Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

10 dieu tam niem

831 views

Published on

10 điều tâm niệm
Cựu sinh viên thuỷ sản
http://csvtsnt.ning.com

Published in: Spiritual, Education, Sports
 • These are one of the best companies for review articles. High quality with cheap rates. ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ I highly recommend it :)
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

10 dieu tam niem

 1. 1. Mười điều tâm nguyện
 2. 2. <ul><li>Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ, </li></ul><ul><li>vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sanh . </li></ul>
 3. 3. 02. Ở đời thì đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì lòng kiêu căng nổi dậy .
 4. 4. 03. Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.
 5. 5. 04. Xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường.
 6. 6. 05. Việc làm thì đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng khinh thường kiêu mạn.
 7. 7. 06. Giao tiếp đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.
 8. 8. 07. Với người thì đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, vì được theo ý mình thì lòng thêm kiêu mạn .
 9. 9. 08. Thi ân thì đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân có ý mưu đồ.
 10. 10. 09. Thấy lợi thì đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si mê phải động.
 11. 11. 10. Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân quả chưa xả
 12. 12. Muời điều tâm nguyện Nhạc đệm: đêm nay ai đưa em về - Vô thường Thực hiện Phượng

×