Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Học Phát âm tiếng Anh bằng các Quy Tắc Đánh Vần (Phần 2)

www.danhvantienganh.com
www.fb.com/danhvantienganh
https://www.youtube.com/user/danhvantienganhenpro

Đánh vần tiếng Anh là một phương pháp hoàn toàn mới, được Học viện Nghiên cứu và Đào tạo Đánh vần tiếng Anh nghiên cứu và sáng tạo ra.

Phương pháp được thiết kế dựa trên các đặc điểm, thói quen và tâm lý học tiếng Anh của người Việt Nam. Ngoài ra, phương pháp còn được nghiên cứu và thiết kế sao cho người học có thể học tập một cách thoải mãi, tự nhiên và mang lại hiệu quả cao như bạn học tiếng Việt.

Với Đánh vần tiếng Anh, bạn có thể tự tin đọc các từ, viết phiên âm mà không cần dùng từ điển; đọc các câu có trọng âm câu, ngữ điệu trầm bổng, nối âm và có tốc độ nói giống với người bản ngữ; tự tin đọc các bài báo, thuyết trình bằng tiếng Anh trôi chảy.

Tham khảo các khóa học tại Học viện Nghiên cứu và Đào tạo Đánh vần tiếng Anh.
http://danhvantienganh.com/sinh-vien-nguoi-di-lam/
http://danhvantienganh.com/speller-sunday/
http://danhvantienganh.com/hoc-sinh-tieu-hoc/

  • Be the first to comment

Học Phát âm tiếng Anh bằng các Quy Tắc Đánh Vần (Phần 2)

  1. 1. HỌC VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO ĐÁNH VẦN TIẾNG ANH 2nd floor, No 1 Hoang Dao Thuy St, Hanoi Tel: 04.6670 00 22 ▪ Hotline: 0916 876 836 ▪ Email: info@enpro.vn www.danhvantienganh.com www.fb.com/danhvantienganh HỌC TIẾNG ANH BẰNG CÁC QUY TẮC ĐÁNH VẦN (PHẦN 2) 6. QUY TẮC SỐ 06 [Nhận dạng phụ âm] Các phụ âm luôn CÓ THỂ HOẶC GIỮ NGUYÊN khi viết phiên âm và đọc tiếng Anh(trừ một số âm câm – silent sound) Bao gồm: d, g, s, t. 7. QUY TẮC SỐ 07 [Cách đọc các âm không nhấn trọng âm] Đọc với giọng đi xuống, nhanh và lướt (không lên cao như đa số người học tiếng Anh hiện nay đang đọc. 8. QUY TẮC SỐ 08 [Cách đọc từ hai âm tiết có dạng nguyên âm “o” + 1 phụ âm + “us”] - Trọng âm: Rơi vào âm tiết thứ nhất - Âm [o] đọc thành /ou/ Ví dụ: focus /’foukəs/ 9. QUY TẮC SỐ 09 [Cách đọc từ hai âm tiết có dạng nguyên âm “a” + 1 phụ âm + “us”] - Trọng âm: Rơi vào âm tiết thứ nhất - Âm [a] đọc thành /ei/ Ví dụ: gradus /’greidəs/
  2. 2. HỌC VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO ĐÁNH VẦN TIẾNG ANH 2nd floor, No 1 Hoang Dao Thuy St, Hanoi Tel: 04.6670 00 22 ▪ Hotline: 0916 876 836 ▪ Email: info@enpro.vn www.danhvantienganh.com www.fb.com/danhvantienganh 10. QUY TẮC SỐ 10 [Cách đọc từ hai âm tiết có dạng nguyên âm “i” + 1 phụ âm + “us”] - Trọng âm: Rơi vào âm tiết thứ nhất - Âm [i] đọc thành /ai/ Ví dụ: minus /’mainəs/

×