Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Sprawozdanie z wykonania inwestycji i remontów wodociągowo-kanalizacyjnych za 2009 r. Plan rzeczowo-finansowy na 2010 r.
<ul><li>Gdański projekt wodno-ściekowy I (2005 – 2010) </li></ul><ul><li>Gdański projekt wodno-ściekowy II (2010 – 2013) <...
Podstawa prawna przystąpienia do realizacji Gdańskiego projektu wodno-ściekowego <ul><li>Uchwała NR XXXI/984/04 </li></ul...
Aktualna podstawa prawna <ul><li>Uchwała nr XLV/1267/10 </li></ul><ul><li>Rady Miasta Gdańska </li></ul><ul><li>z dnia 2...
Cele Gdańskiego projektu wodno-ściekowego <ul><li>Główny cel projektu:  </li></ul><ul><li>Poprawa i ochrona stanu środowi...
 
Wydatki inwestycyjne w 2010 r. Wydatki inwestycyjne 2 010 r. Udział Gdański projekt wodno-ściekowy I 444 226 576 92,11% Gd...
Planowane przychody na 2010 r. Przychody ze sprzedaży 87 500 400 w tym czynsz dzierżawny 85 244 9 08 Przychody finansowe...
Planowane koszty GIWK ogółem Koszty ogółem 85 158 452 100,00% Koszty działalności operacyjnej 81 792 581 96,05% w tym:    ...
Zadania zakończone w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego budowa kanalizacji sanitarnej w Zaborni budowa kanalizacj...
Budowa zbiorników Oruńskich, czerwiec 2009 r.
Budowa kanalizacji sanitarnej
Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód
Zadania zrealizowane w 2009 r. <ul><li>Realizacja planu Modernizacji i Rozwoju Urządzeń Wod-Kan w wysokości 9 746 645,52 ...
Najważniejsze inwestycje zrealizowane w ramach Planu Modernizacji i Rozwoju Urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w 2009 r...
Najważniejsze inwestycje kontynuowane w 2010 r. <ul><li>Przebudowa sieci infrastruktury technicznej w Straszynie </li></...
Najważniejsze nowe inwestycje zaplanowane w ramach Planu Modernizacji i Rozwoju Urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na 2...
Inwestycje realizowane w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego II 3 2 1 1. Budowa przepompowni ścieków w ul. Pomorsk...
 
Koszty realizowanych kontraktów Gdańskiego projektu wodno-ściekowego II 1. Budowa przepompowni ścieków w ul. Pomorskiej wr...
Efekty ekologiczne inwestycji unijnych w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną przed GPWŚ I po GPWŚ I po GPWŚ II Stopi...
Efekty rzeczowe inwestycji unijnych w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną GPWŚ I GPWŚ II Budowa i przebudowa kanaliz...
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. Ul. Na Stoku 50 80-874 Gdańsk tel. 058 326 67 00 www.giwk.pl ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Prezentacja Giwk

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Prezentacja Giwk

 1. 1. Sprawozdanie z wykonania inwestycji i remontów wodociągowo-kanalizacyjnych za 2009 r. Plan rzeczowo-finansowy na 2010 r.
 2. 2. <ul><li>Gdański projekt wodno-ściekowy I (2005 – 2010) </li></ul><ul><li>Gdański projekt wodno-ściekowy II (2010 – 2013) </li></ul><ul><li>Plan Modernizacji i Rozwoju Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych </li></ul><ul><li>Wymiana przyłączy ołowianych i rur azbestocementowych w Gdańsku </li></ul><ul><li>Wydawanie warunków technicznych i uzgodnienia dokumentacji </li></ul><ul><li>Realizacja Programu Sieci Nieprzejętych. Uporządkowanie stanu własnościowego i technicznego sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Gdańsku </li></ul><ul><li>Nadzór nad realizacją wymogów wynikających z decyzji lub rozporządzeń ustanawiających strefy ochronne ujęć wody </li></ul>Inwestycje i zadania GIWK
 3. 3. Podstawa prawna przystąpienia do realizacji Gdańskiego projektu wodno-ściekowego <ul><li>Uchwała NR XXXI/984/04 </li></ul><ul><li>Rady Miasta Gdańska </li></ul><ul><li>z dnia 25.11.2004 r. </li></ul>
 4. 4. Aktualna podstawa prawna <ul><li>Uchwała nr XLV/1267/10 </li></ul><ul><li>Rady Miasta Gdańska </li></ul><ul><li>z dnia 21.01.2010 r. </li></ul>
 5. 5. Cele Gdańskiego projektu wodno-ściekowego <ul><li>Główny cel projektu: </li></ul><ul><li>Poprawa i ochrona stanu środowiska naturalnego oraz czystości wód i gleby. Dostosowanie systemu wodociągowo--kanalizacyjnego do wymagań prawnych Unii Europejskiej </li></ul><ul><li>Cele szczegółowe: </li></ul><ul><li>dostarczanie mieszkańcom Gdańska wody pitnej o poprawionej jakości </li></ul><ul><li>poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę </li></ul><ul><li>zwiększenie stopnia skanalizowania miasta </li></ul><ul><li>poprawienie jakości wód odprowadzanych z systemu do Zatoki Gdańskiej </li></ul><ul><li>stworzenie efektywnego sposobu zagospodarowania osadów ściekowych </li></ul>
 6. 7. Wydatki inwestycyjne w 2010 r. Wydatki inwestycyjne 2 010 r. Udział Gdański projekt wodno-ściekowy I 444 226 576 92,11% Gdański projekt wodno-ściekowy II 17 626 912 3,65% Plan modernizacji i rozwoju urządzeń wod-kan 20 145 500 4,18% Wydatki własne 300 000 0,06% Razem 482 298 988 100%
 7. 8. Planowane przychody na 2010 r. Przychody ze sprzedaży 87 500 400 w tym czynsz dzierżawny 85 244 9 08 Przychody finansowe 376 243
 8. 9. Planowane koszty GIWK ogółem Koszty ogółem 85 158 452 100,00% Koszty działalności operacyjnej 81 792 581 96,05% w tym:     Amortyzacja 58 903 051 69,17% Podatki (m.in. od nieruchomości) 14 369 954 16,87% Pozostałe koszty 8 519 576 10,00% Pozostałe koszty operacyjne 3 360 871 3,95% Koszty finansowe 5 000 0,01%
 9. 10. Zadania zakończone w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego budowa kanalizacji sanitarnej w Zaborni budowa kanalizacji sanitarnej Wyspa Sobieszewska budowa kanalizacji sanitarnej Kiełpino Górne budowa magistrali wodociągowej Gdańsk-Południe
 10. 11. Budowa zbiorników Oruńskich, czerwiec 2009 r.
 11. 12. Budowa kanalizacji sanitarnej
 12. 13. Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód
 13. 14. Zadania zrealizowane w 2009 r. <ul><li>Realizacja planu Modernizacji i Rozwoju Urządzeń Wod-Kan w wysokości 9 746 645,52 zł </li></ul><ul><li>Wydane Warunki Techniczne – 700 sztuk </li></ul><ul><li>Uzgodnione dokumentacje techniczne – 670 sztuk </li></ul><ul><li>Zawarte Umowy przejęcia sieci od Inwestorów Prywatnych - 276 sztuk </li></ul>
 14. 15. Najważniejsze inwestycje zrealizowane w ramach Planu Modernizacji i Rozwoju Urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w 2009 r. <ul><li>Wymiana przyłączy ołowianych – 312 sztuk </li></ul><ul><li>Wymiana sieci wodociągowych wraz z przyłączami realizowana w ramach rewitalizacji ulic: Św. Ducha, Garbary, Pocztowa </li></ul><ul><li>Wymiana kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Zrębem </li></ul><ul><li>Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej </li></ul><ul><li>Wymiana/budowa sieci wodociągowej w następujących ulicach: Reformacka, Szczęśliwa, Waldorffa, Grzegorza z Sanoka, Zamiejska </li></ul><ul><li>Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Spółdzielni Budowlani i Kolejarz </li></ul>
 15. 16. Najważniejsze inwestycje kontynuowane w 2010 r. <ul><li>Przebudowa sieci infrastruktury technicznej w Straszynie </li></ul><ul><li>Ujęcie Wody Czarny Dwór: rekonstrukcja studni K-2, odwierty zastępcze studni 9,10 </li></ul><ul><li>Wymiana sieci wodociągowej w ulicach: Stępkarska, Karwieńska- Kościerska, Toruńska </li></ul>Ujęcie wody Czarny Dwór
 16. 17. Najważniejsze nowe inwestycje zaplanowane w ramach Planu Modernizacji i Rozwoju Urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na 2010 r. <ul><li>Ujęcie Wody Zaspa – odwierty zastępcze oraz modernizacja układu zasilania i automatyki </li></ul><ul><li>Monitoring osłonowy dla ujęcia Czarny Dwór i terenu Oczyszczalni Wschód </li></ul><ul><li>Wymiana przyłączy ołowianych </li></ul><ul><li>Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w ramach budowy trasy W-Z </li></ul><ul><li>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leszczynowa – Jeziorowa </li></ul><ul><li>Przebudowa magistrali w ramach budowy ul. Łostowickiej </li></ul><ul><li>Budowa sieci wod-kan w ulicach: Cedrowa, Buczka, Stoczniowców, Tischnera i Karskiego </li></ul><ul><li>Budowa przepompowni ścieków w ul. Litewskiej </li></ul>
 17. 18. Inwestycje realizowane w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego II 3 2 1 1. Budowa przepompowni ścieków w ul. Pomorskiej wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej w ul. Jelitkowskiej 2. Budowa sieci wodociągowej w ul. Zagroble 3. Budowa przepompowni ścieków &quot;Kochanowskiego&quot;
 18. 20. Koszty realizowanych kontraktów Gdańskiego projektu wodno-ściekowego II 1. Budowa przepompowni ścieków w ul. Pomorskiej wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej w ul. Jelitkowskiej 2. Budowa sieci wodociągowej w ul. Zagroble 3. Budowa przepompowni ścieków &quot;Kochanowskiego&quot;
 19. 21. Efekty ekologiczne inwestycji unijnych w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną przed GPWŚ I po GPWŚ I po GPWŚ II Stopień skanalizowania Gdańska 97,6% 98,8% (ponad 4 000 osób przyłączonych) 99,2% (bez kanalizacji pozostają: Kokoszki, Kiełpino, Płonia Wielka, ul. Szczęśliwa. Obszary te nie spełniają współczynnika ekonomiczności 120 os. na km sieci) 3 000 osób Stopień zwodociągowania 99,4% 99,5% 99,7% Poprawa jakości wody pitnej 78% zgodności z normami unijnymi w wodociągu centralnym 100% zgodności z normami UE dla wodociągu centralnego przyłączenie Wyspy Sobieszewskiej i Płoni Wielkiej do wodociągu centralnego (3 500 osób) Ilość ścieków oczyszczana zgodnie z normami krajowymi i UE niezgodność ścieków z Oczyszczalni Zaspa z normami UE 100% 100%
 20. 22. Efekty rzeczowe inwestycji unijnych w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną GPWŚ I GPWŚ II Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej 86 km 31 km Budowa magistral i sieci wodociągowej 40 km 12 km Budowa instalacji termicznego przekształcania osadów oraz instalacja odzysku energii 2 Przebudowa/budowa stacji uzdatniania wody 9 0 Budowa/przebudowa przepompowni ścieków 25 10/2 Budowa/przebudowa zbiorników wody 5 0 Budowa/modernizacja obiektów na Oczyszczalni Ścieków Gdańsk-Wschód 3 0
 21. 23. Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. Ul. Na Stoku 50 80-874 Gdańsk tel. 058 326 67 00 www.giwk.pl e-mail giwk@giwk.pl Dziękuję za uwagę!

×