Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
HRCenter          People Solutions          Mô hình năng lựcMô hình năng lực    www.hrcenter.vn  1
Mô hình năng lựcMô hình năng lực    www.hrcenter.vn  2
Phần 1      Tầm quan trọng của hệ thống năng          lực đối với doanh nghiệpMô hình năng lực   www.hrc...
Tầm quan trọng của hệ thống năng lực   Tổ chức                    Tổ chức  lợi nhuận        ...
Tầm quan trọng của hệ thống năng lực  Mục tiêu sau cùng  của doanh nghiệp         Lợi Nhuận/ Profit       ...
Tầm quan trọng của hệ thống năng lực          Hệ thống          quản lý          thành tích  ...
Tầm quan trọng của hệ thống năng lực                      Các năng lực được sử Các năng lực mà tất  ...
Tầm quan trọng của hệ thống năng lực    • Năng lực là những công cụ    • Nhân viên sử dụng theo nhiều cách    ...
Tầm quan trọng của hệ thống năng lực          Giúp nhân Các Giám           viên tập     Tạo ra c...
Tầm quan trọng của hệ thống năng lựcChiến lược nguồn nhân lực   Hệ thống năng lực      Thái độ và Hành vi     ...
Tầm quan trọng của hệ thống năng lựcXu hướng quản trị nguồn nhân lực theo năng lực:• Thực tiễn tuyển dụng và tuyển chọn th...
Tầm quan trọng của hệ thống năng lựcXu hướng quản trị nguồn nhân lực theo năng lực (tt):• Năng lực và sử dụng năng lực để ...
Tầm quan trọng của hệ thống năng lực                  Đóng góp                  hoàn thà...
Tầm quan trọng của hệ thống năng lực  Phân tích kết quả công việc và giải quyết  những rào cản làm hạn chế/ ngăn cản sự ...
Phần 2          Giới thiệu chung về Năng lựcMô hình năng lực    www.hrcenter.vn    15
NĂNG LỰC LÀ GÌ ?      Có 2 định nghĩa phổ biến về Năng lực: Định nghĩa theo      trường phái Anh & định nghĩa th...
NĂNG LỰC LÀ GÌ ?      Lƣu ý: “ Năng lực xuất phát từ con người,      không phải trong công việc “Mô hình năng ...
NĂNG LỰC LÀ GÌ ?Khả năng      Năng lực tự nhiênNhận thứccá nhân &      Cách nhận thức, suy nghĩ và cƣ xửThái độ...
NĂNG LỰC LÀ GÌ ?Có thể thấy được                   Hành vi có thể quan sát đƣợc            ...
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC             Kỹ năng       Khả năng              Nhận         ...
CẤU TRÚC HỆ THỐNG NĂNG LỰC          HỆ THỐNG NĂNG LỰC          NĂNG LỰC        NĂNG LỰC    ...
Năng lực bán   NĂNG LỰC CHUNG & NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN           Năng lực Kế toán                ...
Phần 3    Các ứng dụng của Hệ Thống Năng LựcMô hình năng lực  www.hrcenter.vn   23
CÁC ỨNG DỤNG CỦA HỆ THỐNG NĂNG LỰCĐánh giá kết quả            Tuyển dụng &thực hiện công           ...
PHỎNG VẤN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC    Năng lực là cơ sở để xây dựng “Bộ câu hỏi phỏng vấn năng                ...
CÁCH THỨC THỰC HIỆN CBI ?                          Task    ituation – Tình huống    ask – ...
LỘ TRÌNH NGHỀ NGHIỆP   Lộ trình   Lộ trình nghề nghiệp (Career Path) là một chuỗi  nghề nghiệp   các vị trí mà một...
CONCEPTUAL FRAMEWORK  Đánh giá Kế hoạch Phát Triển Nghề Nghiệp của          Nhân viên.  Nhu cầu phát triển Ngh...
vào      Ví dụ: Các mức độ năng lực của vị trí A       1     2     3     4     5      ...
vào                           Nhân Sự Kế ThừaKết quả đánh giáCao            Phát triể...
Phần 4               Cấu Trúc Năng LựcMô hình năng lực  www.hrcenter.vn      31
CẤU TRÚC NĂNG LỰCTiêu đề:                Tên Năng lựcĐịnh nghĩa:              Mô tả tóm tắt v...
Ví dụ: NĂNG LỰC LÃNH ĐẠOTham vấn và phát triển chiến lược kinh doanh cho Công ty/ Khối và các Phòng/ Ban, đồng thời truyền...
Phần 5     Các Phƣơng Pháp Xây Dựng Hệ Thống Năng LựcMô hình năng lực    www.hrcenter.vn      34
CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG NĂNG LỰC                    Học qui trình          Tìm tr...
HRCenter               Đào tạo nghề nhân sự:people solutions                   • Quản lý t...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Huong dan xay dung tu dien nang luc
Next

125

Share

Mô hình năng lực

Nền tảng của quản trị nguồn nhân lực theo năng lực.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Mô hình năng lực

 1. 1. HRCenter People Solutions Mô hình năng lựcMô hình năng lực www.hrcenter.vn 1
 2. 2. Mô hình năng lựcMô hình năng lực www.hrcenter.vn 2
 3. 3. Phần 1 Tầm quan trọng của hệ thống năng lực đối với doanh nghiệpMô hình năng lực www.hrcenter.vn 3
 4. 4. Tầm quan trọng của hệ thống năng lực Tổ chức Tổ chức lợi nhuận phi lợi nhuận(doanh nghiệp) Tổ chứcMô hình năng lực www.hrcenter.vn 4
 5. 5. Tầm quan trọng của hệ thống năng lực Mục tiêu sau cùng của doanh nghiệp Lợi Nhuận/ Profit Kết Quả Công Việc/ Performance Quản Trị Nguồn Nhân Lực Nguồn Nhân Lực Có Đủ Năng Lực/ PeopleMô hình năng lực www.hrcenter.vn 5
 6. 6. Tầm quan trọng của hệ thống năng lực Hệ thống quản lý thành tích công việc Đóng góp vào việc hoàn thành mục tiêu sau cùng của doanh nghiệp Hệ thống quản lý năng lực (nhận dạng, đánh giá, phát triển)Mô hình năng lực www.hrcenter.vn 6
 7. 7. Tầm quan trọng của hệ thống năng lực Các năng lực được sử Các năng lực mà tất dụng bởi 1 nhóm nhỏcả nhân viên hiệu quả nhân viên tạo ra sựđều sử dụng đóng góp khác biệt vượt trội về vào những mục tiêu thành tích (best-in-mong đợi của tổ chức class/ exemplary) Hệ Thống Năng LựcMô hình năng lực www.hrcenter.vn 7
 8. 8. Tầm quan trọng của hệ thống năng lực • Năng lực là những công cụ • Nhân viên sử dụng theo nhiều cách • Hoàn thành các nhiệm vụ (Job Tasks) • Tạo ra kết quả công việc • Khách hàng bên trong và bên ngoài nhận kết quảMô hình năng lực www.hrcenter.vn 8
 9. 9. Tầm quan trọng của hệ thống năng lực Giúp nhân Các Giám viên tập Tạo ra các Đốc lựa trung vào kết quả công chọn những những năng việc vượt năng lực lực đã lựa trội hiệu quả chọnMô hình năng lực www.hrcenter.vn 9
 10. 10. Tầm quan trọng của hệ thống năng lựcChiến lược nguồn nhân lực Hệ thống năng lực Thái độ và Hành vi Lợi thế cạnh tranh về nguồn nhân lựcMô hình năng lực www.hrcenter.vn 10
 11. 11. Tầm quan trọng của hệ thống năng lựcXu hướng quản trị nguồn nhân lực theo năng lực:• Thực tiễn tuyển dụng và tuyển chọn theo năng lực.• Chính sách quản trị nguồn nhân lực không những tập trung vào mục tiêu/ kết quả công việc, mà còn tập trung vào những năng lực mà nhân viên sử dụng để hoàn thành những mục tiêu công việc.• Các phương pháp phân tích công việc thường đầu tư nhiều thời gian và các nguồn lực để nghiên cứu thỏa đáng các năng lực trong công việc.Mô hình năng lực www.hrcenter.vn 11
 12. 12. Tầm quan trọng của hệ thống năng lựcXu hướng quản trị nguồn nhân lực theo năng lực (tt):• Năng lực và sử dụng năng lực để hoàn thành công việc hiệu quả ngày càng được gắn kết với việc chi trả tiền lương và phúc lợi.• Các hoạt động, kế hoạch đào tạo và phát triển hiện đang dựa vào các năng lực hiện có và các nền tảng ứng dụng hệ thống năng lực.• Hoạch định phát triển nghề nghiệp và nhân lực kế thừa ngày càng phụ thuộc vào sự hiểu biết sâu sắc và ứng dụng các nền tảng năng lực.Mô hình năng lực www.hrcenter.vn 12
 13. 13. Tầm quan trọng của hệ thống năng lực Đóng góp hoàn thành mục tiêu kinh doanh Xu hướng Xây Tạo lợi thế quản trị dựng hệ cạnh tranh N.N.Lực hiện cho doanh đại thống năng lực nghiệp Nền tảng của quản trị N.N.Lực hiệu quảMô hình năng lực www.hrcenter.vn 13
 14. 14. Tầm quan trọng của hệ thống năng lực Phân tích kết quả công việc và giải quyết những rào cản làm hạn chế/ ngăn cản sự hoàn thành công việc hàng ngày của nhân viên trước khi phát triển hệ thống quản trị nguồn nhân lực theo năng lực (Competency-Based HR management).Mô hình năng lực www.hrcenter.vn 14
 15. 15. Phần 2 Giới thiệu chung về Năng lựcMô hình năng lực www.hrcenter.vn 15
 16. 16. NĂNG LỰC LÀ GÌ ? Có 2 định nghĩa phổ biến về Năng lực: Định nghĩa theo trường phái Anh & định nghĩa theo trường phái Mỹ. Định nghĩa theo trường phái Anh: Năng lực giới hạn bởi 3 yếu tố Kiến thức, Kỹ năng, Thái độ Knowledge, Skills, Attitude Định nghĩa theo trường phái Mỹ: Bất kỳ yếu tố nào dẫn đến thành công, đạt hiệu quả cao để hoàn thành một công việc/hoạt động đều được xem là Năng lựcMô hình năng lực www.hrcenter.vn 16
 17. 17. NĂNG LỰC LÀ GÌ ? Lƣu ý: “ Năng lực xuất phát từ con người, không phải trong công việc “Mô hình năng lực www.hrcenter.vn 17
 18. 18. NĂNG LỰC LÀ GÌ ?Khả năng Năng lực tự nhiênNhận thứccá nhân & Cách nhận thức, suy nghĩ và cƣ xửThái độKiến thức Thông tin và sự hiểu biếtKỹ năng Khả năng và kinh nghiệm có đƣợc Mô hình năng lực www.hrcenter.vn 18
 19. 19. NĂNG LỰC LÀ GÌ ?Có thể thấy được Hành vi có thể quan sát đƣợc Khả năng  Năng lực  Thái độ, Nhận thức cá nhân Kỹ năng , Kiến thức ẨNMô hình năng lực www.hrcenter.vn 19
 20. 20. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Kỹ năng Khả năng Nhận thức cá nhân Thái độ Hành vi Đặc điểm của cá nhânDễ phát triển thông qua Kiến thức Khó phát triển thôngđào tạo qua đào tạo Mô hình năng lực www.hrcenter.vn 20
 21. 21. CẤU TRÚC HỆ THỐNG NĂNG LỰC HỆ THỐNG NĂNG LỰC NĂNG LỰC NĂNG LỰC CHUNG CHUYÊN MÔNMô hình năng lực www.hrcenter.vn 21
 22. 22. Năng lực bán NĂNG LỰC CHUNG & NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN Năng lực Kế toán Năng lực tuyển dụng hàng thuếNăng lực đào tạo Năng lực Quản lý Kho NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN Kỹ năng giao tiếp NĂNG LỰC CHUNG Tƣ duy chiến lƣợcKỹ năng thuyếttrình Khả năng lãnh đạo Tinh thần đồng đội Kỹ năng lập kế Giải quyết vấn đề Kỹ năng ra quyết hoạch định Mô hình năng lực www.hrcenter.vn 22
 23. 23. Phần 3 Các ứng dụng của Hệ Thống Năng LựcMô hình năng lực www.hrcenter.vn 23
 24. 24. CÁC ỨNG DỤNG CỦA HỆ THỐNG NĂNG LỰCĐánh giá kết quả Tuyển dụng &thực hiện công tuyển chọn nhânviệc sự HỆ THỐNGĐội ngũ kế thừa NĂNG LỰC Đào tạo & Phát triển Lộ trình nghề nghiệp Mô hình năng lực www.hrcenter.vn 24
 25. 25. PHỎNG VẤN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC Năng lực là cơ sở để xây dựng “Bộ câu hỏi phỏng vấn năng lực” • Competency-based interviews (CBI) Phỏng vấn năng là phương pháp phỏng vấn dựa trên lực là gì ? các câu hỏi được thiết kế để kiểm tra và đánh giá một hoặc một số năng lực cụ thể. • CBI được thiết kế dựa trên ý tưởng là các hành vi đã kinh qua trong quá khứ nhằm dự đoán những hành vi trong tương lai. 25Mô hình năng lực www.hrcenter.vn 25
 26. 26. CÁCH THỨC THỰC HIỆN CBI ? Task ituation – Tình huống ask – Nhiệm vụ Situation Action ction – Hành động cụ thể Result esult – Kết quả cuối cùng 26Mô hình năng lực www.hrcenter.vn 26
 27. 27. LỘ TRÌNH NGHỀ NGHIỆP Lộ trình Lộ trình nghề nghiệp (Career Path) là một chuỗi nghề nghiệp các vị trí mà một nhân sự từng bước phải đảm là gì? nhiệm/kinh qua để có thể đảm nhiệm được vị trí quan trọng nhất định trong Công ty. Năng lực chuẩn của từng vị trí theo yêu cầu của Công ty là căn cứ để nhân viên phấn đấu và Công ty sắp xếp nhân sự.Mô hình năng lực www.hrcenter.vn 27
 28. 28. CONCEPTUAL FRAMEWORK Đánh giá Kế hoạch Phát Triển Nghề Nghiệp của Nhân viên. Nhu cầu phát triển Nghề Hoạch định các vị trí nghiệp của nhân viên công việc của Tổ chức Đáp ứng? • Xác định vị trí công • Xác định Năng lực và việc mà nhân viên `mức độ Năng lực cần muốn ứng cử vào đáp ứng của vị trí công việc • Đánh giá mức độ năng lực hiện nay của nhân • Xem xét lại Kế hoạch viên nhân sự/lao động của Công ty (Manpower plan)Mô hình năng lực www.hrcenter.vn 28
 29. 29. vào Ví dụ: Các mức độ năng lực của vị trí A 1 2 3 4 5 NĂNG LỰC Không Đáp ứng Đáp ứng Vượt Xuất sắc đáp ứng một mức yêu phần cầu Xác Không đáp ứng yêu cầu NL Đáp ứng NL định nhu Tìm ra giải pháp để giải quyết công việc cầuđào tạo Khả năng lãnh đạo Tư duy chiến lược GAP Năng lực chuyên môn 1 Khoảng Năng lực chuyên môn 2 thiếu hụt Mô hình năng lực www.hrcenter.vn 29
 30. 30. vào Nhân Sự Kế ThừaKết quả đánh giáCao Phát triển Duy trì Xem xét lại Động viên công việcKết quả đánh giáThấp Không đáp ứng yêu Xuất sắc – Năng lực vƣợt cầu Năng Lực trội rất nhiều so với mức yêu cầu NĂNG LỰC Mô hình năng lực www.hrcenter.vn 30
 31. 31. Phần 4 Cấu Trúc Năng LựcMô hình năng lực www.hrcenter.vn 31
 32. 32. CẤU TRÚC NĂNG LỰCTiêu đề: Tên Năng lựcĐịnh nghĩa: Mô tả tóm tắt về Năng lực bao gồm nhiệm vụ chính, kết quả cuối cùng mong đợi đạt đượcCác cấp độ năng lực: Được phát triển từ đơn giản đến phức tạp. Mô tả tóm tắt về các hành vi mong đợi của từng cấp độ Năng lực . •Mức độ 1 Đơn giản •Mức độ 2 ( Mô tả hành vi mong đợi ở cấp độ thấp nhất) •Mức độ 3 •Mức độ 4 Phức tạp (Mô tả hành vi mong đợi ở cấp cao nhất) •Mức độ 5áực: Mô tả các hành vi trong một ngữ cảnh bao gồm mong đợi, hành vi thể hiện vàCâu mô tả hành vi: đặc tính cần thiết để thực hiện đượcMô hình năng lực www.hrcenter.vnlực mong đợi ở của cấp độ. năng 32
 33. 33. Ví dụ: NĂNG LỰC LÃNH ĐẠOTham vấn và phát triển chiến lược kinh doanh cho Công ty/ Khối và các Phòng/ Ban, đồng thời truyền tảichiến lược đó cho những thành viên có liên quan. Hỗ trợ nhân viên để hoàn thành mục tiêu chung.Quản lý và ủy thác công việc hiệu quả, động viên, khuyến khích nhân viên phát huy các chuẩn mực liêmminh, niềm tin, sự cởi mở và sự tôn trọng. Linh động thay đổi cách lãnh đạo phù hợp từng tình huống và cánhân.. • Động viên nhân viên hoàn thành mục tiêu. 1 • Được nhân viên tôn trọng thông qua lời nói và hành động. • Phát triển kế hoạch ngắn hạn của phòng/ ban. Thúc đẩy nhân viên cùng cam kết đạt được 2 mục tiêu chung • Đóng góp vào việc thực hiện kế hoạch chiến lược của phòng/ ban. 3 • Xây dựng đội ngũ nhân viên hiệu quả. Truyền cảm hứng cho nhân viên bằng sự nhiệt tình. • Phối hợp hiệu quả chiến lược kinh doanh của Công ty với chiến lược của các phòng/ ban. 4 • Tự tin giải quyết vấn đề liên quan đến con người. Thể hiện sự thấu cảm. • Thực hiện công việc theo khuôn khổ chiến lược của Công ty nhằm hoàn thành kế hoạch và chiến lược của phòng/ ban. 5 • Truyền cảm hứng về niềm tin và lòng trung thành Mô hình năng lực www.hrcenter.vn 33
 34. 34. Phần 5 Các Phƣơng Pháp Xây Dựng Hệ Thống Năng LựcMô hình năng lực www.hrcenter.vn 34
 35. 35. CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG NĂNG LỰC Học qui trình Tìm trên Web và kỹ thuật & có chỉnh xây dựng hệ sửa khi sử thống năng dụng lực Thuê Công ty Tìm trên Web tư vấn thực & sử dụng hiện – Nhân luôn sự là kết nối Hệ Thống Năng LựcMô hình năng lực www.hrcenter.vn 35
 36. 36. HRCenter Đào tạo nghề nhân sự:people solutions • Quản lý tiền lương - phúc lợi • Quản lý tuyển dụng và bổ nhiệm • Quản lý đào tạoSứ Mạng • Quản lý hiệu suất làm việc• Giúp học viên hiểu và vận dụngcác kiến thức, kỹ năng quản trị • Quản lý các mối quan hệ nhân viênnguồn nhân lực mang lại hiệu quả • Chiến lược nhân sựcho doanh nghiệp và nghề nghiệpcủa bản thân.• Giúp doanh nghiệp giải quyết các Tƣ vấn quản lý nhân sự:vấn đề liên quan đến quan hệ laođộng một cách chuyên • Tư vấn quản lý nhân sự trọn góinghiệp, nhanh chóng và hiệu quả. • Tư vấn pháp luật lao động • Tư vấn xây dựng hệ thống tiền lươngwww.hrcenter.vn • Tư vấn quản lý hiệu suất làm việcHotline: 0909 96 92 90 • Tư vấn tái cấu trúc nguồn nhân lực • Tư vấn cải thiện môi trường làm việcMô hình năng lực www.hrcenter.vn 36
 • manieta

  Apr. 9, 2021
 • chungnl

  Jul. 14, 2020
 • dang_nhuhoang

  May. 29, 2020
 • bunlep

  May. 25, 2020
 • LynnPham7

  Mar. 24, 2020
 • GiangRabbit

  Mar. 2, 2020
 • TrnTrungHiu8

  Feb. 7, 2020
 • hoabanmd

  Dec. 14, 2019
 • DatVuThanhDat

  Jul. 22, 2019
 • PhatChuong

  Jul. 5, 2019
 • huongduong21269

  Apr. 9, 2019
 • LTrngNgha1

  Mar. 3, 2019
 • maithanhhoai7

  Mar. 2, 2019
 • ManhKhaiNguyen

  Oct. 11, 2018
 • nvtrungnv

  May. 11, 2018
 • HiRoger1

  Apr. 21, 2018
 • mackeno98

  Apr. 18, 2018
 • thientanduytan

  Apr. 12, 2018
 • LpNguynVn

  Feb. 14, 2018
 • DungNguyen530

  Dec. 30, 2017

Nền tảng của quản trị nguồn nhân lực theo năng lực.

Views

Total views

25,658

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

73

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

125

×