Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

17nilaimurniyangutama 130919190010-phpapp02

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

17nilaimurniyangutama 130919190010-phpapp02

  1. 1. 17 NILAI MURNI YANG UTAMA: 1. Baik Hati 2. Berdikari 3. Hemah Tinggi 4. Hormat-menghormati 5. Kasih Sayang 6. Keadilan 7. Kebebasan 8. Keberanian 9. Kebersihan fizikal dan mental 10. Kejujuran 11. Kerajinan 12. Kerjasama 13. Kesederhanaan 14. Kesyukuran 15. Rasional 16. Semangat bermasyarakat 17. Patriotisme
  2. 2. Pecahan-pecahan Nilai Murni ini: 1. BAIK HATI - Belas Kasihan - Bertimbang rasa - Murah hati - Saling memahami - Saling Memaafkan 2. BERDIKARI: - Berupaya bertindak sendiri - Yakin pada diri sendiri 3. HEMAH TINGGI: - Bersopan-santun - Berbudi bahasa - Mengaku kesalahan sendiri - Ramah mesra 4. HORMAT-MENGHORMATI: - Hormat ibu bapa - Hormat kerajaan dan negara - Patuh kepada undang-undang - Hormat ahli keluarga, guru, rakan, jiran - Hormat kepercayaan dan adat resam pelbagai bangsa - Patuh kepada ketetapan masa 5. KASIH SAYANG; - Menghargai nilai nyawa - Menyayangi alam sekitar - Cinta akan negara 6. KEADILAN: - Adil - Saksama - Kebebasan di sisi undang-undang 7. KEBERANIAN: - Berani mencuba - Berani kerana benar 8. KEBERSIHAN MENTAL DAN FIZIKAL: - Kebersihan diri - Kebersihan alam sekitar
  3. 3. 9. KEJUJURAN: - Amanah - Bercakap benar - Ikhlas - Bertanggungjawab 10.KERAJINAN: - Daya usaha - Dedikasi 11. KERJASAMA: - Gotong-royong - Bersatu padu - Bertolak ansur 12. KESEDERHANAAN: - Kelakuan - Pertuturan 13. KESYUKURAN: - Berterima kasih - Menghargai - Mengenang budi 14.RASIONAL: - Membuat pertimbangan 15. SEMANGAT BERMASYARAKAT: - Bermuafakat - Semangat kejiranan - Prihatin isu masyarakat dan sosial 16. PATRIOTISME: - Taat setia - Menghormati lagu dan bendera - Cinta negara - Berbangga jadi warga negara 17. KEBEBASAN - Kebebasan bersuara - Dan lain-lain
  4. 4. Contoh Frasa dan Pecahan Nilai murni dan Pengajaran:  Menolong orang - Bertanggungjawab  Menghulurkan bantuan - Prihatin  Menderma, menyumbang - Toleransi  Memberi hadiah - Penyayang  Berkongsi barang dengan adik-beradik - Kasih sayang  Memberi hadiah - Pemurah  Membantu - Baik hati  Berkongsi - Berhemah tinggi  Membuat kerja rumah/sekolah - Rajin  Membuat jadual belajar - Gigih  Mengulang kali - Keazaman  Menyiapkan .... - Bersungguh-sungguh  Mengembalikan - Jujur  Memulangkan - Tulus  Menyerahkan - Amanah  Memberikan (Tidak meminta balasan) - Ikhlas  Meminjamkan - Rela hati  Tidak berkira - Bertolak-ansur  Tidak mementingkan diri sendiri - Sepakat/Muafakat  Mengagihkan tugasan - Adil/saksama  Membuat sesuatu keputusan - Bijaksana  Bertindak - Bestari  Mencari penyelesaian - Rasional  Menjadi rujukan - Matang  Bertindak demi kebaikan - Berani  Basuh baju/ kasut - Berdikari  Menghormati lagu Negaraku - Cinta negara  Mematuhi undang-undang - Semangat patriotik  Membawa bekal ke sekolah - jimat-cermat  Menjaga kebersihan diri - Cinta kebersihan  Menjaga kebersihan alam sekeliling - Mencintai alam  Membantu orang lain - Bekerjasama  Mengikut arahan guru - Taat  Mematuhi peraturan - Akur  Patuh arahan ibu bapa - Berdisiplin  Tenang mengahadapi sesuatu keadaan - Cekal
  5. 5.  Tidak mudah kecewa - Tabah  Meneruskan usaha walaupun ...- Sabar  Tabah melakukan sesuatu - Tidak mudah berputus asa  Bangun awal, bersiap awal - Menepati masa  Menyiapkan kerja sekolah - Menghargai masa  Siapkan kerja mengikut masa - Menepati janji  Semangat inisiatif, inovatif, kreatif - Daya usaha  Rela berkorban masa, tenaga dan wang ringgit - Dedikasi  Berupaya mencapai sesuatu kejayaan - Jaya diri  Hidup berbaik-baik dengan jiran - Semangat kejiranan  ikap, pertimbangan yang tidak keterlaluan -Kesederhanaan  Kesenangan yang dikecapi - Kesyukuran  Pengiktirafan - Penghargaan  Berterima kasih - Menghargai  Suka bergaul mesra, tidak mengasingkan diri - Persaudaraan

×