Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Quản trị rủi ro trong dự án phần mềm

10,865 views

Published on

 • Login to see the comments

Quản trị rủi ro trong dự án phần mềm

 1. 1. Quản lý dự án phần mềm oKhái niệmDự án là tập hợp các công việc được thực hiện bởi một tập thể (có thể có chuyên môn khácnhau, thực hiện công việc khác nhau, thời gian tham gia dự án khác nhau), nhằm đạt đượcmột kết quả như dự kiến, trong thời gian dự kiến, với một kinh phí dự kiến. Trong thuật ngữcủa chuyên ngành Kĩ nghệ phần mềm, Quản lý dự án phần mềm là các hoạt động trong lập kếhoạch, giám sát và điều khiển tài nguyên dự án (ví dụ như kinh phí, con người), thời gianthực hiện, các rủi ro trong dự án và cả quy trình thực hiện dự án; nhằm đảm bảo thành côngcho dự án. Quản lý dự án phần mềm cần đảm bảo cân bằng giữa ba yếu tố: thời gian, tàinguyên và chất lượng. Ba yếu tố này được gọi là tam giác dự án:Các vấn đề thường xảy ra đối với một dự án phần mềm Thời gian thực hiện dự án vượt mức dự kiến Chi phí thực hiện dự án vượt mức dự kiến Kết quả của dự án không như dự kiến Trách nhiệm của người quản lý dự án Quản lý thời gian: Lập lịch, kiểm tra đối chiếu quá trình thực hiện dự án với lịch trình, điều chỉnh lịch trình khi cần thiết Quản lý tài nguyên: xác định, phân bổ và điều phối tài nguyên Quản lý sản phẩm: thêm, bớt các chức năng phù hợp với yêu cầu của khách hàng Quản lý rủi ro: xác định, phân tích rủi ro và đề xuất giải pháp khắc phục Tổ chức cách làm việcCác hoạt động chính trong quản lý dự án phần mềmXác định dự án phần mềm cần thực hiệnXác định yêu cầu chung:Trước tiên cần xác định các yêu cầu chức năng (công việc phần mềm thực hiện) cũng như phichức năng (công nghệ dùng để phát triển phần mềm, sử dụng trong hệ điều hành nào...) củaphần mềm. Sau đó cần xác định rõ tài nguyên cần thiết để xây dựng phần mềm. Tài nguyên ởđây có thể gồm có nhân tố con người, các thành phần, phần mềm có thể sử dụng lại, các phầncứng hoặc công cụ có sẵn cần dùng đến; trong đó nhân tố con người là quan trọng nhất. Điềucuối cùng là xác định thời gian cần thiết để thực hiện dự án. Trong quá trình này cần phảinắm bắt được bài toán thực tế cần giải quyết cũng như các hoạt động mang tính nghiệp vụ
 2. 2. của khách hàng để có thể xác định rõ ràng yêu cầu chung của đề án, xem xét dự án có khả thihay không.Viết đề án:Viết đề án là quá trình xây dựng tài liệu mô tả đề án để xác định phạm vi của dự án, tráchnhiệm của những người tham gia dự án; là cam kết giữa người quản lý dự án, người tài trợ dựán và khách hàng. Nội dung của tài liệu mô tả đề án thường có những nội dung sau: Bối cảnh thực hiện dự án: Căn cứ pháp lý để thực hiện dự án, hiện trạng công nghệ thông tin của khách hàng trước khi có dự án, nhu cầu ứng dụng phần mềm của khách hàng, đặc điểm và phạm vi của phần mềm sẽ xây dựng. Mục đích và mục tiêu của dự án: Xác định mục đích tổng thể: Tin học hóa hoạt động nào trong quy trình nghiệp vụ của khách hàng? Xác định mục tiêu của phần mềm: lượng dữ liệu xử lý, lợi ích phần mềm đem lại. Phạm vi dự án: Những người liên quan tới dự án, các hoạt động nghiệp vụ cần tin học hóa. Nguồn nhân lực tham gia dự án: Cán bộ nghiệp vụ, người phân tích, người thiết kế, người lập trình, người kiểm thử, người cài đặt triển khai dự án cho khách hàng, người hướng dẫn khách hàng sử dụng phần mềm, người bảo trì dự án phần mềm. Ràng buộc thời gian thực hiện dự án: Ngày nghiệm thu dự án, ngày bàn giao dự án. Ràng buộc kinh phí: Kinh phí trong từng giai đoạn thực hiện dự án. Ràng buộc công nghệ phát triển: Công nghệ nào được phép sử dụng để thực hiện dự án. Chữ kí các bên liên quan tới dự án.Lập kế hoạch thực hiện dự ánLập kế hoạch thực hiện dự án là hoạt động diễn ra trong suốt quá trình từ khi bắt đầu thựchiện dự án đến khi bàn giao sản phẩm với nhiều loại kế hoạch khác nhau nhằm hỗ trợ kếhoạch chính của dự án phần mềm về lịch trình và ngân sách.Các loại kế hoạch thực hiện dự án Kế hoạch đảm bảo chất lượng: Mô tả các chuẩn, các qui trình được sử dụng trong dự án. Kế hoạch thẩm định: Mô tả các phương pháp, nguồn lực, lịch trình thẩm định hệ thống. Kế hoạch quản lý cấu hình: Mô tả các thủ tục, cấu trúc quản lý cấu hình được sử dụng. Kế hoạch bảo trì: Dự tính các yêu cầu về hệ thống, chi phí, nỗ lực cần thiết cho bảo trì. Kế hoạch phát triển đội ngũ: Mô tả kĩ năng và kinh nghiệm của các thành viên trong nhóm dự án sẽ phát triển như thế nào.Quy trình lập kế hoạch thực hiện dự án Thiết lập các ràng buộc của dự án: thời gian, nhân lực, ngân sách Đánh giá bước đầu về các "tham số" của dự án: quy mô, độ phức tạp, nguồn lực Xác định các mốc thời gian trong thực hiện dự án và sản phẩm thu được ứng với mỗi mốc thời gian
 3. 3. Trong khi dự án chưa hoàn thành hoặc chưa bị hủy bỏ thì thực hiện lặp đi lặp lại các công việc sau: o Lập lịch thực hiện dự án o Thực hiện các hoạt động theo lịch trình o Theo dõi sự tiến triển của dự án, so sánh với lịch trình o Đánh giá lại các tham số của dự án o Lập lại lịch thực hiện dự án cho các tham số mới o Thỏa thuận lại các ràng buộc và sản phẩm bàn giao của mỗi mốc thời gian o Nếu có vấn đề nảy sinh thì xem xét lại các kĩ thuật khởi đầu đưa ra các biện pháp cần thiếtCấu trúc kế hoạch thực hiện dự án: Tổ chức dự án Phân tích các rủi ro Yêu cầu về tài nguyên phần cứng, phần mềm Phân công công việc Lập lịch dự án Cơ chế kiểm soát và báo cáoTổ chức thực hiện dự án:Quản lý quá trình thực hiện dự án: Giai đoạn này yêu cầu việc theo dõi, rà soát và điều chỉnhlại tiến độ và khả năng thực hiện của dự án. Theo dõi các rủi ro, thay đổi, phát sinh trong quátrình thực hiện và có những đề xuất điều chỉnh kịp thời.Kết thúc dự án:Giai đoạn này thực hiện để kết thúc tất cả các hoạt động của dự án để chínhthức đóng lại dự án.Quản lý rủi ro trong dự án web bán hàngqua mạngRủi ro là yếu tố luôn tồn tại trong mọi hoạt động sản xuất và kinh doanh, và dự án phần mềmcũng không ngoại lệ.Rủi ro là yếu tố luôn tồn tại trong mọi hoạt động sảbn xuất và kinh doanh, và dự án phầnmềm cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, với đặc thù riêng của mình, nhận diện và kiểm soát rủiro trong dự án phần mềm là điều không đơn giản. Trong thực tế, nhiều dự án phần mềm đã bỏqua hoặc kiểm soát rủi ro sơ sài, chiếu lệ dẫn đến kết quả thất bại, khách hàng phàn nàn vềchất lượng hoặc lỗ vốn do chi phí tăng cao.Rủi ro trong các dự án cnttThông thường, “rủi ro” dùng để chỉ một hay nhiều sự việc chưa nhưng có khả năng xảy ra
 4. 4. trong tương lai có tác động đến dự án, và khi sự việc đó xảy ra thường sẽ gây ảnh hưởng xấu,thậm chí là “tai nạn” cho dự án, cản trở dự án đạt được mục tiêu của mình. Rủi ro thườngđược nhận biết dựa vào một số dấu hiệu báo trước, đôi khi dựa vào kinh nghiệm của các dựán tương tự trước đây.Quản lý rủi ro có vai trò khá quan trọng trong toàn bộ tiến trình quản lý dự án. Trong cả 2 bộmô hình và tiêu chuẩn nổi tiếng được ứng dụng nhiều trong dự án phần mềm là CMMi(Capability Maturity Model Integration) của viện Công nghệ Phần mềm Hoa Kỳ (SEI) vàPMP (Project Management Professional) của viện Quản trị Dự án PMI (Project ManagementInstitude) đều xem quản lý rủi ro là một trong những hoạt động cơ bản nhất của quá trìnhquản trị dự án.Mặc dù nhận diện và kiểm soát tốt rủi ro có khả năng ảnh hưởng đến dự án đòi hỏi sự thamgia của nhiều người, tuy nhiên người có vai trò trực tiếp và quan trọng nhất là trưởng dự án.Do đó, một tiêu chí bắt buộc của một trưởng dự án giỏi là khả năng kiểm soát tốt rủi ro.Quy trình quản lý rủi roNhận diện và kiểm soát tốt rủi ro chỉ bằng kỹ năng và kinh nghiệm cá nhân không chưa đủ,việc kiểm soát rủi ro phải được thực hiện theo một quy trình chặt chẽ và phù hợp với đặc thù,mục tiêu và ngân sách của dự án. Tổng quát, quy trình cơ quản lý rủi ro bao gồm các bước chính được trình bày ở Hình 1. Ở mức chi tiết hơn, quy trình quản lý rủi ro bao gồm các bước cùng với trình tự xử lý và mối quan hệ giữa chúng như trình bày ở Hình 2. Nhận diện rủi ro Xác định được chính xác các nguồn có khả năng phát sinh rủi ro là điều không dễ dàng. Thông thường rủi ro xuất hiện từ các nguồn sau: • Ngân sách/nguồn tài trợ cho dự án Hình 1: Quy trình cơ bản quản lý rủi ro• Thời gian thực hiện dự án• Thay đổi về phạm vi và yêu cầu dự án• Khó khăn về kỹ thuật• Vấn đề liên quan đến nhân lực• Hợp đồng giữa 2 (hoặc nhiều) bên• Trong kinh doanh
 5. 5. • Môi trường, luật pháp, chính trị, văn hóa...Để nhận diện được rủi ro, có nhiều kỹ thuật được áp dụng. Các kỹ thuật này giúp cho dự án“khoanh vùng” và xác định dấu hiệu xuất hiện rủi ro, vừa giúp tránh bỏ sót các dấu hiệu, vừalàm tăng kết quả và độ tin cậy của việc nhận diện các rủi ro. Từng kỹ thuật đều có những hạnchế riêng, do đó việc kết hợp các kỹ thuật để có kết quả tốt nhất là cần thiết. Các kỹ thuậtđược sử dụng rộng rãi bao gồm:• Xem xét tài liệuLà cách thức xác định rủi ro cơ bản, đơn giản và thông dụng. Phương thức này thường baogồm việc xem xét các tài liệu của dự án như các kế hoạch, giả định, cam kết với khách hàng,cơ chế thông tin giữa 2 bên, môi trường dự án, thông tin của các dự án khác trong quá khứ...,từ đó nhận diện các yếu tố có khả năng gây ra rủi ro cho dự án. Hình 2: Mối quan hệ và trình tự các bước trong quy trình kiểm soát rủi ro• Động nãoĐây là kỹ thuật được sử dụng rộng rãi nhất để nhận diện rủi ro và hầu như bất cứ ai trong đờicũng đã từng sử dụng kỹ thuật này cho nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống. Đó là sựđóng góp ý kiến từ nhiều người khác nhau, từ các chuyên gia đến các thành viên của dự án,hoặc bất cứ ai có liên quan hoặc có kinh nghiệm về các vấn đề xảy ra trong dự án. Từ nhữngý kiến này (có thể nhiều ý trùng nhau), các rủi ro sẽ được định vị nhanh chóng.• Kỹ thuật DelphiTương tự kỹ thuật "Động não", khác biệt chỉ là các thành viên tham gia không biết nhau, dođó kỹ thuật này thích hợp nếu các thành viên ở xa nhau. Ngày nay kỹ thuật Delphi thực hiệndễ hơn trước đây do sự trợ giúp của email và hệ thống hỗ trợ làm việc từ xa. Do thành viên là“vô danh” nên kỹ thuật này hạn chế nhược điểm của kỹ thuật "Động não" là một vài cá nhân(chẳng hạn sếp) sẽ có ảnh hưởng đến suy nghĩ của các thành viên khác.
 6. 6. • Nhóm danh nghĩaNhóm làm việc từ 7-10 người, mỗi thànhviên sẽ ghi ý kiến riêng của mình (thường là1 rủi ro quan trọng nhất) trên 1 mẫu giấy.Các ý kiến sau đó được tập hợp và nhóm sẽphân tích và đánh giá trên từng ý kiến. Kếtquả là rủi ro quan trọng nhất được sắp xếptrên cùng. Kỹ thuật này không chỉ dùng đểnhận biết mà còn để đánh giá rủi ro; khôngloại bỏ hoàn toàn những người có ảnhhưởng; được thực hiện nhanh và ít tốn kémhơn kỹ thuật Delphi• Hỏi ý kiến chuyên giaThường được dùng để hỏi ý kiến cá nhâncủa những người có nhiều kinh nghiệm từcác dự án tương tự hoặc các dự án đã hoànthành trong quá khứ. Công cụ sử dụngthường là bảng câu hỏi có trả lời sẵn để chọn lựa, hoặc để trống cho người được hỏi tự ghi ýkiến hoặc trả lời.• Sử dụng phiếu kiểm tra hoặc bảng câu hỏiPhiếu kiểm tra hoặc bảng câu hỏi thường đúc kết kinh nghiệm từ các dự án quá khứ đặc biệtvà các dự án tương tự, trong đó liệt kê những rủi ro thường hay gặp nhất. Phiếu này giúp chodự án nhanh chóng xác định rủi ro có thể xảy đến cho dự án.Kỹ thuật này có thể tham khảo các kinh nghiệm từ bên ngoài, một trong những tham khảo tốttheo cách này là sử dụng bảng phân loại và liệt kê các rủi ro thường gặp của viện Kỹ thuậtPhần mềm Hoa Kỳ (SEI Taxonomy-Based Risk Identification) có thể tải về miễn phí tạihttp://www.sei.cmu.edu/publications/documents/93.reports/93.tr.006.html.• Sử dụng biểu đồSử dụng nhiều dạng biểu đồ khác nhau để phân tích và xác định rủi ro, chẳng hạn biểu đồxương cá (còn gọi là biểu đồ nhân quả) được sử dụng để chỉ sự liên quan và ảnh hưởng củacác yếu tố rủi ro khác nhau, từ đó xác định rủi ro có thể ảnh hưởng đến dự án. Biểu đồ quytrình cho thấy sự nối tiếp trong chuỗi các sự kiện, từ đó xác định các yếu tố có thể gây rủi rocho dự án. Hình 3 là một ví dụ về việc sử dụng biểu đồ xương cá để định vị các rủi ro.Phân tích và phân loại rủi roTrong thực tế, những rủi ro có thể xảy ra trong một dự án là khá nhiều, và việc giải quyết hếttất cả các rủi ro là không cần thiết, cũng như sẽ làm phá sản ngân sách của dự án.Thông thường người ta áp dụng nguyên tắc 20/80 để xác định và giải quyết những rủi ro quantrọng, những nguyên nhân gốc có ảnh hưởng lớn nhất đến sự thành công của dự án, trongchừng mực cân nhắc cẩn thận ngân sách dự án cũng như một số yếu tố đặc biệt khác. Điều
 7. 7. này dẫn đến việc dự án phải phân tích để chọn ra những rủi ro cần giải quyết đó. Có nhiều kỹthuật phân tích rủi ro được sử dụng, kỹ thuật thường được sử dụng bao gồm các phân tíchchính sau:• Phân tích khả năng xuất hiện của rủi roCó 4 mức để đo lường khả năng xuất hiện của rủi ro, mỗi mức độ được gán với một giá trị số(tùy dự án) để có thể ước lượng sự quan trọng của nó.• 6 - Thường xuyên: Khả năng xuất hiện rủi ro rất cao, xuất hiện trong hầu hết dự án• 4 - Hay xảy ra: Khả năng xuất hiện rủi ro cao, xuất hiện trong nhiều dự án• 2 - Đôi khi: Khả năng xuất hiện rủi ro trung bình, chỉ xuất hiện ở một số ít dự án• 1 - Hiếm khi: Khả năng xuất hiện thấp, chỉ xuất hiện trong những điều kiện nhất định. Hình 3: Ví dụ đơn giản dùng sơ đồ xương cá định vị rủi ro• Phân tích mức tác động của rủi roCó 4 mức để đo lường mức tác động của rủi ro, mỗi mức độ được gán với một giá trị số (tùydự án) để có thể ước lượng sự tác động của nó.• 8 - Trầm trọng: Có khả năng rất cao làm dự án thất bại• 6 - Quan trọng: Gây khó khăn lớn và làm dự án không đạt được các mục tiêu• 2 - Vừa phải: Gây khó khăn cho dự án, ảnh hưởng việc đạt các mục tiêu của dự án• 1 - Không đáng kể: Gây khó khăn không đáng kể.• Phân tích thời điểm xuất hiện rủi roCó 4 mức để ước lượng thời điểm rủi ro xuất hiện, mỗi mức được gán với một giá trị số (tùydự án) để có thể ước lượng sự tác động của nó.• 6 - Ngay lập tức: Rủi ro xuất hiện gần như tức khắc• 4 - Rất gần: Rủi ro sẽ xuất hiện trong thời điểm rất gần thời điểm phân tích• 2 - Sắp xảy ra: Rủi ro sẽ xuất hiện trong tương lai gần
 8. 8. • 1 - Rất lâu: Rủi ro sẽ xuất hiện trong tương lai xa hoặc chưa định được.• Ghi chú: Các giá trị số cho trên chỉ mang tính tham khảo và minh họa, giá trị của chúngđược định tùy tổ chức, tùy dự án.• Ước lượng và phân hạng các rủi roRủi ro sau đó được tính giá trị để ước lượng bằng công thức:Risk Exposure = Risk Impact * Risk Probability * Time FrameTiếp theo rủi ro được phân hạng từ cao đến thấp dựa theo các giá trị Risk Exposure tính toánđược. Tùy theo tổ chức và đặc thù từng dự án, trưởng dự án (hoặc người được phân công) sẽxác định những rủi ro nào cần đưa vào kiểm soát, với các mức ưu tiên khác nhau. Hình 4: Một số chiến lược và minh họa các phương pháp đối phó rủi ro thường gặpKiểm soát rủi roKiểm soát rủi ro bắt đầu với việc chọn lựa chiến lược và phương pháp đối phó rủi ro. Cónhiều chiến lược và phương pháp đối phó khác nhau, tùy theo tình huống dự án, môi trườngvà đặc thù của từng rủi ro. Trong thực tế, các chiến lược phổ biến nhất bao gồm (Hình 4):• Tránh néDùng “đường đi khác” để né tránh rủi ro, đường đi mới có thể không có rủi ro, có rủi ro nhẹhơn, hoặc chi phí đối phó rủi ro thấp hơn. Chẳng hạn:• Thay đổi phương pháp, công cụ thực hiện, thay đổi con người• Thương lượng với khách hàng (hoặc nội bộ) để thay đổi mục tiêu.• Chuyển giao
 9. 9. Giảm thiểu rủi ro bằng cách chia sẻ tác hại khi chúng xảy ra. Chẳng hạn:• Đề nghị với khách hàng chấp nhận và chia sẻ rủi ro (tăng thời gian, chi phí...)• Báo cáo ban lãnh đạo để chấp nhận tác động và chi phí đối phó rủi ro• Mua bảo hiểm để chia sẻ chi phí khi rủi ro xảy ra.• Giảm nhẹThực thi các biện pháp để giảm thiểu khả năng xảy ra rủi ro hoặc giảm thiểu tác động và chiphí khắc phục rủi ro nếu nó xảy ra. Chẳng hạn:• Cảnh báo và triệt tiêu các yếu tố làm cho rủi ro xuất hiện• Điều chỉnh các yếu tố có liên quan theo dây chuyền để rủi ro xảy ra sẽ ít có tác động• Chấp nhậnĐành chấp nhận “sống chung” với rủi ro trong trường hợp chi phí loại bỏ, phòng tránh, làmnhẹ rủi ro quá lớn (lớn hơn chi phí khắc phục tác hại), hoặc tác hại của rủi ro nếu xảy ra lànhỏ hay cực kỳ thấp. Kế hoạch đối phó có thể là:• Thu thập hoặc mua thông tin để có kế hoạch kiểm soát tốt hơn• Lập kế hoạch khắc phục tác hại khi rủi ro xảy ra. Hình 5: Minh họa Cây quyết định cho trường hợp đơn giảnSử dụng Cây quyết địnhTrong một số trường hợp phức tạp, thường rất khó xác định rủi ro nào nên đặt ưu tiên cao đểkiểm soát, hoặc nên chọn chiến lược kiểm soát nào phù hợp nhất nên người ta thường sửdụng kỹ thuật hỗ trợ ra quyết định thông dụng trong quản lý là Cây quyết định để tính toángiá trị đạt được hoặc thiệt hại xảy ra khi thực hiện một hành động nào đó.Cây quyết định là một biểu đồ dạng cây có nhiều nút, mỗi nút có nhiều nhánh rẽ, mỗi nhánhsẽ trả lời câu hỏi “làm” hay “không làm”, hoặc là một khả năng để một tình huống xuất hiệnvới một xác suất nào đó. Các giá trị cuối cùng của các nhánh sẽ giúp xác định xem nên chọnphương án nào cho giá trị tốt nhất. Hình 5 là một Cây quyết định đơn giản để tính toán giá trịđạt được theo các phương án khác nhau, giúp chọn lựa phương án tốt nhất, theo đó phươngán Y cuối cùng đã được chọn do giá trị trả về là lớn nhất.
 10. 10. Giám sát và điều chỉnhBao gồm hoạt động giám sát để bảo đảm các chiến lược đối phó rủi ro được lên kế hoạch vàthực thi chặt chẽ. Việc giám sát cũng nhằm mục đích điều chỉnh các chiến lược hoặc kếhoạch đối phó nếu chúng tỏ ra không hiệu quả, không khả thi, ngốn quá nhiều ngân sách,hoặc để đáp ứng với rủi ro mới xuất hiện, hoặc sự biến tướng của rủi ro đã được nhận diệntrước đó.Kết quả giám sát có thể được báo cáo định kỳ đến tất cả những người có liên quan, đến quảnlý cấp cao, hoặc đến khách hàng nếu cần thiết.Trong thực tế, do các yếu tố liên quan đến dự án thay đổi liên tục, chu trình quản lý rủi rokhông đi theo đường thẳng mà được lặp lại và điều chỉnh liên tục giữa các chặng. Các rủi roliên tục được điều chỉnh hoặc nhận diện mới, do đó các chiến lược và kế hoạch đối phó cũngluôn được thay đổi để bảo đảm chúng khả thi và có hiệu quả.Kết luậnRủi ro là một yếu tố tồn tại trong mọi dự án cntt. Một người quản trị dự án giỏi phải là ngườikhông ngạc nhiên và có khả năng xử lý bất kỳ sự kiện nào xảy ra có thể gây bất lợi cho dự án,điều đó đồng nghĩa với việc các rủi ro ảnh hưởng đến dự án phải được “thấy trước”, cùng vớicác kế hoạch để giảm thiểu khả năng xuất hiện cũng như tác hại khi chúng xuất hiện. Quytrình kiểm soát chặt chẽ, kinh nghiệm chuyên gia kết hợp với kỹ thuật nhận diện và kiểm soátrủi ro là những yếu tố quan trọng nhất để kiểm soát tốt rủi ro xảy ra trong dự án.

×