Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bm penulisan sk bahagian c

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Bm penulisan sk bahagian c

  1. 1. Tulis lima nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.Panjangnya jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 50 patah perkataan.Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Kami berhimpun pada pagi itu untuk meraikan kejayaan murid-murid yang mendapatkeputusan cemerlang dalam UPSR. Kami mengucapkan tahniah kepada mereka. Kejayaan kali ini diharapkan akan menjadi contoh kepada murid-murid lain agarmempertingkatkan lagi usaha mereka. Semangat juang yang ditunjukkan hendaklah dijadikanteladan yang baik. Dengan berbekalkan semangat yang kental inilah mereka telah berjaya. Guru-guru pula tidak putus-putus menerima ucapan terima kasih daripada pelajar-pelajaryang berjaya. Penat lelah guru-guru telah berbaloi setelah melihat kejayaan anak didik mereka.Berkat doa dan didikan guru-guru serta kerjasama ibu bapa telah mencetus semangat kepadamurid-murid untuk terus berusaha.

×