Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Esko Kilpi 24.4.2012    www.kilpi.fihttp://eskokilpi.blogging.fi     www.kilpi.fi     1
prosessi1.  yhteiseksi tekeminen ja mukaan ottaminen2.  moniäänisyys3.  adaptiivinen suunnittelu4.  systemaattinen reflekt...
koska työ on yhdessä tekemistä, pyrkimyksenä tulee olla tehdä            asioista yhteisiä    yhteiseksi te...
luova, vuorovaikutuksessa tehtävä työ on aina rajoja ylittävää.pyrkimyksenä tulee olla aitojen madaltaminen. se tarkoittaa...
luovuus lähtee moniäänisyydestä. moniäänisyys tarkoittaa   moniarvoisuutta, ristiriitaisia pyrkimyksiä ja konflikteja.p...
suunnittelun tulee olla adaptiivista. epävarmuuden lisääntyminen ja   ei-lineaariset kausaalisuhteet eivät tarkoita suun...
reflektiivinen keskustelu on työn tärkeimpiä osia. asiantuntemus ja   työn arvon kasvu syntyvät ja kasvavat ihmisten väl...
työn rytmi ajassa, iteraatiosykli, syntyy työn suunnittelun, priorisoinnin ja reflektion systematisoinnista. tietotyö on j...
työn tekeminen muille läpinäkyvällä tavalla mahdollistaatyön aika ja paikka riippumattomuuden kasvun, responsiivisuuden, ...
työ on keskittymistä ja keskusteluaiteraatiosyklit, reflektio ja keskustelun laadun parantaminen antavat      paremma...
tietotyössä oleellisempaa kuin suoritteiden määrä, on työn arvon  jatkuva kasvu, lean periaatteet, sidosryhmien näkökulm...
inhimillinen toiminta on aina toistavaa. johtamisen täytyy olla silmien avaamista hitaille, toistosta seurauksena olevill...
koska emme elä selkeässä maailmassa ei vuorovaikutusta tai sen  tarvetta voi mallintaa etukäteen. johtaminen on jatkuvan...
yhteenveto www.kilpi.fi  14
tietotyötä eivät tee toisistaan erilliset yksilötyksilö ei ole arvioinnin mittayksikkö vaan toisiaan tarvitsevien ihmiste...
yritysten todellisuus ja siten myös menestyksellisyys syntyvätihmisten arkisessa, paikallisessa toiminnassa muiden ihmiste...
aktiivinen, intensiivinen osallisuus on muutoksen edellytys  Osallisuus tarkoittaa sitä miten olemme läsnä ja miten   ...
Esko Kilpiesko@kilpi.fi0400 501800 www.kilpi.fi  18
©Esko Kilpi
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kehity kalvot esko kilpi 240412

788 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Kehity kalvot esko kilpi 240412

 1. 1. Esko Kilpi 24.4.2012 www.kilpi.fihttp://eskokilpi.blogging.fi www.kilpi.fi 1
 2. 2. prosessi1.  yhteiseksi tekeminen ja mukaan ottaminen2.  moniäänisyys3.  adaptiivinen suunnittelu4.  systemaattinen reflektiivinen keskustelu5.  iteraatiosyklit6.  läpinäkyvä työ7.  keskittyminen ja keskustelu8.  työn arvon kasvu9.  toistuvan näkeminen ja toistuvien asioiden pohdinta10. organisoituminen on jatkuva prosessi ajassa www.kilpi.fi 2
 3. 3. koska työ on yhdessä tekemistä, pyrkimyksenä tulee olla tehdä asioista yhteisiä yhteiseksi tekemisen vastakohta on erillisyys ja työn kokonaisuuksien osittaminen www.kilpi.fi 3
 4. 4. luova, vuorovaikutuksessa tehtävä työ on aina rajoja ylittävää.pyrkimyksenä tulee olla aitojen madaltaminen. se tarkoittaa halua neuvotella, halua keskustella, halua kuunnella mukaan ottamisen vastakohta on organisaation rajojen korostuminen, joka on tyypillistä managerialistiselle työn ja vastuun jaon selkeyttä painottavalle johtamiselle www.kilpi.fi 4
 5. 5. luovuus lähtee moniäänisyydestä. moniäänisyys tarkoittaa moniarvoisuutta, ristiriitaisia pyrkimyksiä ja konflikteja.pyrkimyksenä tulee olla paradoksien elossa pitäminen, ei pyrkimys poistaa niitä moniäänisyyden vastakohta on yksi käsitys, yksi mielipide, yksi ääni www.kilpi.fi 5
 6. 6. suunnittelun tulee olla adaptiivista. epävarmuuden lisääntyminen ja ei-lineaariset kausaalisuhteet eivät tarkoita suunnittelun hyödyttömyyttä, vaan tarvetta jatkuvalle, mukautuvalle suunnittelulle osana työtä adaptiivisen suunnittelun vastakohta on jäykkyys, hitaus muutostilanteissa sekä suunnittelun ja tekemisen erillisyys www.kilpi.fi 6
 7. 7. reflektiivinen keskustelu on työn tärkeimpiä osia. asiantuntemus ja työn arvon kasvu syntyvät ja kasvavat ihmisten välisessä osallistumisessa ja vuorovaikutuksessa tekemistä työstämällä vastakohtana on keskittyminen ainoastaan arjen ulkopuolella oleviin asioihin: tavoitteisiin tulevaisuudessa ja työn tuloksiin menneisyydessä, mittareihin, joista ei kuitenkaan osaa oppia erilaista tekemistä tänään www.kilpi.fi 7
 8. 8. työn rytmi ajassa, iteraatiosykli, syntyy työn suunnittelun, priorisoinnin ja reflektion systematisoinnista. tietotyö on jatkuvaakollektiivista, yhteistä tekemisen ja tietämisen editointia. tavoitteena on olla neljän viikon organisaatio vastakohtana ovat vanhentuneet toimintatavat, pysähtynyt ajattelu ja vääriksi osoitettavissa olevat olettamukset www.kilpi.fi 8
 9. 9. työn tekeminen muille läpinäkyvällä tavalla mahdollistaatyön aika ja paikka riippumattomuuden kasvun, responsiivisuuden, nopeamman oppimisen ja raportoinnin tarpeen vähenemisen vastakohtana on kapeakatseisuus, hidas oppiminen sekä raportointi ja valvontajärjestelmien tarve www.kilpi.fi 9
 10. 10. työ on keskittymistä ja keskusteluaiteraatiosyklit, reflektio ja keskustelun laadun parantaminen antavat paremman mahdollisuuden keskittyä oleelliseen vastakohta on keskeytysten ja kiireen ohjaama työ, jota tehdään jatkuvassa stressitilassa www.kilpi.fi 10
 11. 11. tietotyössä oleellisempaa kuin suoritteiden määrä, on työn arvon jatkuva kasvu, lean periaatteet, sidosryhmien näkökulmasta. tavoitteena on työn katteellisuuden kasvu, joka syntyy enemmän,enemmän arvoa luovia asioita tekemällä ja vähemmän, vähän arvoa luovia asioita tekemällä vastakohta on, että emme erota toisistaan arvoa luovia asioita ja tuhlausta. seurauksena on osaoptimoinnit ja jopa negatiivisen arvon tuottaminen siinä kokonaisuudessa, jossa toimitaan, vaikka suoritteiden määrä kasvaisi www.kilpi.fi 11
 12. 12. inhimillinen toiminta on aina toistavaa. johtamisen täytyy olla silmien avaamista hitaille, toistosta seurauksena oleville kehityskuluille vastakohta on, että haemme selitysmekanismeja sille, mitä tapahtuu tai on tapahtunut vain yksittäisistä tapahtumista tai yksittäisten ihmisten, yksittäisistä toimista www.kilpi.fi 12
 13. 13. koska emme elä selkeässä maailmassa ei vuorovaikutusta tai sen tarvetta voi mallintaa etukäteen. johtaminen on jatkuvan responsiivisen vuorovaikutuksen ja sitä kautta jatkuvan organisoitumisen mahdollistamista ajassa vastakohtana ovat jäykät, joustamattomat prosessit ja toimimattomat, kuolleet rakenteet www.kilpi.fi 13
 14. 14. yhteenveto www.kilpi.fi 14
 15. 15. tietotyötä eivät tee toisistaan erilliset yksilötyksilö ei ole arvioinnin mittayksikkö vaan toisiaan tarvitsevien ihmisten vuorovaikutuksen laatu www.kilpi.fi 15
 16. 16. yritysten todellisuus ja siten myös menestyksellisyys syntyvätihmisten arkisessa, paikallisessa toiminnassa muiden ihmisten kanssa tavoitteena on aktiivinen, intensiivinen osallisuus. osallisuudesta nousee joustavuus, uudistuminen, muutos ja laadullinen kasvu www.kilpi.fi 16
 17. 17. aktiivinen, intensiivinen osallisuus on muutoksen edellytys Osallisuus tarkoittaa sitä miten olemme läsnä ja miten kommunikoimme www.kilpi.fi 17
 18. 18. Esko Kilpiesko@kilpi.fi0400 501800 www.kilpi.fi 18
 19. 19. ©Esko Kilpi

×