Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Miksi johdan niin kuin johdan?
Heikki Ervast 19.4.2013
En tiedä.
Mutta yritän ottaa selvää.
Ja se kai on oleellista johtamisen kannalta…
…siis, että yrittääkö ottaa selvää vai e...
Mitä johdamme?
• Älykäs johtaminen
• Itsensä johtaminen
• Suorituksen johtaminen
• Tiedon johtaminen
• Osaamisen johtamine...
• Johtamisoppaat kuvaavat, analysoivat ja
luokittelevat johtamista. Niiden kautta ei opi
johtamaan.
• Pitää pohtia, analys...
Johtamisen työkalu n:o 1:
”Pohdi tietoisesti johtamistasi, pysy liikkeessä ja
yritä sivistää itseäsi.”
ITSETUNTEMUKSEN JA ...
Päätöksentekoneuvottelu ≠ dialogi
William Isaacs 2001 erottaa neuvottelun ja
dialogin:
Neuvottelun tarkoituksena on päästä...
Yhteistyöstä yhdessä tekemiseen
• Dialogi on vuoropuhelu, jossa ihmiset ajattelevat yhdessä.
Dialogissa jokainen hellittää...
Sinä ja minä
• Sinä on toinen Minä. Sinä ei ole Se.
• Se on toimenpiteiden kohde, jolloin minä
tietää paremmin mikä sille ...
Johtamisen työkalu n:o 2:
”Sinä on toinen minä. Sinä ei ole Se.”
VUOROVAIKUTUS- JA YHTEISTYÖTAIDOT. TOISEUDEN MERKITYS. UU...
Monologin vai dialogin paikka
• Johtamisessa ei ole aina mahdollisuutta
asioiden dialogiseen käsittelyyn. Joissakin
tilant...
Johtamisen työkalu n:o 3:
”Tunnista monologin ja dialogin paikat.”
KUUNTELEMINEN JA KUULEMINEN. JÄMÄKKYYS. ESILLE TULEMINE...
Kesy vai pirullinen ongelma?
Räme vai kova maa?
Miia Palo 19.2.2013
Pirullisen ongelman määrittelyä
(Conklin 2005)
1. Pirullista ongelmaa ymmärtää vasta perehtymällä sen
asiayhteyteen
2. Pir...
Rämeen ja kovan maan metafora
(Donald Schön 1987)
• Ammatillisen toiminnan maastossa on korkea
suon yläpuolelle kohoava ka...
• Ironista kyllä, kovan maan ongelmat tuppaavat
olemaan melko merkityksettömiä yksilöiden
ja yhteiskunnan kannalta, kun ta...
Johtamistapa ongelman mukaan:
• Kriittinen -> komentaminen, autoritäärisyys (vaatii
nopeaa ratkaisua),
• Kesy -> hallinnoi...
Sopivasti toisin toimiminen
• Jos työskentely on jumissa, muuntelun kohteeksi otetaan oma
toiminta eikä toisen toiminta.
•...
Johtamisen työkalu n:o 4:
”Johtamistavan valinta ongelman ja tilanteen
mukaan.”
KESY VAI PIRULLINEN ONGELMA? RÄME VAI KOVA...
D
Johtamisen työkalu n:o 5:
”En ole töissä täällä. Minä vain johdan.”
DELEGOI. JOHTAMINEN ON TYÖTEHTÄVÄ, EI TYÖTEHTÄVIEN OHE...
Ajan käytön vai itsensä hallinnan
ongelma
”Kun me sanomme, että ’ajanhallinta on vaikeaa’, kaikki
nyökkäilevät ymmärtävinä...
Johtamisen työkalu n:o 6:
”Asiat tärkeysjärjestykseen.”
MIHIN KÄYTÄN AIKAANI JUURI NYT? KAIKKEA EI OLE TARPEELLISTA TEHDÄ.
Maailman lyhin luovuuskurssi
”Pidä huolta, että omaksut joka päivä jotain uutta,
jotain odottamatonta, mistä et tiennyt
ai...
Johtaminen on uskaltamista
”Jos organisaatiossa ei ole vahvaa johtajaa vaan esimies,
jolle luovuus on tapa tehdä ihmiset i...
Johtamisen työkalu n:o 7:
”Poikkea totutuilta reiteiltä. Pistä toimeksi!”
LUOVUUS. OMA OPPIMISPROSESSI. OPPIVA ORGANISAATI...
Johtamisen työkalu n:o 8:
”Voin olla myös väärässä.”
… MUTTA EI SE NIIN VAARALLISTA OLE.
Johtamisen työkalut
1. Pohdi tietoisesti johtamistasi, pysy liikkeessä ja
yritä sivistää itseäsi.
2. Sinä on toinen minä. ...
Miten työkalujen käyttö on
käytännössä sujunut?
Eli kuinka hyvin periaatteiden noudattaminen
sujuu?
Vaihtelevasti ja polul...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Johtamisen työkaluja 170413

2,205 views

Published on

Diaesitys 'Pohjois-Suomen oppilaitosjohdon' päivillä Rovaniemellä 19.4.2013

Published in: Business
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Johtamisen työkaluja 170413

 1. 1. Miksi johdan niin kuin johdan? Heikki Ervast 19.4.2013
 2. 2. En tiedä. Mutta yritän ottaa selvää. Ja se kai on oleellista johtamisen kannalta… …siis, että yrittääkö ottaa selvää vai ei.
 3. 3. Mitä johdamme? • Älykäs johtaminen • Itsensä johtaminen • Suorituksen johtaminen • Tiedon johtaminen • Osaamisen johtaminen • Tavoitejohtaminen • Prosessijohtaminen • Syväjohtaminen • Kvanttijohtaminen • Hyvejohtaminen • Laatujohtaminen • Strateginen johtaminen • Muutosjohtaminen • Uudistava johtaminen • Horisontaalijohtaminen • Henkilöstöjohtaminen • Suorituskyvyn johtaminen • Verkostojen johtaminen • Dynaaminen johtaminen • Toivon johtaminen • Jaettu johtaminen • …
 4. 4. • Johtamisoppaat kuvaavat, analysoivat ja luokittelevat johtamista. Niiden kautta ei opi johtamaan. • Pitää pohtia, analysoida ja kehittää omaa johtamistaan. Pitää uskaltaa kohdata asioita tykönänsä. Onko minulla esimerkiksi käytössäni puolustusmekanismeja, jotka heijastuvat johtamiseen? Miten niiden kanssa tullaan toimeen? jne.(itsetuntemus)
 5. 5. Johtamisen työkalu n:o 1: ”Pohdi tietoisesti johtamistasi, pysy liikkeessä ja yritä sivistää itseäsi.” ITSETUNTEMUKSEN JA TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN. TIETOISUUSTAIDOT.
 6. 6. Päätöksentekoneuvottelu ≠ dialogi William Isaacs 2001 erottaa neuvottelun ja dialogin: Neuvottelun tarkoituksena on päästä sopimukseen erimielisten osapuolten kesken Vaihtoehtoja rajataan pois Dialogin tavoitteena on saavuttaa uusi ymmärrys, joka muodostaa perustaa myöhemmälle ajattelulle ja toiminnalle Vaihtoehtoja pidetään auki ja lisätään
 7. 7. Yhteistyöstä yhdessä tekemiseen • Dialogi on vuoropuhelu, jossa ihmiset ajattelevat yhdessä. Dialogissa jokainen hellittää otettaan vakaasta käsityksestään ja kuuntelee mahdollisuuksia, jotka syntyvät suhteesta muihin ja olisivat ilman tätä suhdetta jääneet huomaamatta. Dialogin tavoitteena on saavuttaa uusi ymmärrys. Tavoitteena ei kuitenkaan välttämättä ole yhteisymmärrys, vaan se, että ymmärretään, miten muut ajattelevat. (Esa Eriksson ja Tom Arnkil 2005, 37) • Päätöksentekohetki ei ole dialogin hetki. Päätöksenteko edellyttää vaihtoehtojen kaventamista, dialogi niiden avartamista. Ennen päätöksentekoa ja sen jälkeen runsaasti dialogeja.
 8. 8. Sinä ja minä • Sinä on toinen Minä. Sinä ei ole Se. • Se on toimenpiteiden kohde, jolloin minä tietää paremmin mikä sille on hyvästä ja mistä kenkä oikeasti puristaa. • Sinä on kanssakulkija ja yhteistyökumppani, toinen minä.
 9. 9. Johtamisen työkalu n:o 2: ”Sinä on toinen minä. Sinä ei ole Se.” VUOROVAIKUTUS- JA YHTEISTYÖTAIDOT. TOISEUDEN MERKITYS. UUDEN YMMÄRRYKSEN SAAVUTTAMINEN.
 10. 10. Monologin vai dialogin paikka • Johtamisessa ei ole aina mahdollisuutta asioiden dialogiseen käsittelyyn. Joissakin tilanteissa vaaditaan ”valistuneen johtajan yksinvaltaisia päätöksiä” (esim. kriisitilanteet, poikkeustilanteet, hankalat vastakkainasettelutilanteet jne.) • Pitää varoa, ettei em. ”moodi” jää päälle • Monologin ja dialogin paikkojen erottaminen
 11. 11. Johtamisen työkalu n:o 3: ”Tunnista monologin ja dialogin paikat.” KUUNTELEMINEN JA KUULEMINEN. JÄMÄKKYYS. ESILLE TULEMINEN OIKEASSA PAIKASSA.
 12. 12. Kesy vai pirullinen ongelma? Räme vai kova maa?
 13. 13. Miia Palo 19.2.2013
 14. 14. Pirullisen ongelman määrittelyä (Conklin 2005) 1. Pirullista ongelmaa ymmärtää vasta perehtymällä sen asiayhteyteen 2. Pirullisen ongelman ratkaisemisessa ei ole olemassa selvää alkua tai loppua vaan resurssien puitteissa on metsästettävä riittävän hyvää ratkaisua 3. Pirullisen ongelman ratkaisut eivät ole oikeita tai vääriä vaan ne ovat parempia tai huonompia 4. Jokainen pirullinen ongelma on uniikki 5. Jokainen ratkaisu pirulliseen ongelmaan toimii uniikisti vain yhden ongelman yhteydessä 6. Pirulliseen ongelmaan ei ole määriteltävissä olevaa ratkaisujoukkoa Miia Palo 19.2.2013
 15. 15. Rämeen ja kovan maan metafora (Donald Schön 1987) • Ammatillisen toiminnan maastossa on korkea suon yläpuolelle kohoava kallio. Siellä helppohoitoiset ongelmat ratkeavat soveltamalla tiedeperustaisia teorioita ja tekniikoita • Alhaalla rämeellä sotkuiset, hämmentävät ongelmat uhmaavat teknisiä ratkaisuja. Tom Arnkil 16.3.2013
 16. 16. • Ironista kyllä, kovan maan ongelmat tuppaavat olemaan melko merkityksettömiä yksilöiden ja yhteiskunnan kannalta, kun taas ihmisten kannalta tärkeimmät ongelmat ovat rämeellä. • Jääkö ammattilainen kovalle maalle ratkomaan eksaktisti vähäpätöisiä ongelmia, vai laskeutuuko hän tärkeiden ongelmien ja epätäsmällisten keinojen suolle? Tom Arnkil 16.3.2013
 17. 17. Johtamistapa ongelman mukaan: • Kriittinen -> komentaminen, autoritäärisyys (vaatii nopeaa ratkaisua), • Kesy -> hallinnointi, tieteellinen loogis-analyyttinen ratkaisu, sääntöihin, arvoihin tai enemmistön päätökseen perustuva ratkaisu • Pirullinen -> johtajuus, joka kykenee toimimaan epävarmuuden olosuhteissa yhteistoiminnallisesti ja osallistavasti Miia Palo 19.2.2013
 18. 18. Sopivasti toisin toimiminen • Jos työskentely on jumissa, muuntelun kohteeksi otetaan oma toiminta eikä toisen toiminta. • Jos ei muuteta juuri ollenkaan, tuotetaan vain lisää samaa ja toistetaan aiempia ratkaisuyrityksiä. • Jos muutetaan liian jyrkästi, osapuolet eivät ymmärrä toisiaan ja kontakti katkeaa. • Sopivasti toisin toimiminen perustuu dialogiin/vuorovaikutukseen ja uusien sopivien toimintatapojen hakemiseen.
 19. 19. Johtamisen työkalu n:o 4: ”Johtamistavan valinta ongelman ja tilanteen mukaan.” KESY VAI PIRULLINEN ONGELMA? RÄME VAI KOVA MAA? EPÄVARMUUDEN JA ENNUSTAMATTOMUUDEN SIETÄMINEN. LUOVUUS. SOPIVASTI TOISIN TOIMIMINEN.
 20. 20. D
 21. 21. Johtamisen työkalu n:o 5: ”En ole töissä täällä. Minä vain johdan.” DELEGOI. JOHTAMINEN ON TYÖTEHTÄVÄ, EI TYÖTEHTÄVIEN OHESSA TAPAHTUVAA TOIMINTAA HARMAALLA SEKTORILLA. TAVOITTEEN KAUTTA JOHTAMINEN.
 22. 22. Ajan käytön vai itsensä hallinnan ongelma ”Kun me sanomme, että ’ajanhallinta on vaikeaa’, kaikki nyökkäilevät ymmärtävinä. Vika ei ole meidän, vika on siinä että ajanhallinta tosiaan on vaikeaa. Mutta jos me sen sijaan sanoisimme, ettemme kykene hallitsemaan lainkaan itseämme, lause olisi armoton, liki koominen. Kokeilkaa vaikka ja sanokaa ääneen. ’En kykene hallitsemaan itseäni’. Miten se muka voisi olla mahdollista? Mehän olemme aikuisia.” Saku Tuominen http://www.alykastyo.fi/hyvalta-ei-nayta-ja-huonompaan-ollaan-menossa
 23. 23. Johtamisen työkalu n:o 6: ”Asiat tärkeysjärjestykseen.” MIHIN KÄYTÄN AIKAANI JUURI NYT? KAIKKEA EI OLE TARPEELLISTA TEHDÄ.
 24. 24. Maailman lyhin luovuuskurssi ”Pidä huolta, että omaksut joka päivä jotain uutta, jotain odottamatonta, mistä et tiennyt aikaisemmin, mutta rajoittamatta millään lailla sitä, mistä tämän uuden tiedon hankit… Itse kirjoitan päivittäin satunnaisesti valitsemani sanan joko Googleen tai Wikipediaan, tai sitten alan lukea jostain historian henkilöstä, josta en aikaisemmin tiennyt mitään… Tällaisessa prosessissa on tietenkin tärkeää hakea vaikutteita sellaisista paikoista, joista emme normaalisti niitä hakisi.” (Alf Rehn: Vaaralliset ideat, 148-149)
 25. 25. Johtaminen on uskaltamista ”Jos organisaatiossa ei ole vahvaa johtajaa vaan esimies, jolle luovuus on tapa tehdä ihmiset iloisiksi ja tyytyväisiksi, organisaatio pystyy varmasti luomaan kamalasti ideoita, luonnoksia tai mahdollisuuksia. Mutta tuleeko organisaatiosta luova? Epäilen. Tämä voi kuulostaa raa’alta, mutta todellinen luovuus edellyttää, että joku päättää, että enää ei leikitä ideoilla vaan sen sijaan pannan toimeksi. Kaikki kunnia luovuudelle, mutta tulevaisuutta luovat johtajat, sellaiset ihmiset, joilla on rohkeutta tehdä haaveista todellisuutta.” (Alf Rehn: Vaaralliset ideat,159)
 26. 26. Johtamisen työkalu n:o 7: ”Poikkea totutuilta reiteiltä. Pistä toimeksi!” LUOVUUS. OMA OPPIMISPROSESSI. OPPIVA ORGANISAATIO. SOPIVASTI TOISIN TOIMIMINEN.
 27. 27. Johtamisen työkalu n:o 8: ”Voin olla myös väärässä.” … MUTTA EI SE NIIN VAARALLISTA OLE.
 28. 28. Johtamisen työkalut 1. Pohdi tietoisesti johtamistasi, pysy liikkeessä ja yritä sivistää itseäsi. 2. Sinä on toinen minä. Sinä ei ole Se. 3. Tunnista monologin ja dialogin paikat. 4. Johtamistavan valinta ongelman ja tilanteen mukaan. 5. En ole töissä täällä. Minä vain johdan. 6. Asiat tärkeysjärjestykseen. 7. Poikkea totutuilta reiteiltä. Pistä toimeksi! 8. Voin olla myös väärässä.
 29. 29. Miten työkalujen käyttö on käytännössä sujunut? Eli kuinka hyvin periaatteiden noudattaminen sujuu? Vaihtelevasti ja polulta lipsuen… Tätä on vain siedettävä ja yritettävä palauttaa itsensä ruotuun…

×