Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eğitsel yazılımlar

7,258 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

Eğitsel yazılımlar

 1. 1. Eğitsel Yazılımlar Hazırlayan: Gizem Bürüncük 2007 0341
 2. 2. Eğitsel Yazılım Nedir? Eğitsel yazılım, öğretim veya kendi kendine öğrenme amacıyla kullanılan bilgisayar yazılımlarıdır.
 3. 3. Eğitsel Yazılım Türleri Özel ders yazılımları Alıştırma yazılımları Simulasyonlar Eğitsel Oyunlar Açık uçlu öğrenme ortamları
 4. 4. Eğitsel Yazılımların DeğerlendirmeKriterleri Kullanım kolaylığı, Teknik destek, Maliyet, Eğitim programına uygunluğu, İçeriğin güncelliği ve doğruluğu, Amaca uygunluk, Hedef kitleye uygunluk.
 5. 5. Eğitsel Yazılım ÖrneğiBu eğitselyazılımdabaşlangıçta isimsoyisim giriliyorve bu isimsoyisim kayıtlıolarak kalıyor.İlkokulöğrencileri içinhazırlanan buyazılım yaşseviyesineuyguntasarlanmış.
 6. 6. Eğitsel Yazılım ÖrneğiBu kısım yazılımınanasayfasıdır.Burada derskitabındaki unitelerleilgili konularıpekiştirmek içineğitsel oyunlarbulunmaktadır.
 7. 7. Eğitsel Yazılım ÖrneğiÜnitelerle ilgili 4kategoride oyunbulunmaktadır.
 8. 8. Eğitsel Yazılım Örneği
 9. 9. Eğitsel Yazılım ÖrneğiBu kısımdaresimler dahanet olmuş olsaiyi olurdu.
 10. 10. Eğitsel Yazılım ÖrneğiBuradakullanıcınınoyunlarda aldığısonuçlargösterilmektedir.
 11. 11. Eğitsel Yazılım ÖrneğiBu kısmında iseyazılımdakullanılanlarhakkinda bilgiverilmektedir.
 12. 12. Eğitsel Yazılım ÖrneğiBu eğitselyazılımın kayıttutma özelliğibulunmaktadır.Kullanıcıoynadığıoyunlardatopladığı puanlarkayıt altınaalınmaktadır.

×