Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aneurismas e varices

416 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Aneurismas e varices

 1. 1. APARATO CIRCULATORIO ENFERMIDADES :--ANEURISMAS--VARICES LAURA CHAVES FALCÓN 3º E.S.O. B CURSO 2012-2013
 2. 2. CIRCULACIÓN SANGUÍNEAA circulación menor parte do ventrículodereito e vai aos pulmóns, transportandosangue rico en dióxido de carbono a través dasarterias pulmonares. Cando o sangue chegaaos pulmóns, prodúcese o intercambio degases, onde se libera o dióxido de carbono e secolle osíxeno. O sangue osixenado, volve áaurícula esquerda a través das veaspulmonares.A circulación maior, parte do ventrículoesquerdo, sigue pola arteria aorta, que leva osangue a todas as partes do corpo. O sanguevenoso, volve ao corazón a través da vea cavasuperior e inferior, que recollen o sangue ricoen dióxido de carbono dos distintos órganosdo corpo, desembocando na aurícula dereita elogo van ao ventrículo dereito, onde se volve aproducir a circulación menor.
 3. 3. DIFERENCIAS ENTRE VEAS E ARTERIASAs arterias son as encargadas de transportar osangue dende o corazón a todas as partes donoso corpo, transportando sangue osixenado(a excepción da arteria pulmonar); mentresque as veas levan o sangue dende distintosórganos do noso corpo ao corazón (aexcepción da vena pulmonar) transportandoCO2 Sección dunha arteria Arterias Veas Saen do corazón Chegan ao corazón Paredes máis Paredes menos grosas grosas Non teñen válvulas Teñen válvulas Sección dunha vea
 4. 4. O sangue circula polas veas, e na maioría dos casos, en contra da gravidade, polotanto, teñen unhas válvulas que fan que o sangue só vaia nunha dirección, as arteriasen cambio, non poseen válvulas, pois móvense grazas a presión exercida poloslatidos do corazón.
 5. 5. ANEURISMASUn aneurisma é unha dilatación das paredes dunha arteria producida poladebilitación destas. Poden ocurrir en calquera lugar onde se localice unha arteria.Son crónicas e aumentan de forma progresiva e irreversible.
 6. 6. TIPOS DE ANEURISMAS :-ANEURISMA SACULAR:Só está comprometido unha parte do perímetro da arteria. A maioría non se consideranconxénitos, non se presentan ao nacer, se non que se desenvolven durante a vida.
 7. 7. -ANEURISMA FUSIFORME:Afecta a todo o perímetro da arteria. Adoitan ser alongados, dilatados e tortuosos
 8. 8. -ANEURISMA DISECANTE:Prodúcese na aorta, por un desgarro ao longo da parede da arteria. O sangue penetrapola ruptura e forza unha separación, de maneira que o vaso presenta dúas paredes, eacaba creando unha falsa canle que adoita afectar a unha parte da parede arterial,pero non a todo o seu perímetro. Pode afectar a distintas partes do arco aórtico eaorta ascendente ou descendente. ARCO AORTICO AORTA DESCENDENTE AORTA ASCENDENTE
 9. 9. 1. A disección abrangue toda a aorta ascendente e 2. A disección só se produce nao arco aórtico, e exténdese polo descendente. aorta ascendente. 3. A disección orixínase na aorta descendente.
 10. 10. SÍNTOMAS:Xeralmente, a menos que se rompan e ocasionen un sangrado, non causansíntomas. Se o aneurisma se presenta preto da superficie corporal, frecuentementeobsérvase dor e inchazón. O risco de morte despois dunha ruptura é alto, xa que seproduce unha hemorraxia interna de maior ou menor importancia, segundo alocalización do aneurisma. Os síntomas, cando aparecen, dependen da localizacióndo aneurisma. Entre outros pode presentarse: •Dor nos ollos. •Dor no pescozo. •Unha dor de cabeza intensa. •Párpado caído. •Debilidade muscular ou dificultade para mover calquera parte do corpo. •Entumecemento ou diminución da sensibilidade en calquera parte do corpo. •Problemas del fala. •Cambios na visión (visión doble ou perda da mesma).
 11. 11. CÓMO SE DETECTANO aneurisma pode detectase durante unha exploración física, con radiografías básicas detórax ou abdome, ou utilizando ultrasons.•Tomografía computarizada: Técnica radiolóxica, que consiste na obtención dunha imaxeque representa en detalle a sección dunha estructura ou órgano, e grazas á imaxe permitedeterminar as enfermidades que afectan aos órganos internos.•Ecografía: Técnica de diagnóstico por imaxes baseada na utilización de ultrasóns que seaplican sobre un organismo e permite confeccionar unha imaxe de estructuras e dos tecidosnos que incide.
 12. 12. TRATAMENTOReparación mediante ciruxía aberta:O ciruxán fai un corte grande, ou incisión, no seu abdome, onde está o aneurisma. Aárea danada polo aneurisma sepárase cirúrxicamente da parte principal da aorta eremplázase cun tubo sintético (coñecido como enxerto aórtico), que se sutura no seulugar.
 13. 13. Reparación endovascular:A endoprótese, un dispositivo especial, colócase dentro da área danadada aorta, para separar o aneurisma do fluxo sanguíneo normal. Estádeseñado para colocarse sin abrir cirúrxicamente a aorta.
 14. 14. PREVENCIÓN-Control da hipertensión arterial, reducindo o consumo de sal. Así evítase someter ás arterias a unha sobrepresión que aumentaría o risco de rotura.-Seguir unha dieta sana e variada.-Facer exercicio de maneira regular para manter un bo ton no sistema vascular.-Manter o colesterol nun nivel saudable, evitando así a formación de placas ateromatosas que poderían lesionar as paredes e favorecer a aparición do aneurisma.-Non abusar do tabaco, ou directamente, non fumar.
 15. 15. VARICESAs varices son dilatacións das paredes das veas, que traen como consecuencia,que éstas non poidan realizar o adecuado retorno do sangue ao corazón.
 16. 16. Cando estas válvulas das veas non pechan ben, ou teñen algún mal funcionamento, as veasensánchanse, dilátanse, debilítanse e, como consecuencia, o sangue non regresa ao corazónadecuadamente, estancándose nas veas e facéndoas gordas e tortuosas. vea normal vea varicosa
 17. 17. TIPOS DE VARICES:-Varices tronculares:Están situadas enriba do músculo e discorren pola súa envoltura. Comprenden as dúasveas das extremidades inferiores e as súas ramificacións. O tamaño é dende 4mm, ata2cm, e normalmente producen relieve sobre a pel.
 18. 18. -Veas reticulares:Sitúanse na dermis reticular, a nivel máis superficial da pel que a anterior. Cando sedilatan, adquiren unha cor azulada-verdosa, e o tamaño é entre 3-5mm.
 19. 19. -Varices Telanxiectasias:Son moi superficiais, de 0.1 a 1mm de tamaño. Adoitan ser vermellas de distinto tono.As máis grosas poden adquirir unha tonalidade moi oscura.
 20. 20. SÍNTOMAS:Son debido ao mal drenaxe dasangre que tende a acumularse naspartes inferiores das pernas:- Pesadez de pernas--Cansanzo.--Calambres.-- Picores e incluso fortes dores.-- Inchazón de nocellos e pés.-- Preséntanse úlceras na pel dos nocellos debido ao defecto na circulación sanguínea.
 21. 21. TRATAMIENTO:1. Febloesclerosis con microespuma:Permite tratar unha vea de gran tamaño. Inxéctase a microespuma medianteunha punción na vea defectuosa, que se secará e desaparecerá.
 22. 22. 2. Láser:É un tratamento aplicado para as veas grandes e de mediano tamaño. Unha febra lásermoi fina é introducida na vea afectada facendo que esta se destrúa. Febra láser Vea varicosa Vea reducida despois de aplicar láser Introdución da febra láser
 23. 23. 3. Ciruxía:Neste proceso faise un pequeno corte na pel, e extírpase a vea máis grande coassúas ramificacións.
 24. 24. CAUSAS•Levar roupa ou calzado moi axustado.•Unha dieta pouco axeitada.•O embarazo.•A falta de exercicio.•A obesidade.•O estreñemento.•As lesións nas pernas.•O envellecemento.•Unha vida sedentaria.•Pasar moito tempo de pé ou sentado.•OAcalor directo nas pernas.
 25. 25. PREVENCIÓNAndar e mover as pernas e os nocellos de forma moderada.Alternar duchas de auga fría e quente. Activa a circulación daspernas.Ao sentarse, ter as pernas lixeiramente elevadas.Ter unha dieta sana e equilibrada, moderando o consumo desal e tomar moita fruta e verduras.Aplicar lixeiros masaxes empezando polos pes ata chegar aosmuslos para estimular a circulación.

×