Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

The Microsoft Bot Framework

4,445 views

Published on

Son günlerdeki en önemli gelişmelerden bir tanesi de hiç şüphesiz Bot'lar. Özellikle yapay zeka servislerinin oldukça fazla gelişmesi ile birlikte, günlük hayatıma girmelerine en büyük imkan sağlayan alanlardan birisi de Bot'lar oldu. Bot kavramını özetleyecek olursak algoritmik alt yapıları ile insan gibi davranan ve tepkiler veren bir teknoloji olarak özetleyebiliriz. Pek çok büyük yazılım firmaları da aynı şekilde kendi botlarını duyurmakla birlikte bu botların geliştirileceği platformları duyurmaya başladılar.

Microsoft olarak Build konferansında duyurduğumuz gelecek yıllarda hayatımızın vazgeçilmez parçası olacak botlar için bir geliştirme platformunu duyurdu. "The Microsoft Bot Framework" adını verdiğimiz bu platform aracılığı ile bir botun gereksinimi olan tüm işlevleri yerine getirebileceğiniz gibi, ekstra bir geliştirme gereksinimi duymadan bu botları Skype, Facebook Messenger, telegram gibi farklı ortamlarda yayınlayabileceksiniz. Bu ortamı kullanarak geliştirdiğiniz bot uygulaması sayesinde, kullanıcıların gönderdiği mesajlar direkt olarak botlara giderken, botlar da yine aynı şekilde kullanıcılara cevap verebilecek. Bir sonraki aşamada da "Bot Directory" adını verdiğimiz bir nevi bot mağazası sayesinde de botlar da birbirleri ile konuşabilecek.

Bu konu ile ilgili ilk bot örneğini aşağıki github örneği üzerinde bulabilirsiniz.
https://github.com/ikivanc/IlkBotFrameworkOrnegi

Ayrıca tüm örnekleri de ve detayları da http://ibrahimkivanc.com/page/bot-framework adresinden bulabilirsiniz.

Sorularınız için www.twitter.com/ikivanc

Published in: Technology
  • Login to see the comments

The Microsoft Bot Framework

  1. 1. www.botframework.com
  2. 2. Bot Framework is a Microsoft-operated service and an SDK. Bot Framework is one of many tools Microsoft offers for building a complete bot. Others include: LUIS, Speech APIs, Azure, more
  3. 3. Your Bot Framework Bot Bot Connector Bot DirectoryBot Builder SDKs Connect your bot(s) to text/sms, Office 365 mail, Skype, Slack, and other services. Build great dialogs within your Node.js- or C#-based bot COMING SOON - Try, use, and add published bots to the world’s top conversation experiences • Register, connect, publish and manage your bot through the bot dashboard • Message routing • Automatic translation to 30+ languages • User and state management • Embeddable web chat control • Debugging tools • Open source SDK on Github • From simple built-in prompts and command dialogs to simple to use yet sophisticated ‘FormFlow’ dialogs • Libraries, samples and tools to make a great conversationalist • Chat emulator • Leverage related services available in Cognitive Services • Public directory of bots registered and approved with Bot Framework • Users can try your bot from the directory via the web chat control • Users can discover and add your bot to the channels on which it is configured
  4. 4. Your conversation logic Logic Web service LUIS
  5. 5. Your bot { "type": "Message", "id": "68YrxgtB53Y", "conversationId": "DphPaFQrDuZDKyCez4AFGcT4vy5aQDje1lLGIjB8v18MFtb", "language": "en", "text": "You can say "/order" to order!", "attachments": [ ], "from": { "name": "+12065551212", "channelId": "sms", "address": "+12065551212", "id": "Ro52hKN287", "isBot": false }, "channelData": { SMS data here }, "botUserData": { your data here }, ... } Bot Connector
  6. 6. Visual Studio Template Simple Stock Bot LUIS Publish to Azure Connect to users Add dialog smarts
  7. 7. Visual Studio Template Simple Stock Bot LUIS Publish to Azure Connect to users Add dialog smarts
  8. 8. https://dev.botframework.com İlk proje oluşturulması ve SDK kurulumları GitHub bu 1 saatlik - Build 2016 Videosunda http://luis.ai

×