Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Angetik 140522104639-phpapp01

983 views

Published on

բանավոր մաթեմատիկա

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Angetik 140522104639-phpapp01

 1. 1. ` :Օգնիր Անգետիկին օդապարիկ ընտրելու Գորդիենկո Ելենա Տարրական դասարանների ուսուցիչ ГБОУ СОШ №1051 имени Г.В. Кисунько
 2. 2. 9+3 12 13 11
 3. 3. 15-8 798
 4. 4. 8+6 14 13 15
 5. 5. 16-7 987
 6. 6. 7+4 11 13 12
 7. 7. 11-3 8 9 7
 8. 8. 8+7 151416
 9. 9. 12-3 9 10 8
 10. 10. 9+5 14 12 13
 11. 11. 16-8 897
 12. 12. 8+4 12 13 11
 13. 13. 11-4 7 6 8
 14. 14. 6+7 13 14 12
 15. 15. 14-7 7 6 8
 16. 16. 12-5 7 6 8
 17. 17. 13-7 678
 18. 18. 7+7 141315
 19. 19. Հղումներ Незнайка: http://blog.kp.ru/users/3291761/post148773897/ Фон: http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i129/1003/10/7519bcd8c322.jpg.html Воздушный шар: file:///C:/Users/home/Desktop/88d9c5cf986b.png

×