Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Albistea egitura eskema

albistearen egitura eskema

  • Be the first to comment

Albistea egitura eskema

  1. 1. ALBISTE BAT NOLA IDATZI Kazetariek gertakari bat azaldu nahi dutenean, 5 galderei erantzuten diete: NOR(K) - NOIZ – NON - ZER – ZERGATIK Albisteek IZENBURUA, SARRERATXOA, TESTUA eta ARGAZKIA izaten dituzte. IZENBURUA edo TITULARRA • Albistearen laburpena da. • Oso laburra eta erakargarria izan behar da. SARRERATXOA • Testuan azalduko den ideia nagusia erakusten digu. TESTUA • Informazio osagarria ematen du. • 1. paragrafoan : NOR/ ZER / NON / NOIZ agertuko dira laburbilduta. • Hurrengo paragrafoetan , gainontzeko informazioa agertuko da : ZERGATIK / NOLA / DETAILEAK, deklarazioak... argazkiak  Gogoratu:  Albistearen helburua INFORMAZIOA ematea da.  Inportanteena hasieran idatzi eta detaileak bukaeran.  Datu zehatzak eman.  Zure iritzirik ez eman.  3. pertsonan idatzi.

×