Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació Obligatoria 2

343 views

Published on

la desforestació

Published in: Travel, Entertainment & Humor
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentació Obligatoria 2

  1. 1. LA DESFORESTACIÓ<br />Una problemàtica global<br />1<br />
  2. 2. 2<br />Increment de la població<br />Agricultura extensiva <br />Propietat particular de la terra <br />Substitució de l&apos;explotació tradicional per altres<br /> Causes de la desforestació<br />La desforestació és la pèrdua de bosc com a resultat de les activitats humanes. Suposa també la pèrdua de les seves funcions ambientals, una gran erosió del terreny, pèrdua de la fertilitat del sòl i, sobretot, de la biodiversitat.<br />Les causes de la desforestació són moltes, però les podríem resumir en:<br />Obtenció de fusta i altres materials <br />
  3. 3. Distribució actual dels boscos<br />Boscos<br />Altres terres boscoses<br />Altres terres<br />Aigua<br />3<br />Segons informacions de la FAO<br />
  4. 4. Extensió de bosc per països – 2005<br />(en milions d&apos;hectàrees)<br />Federació de Rússia<br />Brasil <br />Canadà <br />Estats Units<br />Xina<br />Australia <br />Rep. Dem. del Congo<br />Indonèsia <br />Perú<br />India <br />Altres<br />4<br />
  5. 5. 5<br /> Exposició – Justificació<br />He fet aquesta presentació perquè és un assumpte molt important i delicat, atès que suposa la pèrdua d’espècies i de biodiversitat generalitzada gairebé arreu del món, a més a més, per la importància que tenen els boscos per a la vida en el planeta. <br />També cal deixar palesa la poca sensibilitat de l’espècie humana que només l&apos;interessen els guanys immediats a costa del que calgui, sense pensar ni tant sols amb els seus propis descendents. <br />Adjunto algunes adreces d’interès, on hi podeu trobar informació sobre aquest tema: <br />http://www.fao.org/corp/google_result/es/?cx=018170620143701104933%3Apvqiwqrhhhq&q=Capítulo+2+Extensión+de+los+recursos+forestales&x=11&y=10&cof=FORID%3A9 - 1101<br />http://www.panda.org/<br />http://www.greenpeace.org/espana/<br />http://www.xarxaconsum.net/   <br />http://www.barcelona.indymedia.org/newswire/display/120754/index.ph<br />Fi<br />

×