Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fler klockor behövs i Älvsjö centrum

205 views

Published on

Insändare Mitti Söderort Liljeholmen klockor Älvsjö 140104

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Fler klockor behövs i Älvsjö centrum

  1. 1. 2 MITT I SÖDERORT SKÄRHOLMEN. TISDAG 1 APRIL 2014 Ett stort tack till de två grabbar som hjälpte mig att undkomma helskinnad natten mot lördagen den 22 mars under upploppet på Midsommarkransens tun- nelbaneperrong. Ett stort ”hur tänkte du”, du befäl som lät tunnelbanan stanna vid stationen så att vi passagerare fick springa gatlopp genom hundrata- let uppretade ungdomar medan dina mannar stod ovanför rulltrappan och hu- kade sig. Om ni var rädda, vad tror ni vi var? Åke Kjellberg, Kransenbo Ett stort tack till damen som hittade och lämnade in min bilnyckel i kassan på Systembolaget. Även ett tack till mannen som gjorde mig uppmärk- sam på att dom fanns där att hämta. Jag blev så glad Veckans hjälte Låt allmännyttan bygga fler hyresrätter Svar på insändaren ”Fler bostä- der med förenklade regler” den 25 februari: Moderata riksdagsledamoten Margereta Cederfelt talar om de bostadsrätter som idag står tomma som svar på Stockholms bostadsbrist. Om det nu finns så många tomma bostadsrätter så måste ju det betyda att vi har ett överskott? Varför i hela friden fortsätter man då att ombilda allmännyttiga hyresrätter till bo- stadsrätter? Människor föredrar i regel ett förstahandskontrakt i allmännyt- tan framför att hyra en bostads- rätt i andrahand, en boendeform som nu dessutom borgarna till- sammans med Sverigedemokra- terna gjort betydligt dyrare. Den stora bristvaran idag, efter snart åtta år av borgerlig bostads- politik, är hyresrätter. De allmän- nyttiga bostadsbolagen skulle kunna göra stor nytta här genom att bygga nytt, och betala för det själva. Istället har den borgerliga ma- joriteten efter ombildningar och utförsäljningar valt att plundra bolagen på pengar för att finan- siera projekt som egentligen ska betalas med de skatter vi alla be- talar gemensamt. Borgarna har haft två mandat- perioder på sig att lösa bostads- bristen. Det vi fått är färre hy- resrätter, högre andrahandshyra samt större friggebodar. Hyresgästen Peter Den stora bristvaran är hyresrätter, så låt allmännyttan bygga sådana och betala för det själva, anser insändarskribenten. arkivbild ”Om det nu finns så många tom- ma bostadsrätter så måste ju det betyda att vi har ett överskott?” ■■Mitt barnbarn, som ska börja skolan i höst, har inte plats i nå- gon skola man valt i närheten av där hon bor. Ska hon behöva åka långt på grund av att de som har hand om skolan i Älvsjöområdet inte gjort sin läxa? Det är ju bara att be om uppgifter från barna- vårdscentralerna hur många barn som finns i deras upptagnings- område! Ska det vara så svårt? Förstår man inte vilken ångest- fylld situation man sätter föräld- rarna i? Att inte veta i vilken skola barnet hamnar. Det kanske är dags att demonstrera för skola till alla i närområdet. Satsa på skolor i stället för flashiga idrottsarenor. Ilsken farmor Låt alla få plats på skolor där de bor Svar på insändaren ”Svårt att parkera rätt i Fruängens cen- trum” den 11 mars: ■■Jag håller med Ulf Walden om att skyltningen vid Fruängstorget är tvetydig. Samtidigt som jag inte kan förstå varför kommunen och fastighetsägarna inte gör fler parkeringsplatser. Jag har i olika former föreslagit att man däckar över p-platserna och gör ett plan till med infart på toppen av Fruängsgatan. Likaså har jag föreslagit att man spränger bort den skräpiga bergsknallen bortom busstorget på Ellen keys gata och gör ett p-garage i två våningar med en vacker park uppepå, i höjd med t- banespåret. Alla p-platser behövs för ett välmående Fruängen. Gert Bergström Bygg p-garage i Fruängen Fler klockor behövs i Älvsjö centrum ■■ Ett nytt Älvsjö centrum är under uppbyggnad och inom en snar framtid finns även ett nytt Älvsjö torg omgivet av nya bostadshus. Redan finns ett resecentrum och cykelgarage. Här bör det även finnas flera klockor, ett måste för ett väl fungerande resecentrum och torg. Klockorna bör vara så stora att man lätt kan se dem var man än befinner sig. Tidigare fanns det en klocka vid den gamla rulltrappan. Centerpartiet är inte främmande för en sponsrad lösning om det saknas pengar. Huvudsaken är att klockorna syns, går rätt och bidrar till att höja trivseln och de kultu- rella värdena i Älvsjö. Med dagens mobiler, läsplat- tor, armbandsur etcetera kan det tyckas oviktigt med en offentlig klocka i centrum, men vi Älvsjöbor saknar våra klockor. Klockan på hörnet av fastighe- ten Älvsjövägen/Johan Skyttes väg finns inte kvar och den gamla klockan i ”Klockhuset” vid rondel- len står oftast still, och går den så visar den fel. Det är inte för inte som huset kallas för Klockhuset. Under nästan 100 år har Klockhu- set varit en känd referenspunkt för Älvsjöborna. Fastighetsägaren borde fixa klockan! Vi väntar med spänning. Evy Kjellberg, ordförande Centerpartiet i Brännkyrka, ledamot i Älvsjö stadsdels- nämnd, Brännkyrka församlings kyrkoråd och fullmäktige Då ökar chansen att din insändare kommer med! Max 2000 tecken, replik max 1200 tecken. SKRIV KORT! LokaLtidningen Mitt i Söderort Skriv in din insändare på www.mitti.se klicka på ”insändare” i menyraden. Frågor besvaras på telefon 550 550 80 mån–ons kl 13–16. ditt inLägg bör inte vara längre än 2000 tecken, svar 1200 tecken. vi förbehåller oss rätten att korta och redigera texter. insänt material re- turneras ej. bifoga namn, adress och telefonnummer även om du skriver under signatur. anonyma insändare publiceras ej. l UteBLiven tidning Distribution: Posten ring 550 550 00 (må–fre) E-post: reklamation@mitti.se adreSS lokaltidningen Mitt i, box 47309, 100 74 Stockholm Besöksadress: Årstaängsv. 11, Marievik teLeFon väXeL 550 550 00 PrenUMeration Telefon: 550 552 90 prenumeration@mitti.se annonSavdeLningen Telefon: 550 552 50 E-post: annonsinfo@mitti.se BoLag lokaltidningen Mitt i Stockholm ab Tidningschef: Thomas Nyhlén redaktion/Utgivare Telefon: 550 550 00 E-post: soderort@mitti.se Chefredaktör/ansvarig utgivare: Niclas breimar UPPLaga lokaltidningen Mitt i Stockholm ab ger ut 31 tidningar med en total upplaga på 877 798 ex. trYCk V-TAB. Mitt i-tidningarna trycks på svenskt tidningspapper som upp till 50 procent består av returpapper. När Romeos mamma övergav familjen tvingades 7-årige Romeo att axla hennes roll. varje dag såg han till att syskonen fick mat och att huset blev städat. I dag har Romeo och hans syskon fått en ny mamma och tillsammans bor de i SOS Barnbyar Brasilien. Romeo får äntligen vara barn på riktigt. Som fadder ger du de mest utsatta barnen ett hem, en familj och en framtid. Inte ett enda barn ska behöva vara ensamt, bli fadder i dag på sos-barnbyar.se För ett år sedan var romeo trebarns- pappa. nu är han bara storebror.

×