Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A tanyák és változó szerepük

2,079 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

A tanyák és változó szerepük

 1. 1. Szegedi Tudományegyetem<br />Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék<br />University of Szeged, Hungary<br />Department of Economic and Human Geography<br />A tanyák és változó szerepük<br />Terület- és településfejlesztés szakszigorlat<br />2009-2010 1. félév<br />Készítette: Hurton Zsuzsanna<br />V. évf. geográfus<br />
 2. 2. Települések típusai<br />Hasznosítás módja szerint<br /><ul><li>állandó
 3. 3. ideiglenes</li></ul>Lakóépületek száma alapján<br /><ul><li>csoportos
 4. 4. magános </li></ul>Településhálózatban betöltött szerepkör<br /><ul><li>város
 5. 5. falu</li></ul>Gazdasági jelleg szerint<br /><ul><li>mezőgazdasági
 6. 6. ipari
 7. 7. valamilyen szolgáltatásra berendezkedett
 8. 8. sajátos csoport: alvótelepülések</li></ul>Méret alapján<br /><ul><li>eltérő természeti-társadalmi feltételek következtében eltérő csoportok a világ egyes részein</li></li></ul><li>Szórványtelepülések<br />Szórványok<br /><ul><li>elsődleges ősi szórvány
 9. 9. elsődleges modern szórvány
 10. 10. hézagkitöltő szórvány
 11. 11. másodlagos szórvány</li></ul>Tanya<br /><ul><li>a magyar tanya külső megjelenésében alig különbözik
 12. 12. kialakulása azonban másként, mint az európai szórványok
 13. 13. további magyar szórványok:
 14. 14. majorok
 15. 15. tanyabokrok</li></li></ul><li>Tanya – sajátos magyar szórvány<br />Tanya – hungaricum?<br /><ul><li>sajátos történelmi fejlődés
 16. 16. török hódoltság meghatározó időszak
 17. 17. fejlődés párhuzamos az Alföldi városok és kétbeltelkes települések létrejöttével
 18. 18. önálló vagy tartozéktelepülés?(Győrffy Gy.– Erdei F.)
 19. 19. lakó- és munkahely még ma is
 20. 20. kizárólag mezőgazdaság
 21. 21. a szabad életmód</li></ul>1 – belsőség<br />2 – ólaskertek<br />3 – gyümölcsös-szőlős<br />4 – belső legelő<br />5 – szántó, tanya-öv<br />6 – külső legelők<br />1<br />2<br />3<br />4<br />5<br />6<br />Beluszky P., 1999 nyomán<br />
 22. 22. Tanyafejlődés szakaszai<br />I. fázis<br /><ul><li>még nem állandó lakhely</li></ul>II. Fázis<br /><ul><li>folyószabályozás, ármentesítésúj szántóterületek
 23. 23. tanyás gazdálkodási rend egyre elterjedtebb
 24. 24. állandó benépesülés</li></ul>III. fázis<br /><ul><li>XIX. Sz. második felétől felgyorsul a tanyák benépesülése</li></ul>IV. fázis<br /><ul><li>1945-ös földreform 75 000 új tanya
 25. 25. 1949-re 1 millióan laknak tanyán
 26. 26. Alföld egyes részein a népesség 2/3-a</li></li></ul><li>Tanyafejlődés szakaszai<br />Hanyatlás időszaka<br /><ul><li>1950-86-ig tiltják az új tanyák építését
 27. 27. mezőgazdaság átszervezése pusztulásra ítélte a tanyákat
 28. 28. tanyaközségek szervezése (~120)</li></ul>Új fejlődési perspektívák<br /><ul><li>rendszerváltozás, új gazdasági rend
 29. 29. új funkciók jelennek meg a tanyákon
 30. 30. idegenforgalom
 31. 31. szuburbanizáció</li></li></ul><li>Tanya mint rendszer<br />Virágkor: 1+2+3+4<br />1920: 0-2+3+4<br />1950: 0+0-3+4<br />1980: ½+½+½-4<br />1990: 1+½-½-4<br /><ul><li>tanya harmóniában van a természettel
 32. 32. napjainkban 180-250 ezer ember él tanyákon
 33. 33. 32 000 jegyzett tanyából kb. 8 000-en folyik hivatalos gazdálkodás
 34. 34. itt élők 75% nem kíván elmenni</li></ul>Forrás: Csatári B.<br />
 35. 35. Átalakuló tanyáink<br />település<br />gazdálkodás<br />turizmus<br />Forrás: Csatári B.<br />
 36. 36. Összegző gondolatok<br /><ul><li>tanya a magyar kultúra fontos hordozója
 37. 37. tanyai gazdálkodás támogatása
 38. 38. területfejlesztési célok: </li></ul>területi harmónia<br /><ul><li>rurális térségek területileg integrált fejlesztése</li></li></ul><li>Köszönöm a figyelmet!<br />

×