Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Azalpen testuak idazteko jarraibideak

Azalpen testua idazteko jarraibideen eskema, pausoz-pauso, LH 3. ziklorako

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

Azalpen testuak idazteko jarraibideak

  1. 1. AZALPEN TESTUA IDAZTEKO IDATZI AURRETIK  Aukeratu zein izango den azalduko duzun gaia.  Egin gaiari buruzko ideien zirriborroa.  Bilatu gaiari buruzko informazioa eta egokiena aukeratu.  Eskema egin azalduko duzuna zehazteko. AZALPEN TESTUAREN EGITURA Hiru atal ditu: 1.Sarrera Gaiaren aurkezpena,definizioa, informazio orokorra… 2.Garapena Eskeman idatzitako ideia guztiak garatzen dira. Ideia bakoitza paragrafo batean idazten da. 3.Ondorioa Esandako guztiaren laburpena da. IDAZTEAN Gogoratu:  paragrafo bakoitzean ideia nagusi bat garatu.  Gaiari lotutako hiztegia erabili.  Inportantea ez dena, baztertu.  Esaldi laburrak eta ulergarriak erabili azalpenak emateko.  Iritzi pertsonalik ez eman.  Aditza orainaldian erabili. IDATZI ONDOREN, BIRPASATU Idatzitakoa birpasatu puntu hauek kontuan izanik:  Erraz, zailtasunik gabe irakur daiteke?  Eskema jarraitu dut?  Hiztegi zehatza erabili dut?  Ortografia zaindu dut? Badu akatsik?  Konforme zaude idatzi duzunarekin? BEHIN-BETIKO TESTUA IDATZI Birpasatu eta zuzendutakoan, behin-betiko testua idatzi.
  2. 2. GOGORATU: ANTOLATZAILEAK oso lagungarriak direla testua ondo idazteko.  Ideia berriak aurkezteko -ri dagokionez  Ideiak gehitzeko Horrez gain, Ez hori bakarrik, Gainera, Baita ... ere ... ere bai. Eta Horrekin batera, Are gehiago, Bestalde,  Konparatzeko Era berean, Modu berean, Antzera, (zer)... bezala, baino... -ago  Aurkakotasuna adierazteko Hala ere, Hala eta guztiz ere, Baina Bestalde, Dena den, Dena dela, Nolanahi ere, Aldiz, Ordea, Berriz, ANTOLATZAILEAK erabiltzen dira :  Paragrafo baten ideiak lotzeko  Paragrafoen arteko loturak egiteko

×