Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inversions 2014 2015

Inversions

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Inversions 2014 2015

  1. 1. Inversions Curs 2014-2015
  2. 2. Pintura exterior de l'edifici antic
  3. 3. Renovació del parament de la cuina
  4. 4. Accés exterior a l'aula de Reforç
  5. 5. Nou accés i renovació del laboratori
  6. 6. Adquisició d’ordinadors portàtils Pel treball en grup a les aules

×