Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Com aprendre a fer bones preguntes?

22,293 views

Published on

Com aprendre a fer bones preguntes? Estratègia de comprensió aplicada als projectes i a la lectura

Published in: Education
 • Login to see the comments

Com aprendre a fer bones preguntes?

 1. 1. Com aprendre a plantejar bones preguntes? Tècniques per ensenyar a Qüestionar Una estratègia de pensament que s´aprèn amb la pràctica Il·lustració: Ferran Torras Guida Al·lès Febrer 2013 Novembre 2013
 2. 2. Aprendre comença amb preguntes John Dewey
 3. 3. Objectius Volem que aprenguin a generar bones preguntes de manera autònoma en diferents situacions i propòsits. Volem que les preguntes els ajudin a tenir interessos propis que vagin més enllà de la curiositat.
 4. 4. "La curiositat és l´atracció i el desig d´allò nou. L´interès neix lentament i es desplega en oposició a la curiositat. Curiositat i interès són enemics" Cita aportada per Neus Sanmartí
 5. 5. 1. En quines situacions aprenen a fer preguntes? 2. Quin procés seguim per aconseguir que es plantegin bones preguntes?
 6. 6. En quines situacions podem ensenyar a plantejar preguntes? Lectura i Escriptura Projectes Racons Aprenentatge cooperatiu Conversa en Assemblea Simulacions, jocs de rol, dinàmiques (tutoria)
 7. 7. Amb quins propòsits? ● Plantejar preguntes per a generar el guió d´un projecte o d'un text escrit i guiar la planificació i cerca d'informació ● Plantejar perguntes per a aprofundir en la comprensió de CONTINGUTS ○ Motivar o focalitzar l'atenció ○ Entendre el propòsit de l´autor ○ Clarificar el significat ○ Especular sobre el text ● Per a resoldre problemes i crear
 8. 8. Amb tot tipus de textos Feim preguntes ABANS DURANT DESPRÉS per a COMPRENDRE Textos electrònics Textos impresos Textos musicals Textos orals Textos àudiovisuals
 9. 9. 2. Col·leccionar-les per descobrir interessos 1. Aprendre a formular preguntes 3. Classificar-les (hi ha bones preguntes?) 4. Precisar-les a través del model científic 5. Emprar-les per resoldre problemes. Tècniques.
 10. 10. 1. Formulam preguntes a partir de diferents contextos (cançons, imatges, poemes, conversacions....)
 11. 11. Modelatge amb objectes Els fillets duen a l´aula un objecte que els aporta records personals. Per exemple, una pedra. Asseguts en terra se la passen (Els esclops de´n Pau) i fan preguntes seguint com a guió aquest mural. També es pot fer amb objectes de la mestra. Activitat basada en el capítol 5 del llibre de Tanny McGregor: Comprehension Connections Ajudes per pensar Em deman si..... Em confón.... Què passaria si.... Per què...? No entenc que... .... Com podria? Com pot ser que.... On la vas trobar? Per què és així? Quina edat té la pedra? 1
 12. 12. Les preguntes evolucionen amb la comprensió: ABANS, DURANT, DESPRÉS Activitat basada en el capítol 5 del llibre de Tanny McGregor: Comprehension Connections Objectiu: Demostrar que les preguntes d´abans, durant i després de la comprensió són diferents. La mestra duu un paquet de quinua (o qualsevol altre aliment exòtic). Quines preguntes teniu?. Les anotam (taula 3 columnes): ● PREGUNTES ABANS Menjam la quínua. Tenim noves preguntes? Anotam les preguntes a la 2ª columna. Feim el mateix quan investigam? Les preguntes noves van apareixent a mesura que avança la comprensió. ● PREGUNTES DURANT ● PREGUNTES DESPRÉS Després comparam la diferència entre les preguntes d´ABANS, DURANT I DESPRÉS
 13. 13. Les preguntes evolucionen amb la comprensió: ABANS, DURANT, DESPRÉS Activitat basada en el capítol 5 del llibre de Tanny McGregor: Comprehension Connections TAULA amb postits per anotar les preguntes que sorgeixen ABANS, DURANT I DESPRÉS. Font: FLORENTINA CRAWFORD A partir de la taula es pot elaborar el llistat de les expressions que serveixen per fer preguntes (veure foto esquerra) Font imatge
 14. 14. Modelatge amb objectes La mestra fa modelatge sobre com plantejar preguntes. Es pot fer de moltes maneres. Una és amb núvols de pensament (clicar) 1
 15. 15. Amb cançons Activitat extreta de l´IES Montsuar A classe de música. Cada alumne subratlla les dues preguntes que més li interessen i les guarda al seu Diari Literari. Posteriorment les ajuntam i les classificam. Són productives o reproductives? Te les havies plantejades mai? 2
 16. 16. Primera classificació: preguntes productives i reproductives Activitat basada en ONE EXTRA DEGREE Les primers preguntes solen ser reproductives però a mesura que es van donant respostes sorgeixen noves preguntes productives. S´anoten i s´explica la diferència. LES PREGUNTES SÓN LA BENZINA QUE ENS FA PENSAR. Amb post.its. Llegir el post sencer aquí
 17. 17. Amb contes il·lustrats Preguntes ABANS (portada,dedicatòria) Preguntes DURANT En parella. Conversar a través de preguntes. Preguntes DESPRÉS En parella. Què és el que no entens? Quina és la pregunta principal? Activitat basada en el capítol 5 del llibre de Tanny McGregor: Comprehension Connections Contes de David Wiesner 3
 18. 18. Col·lecció d´imatges microscòpiques de JORDI VIVANCOS. Amb imatges Venes Pèls de l´interior de l´orella vists amb el microscopi Gra de Pol·len
 19. 19. Condicions d´aula que afavoreixen l´aparició de les bones preguntes "La motivació dels alumnes depèn del grau amb què connectam amb els seus interessos, motivacions, esquemes previs, vivències personals i inquietuds" Claustre del CEIP Sant Lluís, Menorca Ambient on es valora l´error i el dubte, el dir no ho entenc, no ho tenc clar. No demanar la resposta correcte. Saber que no sempre hi ha resposta.
 20. 20. 2. Les coleccionam per descobrir els nostres interessos
 21. 21. kindergartenboomboom.blogspot.com Dins recipients Targes amb preguntes per fer- se després de llegir. Font: Ateacherstreasure.com Quan un alumne té una pregunta, la guardem aquí
 22. 22. Anotar, recollir, reservar les preguntes espontànies Post-its Capsa Tires de paper Mural Quadern... Font imatge: http://justaddclipart.blogspot.com.es/ Pràctica guiada i independent
 23. 23. 2. Les classificam
 24. 24. Preguntes productives (Thick questions) i preguntes reproductives (Thin questions)
 25. 25. El póster es pot descarregar aquí
 26. 26. Criteris per classificar i reformular preguntes (Taxonomia Bloom) Tipologia Taxonomia Bloom Exemples QAR Preguntes reproductives, literals o de resposta directa. Habilitats de pensament inferiors. Thin Qüestions (preguntes estretes, concretes) DESCRIURE, RECUPERAR INFORMACIÓ QUE QUI COM QUAN ON Es troben al text. Algunes paraules de la resposta solen coincidir amb les de la pregunta Preguntes productives. Habilitats de pensament superior. Thick Qüestions (preguntes profundes, necessiten recerca i raonament) COMPRENDRE, ANALITZAR, EXPLICAR -Causa- Conseqüència - Problema-Solució - Comparar i contrastar Trobes la resposta cercant a diferents paràgrafs o textos. JUSTIFICAR, VALORAR, AVALUAR Necessiten combinar allò que diu l´autor amb el pensament propi (previs) i la recerca La resposta no és al text, sinó a la teva ment
 27. 27. Estratègia QAR A través de la QAR= Question Answer Relationship Strategy s´aprèn que: ★ Abans de cercar la resposta has de tenir una pregunta al cap ★ Hi ha diferents tipus de preguntes: senzilles, complexes, crítiques i creatives ★ Una pregunta es pot contestar amb ajuda del text però també de la reflexió pròpia. ★ És necessari el diàleg per contestar bé les preguntes. Fitxa pels alumnes en català Com s´ensenya? Vídeo Com emprar QAR en comprensió matemàtica? Llista de preguntes per als professors
 28. 28. ●No es poden contestar cercant a internet, ni amb un sí/no. ●Lligades a la vida real o bé al coneixement epistemològic. ●Requereixen el treball en grup Guida Preguntes productives
 29. 29. Quines són productives? Neus Sanmartí, Escola Estiu, Menorca 2011 Com dormen les balenes? Per què és necessari dormir? Qui va inventar els cohets?Per què s´enlaira un cohet? Quins són els noms dels ossos? Per què es trenca un ós? Per què ens enguixen? Per què em fa mal?
 30. 30. Preguntes reproductives= un sol text les pot contestar (verd) Preguntes que pots contestar lentament si combines varis textos Preguntes productives= requereixen investigació Font: The Joy of Literacy
 31. 31. Preguntes nivell superior Bloom Habilitats de pensam. superior: AVALUAR. Font: Teachers.org Què penses sobre...? Fins a quin punt són efectius...? Existeix una millor solució? Quin valor té...? Com valores...? Com defensaries la teva posició respecte a....? Com es pot saber que....? Com es pot demostrar? Com ho hauries gestionat? Quins canvis recomanaries? Creus que...? Com te sentiries si...? Ets una persona....? Per què? Com pot ser que...?
 32. 32. Exemple aplicat a la lectura d’un poema Beatriu Palau Amb poemes
 33. 33. HE PLANTEJAT PREGUNTES AL TEXT
 34. 34. Lectura en parella. Targes de colors de la taxonomia de Bloom per fer-se preguntes sobre el fragment llegit. Aquí hi podeu imprimir les targes (en anglès) o fer una còpia i traduir al català. Font: Jennifer Jones
 35. 35. Lectura en parella. Targes de colors de la taxonomia de Bloom per fer-se preguntes sobre el fragment llegit. Font: A teacher’s Treasure Amb pals i estrelles
 36. 36. En què ens fixam per saber si un fillet sap plantejar bones preguntes? (Avaluació) Rúbrica, refer-la i adaptar-la al nostre nivell.
 37. 37. Abans, durant, després Plantegem una pregunta. Per exemple: a. Matemàtiques. Quines maneres heu après de sumar fraccions? b. Projectes de treball: Què heu après? c. Treball amb textos: Quina és l´estructura d´un escrit argumentatiu? Per parelles. Cadascun primer escriu individualment entre 1 i 3 respostes.Els membres de la parella posen en comú les seves respostes i trien les millors (un màxim de 3). Les anoten en post-its i es posen en comú en gran grup. (Font: Common Core Standards for Mathematical Practice, Standard 3 Construct viable arguments and critique the reasoning of others.) Al principi jo pensava... Llavors el meu pensament va canviar El menu pensament va canviar de nou
 38. 38. 4. Precisar-les a través dels models científics
 39. 39. Projectes. Com reformular i precisar les preguntes? Alumnes. Destinar temps a aprendre a fer bones preguntes Els docents relacionam preguntes i CONTINGUTS a través de.... Coordinació per veure/conèixer les preguntes que han formulat els companys de cicle. MODELS CIENTÍFICS MAPES DE CONTINGUTS Definim junts la tasca (pregunta+ producte) Alumnes connecten la tasca amb els esquemes previs. QUÈ SABEM?. Apareixen noves preguntes. QUÈ VOLEM SABER? Classificar, reformular i seleccionar junts la pregunta clau en funció d´uns criteris Per fer-les més complexes i més compartides. El mestre= reconductor de les preguntes interessants. Votació ? Pot requerir recerca d´informaci ó Claustre del CEIP Sant Lluís, Menorca
 40. 40. Les empram Tècniques
 41. 41. Lectura en parella. Targes de colors de la taxonomia de Bloom per fer-se preguntes sobre el fragment llegit. Font: Roser Salavert, al Congrés ICLL de la Fundació Bofill, desembre 2013 1. Elegeix les paraules clau 2. Quines preguntes et suggereix?
 42. 42. Lectura en parella. Targes de colors de la taxonomia de Bloom per fer-se preguntes sobre el fragment llegit. Mural col·lectiu
 43. 43. Escriptura 1. Acordam les preguntes que marquen l´estructura del text. 2. Targes amb les preguntes 3. Les tenim davant quan escrivim per recordar l´estructura. Font: Mrs. Patton's Patch
 44. 44. Escriptura Font: Mrs. Patton's Patch
 45. 45. Escriptura Font: Mss. Simoneaux
 46. 46. Per parelles S´ensenyen un a l´altre a millorar les seves preguntes
 47. 47. Amb un mural col·lectiu Font de la imatge
 48. 48. Planificar una activitat per fer a classe 1. Primer llegir el PPT 2. Pensar una activitat senzilla semblant a les que hi ha al PPT (2 o 3 sessions) 3. Aplicar-la i avaluar-la amb aquestes preguntes: ● Què m´havia proposat? ● Què ha funcionat? ● Què he de millorar?
 49. 49. Fonts emprades Mindmapping For kids Wisconsin Educational Communications Boards, Into the book McGregor, Tanny (2007): Comprehension connections, bridges to strategic reading. Heinemann, Portsmouth, NH. Raphael, T.E., & Au, K.H. (2005). QAR: Enhancing comprehension and test taking across grades and content areas. The Reading Teacher, 59, 206-221. Procedència de les terminologies: ● Preguntes productives i reproductives: Neus Sanmartí ● Habilitats superiors i inferiors: Benjamin Bloom

×