodniecenienadmiarem wrażeń.Obniż...
Objaw Cel terapii Ćwiczenia EfektNadmiernaaktywność,hałaśliwość.Poprawareaktywnościzmysłów, poczuciarównowagi.• Głębokiewy...
Objaw Cel terapii Ćwiczenia EfektKonflikty zrówieśnikami,zachowaniaagresywne.Poprawaatrakcyjności orazpopularności wgrupie...
 Dzieci z zaburzeniami mowy. Dzieci przebywające w sanatorium. Dzieci hospitalizowane.
Dobór materiału muzycznego• Powinien uwzględniać przedewszystkim cechy wyrazowe utworu orazcharakterystyczne cechy rytmicz...
• Tekst słowny w muzyce jest czynnikiemwzmagającym i wzbogacającymekspresję, ale też ogranicza zakresswobodnej interpretac...
• Muzyka rockowa wpływa na wzrostwrogości, smutku, napięcia i znużenia,redukuje natomiast poziomodpoczynku, jasności umysł...
Główne czynnikiod których zależydobór materiałumuzycznegoUpodobaniamuzycznesłuchaczaPsychosomatycznystan pacjentaKształtwy...
Ze względu na funkcje społeczne muzyki i jejprzydatność w muzykoterapii można wyróżnićMuzykę przeznaczoną do rytmicznego s...
Preferencje muzyczneposzczególnych typów osobowościStabilni muzyka klasycznaekstrawertycy lub barokowaStabilni styl klasyc...
Niestabilni style romantyczne,ekstrawertycy żywe barwy, ostrekontrastyNiestabilni styl romantyczny,introwertycy impresjoni...
Rezultaty działaniapsychoterapeutycznego• Zmienianie wadliwych postaw i zachowań naprawidłowe.• Usuwanie wad wymowy.• Wytw...
• Zwalnianie zbytnichnapięć psychicznych.• Regulowanie nastroju.• Uzyskiwanie wskazówekdiagnostycznych w zakresiediagnozow...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Muzykoterapia

3,093 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Muzykoterapia

 1. 1. Muzykoterapia
 2. 2. Definicje Muzykoterapia to świadome stosowane muzyki wcelach terapeutycznych. Muzykoterapia jest metodą postępowania,wielostronnie wykorzystującą wieloraki wpływ muzykina psychosomatyczny ustrój człowieka. Muzykoterapia to terapeutyczne i profilaktyczneoddziaływanie muzyką na psychikę człowieka orazwpływanie na jego stan somatyczny takbezpośrednim wzbudzeniem reakcji fizjologicznychna muzyczne bodźce akustyczne, jak i uzyskiwaniemfizjologicznych „odpowiedzi” na doznaniaemocjonalne.
 3. 3. Rola muzyki Muzyka jako język emocji; możliwośćekspresji uczuć; Muzyka ujmuje i naśladuje stan duszyłączący się z określonym uczuciem; Muzyka jako sztuka pełni wiele funkcji:- Komunikatywną- Poznawczą- Wychowawczą
 4. 4. - Integracyjną- Ideologiczną- Adaptacyjną- Przełamywania stereotypów- Terapeutyczną- Katarktyczną- Humanizującą- Ekspresyjną
 5. 5. Rodzaje muzykoterapii Ze względu na muzykę:a) Muzykoterapia aktywną,b) Muzykoterapia receptywną. Ze względu na odbiorców:a) Muzykoterapia indywidualna:- Powierzchniowa (objawowa),- Bezpośrednia (głęboka).b) Muzykoterapia grupowa.
 6. 6. Typy odbioru muzyki Analityczno – formalny Polisensoryczny Wyobrażeniowy Interpretujący Awersyjny
 7. 7. Oddziaływanie muzyki Określone doznania emocjonalne, płynące zbiernego lub czynnego kontaktu z muzyką,wywołują odpowiednie reakcje psychiczne uczłowieka poddanego działaniu muzyki. Wpływ muzyki na stany emocjonalnetłumaczy się pobudzeniem układu endomorfini oddziaływaniem na twór siatkowaty mózgu. Muzyka działa na stany emocjonalne,psychikę i powiązane z emocjami reakcjewegetatywne.
 8. 8.  Jest to działanie równoczesne. Muzyka działa nie tylko na receptory słuchowe,lecz wywołuje również impulsy motoryczne, a uniektórych osób przeżyciu muzycznemutowarzyszą wyobrażenia wzrokowe, rzadziejwęchowe lub smakowe. Muzyka ma wpływ na percepcję bólu. Związanejest to z centralną stymulacją akustyczną mózgui pobudzeniem syntezy endomorfin przez
 9. 9. Następstwa melodyczneskutki emocjonalneImpulsy rytmiczneSkutki somatyczno - motoryczne
 10. 10. Muzyka w profilaktyce Zapobiega ujemnym wpływom środowiskaczłowieka, Usuwa lub łagodzi napięcia emocjonalne, Kształtuje prawidłowe reakcje obronneprzeciw czynnikom stresogennym. Wzmaga psychiczną odporność człowiekapracującego,
 11. 11. Zastosowanie muzykoterapii Dzieci z różnego typu zaburzeniami (muzykoterapiadziecięca); Młodzież prezentująca zaburzeni zachowania iemocji; Osoby dorosłe doświadczające problemówwynikających z nieumiejętności radzenia sobie zestresem; Osoby chore psychicznie; Kobiety w ciąży; Oby starsze, przebywające np. w domach spokojnejstarości, kluby seniorów.
 12. 12. Muzykoterapia w edukacjiMuzyka może wspomagać procesuczenia się.Istnieje kilka programów propagującychużycie muzyki w nauczaniu, a są tomiędzy innymi: „Supernauczanie” G. Łozanowa „Efekt Mozarta” D. Campbella
 13. 13. MuzykoterapiadziecięcaDzieci niepełnosprawneintelektualnie Cele zajęć:- Usunięcie bezużytecznych nawyków, wzamian nauka wykonywania czynnościpożytecznych i konstruktywnych,doprowadzeni do zmniejszeniazależności dziecka od innych osób Proste improwizacje muzyczne.
 14. 14.  Stymulowanie świadomości własnegociała, kształtowanie wrażeńkinestetycznych, korygowanie elementówkoordynacji. Ćwiczenia rytmicznie z użycieminstrumentów perkusyjnych. Zajęcia muzyczno ruchowe z włączeniemśpiewu i słuchania muzyki.
 15. 15. Dzieci z autyzmem Próba znalezienia kanału komunikacyjnegomiędzy terapeutą a dzieckiem i doprowadzić dozaistnienia współpracy. Indywidualne podejście. Najczęściej stosuje się dźwięki z jakimi stykasię dziecko w okresie bardzo wczesnegorozwoju. I etap zajęć: odtworzenie akcji bicia serca, IIetap: muzyka spokojna, łagodna; III etap:dźwięki związane z okresem niemowlęcym,przypominające oddech, cmokanie, czynnośćserca.
 16. 16. Dzieci z mózgowym porażeniemdziecięcym, z niedowładami Cel:- Odkrycie wszelkich możliwości rozwoju wewszystkich muzycznych i niemuzycznychdziedzinach działalności. Poprawa obrazu własnej osoby,doskonalenie umiejętności słuchowych,koordynacji ruchowej, zdolnościporozumiewania się. Podstawową formą kontaktu jest śpiew irytmika, taniec na wózku inwalidzkim.
 17. 17. Dzieci z niedosłuchemi niesłyszące Stosowanie muzyki żywej a nie z nagrań. Rozszerzanie pola dźwiękowego,manipulowanie natężeniem dźwięku ilokalizacja źródła dźwięku. Muzyka powinna wykorzystywać niski rejestrz wyraźnym akompaniamentem basowym, comoże dostarczyć dziecku pierwszych wrażeńrytmicznych i stać się okazją doprzetransponowania ich na ruch ciała. Ćwiczenia odczuwania wibracji poprzez różneczęści ciała.
 18. 18. Dzieci niedowidzącei niewidome Cele:- Likwidacja lęku przed ruchem i jegokonsekwencjami, wyrobienie akceptacjisamego siebie i wiary we własne możliwości. Muzyka inspiruje do powstawania wwyobraźni obrazów skojarzeniowych, comoże mieć znaczenie diagnostyczne. W ćwiczeniach wykorzystuj się wrażeniadotykowe i czucie skórne.
 19. 19. Dzieci z zaburzeniamiemocjonalnymi (zaburzenia lękowe) Cele:- Zmiana zachowań lękowychprzytłumienie neurotycznychelementów, postaw lękowych,wyrobienie koncentracji, orientacjiczasowo – przestrzennej,ukierunkowanie ruchu. Program Domosławskiej. Ćwiczenia obniżające napięcia,usprawniające relacje i komunikacjęprzez dźwięk.
 20. 20. Dzieci z ADHDObjaw Cel terapii Ćwiczenia EfektCiągłe poszukiwanienowych bodźców, azarazempodniecenienadmiarem wrażeń.Obniżenie poziomupobudzenia wukładzie nerwowym.• Grywprowadzającenowe gesty• Ćwiczeniarozładowująco-wyładowująceWyładowanienadmiaru energii.W trakcie działaniauwaga rozproszona,krótkotrwała,mimowolna.Wydłużenie aktówuwagi, koncentracji.• Ćwiczeniakoncentrującesłuchowo-ruchowe• Ćwiczeniapodzielności uwagi•Zmniejszenie stanunadmiernejmobilizacji orazradość z własnejtwórczej aktywności.
 21. 21. Objaw Cel terapii Ćwiczenia EfektNadmiernaaktywność,hałaśliwość.Poprawareaktywnościzmysłów, poczuciarównowagi.• Głębokiewyciszenie• Trening uwagi ipamięci słuchowejObniżeniepobudliwościruchowej,koncentracja uwagiNiepokój ruchowy,mimowolne,chaotyczne ruchy.Rozluźnienie,uspokojenie.• Ćwiczeniarelaksacyjne,oddechoweUstąpienie napięciapsychicznego ifizycznego, ruchyprecyzyjne,kontrolowane.Skłonność dowybuchów agresji izłości, krzykliwość,chwiejnośćnastroju.Wzmocnieniesamokontroli.• TechnikiprowokacjisytuacyjnejPoprawakoordynacjisłuchowo-ruchowej,zachowanieopanowane.Postawaegocentryczna,zamykanie się wsobie, niskiepoczucie własnejwartości.Poprawasamoświadomości ipewności siebie, atakże jakościkontaktówspołecznych.• Odblokowanienapięć• Ćwiczenia zkontaktemdotykowymNawiązywaniekontaktówspołecznych,kształtowaniepostawy twórczej iumiejętnościprzestrzegania
 22. 22. Objaw Cel terapii Ćwiczenia EfektKonflikty zrówieśnikami,zachowaniaagresywne.Poprawaatrakcyjności orazpopularności wgrupie.• Trening w rolachspołecznychPewność siebie,swoboda wzachowaniu,umiejętnośćwspółdziałania.Przeciążenie zbytwysokimiwymaganiami,zmęczeniepsychiczne.Odprężenie. • Relaksacja Odpoczynek,radość, poczuciewspólnoty.Lęk, niepokój,nastawienieobronne wzwiązku zkaraniem i napiętąatmosferą wotoczeniu.Wzmocnieniepoczuciabezpieczeństwa.• Ćwiczeniatwórczo-muzycznePoprawasamooceny,postawa twórcza.
 23. 23.  Dzieci z zaburzeniami mowy. Dzieci przebywające w sanatorium. Dzieci hospitalizowane.
 24. 24. Dobór materiału muzycznego• Powinien uwzględniać przedewszystkim cechy wyrazowe utworu orazcharakterystyczne cechy rytmiczne idynamiczne.• Utwory powinny być starannie dobraneze względu na cel jaki chcemyzrealizować w danym ćwiczeniu.• Dla działań psycholeczniczych ipsychokorekcyjnych zalecana jestmuzyka czysto instrumentalna.
 25. 25. • Tekst słowny w muzyce jest czynnikiemwzmagającym i wzbogacającymekspresję, ale też ogranicza zakresswobodnej interpretacji.• Muzyka poważna wywołuje u pacjentagłębsze i silniejsze reakcje emocjonalne.• Muzyka rozrywkowa i popularna służy dowypełniania nadmiernej ilości czasu orazuzupełnia dopływ informacjisensorycznej w obszarze zjawiskakustycznych.
 26. 26. • Muzyka rockowa wpływa na wzrostwrogości, smutku, napięcia i znużenia,redukuje natomiast poziomodpoczynku, jasności umysłu iaktywacji.• Muzyka klasyczna i New Age ma wpływna wzrost poziomu odpoczynku,jasności umysłu i energii, zmniejszanatomiast poziom agresji, wrogości,znużenia, smutku i napięcia.• Muzyka taneczna, baletowa i marszowastymuluje reakcje psychomotoryczne.
 27. 27. Główne czynnikiod których zależydobór materiałumuzycznegoUpodobaniamuzycznesłuchaczaPsychosomatycznystan pacjentaKształtwyrazowyutworu muzycznegoCelerealizowanegoćwiczeniaUpodobaniamuzycznei doświadczeniamuzykoterapeuty
 28. 28. Ze względu na funkcje społeczne muzyki i jejprzydatność w muzykoterapii można wyróżnićMuzykę przeznaczoną do rytmicznego stymulowaniaruchuMuzykę przeznaczoną bardziej do słyszenia niżuważnego słuchaniaMuzykę przeznaczoną do uważnego słuchaniaMuzykę silnie drażniącą zmysł słuchui układ nerwowy
 29. 29. Preferencje muzyczneposzczególnych typów osobowościStabilni muzyka klasycznaekstrawertycy lub barokowaStabilni styl klasycznyintrowertycy i barokowy
 30. 30. Niestabilni style romantyczne,ekstrawertycy żywe barwy, ostrekontrastyNiestabilni styl romantyczny,introwertycy impresjonizm,mistyczne utwory
 31. 31. Rezultaty działaniapsychoterapeutycznego• Zmienianie wadliwych postaw i zachowań naprawidłowe.• Usuwanie wad wymowy.• Wytwarzanie odruchów warunkowych naalkohol w zakładowym i ambulatoryjnymleczeniu alkoholików.
 32. 32. • Zwalnianie zbytnichnapięć psychicznych.• Regulowanie nastroju.• Uzyskiwanie wskazówekdiagnostycznych w zakresiediagnozowania chorób psychicznych iukładu nerwowego.

×