Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tuoreita paloja sosiaalisesta mediasta

Tietoisku DevelOPE-seminaarissa 24.3.2009.

Tuoreita paloja sosiaalisesta mediasta

  1. 1. TUOREITA PALOJA SOSIAALISESTA MEDIASTA Harto Pönkä, 24.3.2009
  2. 2. DevelOPE Sosiaalinen media oppimisympäristönä Sisältöresurssit tiedonhaku, oppimateriaalien jakaminen Kognitiiviset työkalut tiedon prosessointi, tiedonrakentaminen, käsitteellinen muutos Henkilökohtainen oppimisympäristö ajattelun jäsentäminen, oppimisresurssien seuraaminen Yhteisölliset työkalut tiedonrakentelu, jaettu asiantuntijuus, vastavuoroinen ymmärtäminen Yhteisöllinen oppimisympäristö oppimisprosessin vaiheistaminen, ryhmäprosessien tukeminen Yhteisöresurssit tiedonhaku, yhteisöllisesti tuotettu tieto, vertaistuki, verkostoituminen
  3. 3. Käyttäjämäärä kasvoi 964,5% vuodessa. Noin 20% vierailuista tehdään mobiiliohjelmilla. Lähde: http://twittermaven.blogspot.com/2009/02/more-people-tweet-with-mobile-than.html ja http:// siteanalytics.compete.com/twitter.com/
  4. 4. Käyttäjät viipyvät wikissä keskimäärin 8 minuuttia kerrallaan. Lähde: http:// siteanalytics.compete.com/wikispaces.com/
  5. 5. Käyttäjät viestivät aktiivisesti 5-10% :n kanssa ystävistään. <ul><li>Mies, 120 ystävää </li></ul><ul><li>Kommentoi 7 ystävänsä kuvia tai tila-/seinäviestejä </li></ul><ul><li>Viestittelee tai chättäilee 4 ystävänsä kanssa </li></ul><ul><li>Nainen, 120 ystävää </li></ul><ul><li>Kommentoi 10 ystävänsä kuvia tai tila-/seinäviestejä </li></ul><ul><li>Viestittelee tai chättäilee 6 ystävänsä kanssa </li></ul>Lähde: http :// www.insidefacebook.com/2009/02/27/facebooks-in-house-sociologist-shares-stats-on-users-social-behavior/
  6. 6. Hyperverkottuneet ovat pieni vähemmistö, mutta he ovat verkoston keskeisiä toimijoita. Käyttäjillä on keskimäärin 19,6 kontaktia . Käyttäjien etäisyys toisistaan on keskimäärin 2,23 . Lähde: http:// harto.wordpress.com/2009/03/22/qaikun-sosiaalinen-verkosto-visualisoituna/
  7. 7. 1/19/80 -sääntö 1% tuottaa suurimman osan sisällöstä 19% osallistuu sisällön tuottamiseen 80% osallistuu passiivisesti
  8. 8. Miten saada kaikki mukaan?

×