Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Elastisidad ng Suplay

56,552 views

Published on

PPT presentation na ginawa ni Leandro at Ivan :)

Published in: Education
 • Login to see the comments

Elastisidad ng Suplay

 1. 1. IVANGARD REVITA LEANDRO GREGORIO
 2. 2. 1. PAG-IIMBAK 2. PANAHON
 3. 3. Ang mga bilihin o produktong medaling masira,mapainis, at mabulok ay may mababang eastisidad ng suplay. Ito ay dahil sa hindi maiimbak nang matagal ang mga produktong ito. At kung possible man ay kaianganang maglaan pa ng making haaga para sa mga gastusin sa proseso ng pag iimbak.
 4. 4. Sa madali o maikling panahon, ang elastisidad ng suplay ay mababa dahi sa imitadong dami ng salik ng produksyon. Subalit sa pangmahabang panahon, Ang lahat ng mga produkto ay may elastic supply dahil ang mga prodyuser ay may sapat na panahon upang matugunan ang mga pagbabago.
 5. 5. Ang pagtugon ng prodyuser sa presyo o elastisidad ng suplay ay may limang uri. 1. Unitary Elastic Supply 2. Elastic Supply 3. Inelastic Supply 4. Perfectly Elastic Supply 5. Perfectly Inelastic Suppy
 6. 6. UNITARY ELASTIC SUPPLY Ang unitary elastic supply ay tumutukoy sa mga produktong pangkaraniwang kinokonsumo ng isang tao o pamilya na ang pagbabago sa dami ng suplay at persyo ay magkatumbas. Es=1
 7. 7. UNITARY ELASTIC SUPPLY Price 30 75 60 45 30 15 S 5 10 15 20 25 10 60 P Supply 20
 8. 8. 20-10 Es= 10+20 2 60-30 E s =1 30+60 2 =1
 9. 9. ELASTIC SUPPLY Inilalarawan sa Elastic Supply na ang pagbabago ay higit sa bahagadang dami ng supay kaysa bahagdang pagbabago sa presyo Es>1
 10. 10. P ELASTIC SUPPLY 20 S 10 20 30 40 50 20 60 40 Supply 30 100 80 60 Price 50
 11. 11. 50-20 Es= Es>1 20+50 2 60-30 30+60 2 =1.287
 12. 12. INELASTIC SUPPLY Inilalarawan sa Inelastic Supply na ang pagbabago sa dami ng suplay na ang pagbabago sa dami ng supay ay mas maliit kaysa pagbabago sa presyo. Es<1
 13. 13. P INELASTIC SUPPLY S 5 10 15 20 25 15 50 10 Supply 10 50 40 30 20 Price 20
 14. 14. 20-15 Es= Es<1 15+20 2 50-10 10+50 2 =0.226
 15. 15. PERFECTLY ELASTIC SUPPLY Inilalarawan sa Perfecty Elastic Supply na ang maaring magbago ang dami ng supay kahit na waang pagbabago sa presyo.
 16. 16. PERFECTLY ELASTIC SUPPLY Price Supply P 10 10 50 40 30 20 10 S 10 20 30 40 50 20 50
 17. 17. 50-20 Es= 20+50 2 10-10 10+10 2 =0.226
 18. 18. PERFECTLY INELASTIC SUPPLY Inilalarawan sa Perfecty Inelastic Supply na ang dami ng suplay ay hindi nagbabago kahit na may pagbabago sa presyo.
 19. 19. PERFECTLY INELASTIC SUPPLY Price Supply P 10 20 50 40 30 20 10 10 20 30 40 50 20 20
 20. 20. 20-20 Es= 20+20 2 20-10 10+20 2 =0.226
 21. 21. Q2-Q1 Es= Q1+Q2 2 P2-P1 P1+P2 2 Es – Elastisidad ng Suplay P1 – Dating Presyo Q1 – Naunang Dami ng Supay P2 – bagong presyo Q2 – Bagong Dami ng Supay

×