Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pl za - ZG - LUD 181

1,768 views

Published on

strip

Published in: Entertainment & Humor
 • Sie können Hilfe bekommen bei ⇒ www.WritersHilfe.com ⇐. Erfolg und Grüße!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Pl za - ZG - LUD 181

 1. 1. U11 , nm moovzą . !x : Ne : E . 5_ æ_
 2. 2. x ; ' IËË). 1 ' . . ` V _. I u - V »a ~»-. ,; ' 'I 1/ , ` ž/ I w 'iz : :". I 9 _r_ ' e . ä I I / 1 4/
 3. 3. COLIN RANDALL zvANI SKIJLL, ZLOČWAC NADNARAVNIH MOĆI, JED: N: MOŽE RIJEŠI- TI SLUČAJ ŠPIJUNAŽE I<OJI DOvODI u PITANJE NAC| ONALNU SIGURNOST, JEDINO ON MOŽE DOĆI DO DOKUMENATA KOJE JE uzEO VLADIN SLUŽBENIK ALGERNON OUANDY KAKO 8| lH PRODAO STRANOJ SILI. ZATO PROFE5OR BLAINE, I<OJI GODINAMA PROU- ČAVA MUTANTA, : ZAGOR. I<OJI 6A JE 8:0 UHVATIO. PRATE 5I<uLLA : z KAZNIONICE HE- LLGATE svE Do WASHINGTON/ l. s NJIMA PUTUJE | OIJANDYJEVA MLADA ŽENA SOPHIE. No 'HJEKOM PUTOVANJA. JEDAN voJN: I< BEZ RAZIJOGA NAPADNE SKUPINU INDIJANACA MUNSEE, IZAZVAVŠI NJIHOVU ODMAZDU, A ZAGOR, U MEDUVREMENU ZAROBLJEN, USPI- JEVA POBJEĆI IZ WOIJANSKOGA LOGORA. .. DA MU SE NEŠTO DO-
 4. 4. sv: sPAvAJu OsIM sTRAžARA. .. A JA NI BUDAN NE MOGU POMOĆI 5vOJEM PRIJATELJU. MOJ DJED LJEKARNIK IMAO JE - . , , ' LIJEK PROTIV NESANICVE. .. PO RE- ŠAM zAsPATI. BILO a: _ " cEPTu I<OJI SE PRENOSIO 5 I<O- DoaRo DA suTRA Bu- LJENA NA I<OI. JENO. DEM SVJEŽ I JAI<. I y: * "A u / Ž / ľ/A ' . /..
 5. 5. BUDE | ZAHVALE MU. “ “PACIJENTI su mu RADO PLAĆALI SVtME „ . NO DJED JE BIO TAKO SKROMAN ŠTO s” "VW" U DŽEW' , y DA NIKAD NĐJE ćemo DA SE PRO- " l -~ a NO I/ Wl I DRUGI LIJEK OSIM TOGA. .. JOŠ TRADICiO- NALNIJ' I. BROJANJE OVA- zAsPAT cu KAO ZAKLAN. SAMO DA LIJEPO
 6. 6. HEHEHE! NEMA LJEPŠEG SNA oo FINOG PE- ČENJA NA RA- A EVO | SPREMNOG RAŽNJA. U SNU SAM SE ZA SVE POBRI- NUO. IPAK, NI SAN NIJE SAVRŠEN. NESTO FALL. . NA PRIMJER VATRA.
 7. 7. V' PREGNI I smusu NEŠTO. DOSAD JE smo BEZ 1*? ' euæ! ovo JE IPAK PRETJ E-
 8. 8. h _N im, ... „HI . ..„„. „, I a w" .
 9. 9. ľľ í ' W _I-ą / „ . g A ×" V5' ľ V, ;j- z] / I / m! <- ' < ~ . _ _ / `_ I* u / _ ›_ I l v l I' ` ^` 1 - ` ` 'I _ I. " It . m„ ga ä - "/ . - ' , _ PROKLETSTV ' * / ' ”í ZAPALJENE ' / STRELICE! . 3 Li / l KLETI CRVENO- . KOŠCI! ' A v/ "A ` 1*„ V' 0;„ 5 v ; (. AK“.
 10. 10. l uoxouo NAS. « _ SATNIĆE. ALI ' JE, GDJE NE IZLAZE NA su? / z , , ~ . . „. × š N 10
 11. 11. O “' r sv: u ZAKLON! Puš- ›<E u RUKE! POKU- ŠAJMo lH 050m1 A NAJVIŠE ME BRINE ŠTO JE 5A i " *
 12. 12. OOVRAGA! PLANuLA su sKuLLOvA KOLA! POKU- ŠAJTE UGASITI POŽAR, é A AKO NE uŠPuJETE, OSLOBODITE zARO~ BLJENIKA. ' JEDAN OD VAS NEKA NA- ' VUČE MASKU I STAVI JE l RANDALLU PRIJE NEGO 6A IZVEDE VAN. MORAM VAM SVE NACRTATI? 12
 13. 13. ŽELE PRETVORITI Šumu u PLAMENU zAMKu. NAPAST ĆE NAS TEK KAD NAS BORBA PROTN VATRE IS- SANI PROSTOR. 4 3,? l _ I'm_ / _ CRPI. .. ILI lSTJERA NA BR| - r " * ' t " / ~ DA. .. JASNO JE ŠTO IM JE NA UMU. ZAPALJEMM STRE- LICAMA GADAJU STABLA. SUHA SU 1
 14. 14. PROKLETSTVO! O , NE IDE! " IZVUC| MO GA. ' EVO MASKI!
 15. 15. _/ ` UPALILO JE. _ KIWA. ŠTABLA Šu u PLAMENLJ. i“ _ KAO IZAĐIJ NA OTVORENO, DOČEKAT cE 1 m NAŠA PA- 15 VISE NE MOGU UGA- ' SITI VATRU. ..
 16. 16. í I; / . gj Ëlľšá ; A SATNIČE. ' SAN - CI S MUNICIJ OSTALI SU U I<O- „i . _I , " u / /w ž/ l - r . __'4__„_ I . l/; zm y . _ a: / ž 5a? Il vALJA IH _ , O „r ODMAH 'z ' T IZVUĆI! Ž , g” ~ . si , - i; "
 17. 17. z, „EE/ E . . „ / ./. „.. x , „„. ... ..„-. x, . y . „
 18. 18. BJE E. ' m m Kž E æ m S i: I , I 'i x / z/ 18
 19. 19. . 1551 »z/ //žą . ær/ /Žá PA- DAJU | DRUGE ZAPALJENE LE- „m ma mm „m C MAKNITE _ . l „ _ ~ ŠE ODATLE! /R " , I I . . . á . I E IËPË - x „ „ „ž / / . , „f/ //í/ /f/ /z
 20. 20. . POKUŠAJMO DRŽATI zAKLO- . , . 4
 21. 21. // /// /„ vDJE voDE NA L JUG. .. PREMA NEĆE BITI LAKO PRATITI TRAGOVE i „ PO MRAKu. .. ALI PO- KuŠAT ću. ~
 22. 22. ., I I i 4 V . 5-! ' ç 1/ / ,. - × MCGREGOR JE, , I A KIWA | NJEGO- . .I/ PRETPOŠTAVLJAM. z r; vu SIGURNO SU TRAŽIO SIGURNO . 6A VEĆ O'n<RILI. MJEŠTO zA LO- „ „ „ * - GOR. .. ODAKLE ŠE MOŽE BRANm. y 'li, *I - x . JŽMOŽDA ČEKAJU I ' DA ŠVANE zA NA- x I . PAD. .. ALI NE BIH _ SE KLADIO U TO. v . . - „„×. › . ~ V, . v PITA/ VI SE DOLAZI LI OPASNOST ; gi-Ž 4" _r i " VJEQEN 5 KOJA PRIJETI EKSPEDICIJI SAMO , „, × _D " /3 [ËA 5 TIM 'm æ OD INDIJANAcA. .. ŠVE TE NEZGODE I. / I ' , ' VEZE 5KULLO- NE MOGU BITI SAMO SLUČAJNOST. .› " ' " ~
 23. 23. / . . , . .. „. ./; . . . I ISTINA. .. MO- RAMO IZAĆI . .&»„. „ľ. .„„„z . „ . .za y r U. J m E C m Ë' , NE MIČITE SE! INDIJANCI SAMO 77
 24. 24. // ž/žal. .a . . s _ . // íí
 25. 25. PRIBLIŽIMO ŠE TIHO u POLAKO. .. BEz TRCANJA. 'V zNAM, DOVRA- 6A! MOŽDA NAŠ NAPADNU
 26. 26. ŠKuLLA! O VEDITE ZA' đ 'A 'u ROBLJENIKA 26
 27. 27. I = g' | POBJEĆI? TO Mu NE BI K5 , 'a BILO PAMETNO. í A C V ' A. , í . "I „ I ` . I I PuNO VIŠE DOBIV ŠuRADNJOM. AKO / NAM SADA POMO- -' GNE, TO BI 6A MO- . / - GLO ČAK l REHABI- Ëj r^ › r ' ŠLuŠAJ, ŠKuLL. ' '_ , TREBA NAM TVO- í JA POMOĆ.
 28. 28. INDIJANCE. TO DRuGDJE PuNO PRI- „_ CE POKAZATI DA JE NEGO ŠE NADAŠ. ŠI NA STRANI ZA- -T TAKO BI ŠE zAuvIJEK V_ " OSLOBODIO zA- ' . ' MOGLI BI TE PRE- AI<O ZAUSTAVIŠ " MJEŠTITI u BAzu ces, RAN~ I I O ` è: : DALLE? I TVOJ 5^TN'ČE-' I; ŽIVOT JE u PITA-
 29. 29. I 4 ž . n" / /Ëí 29
 30. 30. O NEMAMO PuNO VREME . GOD ŽEŠ UČINITI, UČINI -„ -I r - ; _. . _ ARAMBA. .. , „x EVO IH! . ' ~ u/ ' .41 j , ./ , - o« T c - ' æ -t I ' 1-1111_ ›' / I! Š I a ' A ' I , ' , , x* - I Dawn. ya« ' „ * › i | o s . `. .. * ' - . . V . . . . . I _l I ` „ n 4 11 ! I 5 . '
 31. 31. ,. / „m mm ZK US
 32. 32. .. A? . / . .,„ . .L I
 33. 33. I I šx
 34. 34. BJEŽIMO! LJEDOLIKI J zNAO SU SE NJEGOVE I ĆI POVECALE, I NIŠAM VJE- 7 . „_ ZLI DUHOVI NOĆI ŠTI- ' TE BLJEDOLIKE! I ra / Ma 34
 35. 35. ._. _„ . .. .., ... .. L _ . U711. m . l _ „ a. .. „_. . .„ . . . _ . ..i . _. . , . . 7/ L. . _. .. . „. . . r . .. . _.„ . „ „ „. O . MOGU VAS LAKO ZAUSTAVITI. „ ONAJ COVJEK 1 IMA MOC zLA. ZAUSTAVIT
 36. 36. UMRIJET "-11 ĆEMO I MI ' ONI SU PREDA- . LEKO zA MENE. .. POCI CETE VI zA NJIMA? 36
 37. 37. PADNE NA NAS Eww now m; em- . H m g. . „w SADA MORAMO I ' MI ODAVDE ' NE TREBA MI REĆI DVAPUT
 38. 38. . × „Ë/ .E . „.„. / L I. . . ... , .., ... . . / I. I I I. @mm E%OJ WJMT AwIæ wžmo Č E A mJæ / . " 575; ODAVDE ŠE MOŽE- MOBWWM . _mr@w“* V' ' i AKO uOKOLO JOŠ ' v' ~ IMAwmwwmm
 39. 39. j. CARAMBITA! i NIJE POŠAO r J D V. BIO JE IZA ' “ 1 MENE DOK ŠMO ~ TRCALI. MIŠLIO - a ŠVI ZAJEDNO 5MO JuRILI. .. A _ uzA ŠAV ONAJ 39
 40. 40. 'I TAJ POGLED. .. NEŠTO JE NAuMIO.
 41. 41. I M E m a. . A D PROFESORE? PA TEK ŠAM
 42. 42. ŠKALPOVA Mu! TAMO JE POŽAR. ' - ~ / P I . - 7 DA | N ' . " ' / ;Ž -4 NAPASTI NOĆU. .. ALI PREVARIO » ' ' W. - _v DIJANACA. .. 42
 43. 43. TO SU KIwINI RATNICI. ZAŠTO OVAKO JURE? I GDJE Šu OSTALI? ›' VIDJELI Šu ME. BOLJE DA * ŠE ŠuOCIM Š NJIMA. NE- MAM ORuŽJA ALI MOGLI BI MI GA BAŠ ONI DATI. / KIwu _ NJEGOV JE } . , f . . „ . PRIJATELJ/ . " 1/ . / v U. ) „ O i h "-4 I, A u . ..O . u . ._. _.. ..__ / 3;? : 1 43
 44. 44. š 44
 45. 45. __„ / , r! ! . . . a l/ , l“
 46. 46. .. . . /. . _.„. . . .z . .z/ / . . D . . „. . . . . .. ..I HI . .._. x . „ . . . × A. . .. .. . „. .. . .. . O „ . j . .„_. . _. _ L. „u . . . „. .. . . .. . ... ... ... .. . „ #wa 4 . .. . ..„u . . . . . „ . ._ . .. / a . . .L . /„ . . . . . _. . .. . . „. .. .._ . .. _ / ._ . . . . . „. .. . .. . . .. _ I. “ . . _ . . . . .. . s _ . I . .. V/ k . ... .. a . I , , . ... .. . / „ . „ . . . . . . × . . „. . I. . l ×. „ . . . I . .. ľ . . . . . .. o . „, ... ... . 4 i Ž. „ . . . .u . .. . . .. . „ I
 47. 47. OKRENuO MI JE LEDA. IŠKO- , RIŠTIT Cu TO. 4 . › . Iv '“ NE MIČI ILI CE IDuCI PuCANJ BITI » ODGOVORI NA I NE PuCAJ. DUŠE ŠA , . MOJA PITANJA I „ g. . v , ŠJEKIROM. NOCAŠ JE „ MOŽEŠ OTIĆI zA- , . , POGINuLO I PREVIŠE JEDNO Š PRIJA- ' ~ 4. MLINŠEEJA. , .
 48. 48. í; "VL/ i_ 4// _1__ J. `q _. O U5@ 5A JE " / ŠAMO POKRETOM RuKE l' ” DEMON KOJE- ” " ' ' , I ŠPRŽI ŠVAKOGA TKO ŠTA- / GASUPLAVE N_ KOŠULJE PO- . ' SI. ALE NA NAS. _ / r NJIM. ŠAMO ŠMO MI RIJETKI JE SKIJLL / × ~ uŠPJELI POBJECI. RANDALL. 0/ __. ./ › . . . SKALPOVA ` . „ Mu! v« J I O@ MNOGI Šu MuNŠEEJI PALI POD DEMON. .. TO '
 49. 49. RECI MU DA ĆE DUH SA SJEKIROM ZAUSTAVITI DEMO- NA KAKO VAM NE 8| MOGAO NANIJETI NOVO ZLO. HAJDE, LJEPOTA- ' - VRŠI, NAVRA- - NE. .. ODVEDI ME -- TIT CU I JA _ n . DO VATRE! v DO NJEGA. - ' . -' / ą/ , CU TE. DUŠE " „I „ I «j _ . ×. ~.: ×-. .--; ;
 50. 50. ~ / '7 ` TRAGOVI . VODE MEDU STIJENE. / ' 1/' ; T / ą/ A ' -IŠ. './ , I . ,× m3" 1 Ž / ' , ' / z' -' × / .r / . / // v. . ziva , . × KWOODSKIH . . , _ ' . BIJBNJEVA. ' ' I/ il. ” 7 / 1/ "I" z' „- / ' " / SVIH MI DAR- ” *' GAO ŠAMO ' . . I 'A ŠKULL UCINITI. '
 51. 51. m P L „. .. MU. ' NIJE VA PROFESOR BLAINE. .. æ a O M w m N W N DA. .. SAMO JE ONESVI- JESTEN. A ISTO TAKO I 7// H». mmm SFIJM me . æ w OL 51
 52. 52. ceno/ novu ' _. ;;; , ONAJ vo ›< " -' , - NOSI 02v u ' ' ZA RAZLIKU OD l l MRTAV JE. UBIJ DRUGIH, SAV JE EN MET- JEDINO NJEGA × 5KULL NIJE m0- ' GAO IZBAC| TI uz 7/ . - OJIM BORBE sv Ž " i u. " 'J u
 53. 53. ovo JE SAT NIK MCGRE- / z. . ou . G. vu O na æe . MVJ u TO mu sE ' . U OSVETILO.
 54. 54. 7 _ f „l-Č' , ' ___ _„ f. . / , , ~~. ! ' ' _ " × x ' IJ u ~ „_ „ N_ f i , "j 4/ , . t/ m' JE 'z, g, - A, DA SI MI ŽIV I
 55. 55. INDIJANC! su NAS NAPALI ZAPALJENIM STRELICAMA. .. I SATNIK MCGREGOR JE O5LOBOD| O SKULLA DA lH PORAZ! SVOJIM moći/ vw. AL1 KADA smo sE SKLONILI OVAMO 0D POŽARA. .. sxuu. sE _ OKRENuO NA NAS. × TKO JE PUCAO ' u VOJNIKA 5 DRVENOM MA- , SKOM? l GDJE
 56. 56. // E / Ä/ . .. _×. . , / . „@ 4 / / / E . _ L Ä l ` s ` D. , . . / z _ , / . n@ y- 7 . a. , . × x , . Ć , / / / | _ z / x u
 57. 57. /. / , -- "Ž / . 3 - , _1 ' " ' / A , . ľ 'z j V . / l, V l / / ». / / 7/, ,
 58. 58. SKULLA NA ' “' KOLJENIMA, u , BOLI. .. TO JE PO- _ : z SLJEDNJE ŠTO sAM VIDIO PRIJE NEGO sAM IzGu- , 1 BIO SVIJEST. VJEROJATNO IMAŠ PRAVO l ZA šOPHlE. RANJEN, SKLJLL JU JE PO- VEO 5A SOBOM DA 6A NJEGuJE l DA JE ISTODOBNO ISKORISTI KAO TAOKlNđlJ. OCITO SAMO zBOG RANJAVANJA I NIJE USPIO UČINITI VIŠE. .. INAČE BI SADA I TI BIO MRTAV. FESOR BLAINE DA JOŠ NEKO s OBJAŠNJENJE. ~ ' „ EDU PRUATELJI R' STE, PROPEsORE. MORATE NAM POMO- RAZJASNIMO
 59. 59. VAS E SKULL SVO- MOĆ OKRENuO NA TOG ČOVJEKA? . - 5 U . _ t . „. ,./ ŽE_„E„. „_E? {„ _. O _X / .x I . Y , .za I . .. .. a . _ . „ / . I I . I. . . "Lbäš. w . I „„ I . 'I w . .„ „ 7// ×××W/ /// /// r, . - Emu. Jm , I LE m 7, / / / z
 60. 60. NE. .. DA BUDEM ISKREN, NIJE- MORALI SMO GA IJHVATITI ŽIVA I NASTAVITI TAJ VOJNIK 5 / VIASKOM HTlO JE S PROućAvANJEM. SVE TE GODINE KOJE ZAPUGA“ I JA 5A! " 6A ŽEUO SAM POTROŠIO NA NJEGA. .. SPRIJEČITI. SKULL I NJEGOVE MOĆ! ZANIMLJIVE Su ZNANOSTI. ' NO VOJNII< JE VIDIO I<AI<O JE , SKULL uBIO SATNIKA I HTIO GA " j. ..? JE ZAUSTAVITI METKOM. .. B0- , spALđeN Jé- RI0 SE SA MNOM zA A „ . REVOLVER. ' « I VJERUJEM VAM. IAKO SE -» NE SLAzEMS cuo SAM VAS ' ' NEIzRAvNOI " KAKO „UL“ OP_ Jag. KRW_ JA NE. .. ALI PRIJE NEGO SAM TUŽUJETE ZA sve SAM ”slo ' NE SE ONESVIJESTIO, VIDIO_ HWJUĆL ËAKO SAM RANDALLA KAKO PRI ' " JETI JADNOJ 5"* NJEMU 59A' L ~ DJEVOJcI.
 61. 61. "UPRO JE POGLED U NJU I ONA SE UKIPILA OD STRAH/ Ä.. ."
 62. 62. „ . I . . / _ ~ x . x A . „I _ . . / , . ., . . a. . .I . _ z. .r . 54m3 . .. . u F . .. .„ _. . . . , ... .. ... _ . z. / _ . x x , .. . . ,. .. . , . n to, .I I. . ALNO TRO - . MOCI. NE BI uSPIO AKO , NTAL NA cE Mu BI SAMO POzORI0 JER BI Mu MOGAO PROcITATI MISLI. VITI RANu. ĆE JE ST ŽATI D NOM I<0N LOM POMAGATI SVATI<O DRuGI BIO META. .. A JOS BI u RANDALLA m E w æ J N z E B _ / iV/ áfž. . z , ... x _ 1 . . . / . .. . . . . _ . .U U „ z , . O . z. , . . , . z . I _ , , , ` . .. z. . „ć ľ . .. . D. . . . , . . . D / . _ ! I . . . × / r. . . æ , . _ . , l. : `. _ . . . „ E. v . U , / „ I _ . . . .x . × . . “ . r z . . A5, „. .. _ . /. .. . J . .LOG , z . OČITO JE RANDALL PRIS - ' LIO SOPHIE DA PODE S NJIM. „ v j - JER IMAMO -, „. , SAMO JEDNu
 63. 63. t' VI OSTANITE OVDJE | PRIČEKAJTE DA SE VOJNIGI PRO- BUDE. POMOZITE v A ONIMA S TEŠKO- GOVA KRVI. ' ' V DAKLE ON ' I SOPHIE OTISLI SU PJESICE U OVOM SMJE- POI<uSAT ĆE PRONA- ĆI DVA I<0NJA I<OJA Su POBJEGLA OD VATRE I. .. EVO TRA- VJEROJATNO u PO- O TRAGU ZA KONJEM. .. AKO OZLJEDA NIJE PRETESKA DA BI MO- GAO JAHATI. I<RVARIO JE v < DOK JE SILA* ZIO S LITICE. .. TADA JE RANA ZAVEZANA. IDEM ZA NJIMA IAKO JE MRAK. .. NEĆE BITI LAKO, ALI KADA SVANE, SUSTIĆI Cu IH.
 64. 64. NE TREBATE SE VIŠE BOJATI IN- DIJANACA. SLAO SAM PORUKU NJIH U POGLAVICI. BuDI OPRE- ZAN. SI<uLL 7 , ` JE PAKLENI - . /l/ ä/ ç V_ ~ / M 65
 65. 65. L KAP KRVI. .. * NAPOKON = SAM NASAO IAKO JE RANA POVEZANA. SKULL I DALJE KRVARI. NEKI OD I<ONJA POBJEGLI OD POZARA STALI SLI OVDJE I RANDALL IH JE NASAO. JE LI „ IM PRAnO TRAGOVE ILI NJE- *: GOVE MOĆ! DJELU- Ju I NA ŽIVOTINJE?
 66. 66. EVO. .. OVDJE JE TRAVA -' _ ' - ` i SIGURNO SU SKULL ZGAŽENA. A III/ IA I NOVA _ I SOPHIE - KAPLJICA KRVI. .. ' ' ~ _ UZJAHALI. .. MOŽDA Su ČAK uz TA DVA I<ONJA POVELI JOS KOJEGA 67
 67. 67. 68
 68. 68. IMA IH DESETAK, SUDEĆI PO KOLI- BAMA. DOBRO SU ORGANIZIRA (l/ › NAPRAVILI Su uMJETNO JEZERO 'VW-I VODOPAP uz SELO TAI<O DA IMAJu VODu ZA BPIRANJE pm RUCI_ PIJESKA ČAK I U SUSNOME RAZ- OVAMO. MOŽDA Su GA VIDJELI u
 69. 69. SKALPOVA ~ MU! NAZAD!
 70. 70. V PROKLET- STVO! PRE- STRAŠIO Z»` V) ' 9 . I.
 71. 71. MORAM SE MA- KNUT I ODAVDE, ALI NE MOGU VALJDA JE VODA DO- VOLJNO Du-
 72. 72. ISMO GA POGO- - DILI. SKOČIO JE I I I I o; - , f3 p › O
 73. 73. ,r/ ta? ? ' ~ SE uVJERITI 'äfffjšmf ' “ DA JE MR' RISKIRATI - *A 7 I _i. ' - . ' „ i _ I U . ._ ' ~ ' n I „ ' ^ L ` I „. Ir„ wcw-. ..*
 74. 74. _ 5991/49 . .. 4
 75. 75. Mæ mæ ww Go
 76. 76. / _ 7// /~f' l/ If; / I / z I LI“ "i . A *N
 77. 77. NE ZNAM STO . . ` IMATE PROTIV MENE. ALI SAD . . v ' ĆEMO POPRIČA- I' I * `_ TI O TOME! .
 78. 78. NE SMIJEM PU- CATI. MOŽDA Su I ONI ZRTVE SKuLLA. NEKA SAMO TRO- SE OLOVO! 80
 79. 79. 81
 80. 80. DJE JE NESTAO? ENG 6A po_ VIDITE GA? LJE! TRČI.
 81. 81. ;w I' A PROKLET- 5TVO! NI JA NEMAM VISE v ~ 'I I* a . J-x . v “ 9 SAKRIO SE - N IZA ONE 5: - i STIJENË. ` Il' _ I 1/ LI ä T I ČËII"" Illlwlľľii-I . . . ` 1 . ILI I 83
 82. 82. š“ I 'I' AIIJAAAAIatI *g `v"
 83. 83. t; ELI TI. I A l U_ c ' g s I I o I , " II x l ~ . . r- „ _-, . v _ T-IIITII NITKO TE l» r . !.14 Inf - . t“ / I ~sá l, 85
 84. 84. HTIO BIH SVAKAKO ČUTI ZASTO. ZNAČI NISI D0- SAO OVAMO DA BI NAS POBIO HTJELI UBITI HA. ' ODAKLE VAM . I SAMO TA IDEJA?
 85. 85. PucALI STE NA MENE ČIM SAM SE POJAVIO. .. PRI- JE IKAKVE SuM- NJIVE KRETNJE. ` BILI SMO UVJERENI DA SI RAZBOJNIK. .. I DA ĆEŠ NAS SVE POBľľI. REKLI SU NAM DA JE U BLIZINI BANDA KO- OKRuTNI LJuDI KOJI KATKAD NAPADAJu u SKuPINI, PRE- RuSENI ČAK u VOJNIKE. .. A KATI<AD I SAMI. .. ALI uVIJEK NEMILOSRDNI. [Zjáá/ 7/4 ---+ V0.. . -T = I : ali ZAPRA _i UPOZORILI SU NAS NA SVE, ALI NAJVIŠE NA TEBE. .. ČOVJEKA U CR- VENOJ KOSULJI. . ..&š- lž 4%: '/ /// /.
 86. 86. I IIIIIIIIIIIIIIIIIIII' I. -- REKLI Su NAM DA RASPALIMO PO TEBI ČIM TE SPAZIMO JER AKO TE PuSTIMO DA SE SAMO PRIBLIZIS, NEČES IMATI MILOSTI I POBIT ČES NAS SVE. .. KAO I PRETHODNE KOPAČE ZLATA. I II! " I ' I" "III . /D „ I I ` - „ x T . › I“ IËI. ~` . IL. TE. OTADA GLE DAMO NA LITICU. I 5VE 5TE MU POVJE- ć _. TKO VAM JE " „. MuSKARAc. .. I ZENA. DOJAHALI Su OVAMO. ČOVJEK JE BIO RANJEN. ISPRIČAO JE KAKO Su GA NAPALI TI RAZBOJNIcI. NIJE VAM PALO NA PAMET DA BI BAS ON MOGAO BITI RAZBOJNIK u BIJEGu, A DA BI IZA NJEGA MOGAO DOĆI NETKO TKO NIJE UBOJICA NEGO NAPROTIV. ..
 87. 87. REAGIRALI TI . ' SMO NAGON- SKI. .. BEz RAZ- NISTE PRVI KOJI SE ČuDNO PONA- SAJu u OVOJ PRIČI KOJu NEMAM VREMENA ISPRIČATI OD POČETKA. NETKO VAM SE uVuKA0 u MISLI. OVDJE Su BILI JuTROS, A OTISLI Su u DOLINU NIZ POTOK. ' HJSTITE. .. SVE JE POTPUNO ZNATI DVIJE STVARI. .. KADA Su TAJ MuSKARAc I ZENA BILI OVDJE I KAMO Su OTIŠLI?
 88. 88. „a 5 UTRADAN lJJ PROMIJENILA SAM ZAVOJE. SADA VAM JE ODMOR NAJBO- LJl LIJEK. BRA IDEJA. V NIJE TO DO- JA KOJU ćeš m: SADA DONIJETI.
 89. 89. MORAM SE U5REDOTOČITI NA SOPHIE. ŽENA JE RE- KLA DA JE IZAŠLA KAD sE PROBUDILA. NIJE MOGLA DALEKO. IONAKO zNA DA cu JE NAĆI. AL, sma sAm" A MORAM NA PROZOR. .. DRVEN, „Dow KO_ _ ALI NE MOGU. NEMA ”se zAus-ľm/ LJAJU I VEZE, LJUDI NA IMANJU PAZIT ĆE JE UMJE- MOJE MISLI. .. STO MENE. 91
 90. 90. VQŽOOŠQŽAËËIË' uVJERENI su u To m, ŠTO GOVORE. ČAK väžëozäustäuo. 0A nm u osaasmm , „ usTuNu, NE su PO- I VJEROVALI. › HTJELA POBRIN zA NAŠE KONJE u ŠTALI. UNUTRA ME NITKO NEĆE
 91. 91. I 'fá/ "Ëy V. wr za; r Š / é// /Iéáç „ _ 1 Z, A I TROJICA NETI<O I POJAVI ', *a4* NAŠIH RADNI- DA vAM NANE5E I<A u POLJU ZLO. MOJ OTAC i POSTUPIT ĆE I JA ĆEMO VAS TITE u KUĆU. '
 92. 92. . . :su I . Iliąbľítv . „. . . ..N34 / æ . .. / _æ „. „„„„„, „
 93. 93. DOBRO. .. ONA DvOJIcA SAD su E PRESTRAŠIO " 5| ME. TA MA5I<A “ JE UŽASNA. SKI- I NI JE, MOLIM ULLOVIH MOĆ! ... NEGO I OD æ O m m . a E M m O / . w DALEKO. VEĆ DOVOLJNO p. I NE. .. NAMUČIO ' SAM SE DOK NI- SAM DOŠAO DO NJE. NAMJESTIO SAM JE KAKO TREBA PA NEKA STOJI
 94. 94. svE sAm SHVATIO, ' ~ SOPHIE. SVAKI JE / / KOMADIĆ LEGAO NA í; SVOJE MJESTO l MOZAIK SE V NO MORAM UHVATITI SKU- ' i L TAKO DA NE OZLIJEDI ; L DE NA OVOM IMANJLJ, A ONI NEMAJU MASKE. NasIOv broja:
 95. 95. potražite na kIosCIma | | III IIIHII IIIIIII

×