Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1 kata ganti nama

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

1 kata ganti nama

  1. 1. 1 KATA GANTI NAMA Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. 1. “Ibu, duit ………………….. hilang,” kata Umair kepada ibunya. A. kita B. kami C. saya D. mereka 2. Darus dan Intan bersahabat karib. ……………………tinggal sekampung. A. Dia B. Kita C. Kami D. Mereka 3. Salmi murid tahun enam . ……………….. berazam untuk mencapai 5A dalam UPSR. A. Dia B. Kami C. Awak D. Saya 4. Bangunan baru itu telah dirasmikan oleh …………………………….. A. dia B. kami C. kamu D. beliau 5. “Sebagai murid, ……………………….. hendaklah belajar bersungguh-sungguh,” kata cikgu. A. dia B. kita C. kamu D. mereka 6. “Boleh ………………….. tumpang bertanya ?” kata Suri dan Muna kepada pemuda itu. A. kamu B. awak C. kami D. saya 7. “Ampun …………………..tuanku,” sembah Hang Tuah kepada raja. A. beta B. patik C. hamba D. baginda 8. “Jika ………………….ada masa lapang , jemputlah ke rumah saya,” kata Ani kepada kawan-kawanya. A. dia B. awak C. beliau D. kalian 9. Penjahat itu sudah ditangkap.………………….akan dibawa ke balai polis. A. Saya B. Dia C. Mereka D. Beliau 10. Harap maklum, …………………. akan dilayan sebentar lagi. A. kami B. mereka C. anda D. dia 11. “ Ibu , ini kawan-kawan lama saya . Bolehkah …………………menumpang tidur di rumah kita ?” kata Rosmaini kepada ibunya. A. mereka B. engkau C. kalian D. dia 12. “Kalau ……………….izinkan sekarang juga patik akan melaksanakan tugas itu ,” sembah ahli nujum kepada sultan. A. tuan B. tuanku C. baginda D. tuan hamba 13. “ Saya harap ………………..dapat mempersembahkan permainan yang bermutu nanti ,” kata jurulatih bola sepak itu kepada pemain-pemainnya. A. mereka B. kalian C. kami D. kita 14. Setelah sultan mangkat , maka takhta kerajaan negeri itu pun diserahkan kepada putera ………………… . A. baginda B. tuanku C. beta D. nya 15. “………………….kah gadis yang berbaju kurung hijau yang berjalan dengan awak, semalam?”tanya Maniam kepada Razif. A. Apa B. Mana C. Siapa D. Mengapa 16. Dulu Disman pengurus bank di bandar itu. Kini …………………….dinaikkan pangkat sebagai pengurus besar di Kuala Lumpur. A. mereka B. beliau C. kamu D. dia 17. “Jikalau begitulah titah …………………, eloklah kita pergi siasat segera,”kata hulubalang kepada Panglima Ali. A. tuan hamba B. baginda C. patik D. beta
  2. 2. 2 18. Perjuangan …………………… masih belum berakhir selagi wisel penamat belum dibunyikan oleh pengadil , “ kata ketua pasukan itu kepada rakan-rakannya. A. kita B. kami C. kalian D. mereka 19. Saya dan murid-murid Tahun Enam Bestari merancang untuk mengadakan pertandingan bercerita . ……………….. telah menjemput beberapa orang guru sebagai pengadil. A. Beliau B. Kami C. Saya D. Kita 20. “………………… akan menentang pasukan lawan dengan bersungguh-sungguh,” ikrar para pemain itu kepada jurulatih mereka . A. Dia B. Kita C. Kami D. Mereka 21. Cikgu Rahman sudah sebelas tahun bertugas di sekolah ……………. …………….akan bersara pada tahun hadapan. A. kita…la B. kami…Dia C. saya….Dia D. kami…Beliau 22. “……………………., izinkan ………………….. ke taman memetik bunga,”sembah dayang kepada permaisuri. A. Baginda…..hamba B. Tuanku….. hamba C. Tuanku… .patik D. Patik……..beta 23. “ Saya harap ……………. akan datang beramai-ramai untuk meraikan tetamu kehormat ……………. ,” pesan Ketua Kampung Permai kepada anak buahnya. A. awak…..kita B. kalian….kita C. kamu…..kamu D. mereka….kami 24. “Tipah , tolong hantarkan baju yang telah siap ini kepada Mak Cik Hendon……………..jangan lupa ambil upahnya,” kata ibu kepada kakak. A. Dia B. Saya C. Kamu D. Mereka 25. “ Jika ………………masih lagi berdegil, ……………. akan mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap awak ,” kata pengurus itu kepada salah seorang daripada pekerjanya. A. mereka….kami B. mereka…saya C. kalian…. kami D. awak……saya 26. Jika timbul apa-apa masalah, hendaklah sama-sama …………… selesaikan. Dengan cara itu barulah ……………….dapat hidup dalam keadaan harmoni. A. kita….mereka B. mereka….kita C. kalian….kami D. kita….kita 27. “………………..perlu menghantar borang peraduan itu ke alamat yang ditetapkan selewat-lewatnya sebelum bulan Jun ini,” kata juruhebah televisyen itu. A. Anda B. Kamu C. Kalian D. Mereka 28. “ Sudah lama …………………..bersabar . Jika tidak dapat menyelesaikan masalah ini, …………….. akan melancarkan mogok, “ kata jurucakap pekerja syarikat itu kepada majikannya. A. saya…………saya B. kami………..kami C. mereka ……saya D. beliau……mereka 29. “Cis ,……………tidak sangka yang ……………bersikap gunting dalam lipatan !”jerit Pak Malau kepada Dang Wangi. A. hamba …….tuan hamba B. baginda…………patik C. hamba………kamu D. patik……..hamba 30. “ Amboi, comelnya adik …………..!.......................namanya ?” kata Atiqah kepada Aliah. A. mereka….Manakah B. awak….Siapakah C. kami …..Siapakah D. kamu…..Apakah .

×