Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible RECOÑECEMENTO DE ESPECIES INVASORAS EN GALI...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
MEDIO MARINO  Curso Doctorado, Macroalgas marinas de Galicia, Ignacio Bárbara, 2009
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
MEDIO MARINO     Curso Doctorado, Macroalgas marinas de Galicia, Ignacio Bárbara, 2009


Estrategias de vida


Filifo...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible  Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño,...
Invasoras medio marino-flora
Invasoras medio marino-flora
Invasoras medio marino-flora
Invasoras medio marino-flora
Invasoras medio marino-flora
Invasoras medio marino-flora
Invasoras medio marino-flora
Invasoras medio marino-flora
Invasoras medio marino-flora
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Invasoras medio marino-flora

2,416 views

Published on

Macroalgas marinas invasoras en Galicia

Published in: Education
 • Login to see the comments

Invasoras medio marino-flora

 1. 1. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible RECOÑECEMENTO DE ESPECIES INVASORAS EN GALICIA E INTRODUCCIÓN A SÚA PROBLEMÁTICA: MEDIO MARIÑO, FLORA Ignacio Bárbara, 2009 Universidad de A Coruña
 2. 2. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 RECOÑECEMENTO DE ESPECIES INVASORAS EN GALICIA E INTRODUCCIÓN A SÚA RECOÑ INTRODUCCIÓ SÚ PROBLEMÁTICA: MEDIO MARIÑO, FLORA PROBLEMÁ MARIÑ • Introducción •Medio Marino y Algas •Conceptos de Biogeografía Marina • Algas bentónicas marinas invasoras en Galicia • Resumen y conclusiones • Bibliografía
 3. 3. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 MEDIO MARINO Y ALGAS •Estable y homogéneo, con gran inercia térmica. Predominan cloruros e iones conservativos Na>Mg>Ca>K •Facilidad para dispersión de organismos y esporas. Rápida expansión de especies alóctonas. •Nutrición algas por difusión de la superficie de la lámina (no raíces, tallos y hojas). Sustrato limitado para organismos bentónicos. Gran competencia por el sustraro y los nutrientes. •Estratificación de flora en función de la profundidad. Absorción de energía lumínica en intensidad y calidad acorde a la profundidad. Pigmentos fotosintéticos de algas (pardas, rojas y verdes). •Zonación en función del régimen de mareas. •Estrategias de vida de las algas Grupos morfo-funcionales y adaptaciones al medio Gametófito vs Esporófito Alternancia de generaciones y ciclos biológicos
 4. 4. MEDIO MARINO Curso Doctorado, Macroalgas marinas de Galicia, Ignacio Bárbara, 2009
 5. 5. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Zonación intermareal de las macroalgas marinas
 6. 6. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Estrategias de vida Laminar fino Laminar grueso
 7. 7. MEDIO MARINO Curso Doctorado, Macroalgas marinas de Galicia, Ignacio Bárbara, 2009 Estrategias de vida Filiforme Costroso
 8. 8. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Estrategias de vida ul os ág op Pr eras ríf ae ulas síc Ve
 9. 9. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Estrategias de vida Ciclo monogenético (Codium) ito e tóf G am
 10. 10. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Estrategias de vida Ciclo Digenético óf ito m et Isomórfico G a (Ulva) óf ito p or Es
 11. 11. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Estrategias de vida metófito Ciclo G a Digenético Heteromórfico (Laminaria) óf ito p or Es
 12. 12. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 RECOÑECEMENTO DE ESPECIES INVASORAS EN GALICIA E INTRODUCCIÓN A SÚA RECOÑ INTRODUCCIÓ SÚ PROBLEMÁTICA: MEDIO MARIÑO, FLORA PROBLEMÁ MARIÑ • Introducción •Medio Marino y Algas •Conceptos de Biogeografía Marina • Algas bentónicas marinas invasoras en Galicia • Resumen y conclusiones • Bibliografía
 13. 13. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 COCEPTOS DE BIOGEOGRAFÍA MARINA •Temperatura importante ya que dentro de unos límites máximos y mínimos la especie debe ser capaz de sobrevivir (límite vegetativo) y completar su ciclo vital (límite reproductivo). A nivel mundial se utilizan las isotermas, línea teórica que se ajusta en buena medida a los límites biogeográficos. •Latitud: en estrecha relación con la intensidad luminosa, la duración de la luz a lo largo del año (limitante en latitudes septentrionales) y la temperatura. •Corrientes pueden provocan irregularidades en los límites teóricos al desplazar masas de distinta temperatura. Pueden ser vías de migración para muchas especies. •Barreras biogeográficas como las costas arenosas de Carolina, Istmo de Panamá, desembocaduras de grandes ríos han producido aislamiento de poblaciones y separado las flora. La “rotura” de barreras naturales (comunicación Mar Rojo y Mediterráneo) o el “puenteo” de las mismas (tráfico marítimo, cultivos marinos) ha provocado la introducción de especies foráneas a gran distancia de sus áreas de distribución natural.
 14. 14. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Regiones geográficas marinas
 15. 15. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 RECOÑECEMENTO DE ESPECIES INVASORAS EN GALICIA E INTRODUCCIÓN A SÚA RECOÑ INTRODUCCIÓ SÚ PROBLEMÁTICA: MEDIO MARIÑO, FLORA PROBLEMÁ MARIÑ • Introducción •Medio Marino y Algas •Conceptos de Biogeografía Marina • Algas bentónicas marinas invasoras en Galicia • Resumen y conclusiones • Bibliografía
 16. 16. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 ALGAS BENTÓNICAS MARINAS INTRODUCIDAS EN GALICIA Ochrophyta INVASORAS Colpomenia peregrina uidas d istrib cio nes Sargassum muticum ente pobla Undaria pinnatifida Am pliam andes a gr nativ Rhodophyta Forman n la flora a Anotrichium furcellatum Alter Antithamnionella spirographidis y A. ternifolia Asparagopsis armata y “Falkenbergia rufolanosa” Chrysymenia wrightii Dasya sessilis Gracilaria vermiculophylla Grateloupia subpectinata Grateloupia turuturu Heterosiphonia japonica Lomentaria hakodatensis Neosiphonia harveyi Chlorophyta Codium fragile Ulva pertusa
 17. 17. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Sargassum muticum (Yendo) Fensholt
 18. 18. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Sargassum muticum Clasificación División: Ochrophyta Clase: Phaeophyceae Orden: Fucales Familia: Sargassaceae Nombre común Japonesa Sinónimos Sargassum kjellmanianum Yendo f. muticum
 19. 19. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Sargassum muticum
 20. 20. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Sargassum muticum Mecanismos de dispersión: pueden viajar a la deriva (hasta 3 meses) y liberar plántulas en otras áreas. Alta capacidad de dispersión, mediante fragmentos (viables reproductivamente) y vesículas de flotación que le permiten desplazarse por las corrientes. En la costa oeste de Estados Unidos colonizó 2000 km en 20 años. En las Islas Británicas se expandió rapidamente (30 km/año). En la Península Ibérica se extendió rápidamente en 5 años, desde la costra vasca hasta Galicia. Presenta simultáneamente características de especies oportunistas (rápido crecimiento, alto potencial reproductivo, gran tolerancia a cambios en el medio y gran capacidad de regeneración) y de especies estables (perenne, gran tamaño y desarrollo de estructuras de reserva). Gran tolerancia a cambios de salinidad y temperatura, sin embargo presenta baja tolerancia a la desecación en ambientes intermareales, por lo que es más competitiva en ambientes submareales.
 21. 21. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Sargassum muticum
 22. 22. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Sargassum muticum
 23. 23. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Sargassum muticum Reproducción: ciclo monogenético con autofecundación, por lo que una planta puede llegar a producir un gran número de plántulas. Tiene un alta tasa de crecimiento y de fertilidad en los receptáculos, los cuales se producen en primavera y verano. La fecundación se produce en el exterior del receptáculo, pero los cigotos y nuevas plántulas pueden quedar adheridos a la superficie del receptáculo durante 2-3 días (hasta el desarrollo de rizoides), de manera que son liberados en fases más maduras. Además, un receptáculo puede producir hasta 324 cigotos. Estados de resistencia (esporas, semillas): puede pasar la época invernal en fase de planta adulta aletargada (10-15 cm), con gruesas y cortas ramas de las que emergen las ramas erguidas en primavera. Se conocen 4 etapas en el ciclo de vida (crecimiento, reproducción, senescencia y reposo). El período de crecimiento se produce entre febrero y mayo, el reproductivo en verano, y va seguido de un período de senescencia en el que las plantas se cubren de epífitos. En otoño comienza un período durmiente que se continua en invierno. Las rama laterales mueren a finales de verano y otoño. Existen diferencias en la fenología reproductiva entre diversas áreas geográficas. Por el tipo biológico de resistencia se denomina hemifanerofícea y es frecuente en algas nativas del género Cystoseira. Predadores: algunas plántulas son consumidas por moluscos y anfípodos, pero sin efecto restrictivos de las poblaciones.
 24. 24. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Sargassum muticum er no invi a aver prim o otoñ tácu lo re cep aver a as plá ntul prim o ácul re c e pt no vera
 25. 25. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Sargassum muticum Receptáculos portando nuevos individuos o asc ulin m o s em enin plá ntula f
 26. 26. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Sargassum muticum Hábitat Sobre rocas y sustratos duros del intermareal inferior y submareal hasta 10 m. Común en el fouling, colonizando sustratos artificiales duros en zonas de influencia de actividades humanas. Aparece en zonas medias o externas de rías donde el hidrodinamismo no es muy elevado. En zonas expuestas al oleaje, queda relagado a charcas de marea, donde compite con Cystoseira humilis var. myriophylloides. Tolera un amplio intervalo de condiciones ecológicas lo que favorece su carácter invasivo. Además, la eutrofización y alteración del sustrato favorecen el crecimiento. Crece a temperaturas 10-30ºC y salinidad 6-34 psu.
 27. 27. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Sargassum muticum
 28. 28. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Sargassum muticum Área nativa: costa de Japón y suerte de Asia. Área de introducción: introducida accidentalmente en la costa Pacífica de norteamérica (en la década de los 40) y en Europa a principio de los años 70. Expansión en Europa: Encontrada por primera vez en las costas europeas en 1973 (Islas Británicas). Se extendió rápidamente por la costa europeas, Mar del Norte, Bégica, Holanda, Dinamarca, Suecia, Francia, España, Portugal y Mediterráneo. Península Ibérica (Atlántico): primera localización en la Península Ibérica en 1985. En Galicia se encontró por primera vez en 1986, en las rías de Ferrol, Muros, Arousa y Pontevedra. Tendencia: Expansión.
 29. 29. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Sargassum muticum Vía de introducción Vector más importante por transporte de bivalvos. Probablemente introducida con el comercio de ostras (Crassostrea gigas) desde la Columbia Británica o Japón a Europa. Además, los estadíos microscópicos pueden ser transportados en aguas de lastre o en los cascos de los barcos. La expansión desde Francia, probablemente haya sido por causas naturales. La dispersión marginal seguramente de ha producido mediante plantas a la deriva. Impacto social y en la salud: Interfiere en el uso recreativo de la costa y causa molestia cuando es arrojado por la marea y amontonado en la costa, debido a la gran biomasa que produce y los procesos de putrefacción asociados. Impacto económico: Debido a que prolifera sobre sustratos artificiales como pantalanes, cascos de barcos, tubería, estructuras de acuicultura, ocasiona gastos de limpieza, también obstrución hélices de pequeñas embarcaciones. Causa molestia en campos ostrículas, obstruyendo redes, cubriendo el sustrato. En Escocia causa daño en las granjas de salmón, mejillón y ostra.
 30. 30. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Sargassum muticum
 31. 31. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Sargassum muticum
 32. 32. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Sargassum muticum
 33. 33. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Sargassum muticum Impacto ecológico: desplazamiento de especies nativas por ensombrecimiento a los estratos basales, causando descenso en abundancia y riqueza específica. Provoca cambios en la estructura de las comunidades locales y en sus comunidades de invertebrados. Documentado el desplazamiento a Saccharina latissima, Laminaria digitata, Zostera marina y Halidrys siliqusa. •Especie muy competitiva con una elevada productividad neta, mayor que especies nativas como Cystoseira baccata o Saccorhiza polyschides. •Puede modificar el hábitat donde se instala, el reducir la irradiancia de los estratos inferiores, disponibilidad de espacio, aumentar la sedimentación y reducir la concentración de nutrientes u oxígeno. •Sargassum tiene un pequeño disco basal que ocupa un reducido espacio, por lo que la competencia por el espacio no parece ser importante; sin embargo, los grandes frondes ejercen una intensa competición por la luz y los nutrientes. Sin ambargo, los efectos son más notorios cuando la densidad de plantas es elevada o en ambientes submareales. •El efecto sobre las comunidades nativas es bajo en las áreas poco invadidas (como ambientes intermareales) mientras que es más notorio cuando S. muticum alcanza grandes densidades y tamaño.
 34. 34. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Sargassum muticum serr atus Fu cus Sa rg as su m mu tic um
 35. 35. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Sargassum muticum Cystoseira tamariscifolia Sarg assu mm utic um
 36. 36. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Sargassum muticum Sargassum muticum Cy sto s e ir ab a ca ta
 37. 37. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Sargassum muticum Beneficios Económicos: posible valor comercial para obtención de alginatos, sin embargo no parece ser rentable. En Galicia se han realizado experiencias positivas para su uso como material de adsorción para la eliminación de compuestos contaminantes de origen industrial. Ecológicos: soporta un gran número de organismos epífitos (animales y vegetales) hasta 80 especies en algunos estudios y más que la especies locales, debido a su estructura tridimensional. Proporciona nuevos hábitats para organismos epibiontes, lo que puede atraer a depredadores. En Asturias, encontraron que el alga endémica Bifurcaria bifurcata y especies epibiontes oportunistas se ven beneficiadas indirectamente por la instalación Sargassum muticum.
 38. 38. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Sargassum muticum Gestión, manejo y erradicación Prevención: limpieza de barcos fuera del mar para evitar la dispersión del alga y plantas arrojadas a la deriva deberán ser sacadas del mar. •Preservar un buen estado de conservación de las comunidades naturales, ya que alteraciones en ella favorecen la instalación de especies introducidas. La ausencia de sustrato disponible limita su expansión. En Asturias, el dosel de Bifurcaria bifurcata y Cystoseira sp. inhiben el reclutamiento de Sargassum muticum (actuando como una barrera física). •Control de vertidos de aguas de depuración de mariscos, porque son focos de infección de nuevas plantas. •Control de procesos de eutrofización de las rías ya que el enrequecimiento en nutrientes favorece el crecimiento de Sargassum muticum.
 39. 39. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Sargassum muticum Gestión, manejo y erradicación Química: tratamientos con herbicidas se han ensayado pero han sido infructuosas debido a la ausencia de selectividad y a las grandes dosis que se nececitan. Inmersión de las ostras en salmuera es un método eficaz contra Sargassum muticum pero no para Codium fragile. Biológica: desconocida, aunque plántulas de Sargassum son consumidas por moluscos y anfípodos, pero no parece tener efecto restrictivo en la especie invasora. En la Canadá el erizo (Strongylocentrotus droebachiensis) puede controlar la abundancia de Sargassum; sin embargo otros autores indican que S. droebachiensis no parece controlar la abundancia de plantas.
 40. 40. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Sargassum muticum Gestión, manejo y erradicación Mecánica: eliminación manual (arranque, corte y succión) costosa y requiere ser repetida para ser efectiva debido a que rebrota. Ha sido utilizada la eliminación mediante; sin embargo, la erradicación en las Islas Británicas ha sido fallida. No es factible desde el punto de vista logístico y económico, pero se podría explorar la viabilidad de controlar las poblaciones en áreas concretas, especiealmente las relacionadas con la política de conservación, donde las especies alóctonas no son bien consideradas y provocan la pérdida de interés de las zonas a conservar. Aplicándolo a Galicia, la erradicación se podría restingir a zonas protegidas o de interés para la conservación marina. Eliminación cuando la planta no está reproducida, con objeto de no facilitar su dispersión. Es preferible en invierno, cuando la planta resiste en fase vegetativa, antes de la emisión de nuevas ramas reproductoras. Hay que tener especial cuidado en no arrancar especies nativas como Cystoseira baccata, la cual tiene aerocistes similares a Sargassum muticum.
 41. 41. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Sargassum muticum c ata ba ra Sar gass sei um s to mut icum Cy
 42. 42. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Sargassum muticum ticum m mu S ar gassu ccata stoseira ba Cy
 43. 43. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Undaria pinnatifida (Harvey) Suringar
 44. 44. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Undaria pinnatifida Clasificación División: Ochrophyta Clase: Phaeophyceae Orden: Laminariales Familia: Alariaceae Sinónimos Alaria pinnatifida Harvey Nombre común Wakame, kelp japonés
 45. 45. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Undaria pinnatifida Tres formas de la especie, dependiendo de las condiciones ecológicas (hidrodinamismo e iluminación) y época del año. •forma pinnatifida, estipe corto, nervio medio ancho, divisiones de la lámina largas y profundas y esporófilos confluentes con la lámina. •forma distans, estipe largo, nervio medio estrecho, divisiones de la lámiana cortas y poco profundas y esporófilos situados en la base de la planta. •forma narutensis, caso extremo de la forma pinnatifida, en el que es estipe es muy corto y con esporófilos totalmente confluentes con la lámina.
 46. 46. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Undaria pinnatifida
 47. 47. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Undaria pinnatifida Reproducción: ciclo digenético heteromórfico anual, con esporófito muy aparente (2 metros) y gametófito microscópico. Gametófitos masculinos y femeninos independientes. Gametófitos resistentes y longevos y pueden mantenerse en estado de latencia más de un año y son estimulados por las variaciones estacionales de temperatura e irradiancia. •Se pueden producir hasta 1 millón de esporas gr-1 día-1 en tejido maduro, siendo el 90% viables los 5 primeros días. Las esporas tienen movilidad durante 5-6 horas. •En el NE de Japón (4-25ºC) los esporófitos aparecen en invierno y desaparecen en verano. El óptimo de crecimiento de esporófitos es a 20ºC, mientras que los gametófitos miocroscópicos sobreviven entre -1 a 30ºC. Requerimientos de luz para esporófitos muy amplia (120-500 µ E m-2 s-1 o menos) y los gametófitos son capaces de sobrevivir más de 6 meses en oscuridad. Salinidad mínima para desarrollo de esporófitos y gametófitos mayor de 27 psu. Fijación de las esporas mayor de 19 psu. •En el Atlántico europeo los esporófitos son de mayor tamaño que los del Mediterráneo (hasta 1 metro). •Algunas poblaciones introducidas presentan más de una generación al año, como sucede en Galicia. Especialmente en el submareal. En la Bretaña hay dos incrementos de reclutamiento al año, uno en otoño y otro en primavera-verano. •Propagación vegetativa por fragmentación, desconocida.
 48. 48. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Undaria pinnatifida
 49. 49. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Undaria pinnatifida o o rófit Esp os tófit G ame o o rófit Esp joven
 50. 50. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Undaria pinnatifida Estado senescente en verano
 51. 51. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Undaria pinnatifida Mecanismos de dispersión: gametófitos (microscópicos) pueden fijarse a superficies flotantes (fouling) y desplazarse por las corrientes o ser transportadas en los barcos, así como sobre las conchas moluscos y redes. •La capacidad natural de dispersión es baja. En Nueva Zelanda, las plantas no se separan mas de 10 metros de la generación anterior. En Argentina, en 2 años las plantas se habían separado 200 metros de la colonia inicial, a los 5 años 4,6 km y a los 7 año, únicamento 22 km. Sin embargo, los esporófitos pueden viajar a la deriva y soltar esporas en otras áreas. Estados de resistencia (esporas, semillas): gametófitos pueden mantenerse latentes durante meses. En bajas condiciones de luz, son capaces de sobrevivir condiciones adversas en estados de resistencia. Incluso comportarse como heterótrofos.
 52. 52. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Undaria pinnatifida Predadores: varias especies atacan a Undaria, como copépodos, anfípodos, erizos de mar y peces. Además, bacterias y ficomicetes atacan la planta. En Galicia, el algas parda microscópica Laminariocolax aecidioides se ha encontrado sobre algunas poblaciones. También se ha observado que peces (salpas y bogas) han consumido Undaria de cultivos de mar. Laminariocolax aecidioides
 53. 53. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Undaria pinnatifida Hábitat Sobre rocas y sustratos duros del intermareal inferior y submareal hasta 15 metros), aunque en Galicia se ha encontrado a 25 metros de profundidad, en fondos de cascajo y maërl. Puede aparecer sobre bibalvos, balánidos y ascidias. Abunda en el fouling, colonizando sustratos artificiales duros en zonas de influencia de actividades humanas. En zonas alteradas y portuarias convive con otras especies alóctonas como Sargassum muticum o Grateloupia turuturu. Zonas medias o externas de rías donde el hidrodinamismo no es extremo. Convive con especies nativas como Laminaria spp. y Cystoseira spp, Himanthalia elongata, Bifurcaria bifurcata, Corallina elongata. También se encuentra en fondos submareales de maërl.
 54. 54. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Undaria pinnatifida
 55. 55. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Undaria pinnatifida
 56. 56. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Undaria pinnatifida
 57. 57. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Undaria pinnatifida
 58. 58. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Undaria pinnatifida Área nativa: Costa noroeste del Pacífico, Japón (excepto norte y este de Hokkaido), Corea, Noreste de China y Sudeste de Rusia. Área de introducción: Atlántico y Mediterráneo europeo. Argentina, Nueva Zelanda, Australia, Tasmania, noroeste de Estados Unidos y México. Expansión en Europa: primera localización en el Mediterráneo francés (Laguna de Thau), desde dónde fue intencionadamente transferida a la Bretaña (1983) para su cultivo. En 1987 se localizaron poblaciones naturalizadas en el atlántico francés. El primer registro de las Islas Británica es de 1994 y en 1999 se encontró en Bélgica, Holanda; siendo éstos los más septentrionales de Europa. En el Mediteráneo también se encontró en la laguna de Venecia. Península Ibérica (Atlántico): Se localizó por primera vez en la ría de Arousa en 1990. Se conoce en la costa asturiana desde 1995 y, actualmente, se localizó en el norte de Portugal. En Galicia se expandió en la ría de Arousa entre 1988-1994, mientras que en el período 1994-2000 se introdujo en las otras rías gallegas. Entre 2001 y la actualidad se asentó en las áreas conocidas y se detectó en las rías de Bayona, Camariñás, Corme y Ferrol. Tendencia: Expansión.
 59. 59. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Undaria pinnatifida Vía de introducción Vector más importante por transporte de bivalvos, ya que fue introducida accidentalmente desde Japón al Mediterráneo francés, por la importación de ostras. Debido a la importación de Crassostrea gigas del Pacífico. Secundariamente, los cultivos marinos han fomentado su expansión y han sido los responsables de la introducción intencionadamente en la Bretaña. •Otro vector y vía de expansión es la navegación, ya que se puede fijar a los cascos de las embarcaciones y aparejos de pesca. Los gametófitos pasan desapercibido en las superficies de los barcos y pueden desarrollar nuevos esporófitos en zonas alejadas, llegando a resistir períodos de más de 4 semanas en navegaciones transoceánicas. El trasiego de barcos, se relaciona con la aparición en diversos puertos a lo largo de la costa, con diversos ejemplos en Galicia, Asturias y Portugal. En las Islas Británicas su introducción fue provocada por las travesías de barcos de recreo que viajaban desde la Bretaña. En Asturias probablemente se ocasionó por el recalo de barcos franceses en puertos asturianos. Igualmente, el hallazgo en el puerto de A Coruña está relacionado con el tráfico marítimo. •Las artes de pesca ha sido otro vector denunciado como influyente en la dispersión de Undaria. •Otro mecanismo de dispersión son las plantas de arribazón que flotan libremente y que pueden dispersar esporas a varios quilómetros de distancia. Los procesos de desecación que sufren en las playas y la posterior hidratación en la marea alta, son un estímulo para la liberación de esporas.
 60. 60. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Undaria pinnatifida Impacto ecológico: en algunas zonas geográficas es la especie dominante, ocasionando descenso de abundancia de especies locales. Puede ocasionar desplazamiento de especies nativas. En Galicia, debido a su fugaz desarrollo y época de aparición no compite con las grandes algas pardas y se integra en los “bosques” de Laminaria y Saccorhiza, sirviendo de sustrato para diversas especies epífitas. Es de lenta expansión, poco agresiva y ocupa nichos ecológicos vacíos. En la Bretaña tampoco es una especie agresiva. Su comportamiento es de especie oportunista con alta capacidad para colonizar rápidamente nuevos sustratos alterados y estructuras artificiales. En la Bretaña, se demostró que las Laminariales autóctonas compiten con Undaria pinnatifida en ambientes naturales. Impacto social y en la salud: desconocido, aunque puede causar molestia cuando es arrojada por la marea y amontonada en la costa. Impacto económico: Prolifera sobre sustratos artificiales como pantalanes, cascos de barcos y estructuras de acuicultura, ocasionando gastos de limpieza. En Holanda crece principalmente sobre las ostras, por lo que dificulta las recolecciones y ocasiona problemas al personal encargado.
 61. 61. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Undaria pinnatifida Beneficios Económicos: es utilizada para consumo humano bajo el nombre de wakame. Tiene gran importancia comercial y es cultivada para comida. Se ha cultivado en la Bretaña y en Galicia. Actualmente, en Galicia las poblaciones naturalizadas suministran la mayor parte del mercado. Ecológicos: sirve de sustrato para especies epífitas de pequeño porte, como hidrozoos, algas filamentosas y colonias de anfípodos. En Galicia, existen diversas algas pardas y rojas filamentosas sobre la lámina de Undaria pinnatifida.
 62. 62. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Undaria pinnatifida Gestión, manejo y erradicación Prevención: Limpieza de cascos de barcos fuera del agua para evitar la dispersión del alga (especialmente el gametófito microscópico). Plantas arrojadas a la deriva deberán ser sacados del mar. •No realizar experimentos científicos de campo en los sitios donde el alga no existe. •No debería ser utilizada para exponer al público en acuarios. Incluso, si las plantas son tratadas existe riesgo de que partes fértiles lleguen al mar. •Preservar la conservación de comunidades naturales, ya que alteraciones en ella favorecen la instalación de especies introducidas. En condiciones naturales Undaria pinnatifida no es competitiva con las laminariales autóctonas. •Cuidar las medidas de seguridad en los procesos de acuicultura y de cultivo de mejillón, cuando se procede a la limpieza o desdoble de cuerdas, evitando que las algas sean arrojadas al mar. •Control de vertidos de aguas de depuración de mariscos, ya que son focos de infección de nuevas plantas.
 63. 63. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Undaria pinnatifida Gestión, manejo y erradicación Mecánica: factible con los esporófitos, debiendo recolectarse en su totalidad. Muy problemática con la fase gametofítica porque es microscópica. En varias ocaciones las erradicaciones han tenido limitada eficacia. No confundirla con especies locales como Saccorhiza polyschides o Laminaria ochroleuca. El tratamiento con agua caliente ha sido eficaz para matar esporas en aguas de lastre. Química: tratamientos con herbicidas y pinturas antifouling han sido eficaces porque algunas toxinas evitan la germinación de esporas o causen mortalidad de gametófitos. Biológica: desconocida.
 64. 64. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Undaria pinnatifida a uc hr ole a oc ri s a ide n mi sch La ly po iza rh ida cco tif na Sa pin ria da Un
 65. 65. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Undaria pinnatifida da chides tifi polys na Saccorhiza pin ria da Un B ulbo Rizo ides
 66. 66. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Asparagopsis armata Harvey “Falkenbergia rufolanosa” (Harvey) F. Schmitz
 67. 67. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Asparagopsis armata Harvey “Falkenbergia rufolanosa” (Harvey) F. Schmitz Clasificación División: Rhodophyta Clase: Rhodophyceae Orden: Bonnemaisoniales Familia: Bonnemaisoniaceae Comentario taxonómico: Se confunde con Asparagopsis taxiformis, especie alóctona que se distribuye en aguas tropicales y subtropicales, y que se conoce en las Islas Canarias y en el Mediterráneo. Ambas especies, se diferencian en que A. taxiformis no tiene ramas espinosas, sin embargo la diferenciación entre las dos especies de Asparagopsis es problemática, sobre todo cuando se trata de fase esporofítica. •Se confunde con Bonnemaisonia hamifera, pero ésta presenta ganchos y se diferencia anatómicamente. En Galicia, sólo se conoce el esporófito microscópico (fase Trailliella). ramas espinosas
 68. 68. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Asparagopsis armata y “Falkenbergia rufolanosa” Biología/Ecología ta fit ma Reproducción: Ciclo etó s ar heteromórfico o) alternante entre una fase a m si (g op gametofítica ag (Asparagopsis armata) ar y una esporofítica p (Falkenbergia rufolanosa), que pueden As Fa vivir en el mismo lke hábitat, pero a veces se nb detectan únicamente erg invasiones de una sola (es ia fase del ciclo. po ru ró fol fit an o) o sa
 69. 69. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 “Falkenbergia rufolanosa”
 70. 70. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Asparagopsis armata y “Falkenbergia rufolanosa” •Mecanismos de dispersión: Especie oportunista. •Asparagopsis se engancha en material flotante y Falkenbergia se dispersa por flotación. •Alta capacidad de reproducción vegetativa. La temperarura restringe su distribución. Asparagopsis armata sobrevive a temperaturas más bajas que A. taxiformis. Predadores: desconocidos. Producen compuestos halogenados que son tóxicos para bacterias y hongos, actuando como agentes anti-herbívoros. Estados de resistencia (esporas, semillas): viven a una temperatura 5-25ºC
 71. 71. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Asparagopsis armata Hábitat Sustratos duros y arenosos en el intermareal inferior y submareal, junto a Saccorhiza polyschides, Chondrus crispus, Gigartina pistillata.
 72. 72. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 “Falkenbergia rufolanosa” Hábitat Sustratos duros y arenosos en el intermareal inferior y submareal. Epifitan algas como Corallina elongata, Bifurcaria bifurcata, Cystoseira baccata, Dictyota dichotoma. La fase Falkenbergia es más común y coloniza hábitats variados.
 73. 73. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Asparagopsis armata y “Falkenbergia rufolanosa” Distribución Área nativa: Oeste de Australia Área de introducción: Ampliamente distribuida en el Atlántico Norte, hasta Senegal. Sureste y suroeste de Asia. Norteamérica, sudamérica, Caribe, África, Australia y Nueva Zelanda. Expansión en Europa: Primer registro data de 1923, en 1925 (golfo de Vizcaya), Francia (1925) y similtáneamente en dos localidades del Mediterráneo. Posteriormente en Irlanda en 1941. Actualmente está establecida en toda Europa, Atlántico y Mediterráneo. Gametófitos y tetrasporófitos descubiertos simultáneamente en cuatro localidades europeas, por lo que se interpretó como cuatro introducciones independientes. Península Ibérica (Atlántico): Ampliamente extendida. Primer registro de Tarifa (1930) y en Galicia (Ría de Pontevedra) en 1933. Tendencia: Estable, pero la abundancia varía dependiendo de la zona geográfica y de la temperatura. En algunas zonas y épocas del año produce “plagas”.
 74. 74. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Asparagopsis armata y “Falkenbergia rufolanosa” Vía de introducción Introducida en Europa posiblemente asociada a ostras (primer registro en Argelia 1923) y después extendido a toda la costa enganchada a objetos flotantes, mediante sus ramas espinosas. Impacto ecológico: desconocidos, aunque compite por los nutrientes y el espacio con las especies nativas. Impacto económico: desconocidos. Beneficios económicos: desconocidos. Gestión, manejo y erradicación mecánica: no usados.
 75. 75. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Gracilaria vermiculophylla (Ohmi) Papenfuss Clasificación División: Rhodophyta Clase: Rhodophyceae Orden: Gracilariales Familia: Gracilariaceae Sinónimos Gracilariopsis vermiculophylla Ohmi Gracilaria asiatica Zhang & Xia
 76. 76. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Gracilaria vermiculophylla
 77. 77. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Gracilaria vermiculophylla A Coruña Lugo Aveiro
 78. 78. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Gracilaria vermiculophylla Comentario taxonómico Se confunde con Gracilaria gracilis, pero G. vermiculophylla es de color pardo-rojizo o verdoso por decoloración, frente al rojo intenso de G. gracilis. Además, G. vermiculophylla es muy irregular en ramificación y las ramas son constreñidas en la base de inserción al eje. Respecto al hábitat, G. vermiculophylla vive suelta sobre el fango en zonas protegidas influidas por el agua dulce, mientras que G. gracilis se fija a piedas o bivalvos y se desarrolla en zonas de salinidad mayor. También se confunde con Gracilaria bursa-pastoris y Gracilariopsis longissima, pero requieren observaciones microscópicas.
 79. 79. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Gracilaria vermiculophylla Biología/Ecología Mecanismos de dispersión: Las poblaciones francesas, probablemente se introdujeron por cultivos marinos, mientras que las noruegas haya sido debida a la navegación. Reproducción: generalmente en estado vegetativo, siendo escasas las estructuras reproductoras. Predadores: El gasterópodo Littorina littorea tiene el potencial de controlar a G. vermiculophylla, pero debido a que el pastoreo incrementa la tasa de fragmentación, L. littorea puede llegar a facilitar más la dispersión de G. vermiculophylla a pequeña escala. Estados de resistencia (esporas, semillas): en estudios de laboratorio plantas de Gracilaria vermiculophylla soportaron 3 semanas a baja salinidad (2 psu) y oscuridad a 8º C, creciendo después de 5 meses. Resiste a la desecación, enterramiento y pastoreo. También, soporta niveles altos y bajos de luz y nutrientes. Además, tasa de decomposición es baja (9 días). Esto explica su éxito en zonas intermareales protegidas y estuarios y su comportamiento como tolerante al estrés.
 80. 80. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Gracilaria vermiculophylla Hábitat •Localidades protegidas, estuarios, donde vive suelta sobre fango y arena. Se desarrolla bien en lagunas someras turbias y estuarios. •Aparece junto a especies nativas como Fucus vesiculosus y especies de Chaetomorpha y Ulva. También sobre la fanerógama Zostera noltii. •Ocasionalmente se puede encontrar en el submareal (2 metros). •Cultivos experimentales confirman que vive en un amplio intervalo de temperatura (11-25 ºC) y salinidad (10-30 psu), aunque el óptimo está a 19,5ºC y 10 psu. •Favorecida por el enriquecimiento de nutrientes de prácticas agrícolas. Galicia Bretaña
 81. 81. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Gracilaria vermiculophylla Distribución Área nativa: Japón y Corea Área de introducción: Atlántico europeo (Suecia, Noruega, Holanda, España, Portugal), Atlántico oeste y Pacífico Este (Baja California). Expansión en Europa: Conocida en la Bretaña desde 1996 y estudiada para toda Europa (desde Noruega hasta el sur de Portugal). Encontrada en Alemania en 2005. Península Ibérica (Atlántico): Primeros registros confirmados en Galicia (2003) y sur de Portugal (2003), aunque probablemente haya estado presente en Galicia desde 1989. En trabajos previos de Galicia se comenta que en áreas de estuario aparecen fragmentos de Gracilaria gracilis de vida libre, que constituyen acúmulos de 10-20 cm de espesor y que cubren parcialmente las praderas de Zostera noltii. Posteriormente, estas algas de vida libre en ambientes de marisma fueron interpretados como Gracilaria bursa-pastoris. Tendencia: Ampliamente establecida en varias regiones de Francia, Dinamarca, Alemania y Suecia. Actualmente es una especie muy abundante en Europa. Probablemente, extendida en varios estuarios de Galicia.
 82. 82. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Gracilaria vermiculophylla Vía de introducción Probablemente por acciones combinadas de importaciones de ostras, aguas de lastre desplazamiento en cascos de barcos. •A nivel local la dispersión marginal secundaria, seguramente se ha visto favorecida por la alta capacidad de fragmentación que tienen las plantas, las cuales se pueden transportadas entre estuarios por las embarcaciones, aparejos y redes de pesca.
 83. 83. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Gracilaria vermiculophylla Bretaña Impacto ecológico: Competición con especies nativas, alteración de hábitats para cría de peces e invertebrados, reducción de la penetración de la luz y ahogamiento de marisco comercial. •En algunas localidades de Norteamérica, Gracilaria vermiculopphylla es la especie más abundante y llega a constituir hasta el 80% de la biomasa total, por lo que tiene el potencial de alterar dramáticamente la ecología de las bahías y aguas someras de Europa.
 84. 84. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Gracilaria vermiculophylla Bretaña
 85. 85. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Gracilaria vermiculophylla A Coruña Zostera noltii Lugo A Coruña Gracilaria vermiculophylla
 86. 86. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Grateloupia turuturu Yamada Clasificación División: Rhodophyta Clase: Rhodophyceae Orden: Cryptonemiales Familia: Halymeniaceae
 87. 87. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Grateloupia turuturu
 88. 88. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Grateloupia turuturu Comentario taxonómico: Muy variable morfológicamente, desde láminas lanceoladas con numerosas proliferaciones marginales, hasta láminas orbiculares y sin proliferaciones. •En toda Europa, ha sido confundida con Grateloupia doryphora hasta en 2002 se demostró que la especie introducida en Europa era G. turuturu. •También ha sido confundida con la especie autótona G. lanceola, la cual fue descrita originalmente para el sur de la Península Ibérica y noroeste de África y de la que existen poblaciones en Galicia y Málaga. •Grateloupia lanceola es de color rojo púrpura, frecuentemente con motas más pálidas en superficie y un color verde esmeralda en la base, mientras que G. turuturu es de color rojo intenso o rosado, sin motas claras ni color verde esmeralda en su base, además tiene un estipe más largo y suele presentar numerosas prolifereciones por el margen. En 2006 se demostró molecularmente que G. lanceola era diferente de G. turuturu y en 2007 se demostró (molecularmente y morfológicamente) que G. lanceola, G. turuturu y G. doryphora son tres especies diferentes. •Se puede confundir con Schizymenia dubyi, pero esta es más carnosa, no suele presentar proliferaciones y es menos gelatinosa. También se puede confundir con Calliblepharis ciliata, pero ésta es más rígida y presenta siempre proliferaciones laminares. Además, ambas especies tienen una estructura diferente al microscopio.
 89. 89. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Grateloupia turuturu Grateloupia lanceola
 90. 90. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Grateloupia turuturu Grateloupia lanceola
 91. 91. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Grateloupia turuturu Mecanismos de dispersión: mediante liberación de gámetas y esporas. Fases microscópicas y estadíos juveniles de gametófitos y esporófitos se pueden fijas a conchas de mejillones y ostras. Reproducción: Gametófitos y esporífitos de morfología similar y conviviendo en los mismos hábitats. Predadores: no conocidos. Estados de resistencia (esporas, semillas): se considera que no sobrevive en aguas muy frías. Rápido crecimiento en primavera y verano. Después, las láminas se decoloran y degeneran y finalmente quedan las costras basales.
 92. 92. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Grateloupia turuturu Hábitat Sobre roca, mejillones o balánidos en el intermareal inferior y submareal (hasta 5 m), pudiendo ascender hasta charcas del intermareal medio con Lithophyllum incrustans y Corallina elongata. Se ve favorecida en ambientes influenciados por la arena, ya que esta ejerce un efecto abrasivo que deja sustrato disponible para ser colonizado por G. turuturu. •Prolifera en localidades eutrofizadas y tolera descensos de salinidad, creciendo rápidamente con temperaturas altas. •Coloniza ambientes semiexpuestos y protegidos, donde puede crecer hasta 1 metro y es frecuente en localidades próximas a instalaciones de acuicultura. En estos ambiente aparece junto con especies alóctonas como Sargassum muticum y Undaria pinnatifida. Además suele presentar como epífita Neosiphonia harveyi (alóctona). •Se ha encontrado en zonas portuarias.
 93. 93. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Grateloupia turuturu
 94. 94. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Grateloupia turuturu
 95. 95. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Grateloupia turuturu Área nativa: Pacífico Área de introducción: costa atlántica y mediterránea europea y norte de América. Rusia. Australia y Nueva Zelanda. Expansión en Europa: La primera recolección se realizó en el sur de Inglaterra (Solent) en 1969, siendo identificada como Grateloupia doryphora. Posteriormente se aportaron nuevos registros para Europa. En 2002 se demostró que la especie introducida en Europa se correspondía en realidad con Grateloupia turuturu, tal ya se había anticipado para el Mediterráneo. Península Ibérica (Atlántico): En Galicia, se conoce desde 1991 y en el norte de Portugal desde 1997. En Málaga, fue citada como Grateloupia doryphora , pero el estudio de material de herbario demostró que correspondía a la especie autóctona G. lanceola. Tendencia: en expansión zonas de reciente introducción como Portugal y norte de Galicia.
 96. 96. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Grateloupia turuturu Vía de introducción En Europa, probablemente asociado con el cultivo de ostras, por lo que aparece asociada inicialmente a zonas de cultivos marinos. En la costa americana, su introducción se relaciona con la presencia de esporas en aguas de lastre. En las zonas introducidas se ha expandido por dispersión marginal de manera natural, probablemente por movimiento de plantas a la deriva. Impacto ecológico: no bien estudiado, pero la densidad de plantas que colonizan las charcas intermareales, hacen que sea una amenaza para las especies nativas por efecto de sombra y competencia por los nutrientes. Beneficios económicos: algunas especies del género se han utilizado par aproducción de carragen. Gestión, manejo y erradicación desconocidos
 97. 97. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Grateloupia turuturu Galicia
 98. 98. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Grateloupia turuturu Portugal
 99. 99. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Heterosiphonia japonica Yendo Clasificación División: Rhodophyta Clase: Rhodophyceae Orden: Ceramiales Familia: Dasyaceae Sinónimos Heterosiphonia assymetrica Hollenberg
 100. 100. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Heterosiphonia japonica
 101. 101. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Heterosiphonia japonica
 102. 102. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Heterosiphonia japonica Comentario taxonómico •Durante varios años fue identificada en Europa como Dasysiphonia sp. debido a la similitud morfológica con las especies del género Dasysiphonia. •Se puede confundir con la especie autóctona Heterosiphonia plumosa, pero ésta es más aplanada en apariencia y tiene 9-12 células pericentrales en sección transversal, frente a las 4 células pericentrales que tiene H. japonica. •Se puede confundir en apariencia con otras especies de aspecto filiforme como Daya sessilis (5 células pericentrales), Brogniartella byssoides (5-7 células pericentrales) o Bonnemaisonia asparagoides (sin células pericentrales) pero se diferencian atendiendo a caracteres microscópicos. Heterosiphonia plumosa
 103. 103. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Heterosiphonia japonica Brogniartella byssoides Dasya sessilis Bonnemaisonia asparagoides
 104. 104. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Heterosiphonia japonica Mecanismos de dispersión: rápida por propagación vegetativa, enganchada a aparejos o en aguas de lastre. Esto explicaría su rápida extensión a lo largo de la costa europea en 10 años. Con fotoperíodo largo y temperatura (12-20ºC) las ramas pseudolaterales desarrollan rizoides y se fijan al sustrato, a 4ºC y día corto la tasa de supervivencia fue elevada, pero el desarrollo fue bajo y pocos fragmentos desarrollaron rizoides y se fijaron al sustrato. A 0ºC solo unos pocos pseudolaterales sobrevivieron tres semanas. Las continuidad de las poblaciones depende de un alto grado de reclutamiento. La continuidad de reproducción por fragmentación durante todo el año facilita el asentamiento de las poblaciones en el ambiente natural, después del invierno y cuando gran parte del sustrato ha quedado descubierto.
 105. 105. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Heterosiphonia japonica
 106. 106. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Heterosiphonia japonica
 107. 107. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Heterosiphonia japonica Reproducción: muestra una efectiva propagación vegetativa por fragmentación, por lo que se extiende rápidamente. Se conocen plantas productoras de esporas, pero son raros los gametófitos. En Europa, hasta 2005 todas las poblaciones europeas eran estériles o presentaban esporas, pero no se conocían estructuras sexuales. Recientemente se han encontrado gametófitos y estructuras sexuales en Holanda y Galicia, pero en muy pocos individuos. Corea la reproducción sexual sólo se ha observado en el sur donde las medias de temperatura en invierno (14-18ºC) y verano (18-25ºC) son ligeramente superiores a las del norte de Corea. Estados de resistencia (esporas, semillas): Gran capacidad de resistencia en estado latente. Fragmentos almacenados 40 días en oscuridad a diferentes temperaturas (incluyendo temperaturas bajas de 15ºC correspondientes a las aguas de lastre) han sobrevivido y regenerado bajo condiciones de cultivo.
 108. 108. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Heterosiphonia japonica Hábitat •Coloniza fondos submareales (2-20 metros de profundidad, incluso hasta 40 metros) sobre sustratos duros como rocas u organismos bentónicos duros como mejillones y balánidos. Puede aparecer epífita de otras algas como Corallina elongata, Cystoseira usneoides y C. tamariscifolia. •Prefiere localidades semiexpuestas o protegidas, como zonas portuarias. •Tolera variaciones de temperatura desde 0-30 ºC, pero requiere salinidades relativamente altas. Condiciones óptimas son 19-25ºC y salinidad 30 psu, siendo inhibido el desarrollo a salinidades inferiores a 20 psu y es incapaz de sobrevivir a menos de 10 psu.
 109. 109. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Heterosiphonia japonica Distribución Área nativa: Japón y Corea. Área de introducción: Costa europea. Norteamérica, California. Rusia. Expansión en Europa: Se localizó en Holanda (1994) en un un banco ostrero abandonado, extendiendose rápidamente a la costa danesa. En 1996 se localizó en una granja de ostras francesa (Atlántico) y en 1998 se localizó en el Mediterráneo francés. En Noruega se encontró en 1996, llegando a ser un alga alóctona muy abundante en ese país. En Dinamarca se localizó en 2005. Se conoce también en Escocia y el sur de Inglaterra (2006). En Europa, se extendió rápidamente en 10 años. También se conoce en Norteamérica (Alaska y California), Rusia y China. Península Ibérica (Atlántico): Las primeras plantas se encontraron 1994 en varias rías de Galicia, pero en un estudio retrospectivo de material de herbario se demostró que los primeros registros de Heteroisiphonia japonica para Europa corresponden a 1988 y proceden de la ría de Ferrol. Tendencia: expansión.
 110. 110. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Heterosiphonia japonica Vía de introducción: Mediante acuicultura (importación de ostras para cultivo) y navegación (aguas de lastre). Noruega •Fragmentación de plantas y desprendimiento de ramas laterales monosifonadas, pueden ser un mecanismo de dispersión marginal que sirve para extender la invasión a otras áreas. •Fragmentos almacenados 40 días en oscuridad a diferentes temperaturas (incluyendo temperaturas bajas de 15ºC correspondientes a las aguas de lastre) han sobrevivido y regenerado bajo condiciones de cultivo. Impacto ecológico: crece rápidamente y se extiende sobre amplias áreas, fijándose sobre algas y animales, por lo que puede desplazar a las especies nativas.
 111. 111. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Codium fragile Clasificación División: Chlorophyta Clase: Bryopsidaceae Orden: Bryopsidales Familia: Codiaceae Sinónimos •Codium fragile (Suringar) Hariot subsp. tomentosoides (van Goor) P.C. Silva •Codium mucronatum var. tomentosoides van Goor
 112. 112. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Codium fragile
 113. 113. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Codium fragile
 114. 114. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Codium fragile Comentario taxonómico Se reconocen seis subespecies de Codium fragile, de las cuales tres se consideran “malas hierbas” en diversas partes del mundo (Silva 1955, Goff et al. 1992, Trowbridge 1998). •Codium fragile (Suringar) Hariot subsp. atlanticum (Cotton) P.C. Silva se conoce en el Cantábrico. Esta subespecie se caracteriza por presentar un mucrón más corto. •Por su morfología, se puede confundir con Codium tomentosum o C. vermilara. Pero se diferencian en la ausencia de mucrón microcópico. Sin embargo, hay que tener cuidado con Codium tomentosum var. mucronatum, porque presenta algunos utrículos con pseudomucrón. La diferenciación debe realizarse al microscopio o utilizando una pequeña lupa de campo.
 115. 115. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Codium fragile r. va um tos en um om tos t m en um atu di on tom o r C uc um odi m C
 116. 116. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Codium fragile Biología/Ecología Mecanismos de dispersión: transporte de fragmentos o plantas enteras que se dispersan por flotación. Reproducción: oportunista con alta tasa de crecimiento en condiciones favorables. Aunque se reproduce sexualmente, presenta propagación vegetativa y reproducción partenogenética y bajos niveles de variación genética. Máxima abundancia en verano. Período reproductivo verano-invierno, con un máximo en otoño. No se solapa en el tiempo con Codium tomentosum, fenómeno general con especies que comparten el mismo recurso, como sucede con el sustrato. Se ve favorecida los años con temperaturas cálidas. Predadores: Ascoglossan nudibranchs en Norteamérica y Nueva zelanda. Littorina littorea fue ocasioalmente observado sobre Codium en Nueva Scocia. Placina dendricta (nudibranquio) observada en Nueva Scocia. Strongylocentrotus droabachiensis (erizo de mar) potencial consumidor de Codium. Golfo de Maine algún gasterópodo consume algas filamentosas y diatomeas asociadas a Codium, pero no a éste. La ausencia de predadores en algunas zonas, probablemente haya contribuido a su expansión. Estados de resistencia (esporas, semillas): desconocidos. La temperatura probablemente es un factor limitante para la expansión.
 117. 117. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Codium fragile Hábitat •Sustratos rocosos del intermareal inferior y submareal de localidades semiexpuestas y protegidas del oleaje. Frecuente en zonas portuarias y de cultivos marinos, sobre diques, muelles, embarcaderos, pantalanes y cabos. Puede convivir con las especie autócona Codium tomentosum. •Puede vivir en charcas intermareales de ambientes semiexpuestos o expuestos al oleaje, lo que refleja la adaptabilidad del alga y su potencial poder de expansión en ambientes más batidos en los cuales el oleaje favorece la fragmentación y su capacidad de dispersión vegetativa. •Elevada tolerancia fisiológica y plasticidad morfológica y fundional. Siendo capaz de utilizar varias fuentes de nitrógeno en aguas oligotróficas y eutróficas. Aunque es considerada una especie de aguas templado-cálidas (óptimo a 24 ºC) la reproducción es posible a 12 ºC y los adultos pueden sobrevivir temperaturas invernales de -2ºC. •Ha sido descrita como especie invasora en estuarios y lagunas someras turbias, sin embargo se ha demostrado que es sensible al enterramiento, pastoreo y desecación. Además, tiene alta pérdida de biomasa bajo condiciones de estres y se descompone más rápidamente que las especies nativas.
 118. 118. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Codium fragile Distribución Área nativa: Japón y norte del Océano Pacífico. Área de introducción: Océano Atlántico: Norte América (Nova Scocia al Norte de Carolina), Europa (Noruega, Suecia, Dinamarca, Holanda, Islas Británicas, Francia, Península Ibérica), Azores, Canarias. Mediterráneo (Penísula Ibérica, Francia, Italia, Marruecos, Argelia, Túnez, Grecia, Turquía). Océano Pacífico: California, Chile, sur de Autralia, Nueva Zelanda. Expansión en Europa: localizada originalmente en Holanda (1900). En 1919 se encontró en Dinamarca, en 1930 en Alemania, 1933 Suecia, 1939 sur de Inglaterra, 1941 Irlanda, 1946 Noruega y costa Mediterránea en la década de los 50. Posteriormente se encontró en España (1966), Italia (1974), España (1984), Túnez (1988), Argelia (1990), Turquía (1993), Slovenia (1995) y Marruecos (2001). Península Ibérica (Atlántico): abundante en Galicia, pero todavía no localizada en Portugal. En España se localizó por primera por en 1966, mientras que en Galicia los primeros registros datan de 1986, procedentes de las rías de Ferrol, Coruña, Arousa y Pontevedra. Posteriormente, se recolectó en la ría de Muros, litoral de Lugo y actualmente se conoce en varias rías de Galicia, como Vigo, Aldán y Viveiro. Abundante en Asturias.
 119. 119. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Codium fragile Vía de introducción •Vector desconocido en Europa, aunque probablemente por transporte de ostras. Dispersión secundaria debida a movimiento de marisco para acuicultura, transporte en cascos de barcos o fouling en redes. •Estudios moleculares demuestran que las poblaciones mediterráneas y del Atlántico Noreste se originaron por introduciones independientes, directamente desde su zona de origen.
 120. 120. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Codium fragile Impacto ecológico: altera las comunidades bentónicas y hábitats. Favorece la sedimentación y dificulta el movimiento de invertebrados y peces en el fondo y pudiendo variar la dinámica sedimentaria del litoral. •Oportunista que compite por los nutrientes con otras especies indígenas como Codium tomentosum. Es la única subespecies que se le reconoce carácter invasivo. •En las Islas Británicas C. tomentosum ha visto disminuída su abundancia mientras que C. fragile se ha expandido mucho, incluso en áreas donde no crecía C. tomentosum. Esta alta competitividad y "agresividad" de las especies introducidas parecen ser una característica general de muchas especies introducidas. Sin embargo se ha verifcado que C. tomentosum reaparece en ambientes en los que inicialmente se había instalado la especie alóctona. •En el Golfo de Maine se ha convertido recientemente en una especie dominante en comunidades bentónicas en áreas naturales de bosques de kelp que habían sido sobrexplotadas por erizos. La existencia de nichos vacantes por sobrexplotación pesquera o en comunidades alteradas puede facilitar la expansión de esta especie alóctona.
 121. 121. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Codium fragile Especie dominante en algunos hábitats
 122. 122. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Codium fragile Impacto ecológico: •En un estudio sobre las poblaciones de Codium fragile en Corea, se encontró que la especie se hace dominante cuando las poblaciones naturales de Sargassum y Ecklonia habían sido explotadas por el hombre, mientras que C. fragile tiene un papel subordinado en comunidades diversas y bien conservadas procedentes de áreas marinas protegidas. •En Nova Scocia, se demostró que el crecimiento de Codium fragile en poblaciones naturales de bosques de kelp es limitado por la diversad de especies de Laminaria y Desmarestia. Sin embargo, cuando el dosel erguido es destruido C. fragile se hace dominante y dificulta la recolonización del kelp. Permaneciendo la especie invasiva por períodos prolongados.
 123. 123. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Codium fragile Puede ocupar el hábiat de Codium tomentosum
 124. 124. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Codium fragile Impacto social y en la salud: causa molestia cuando es arrojado y amontonado en la costa junto con piedras y se pudre. Impacto económico: ensucia redes de pesca, muelles y embarcaderos, así como lechos de marisco, obstruyendo los dragados de vieira e interfiere en las cosechas. Puede tener incidencia negativa sobre poblaciones de pectínidos por reducción del reclutamiento y del crecimiento y aumento de la vulnerabilidad a la depredación. Antiguamente, impacto directo por pérdida de “semilla”. Codium fragile y Colpomenia peregrina se denominaban "ladrones de ostras", ya que al fijarse sobre ellas, las desplazaban por flotación. Beneficios Económicos: utilizada como alimento en países asiáticos. Ecológicos: Sirve de sustrato para especies (animales y vegetales) epífitas. En Galicia son frecuentes las algas rojas filamentosas sobre de Codium fragile. En Nova Escocia, se encontró que no había diferencias entre las algas y animales epífitos sobre los talos (parte media y basal) de Codium y Laminaria. De esta manera Codium es utilizado de soporte para numerosos organismos epífitos, al igual que las especies locales.
 125. 125. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Codium fragile Algas y animales epibiontes sobre Codium fragile
 126. 126. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Codium fragile Gestión, manejo y erradicación •Prevención: medidas de cuarentena y educación social para anticipar su expansión. Preservar la conservación de comunidades naturales, las cuales dificultan el asentamiento de especies alóctonas. Ha quedado desmostrado que alteraciones de las comunidades naturales favorecen la instalación de especies introducidas. Comunidades con alta riqueza específica son más resistentes frente a invasiones de especies alóctonas. En poblaciones naturales y de mar abierto en Galicia, C. fragile no parece competir con C. tomentosum. En Asturias y Cantábrico, C. fragile no desplaza o elimina a C. tomentosum. •Necesarias investigaciones sobre el comportamiento de las especies en sus lugares de origen que sirvan para entender la biología de la especie y la dinámica poblacional. Este tipo de trabajos sirve para anticipar acontecimientos sobre la expansión de especies introducidas. Mecánica: poco efectiva debido a que se reproduce por fragmentos. Química y biológica: desconocidas.
 127. 127. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 RECOÑECEMENTO DE ESPECIES INVASORAS EN GALICIA E INTRODUCCIÓN A SÚA RECOÑ INTRODUCCIÓ SÚ PROBLEMÁTICA: MEDIO MARIÑO, FLORA PROBLEMÁ MARIÑ • Introducción •Medio Marino y Algas •Conceptos de Biogeografía Marina • Algas bentónicas marinas invasoras en Galicia • Resumen y conclusiones • Bibliografía
 128. 128. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Resumen y conclusiones •Factores responsables de la introducción de especies •Vías migratorias •Efectos de las especies alóctonas •Éxito de las especies alóctonas •Red de alerta para algas marinas alóctonas
 129. 129. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Factores responsables de la introducción de especies Navegación (tráfico marítimo y las actividades en mar abierto) que asegura el transporte (casco embarcaciones, aguas de lastre, fondeos, estructuras remolcadas). Maricultura comercial (importación ostras y bivalbos que llevan inóculos de algas). Cultivos experimentales y acuarios (invasión de Caulerpa taxifolia en el Mediterráneo). Material de acondicionamiento y transporte (introduccion de Fucus spiralis en el Mediterráneo, junto con cebo para la pesca. Eliminación barreras geográficas (Mediterráneo el 10% de las especies levantinas han migrado a través del Canal de Suez.
 130. 130. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Vías migratorias La principal fuente de algas alóctonas en Europa es la costa asiática y pacífica de norteamérica. El movimiento de especies indígenas no es un proceso unidireccional, ya que se han introducido especies del Atlántico al Pacífico, como el cirrípedo Balanus amphitrite y el alga roja Schottera nicaensis. En Nueva Zelanda se han introducido numerosas especies procedentes del Atlántico En el Mediterráneo se han introducido un centenar de especies procedentes del Mar Rojo vía Canal de Suez (sin exclusa y con dominio de corriente sur-norte).
 131. 131. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve mento Sostible Especies invasoras en Galicia: Medio Mariño, Flora Ignacio Bárbara 2009 Efectos de las especies alóctonas Neutros: aumento de la diversidad Negativos: •Homogeneidad florística y empobrecimiento florístico (selección especies resistentes) •Competencia con flora autóctona •Ocupación sustrato •Consumo de nutrientes •Cambios locales oceanográficos y sedimentológicos •Económicos y sociales •Obras, navegación y turismo (invasión, obstrucción, deterioro material, paisaje) •Pesca y acuicultura (producción, manejo cultivos, toxicidad) Positivos: Explotación nuevo recurso (Undaria pinnatifida) Disponibilidad de nuevos sustratos para epibiontes

×