Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zváračský kurz na BlazeDS a Google App Engine

1,002 views

Published on

Základný prehľad o technológii Google App Engine a možnosti napojenia Flash Builderu na BlazeDS, pomocou ktorého je možné priamo generovať kód zo serverového API. Výrazné zjednodušenie práce.

Published in: Technology
 • Be the first to like this

Zváračský kurz na BlazeDS a Google App Engine

 1. 1. Zváračský kurz na BlazeDS Slovakia FUG Bratislava 4.6. 2010 Mgr. Juraj Michálek SinusGear Twitter: http://twitter.com/georgiksk Blog: http://georgik.sinusgear.com
 2. 2. Upozornenie! Prezentované riešenia nie sú silver bullet ani magický lektvar. Časť problémov vyriešia. Nejaké nové prinesú.
 3. 3. Časti kurzu Ako sa vyvíjú klient-server aplikácie? Prínos Google App Enginu. Zvýšenie účinnosti pomocou BlazeDS.
 4. 4. Máme nápad! Vytvoríme skvelú aplikáciu!
 5. 5. Klasický model Navrhnúť databázu. Navrhúť dátovú vrstvu. Navrhúť vrstvu s logikou a kontrolérmi. ... ešte sme neskončili
 6. 6. Klasický model - klient Navrhnúť rozhranie služby. (Web services, REST) Navrhnúť serializáciu na klientovi. Navhrnúť volanie serverového API. Ešte stále sme neskončili...
 7. 7. Klasický model - UI Navrhnúť logiku na klientovi. Navrhnúť GUI na klientovi. Máme hotovo?
 8. 8. Klasický model - nasadenie Nie, nie je hotovo! Nájsť/kúpiť hosting. Umiestniť na server. Testovacia a produkčná verzia. Zber logov a chybových hlásení. A aplikácia nám doteraz nezarobila ani groš.
 9. 9. Náklady na klasický model Náklady - server. Náklady - klient. Náklady – komunikácia a hosting. Postupný nárast používateľov
 10. 10. Time to market Čo prosím? Nerozumiem syntaxi vášho kmeňa! Vývojár: „Ešte nemáme vyladený komunikačný protokol.“
 11. 11. Moment! To ešte nie je všetko! Zmeníme schému v DB? Musíme zmeniť: logiku serverové API dátovú vrstvu klienta klienta
 12. 12. Ako spieva Queens Too much (love) features will kill you in the end. Pattern: Feature soup.
 13. 13. Hm? Položme si základnú otázku. Prečo vlastne vôbec niekto vyvíja softvér?
 14. 14. Skúsme to veselšie a radostnejšie Je vôbec možné zjednodušiť niektoré kroky? A tým znížiť cenu vývoja?
 15. 15. Príklad z priemyslu Automatizovať. Potrebujeme systém. A hlavne: Potom potrebujeme ešte lepší systém.
 16. 16. Google App Engine
 17. 17. Bonusy Free hosting (až 10 app). Škálováteľnosť (nútená). Podpora Python/Java. Deployment, integrácia s IDE, verzovanie aplikácií, SSL cert, sledovanie app, meranie výkonu.
 18. 18. GAE + Eclipse
 19. 19. GAE admin console
 20. 20. Log report
 21. 21. Ok, vyrišený hosting Čo môžeme optimalizovať ďalej? Databáza a mapovanie na objekty.
 22. 22. Podpora GAE (*.jar) Spring JPA, JDO DataNucleus Enhancer ...
 23. 23. JPA Anotácia z enterprise aplikácii. DB sa vytvára na základe kódu. http://code.google.com/intl/sk-SK/appengine/docs/java/datastore/usingjpa.html
 24. 24. Zmena v App JPA replikuje zmenu schémy do DB. Milé :-)
 25. 25. Klient / server API. Au. Zmena API? Ste sa zbláznili!
 26. 26. Super API na prvý krát? Jedine Chuck Norris!
 27. 27. Flash Builder? Pripojenie na web aplikáciu? Service discovery.
 28. 28. Zadám adresu a...
 29. 29. Zázrak Funguje aj drag-n-drop do datagridu.
 30. 30. No, ale zmením adresu A všetky parametre operácie povedia pápá :-( Evil Wizard?
 31. 31. Remote Discovery Service Podpora pre PHP, LiveCycle a BlazeDS. Zadám URL serveru a...
 32. 32. Zázrak Mám operácie. Dokonca funguje aj update API!
 33. 33. Tralálá Funguje to! A teraz to dostať na server. Vlastný Tomcat? Hmhm.
 34. 34. BlazeDS na GAE Vytvoríme server aplikáciu. Google App Engine project. Skopírujeme JARy z BlazeDS. Pridáme trochu XML omáčky.
 35. 35. Spustíme! Jetty server. Ako to tak chodí u vývojára to ide. A v cloude?
 36. 36. Ale veď to poznáte... Error! Duplicated Session.... :-O
 37. 37. Drobná úprava Patchneme a prekompilujeme BlazeDS. (ak niekto potrebujete hotový JAR, dajte vedieť)
 38. 38. A všetko krásne chodí :-)
 39. 39. Gartner Hype Cycle - zamyslenie GAE a FB? Asi tu. Zdroj: Wikipedia.org
 40. 40. Software Engineering Radio Model driven development http://www.se-radio.net
 41. 41. Priestor na otázky. Mgr. Juraj Michálek SinusGear Twitter: http://twitter.com/georgiksk Blog: http://georgik.sinusgear.com
 42. 42. Ďakujem za pozornosť Slovakia FUG Bratislava 4.6. 2010 Mgr. Juraj Michálek SinusGear Twitter: http://twitter.com/georgiksk Blog: http://georgik.sinusgear.com

×