Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reclamacions per defectes dels productes i possibilitats de devolucions

511 views

Published on

Tema de rabiosa actualitat, ja que els avanços tecnològics de l'anomenada societat de la informació i la seva implantació en la realitat diària, especialment clara en la transmissió d'informació i en el comerç electrònic, han fet que les lleis (autonòmiques, estatals i europees) comencin a reconèixer i afavorir la incorporació de nous mitjans tècnics en les relacions comercials en general.

Published in: Technology, Business
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Reclamacions per defectes dels productes i possibilitats de devolucions

 1. 1. C omerç E lectrònic <ul><li>Reclamacions per defectes dels productes i possibilitats de devolucions </li></ul><ul><li>Treball realitzat pel grup Fourgirls: </li></ul><ul><li>María del Carmen Marcos i López </li></ul><ul><li>Elisabet Mata i Tuset </li></ul><ul><li>Ramona Aguilera i Muñoz </li></ul><ul><li>Sònia Pallarès i Martínez </li></ul>
 2. 2. C onceptes B àsics <ul><li>Concepte de comerç electrònic: el comerç electrònic consisteix en la compra i venda de productes o serveis a traves de mitjans electrònics. </li></ul><ul><li>La seguretat en el comerç electrònic: La seguretat en el comerç electrònic és un aspecte de gran importància. És necessari disposar d’un servidor segur, a través del qual la informació personal es “encriptada”, això dona confiança tant a proveïdors com a compradors. </li></ul>
 3. 3. C onsumidors <ul><li>“ Persona física o jurídica de qualsevol nacionalitat o procedència que, com a destinatari final, fa l’adquisició, fa ús o gaudeix, dins el territori de Catalunya, de béns i de serveis per al seu consum o ús particular, familiar o col·lectiu, sempre que el proveïdor tingui caràcter empresarial o professional o sigui la mateixa Administració pública”. </li></ul><ul><li>Article 1 de LLEI 3/1993, de 5 de març, de l‘Estatut del consumidor a Catalunya </li></ul>
 4. 4. Itinerari tràmit reclamació/denúncia
 5. 5. Seguretat per les transaccions via Internet Criptogràfia Certificat de Autenticitat Signatures Electròniques Protocol Set Firma Digital Encriptació Mides de seguretat
 6. 6. V enedor / F abricant: drets i deures <ul><li>Concepte de venedor i fabricant </li></ul><ul><li>Persones físiques o jurídiques que desenvolupen activitats de producció, fabricació, importació, construcció, distribució o comercialització de béns o prestacions de serveis a consumidors. </li></ul><ul><li>Venedor Real: persona o entitat que permet que pugui vendre els seus productes a través del seu lloc de comerç electrònic. </li></ul><ul><li>Venedor virtual: són aquells que utilitzen mitjans disponibles a la xarxa, ja siguin llocs webs propis i/o de terceres persones o el correu electrònic, per oferir i vendre els seus productes o serveis. </li></ul><ul><li>Drets i deures dels venedors / fabricants </li></ul><ul><li>Drets </li></ul><ul><li>Dret a percebre la totalitat de l’import de la venda dels seus productes. </li></ul><ul><li>Dret a no acceptar cap tipus de canvi ni devolucions segons la política de cada empresa. </li></ul><ul><li>Dret opcional a conèixer la identitat del consumidor. </li></ul><ul><li>Obligacions </li></ul><ul><li>Obligació de respectar els terminis, condicions i modalitats conforme a les quals s'hagués ofert al consumidor. </li></ul><ul><li>Informar al consumidor de la venta de productes usats o amb alguna deficiència de fabricació. </li></ul><ul><li>Donar coneixement al públic dels preus dels béns o serveis que ofereixin. </li></ul><ul><li>Mostrar a la pàgina web la seva denominació social, NIF, domicili i adreça electrònica, telèfon o fax… </li></ul>
 7. 9. C ompraventa a través d’Internet <ul><li>Mètodes de pagament </li></ul><ul><li>Contra reemborsament: El client paga quan rep la mercaderia. </li></ul><ul><li>Gir postal o telegràfic: Utilitzant el correu, el client gira els diners al comerciant. és la forma més simple i la que utilitzen tots els llocs web al iniciar les seves activitats. </li></ul><ul><li>Dipòsit de conta corrent: De vegades solen ser prohibitius els costos quan es realitzen transferències bancàries entre països, per lo que es aconsellable utilitzar-los en transaccions dins d’un mateix país o per muntants important. </li></ul><ul><li>Western Union: Sistema anomenat Quick Pay, que acredita directament en la conta corrent del comerciant, el pagament efectuat per el seu client en qualsevol sucursal de Werstern Union en el món. </li></ul><ul><li>Pay Pal: Es pot enviar diners deduint-lo de la seva targeta de crèdit. </li></ul><ul><li>Pagament amb targeta de crèdit: Opció més utilitzada pels comerços </li></ul><ul><li>electrònics es sens dubte el cobrament a través d’una targeta de crèdit. </li></ul>
 8. 10. C onclusions F inals <ul><li>Disminució dels costos per part del proveïdor/venedor, el que comporta una rebaixa del preu final del producte i/o servei. </li></ul><ul><li>Comoditat alhora d’efectuar compres. </li></ul><ul><li>Diversitat de productes i servei. </li></ul><ul><li>S’identifica, Internet, com a eina de gran projecció mundial. </li></ul><ul><li>Eliminació del contacte directe i/o humà, entre venedor i consumidor , “ face to face”. </li></ul><ul><li>Desconfiança vers la seguretat del medi on és realitza l’operació virtual . </li></ul>
 9. 11. Preguntes per reflexionar Els avanços tecnològics de l’anomenada Societat de la Informació i la seva implantació en la realitat diària, han desenvolupat un nou concepte de comerç, el comerç electrònic. Dit això :

×