Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sukses dengan Berorganisasi

25,390 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

Sukses dengan Berorganisasi

 1. 1. Sukses dengan Berorganisasi @al_fais َ‫و‬‫ا‬َ‫ع‬َ‫ت‬ َ‫ََل‬‫و‬ ۖ ٰ‫َى‬‫و‬ْ‫ق‬َّ‫ت‬‫َال‬‫و‬ ِ‫ر‬ِ‫ب‬ْ‫ال‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫وا‬ُ‫ن‬َ‫و‬‫ا‬َ‫ع‬َ‫ت‬َ‫و‬ِ‫َان‬‫و‬ْ‫د‬ُ‫ع‬ْ‫َال‬‫و‬ ِ‫م‬ْ‫ث‬ِ ْ‫اْل‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫وا‬ُ‫ن‬ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (QS. Al-Maidah: 2)
 2. 2. Apa yang membuat seseorang itu sukses...? IP = 4..? Tampang keren...? Calon mertua kaya...?
 3. 3. 1. Kemampuan berkomunikasi (4.69) 2. Kejujuran/Integritas (4.59) 3. Kemampuan bekerja sama (4.54) 4. Kemampuan interpersonal (4.50) 5. Etos kerja yang baik (4.46) 6. Memiliki motivasi/berinisiatif (4.42) 7. Mampu beradaptasi (4.41) 8. Kemampuan analitikal (4.36) 9. Kemampuan komputer (4.21) 10. Kemampuan berorganisasi (4.05) Hasil survei NACE USA Mengenai Kualitas Lulusan Perguruan Tinggi yang Diharapkan Dunia Kerja 11. Berorientasi pada detail (4.00) 12. Kemampuan leadership (3.97) 13. Percaya diri (3.95) 14. Ramah (3.85) 15. Sopan/beretika (3.82) 16. Bijaksana (3.75) 17. IP > 3.0 (3.68) 18. Kreatif (3.59) 19. Humoris (3.25) 20. Kemampuan entrepreunership (3.23)
 4. 4. Mengapa harus berjamaah? Mengapa harus berorganisasi?
 5. 5. Perintah Allah SWT َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫وا‬ُ‫ن‬َ‫و‬‫ا‬َ‫ع‬َ‫ت‬ َ‫ََل‬‫و‬ ۖ ٰ‫َى‬‫و‬ْ‫ق‬َّ‫ت‬‫َال‬‫و‬ ِ‫ر‬ِ‫ب‬ْ‫ال‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫وا‬ُ‫ن‬َ‫و‬‫ا‬َ‫ع‬َ‫ت‬َ‫و‬َ َّ‫اّلل‬ ‫وا‬ُ‫ق‬َّ‫َات‬‫و‬ ۚ ِ‫ن‬‫َا‬‫و‬ْ‫د‬ُ‫ع‬ْ‫َال‬‫و‬ ِ‫م‬ْ‫ث‬ِ ْ‫اْل‬ ‫ى‬ۖ ُ‫يد‬ِ‫د‬ َ‫ش‬ َ َّ‫اّلل‬ َّ‫ن‬ِ‫إ‬ِ‫ب‬‫ا‬َ‫ق‬ِ‫ع‬ْ‫ال‬ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah: 2)
 6. 6. Sabda Rasulullaah SAW 1. Berjamaah 2. Mendengar 3. Taat 4. Hijrah 5. Jihad fiisabilillaah
 7. 7. Manfaat beramal jama’i dalam organisasi Mengenal diri Menyempurnakan kekurangan diri Meningkatkan ibadah Mengoptimalkan potensi Menjaga kewibawaan umat Muslim Mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah
 8. 8. IKMI Ikhlas Komunikasi Manajemen Waktu Inisiatif
 9. 9. Ikhlas
 10. 10. Komunikasi  Hilangkan ambiguitas  Bertanya untuk memastikan  Catat poin-poin penting
 11. 11. Secara rata-rata kita mengingat:  20% dari yang kita baca  30% dari yang kita dengar  40% dari yang kita lihat  50% dari yang kita katakan 60% dari yang kita kerjakan 90% dari yang kita lihat, dengar, katakan dan kerjakan sekaligus (Rose, Colin and Malcolm J. Nicholl, Accelerated Learning for 21st century)
 12. 12. Komunikasi  Hilangkan ambiguitas  Bertanya untuk memastikan  Catat poin-poin penting  Menggunakan bahasa tubuh  Menggunakan intonasi  Sampaikan rangkuman
 13. 13. Bahasa tubuh (55%) Kata-kata (7%) Intonasi (38%) FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INTERAKSI DAN KOMUNIKASI
 14. 14. Manajemen Waktu
 15. 15. “Ketahuilah, kewajiban itu lebih banyak daripada waktu yang tersedia, maka bantulah saudaramu untuk menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya dan jika Anda mempunyai kepentingan atau tugas maka selesaikanlah segera. (Imam Hasan al-Banna rahimahullaah)
 16. 16. . Ketika sehat sakit sebelum
 17. 17. Ketika mampu miskin sebelum
 18. 18. Ketika lapang sempit sebelum
 19. 19. Ketika muda tua sebelum
 20. 20. Ketika hidup mati sebelum
 21. 21. Inisiatif dalam Bekerja dan Beramal  Tidak menunda-nunda pekerjaan [Kisah Ka’ab bin Malik]  Tidak mengabaikan amanah yang telah diberikan [Kisah Khalid bin Walid] Problem Speaker Problem Maker Problem Trader Problem SOLVER
 22. 22. Jadilah anggota IKMI yang... Ketiadaannya dicari... Kehadirannya dinanti... Kepergiannya dirindui... Kematiannya ditangisi... Dan kebaikannya diteladani...
 23. 23. Jadi apa komitmenmu kawan...?
 24. 24. #SenaraiPustaka  Rahmat Abdullah. 2012. Untukmu Kader Dakwah. Jakarta: Pustaka Da’watuna  Khozin Abu Faqih. 2006. Melangkah Bersama ke Surga. Bandung: Harakatuna Publishing  Ichsan S. Putra, Ariyanti Pratiwi. 2005. Sukses dengan Soft Skills. Bandung: Direktorat Pendidikan ITB  Solikhin Abu Izzudin. 2006. Zero to Hero, Mendahsyatkan Pribadi Menjadi Luar Biasa. Yogyakarta: Pro-U Media  Yusuf Al-Qardhawy, DR. 2008. Niat dan Ikhlas. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar  Raghib as-Sirjani, DR. 2006. Menjadi Pemuda Peka Zaman. Solo: Aqwam

×