Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

"Ruhumuzdan Hayatımıza Yansıyanlar" İletişimin Psikolojik Temelleri

1,331 views

Published on

24 Aralık 2016 tarihinde düzenlediğimiz "Ruhumuzdan Hayatımıza Yansıyanlar" İletişimin Psikolojik Temelleri isimli eğitimimizin sunumu.

Published in: Education
 • Be the first to comment

"Ruhumuzdan Hayatımıza Yansıyanlar" İletişimin Psikolojik Temelleri

 1. 1. Ruhumuzdan Hayatımıza Yansıyanlar İlker Kaldı 24 Aralık 2016 Antalya
 2. 2. 2 Beş yaşındayken annem hep, "Mutluluk hayatın anahtarıdır" derdi. Okula gittiğimde, büyüdüğüm zaman Ne olmak istediğimi sordular. "Mutlu" yazdım. Onlar bana, Soruyu anlamadığımı belirttiler. Ben de onlara hayatı anlamadıklarını söyledim... John Lennon
 3. 3. 3 İç Çocuk Özellikleri Duygusal Bireyci Hayalci Saf Şakacı Heyecanlı, enerjik Süreç odaklı Yaptığı işten coşku duyan İç Ana-Baba Özellikleri Mantıksal Toplumcu Gerçekçi Tecrübeli Ciddi, Mesafeli Durgun, ağırbaşlı Sonuç odaklı Başkasının değerlendirmesine itibar eden
 4. 4. • Kişi sağlıklı bir aile ortamında büyümemişse,”İç Ana-Baba” ile “İç Çocuk” arasında bir denge yoktur. Kişiliğinde ya “İç Ana-Baba” ya da gelişmesi durmuş bir “İç Çocuk” baskın rol oynar. 4
 5. 5. 5 İçinizdeki Çocuğu Tanıyor musunuz?
 6. 6. Bağlaşık Kişilik • İçindeki çocuğu sağlıklı gelişmeyen kişi, kendisini, kendi başına bir varlık olarak düşünemez. Psikolojik bakımdan başkalarına sürekli bağlanmış durumdadırlar. 6
 7. 7. Aile 7
 8. 8. Aile Sistemi • Aile içindeki bireylerin birbiriyle nasıl etkileşimde bulunduklarını düzenleyen kurallar… 8
 9. 9. Aile Sistemi Neden Önemlidir? • Kişilerin davranış ve iletişim sorunlarıyla, içindeki yetiştikleri aile düzeni arasında sıkı ilişki vardır. • Aile içindeki iletişim türü, kişiliğin oluşmasında en önemli rolü oynar. 9
 10. 10. Esnek ve Katı Aile Rolleri • Aile içindeki ilişkiler katılaşmış rollere dayalı ise, dünyayı hep belirli pencereden gören “kalıplaşmış benlik yapıları” gelişir. • Bu insanlarda “ice” eksiktir.* * İstek - Cesaret - Enerji… 10
 11. 11. Esnek ve Katı Aile Rolleri • Aile içindeki ilişkiler kalıplaşmamış ve duruma göre değişebilen esnek rollere dayalı ise, hoşgörülü ve dünyaya daha renkli bakabilen bireyler yetişir. 11
 12. 12. Birey Davranışlarıyla Tüm Aileyi Yansıtır • Her aile kendi özgeçmişi içinde kurallarını geliştirir. Ailenin her bireyi doğrudan ya da dolaylı bu kuralları yaşamının her döneminde davranışlarına yansıtır. 12
 13. 13. Kalıplanmış Aile Yapısı • Kurallar donmuştur ve değişmez. Bu ailelerin bireyleri zaman içinde kendi iç potansiyelleriyle ilişkilerini keserler. • Kendilerini otomatik pilota alıp aynı hayatı tekrarlar dururlar. Yeni durumlara uyum sağlama yetenekleri zayıflar. 13
 14. 14. Aile Sisteminin İhtiyaçları • Değerli olma duygusu, • Güven ortamı, • Yakınlık ve dayanışma duygusu, • Sorumluluk duygusu, • Zorluklarla mücadele edip onların üstesinden gelmeyi öğrenme, • Mutluluk ve kendini gerçekleştirme, • Sağlıklı manevi yaşamın temellerini oluşturma ortamı. 14
 15. 15. Sağlıklı Aile Sistemi ve İletişim • Sağlıklı aile sistemi, temel psikolojik ihtiyaçları karşılanmış bireylerden oluşan ailedir. • Bu sistemde yetişen bireyler “olgun insan” olarak yetişirler. 15
 16. 16. Olgun İnsan • Kendini diğerlerinden ayıran sınırların farkındadır. Bu sınırları korumak için duyarlılık gösterir. • Kendini değerli bulur, kendine saygısı vardır ve kendini olduğu gibi kabul eder. • Beden, zihin ve manevi yaşam arasında denge kurmuş biridir. • Heyecan ve duygularını tanır, onların gerçekçi biçimde ifade edilmesine olanak sağlar. 16
 17. 17. Korunması Gereken 5 Özgürlük • Şimdi ve burada olanı duyma, görme, algılama özgürlüğü, • Kendi düşündüğünü olduğu gibi ifade edebilme özgürlüğü • Kendi duygularını olduğu gibi ifade edebilme özgürlüğü, • Kendi arzularına göre bir şeyi isteme ya da reddetme özgürlüğü, • Olmak istediği yönde gelişerek kendi özünü gerçekleştirme özgürlüğü. 17
 18. 18. Aile İçi İletişim 1 • Çocukları sürekli eleştirip onları yargılayarak, suçlayarak çocuk yetiştirmeye “zehirli terbiye” denir. Zehirli terbiye, eşitsizlik üzerine kurulmuştur. Bir hükmeden, bir de hükmedilen vardır. 18
 19. 19. Aile İçi İletişim 2 • Olgun ana-babanın oluşturduğu sağlıklı ailede ise “etkili iletişim” vardır. 19
 20. 20. Etkili İletişim • Etkili iletişimin temelinde iç ve dış dünyanın bilincinde olma yatar. • İyi bir iletişimci, hem kendi iç dünyasını iyi tanır; hem de muhatabının davranışlarını gerçekçi biçimde değerlendirir. 20
 21. 21. İletişimi Baltalayan Alışkanlıklar • Genelleme • Bireysel farkları gözetmeyen yaygın tutumlar, • Neden sonuç ilişkilerinde bozukluk, • Aklından geçenleri bilme, • Geri bildirim vermeme. 21
 22. 22. Sağlıksız İletişime Yol Açan Aile Kuralları • Denetleme, • Mükemmeliyetçilik, • Suçlama, • Beş temel özgürlüğün inkârı, • Konuşmak yasak, • Küskünlük ve kızgınlıkların sürdürülmesi, • Kimseye güvenmeme. 22
 23. 23. Utanma ve Utanç 23
 24. 24. Sağlıklı Utanma- Mahcubiyet • Sınırlarımızı bilmeyi, birey olarak zayıf yönlerimizi görmeyi sağlar. • Kendimizin ve başkalarının hatalarına karşı daha hoşgörülü olmamıza yol açar. • Kibirden ve kendini beğenmişlikten alıkoyar. • Mahcubiyet hayat tecrübeleri sonucu kendiliğinden oluşur. 24
 25. 25. Utanç: Zehirleyen Bir Duygu • İnsanın iç ve dış dünyası ile uyum sağlaması, gerçekle temasını sürdürmesine bağlıdır. Gerçekle temasın sürmesi ise kendimizi olduğumuz gibi kabul etmemize bağlıdır. 25
 26. 26. Utanç: Zehirleyen Bir Duygu • Utanç duygusu, aile ve çevre tarafından oluşturulan baskının ürünüdür. • Utanç, kendisinden kurtulamayan insanları ömür boyu esir eder. • Utanç duygusu, bireyin kendisini değersiz görmesine neden olur. • Böyle durumda kişi, kendi iç gerçeğiyle temasını keser. 26
 27. 27. Zehirleyen Utanç Duygusunun Kaynakları • Model olan kimseler, • Terk edilme, • Belleğe kaydedilen anılar. 27
 28. 28. Bugünkü Takıntılarımızın Temelinde • Çocukken duygularımızı, heyecanlarımızı inkâr eden, onları ifade etmemizi yasaklayan aile ve toplum düzeni yatar. 28
 29. 29. Kızgınlık Duygusu Bastırıldığında • Bastırılan kızgınlık duygusu utanca dönüşür, kişinin içinde birikmeye devam eder. Bir gün patlar ve ne olacağını kimse kestiremez. 29
 30. 30. Hüzün ve Kırgınlık Duygusu Bastırıldığında • Hüzün ve kırgınlık, zamanla karamsarlığa ve duygusal çöküntüye dönüşür. Neşesiz kişiliğin temelleri atılmıştır. 30
 31. 31. Korku Duygusu Bastırıldığında • İçten içe o korku yaşanmaya devam eder. İçte tutuldukça büyür. Zamanla paniğe ve paranoyaya dönüşür. 31
 32. 32. Neşe Duygusu Bastırıldığında • Neşelenince suçluluk hisseden, kötü bir şey olacağından kaygı duyan insanlar haline geliyoruz. 32
 33. 33. Cinsel Merak Bastırıldığında • Cinsellik ayıp, günah, pis bir şey olarak algılanır. 33
 34. 34. Sonuç? • Kızgınlığı, hüznü, korkusu, neşesi, cinsel merakı bastırılan çocuğun en güçlü duygusu utanç olacaktır. Bu da onun hayatının ilerleyen yıllarında sosyal maskeler ardına sığınmasına yol açacaktır. 34
 35. 35. Çocuğun Temel İhtiyaçları 35
 36. 36. 6 Temel İhtiyaç • Dokunulma, • Güven, • Yapı-Düzen, • Sosyalleşme, • Uyarılma, • Kendini değerli görme… 36
 37. 37. Yetişkin Çocuk • Psikolojik ihtiyaçları karşılanmayan çocuğun normal duygusal gelişimi durur. O noktadan itibaren beden büyür, akıl gelişir ancak duygular hep çocuk olarak kalır. Bu durumu anlatan psikoloji kavramı “yetişkin çocuk”tur. 37
 38. 38. Yetişkin Çocuğun Ruh Hali • İçinde kendisinin de bilemediği bir boşluk, tatminsizlik vardır. Bu boşluğun yarattığı mutsuzluğun kaynağı dışarıda bir “nesne, olay, kişi” olarak görülür. • Daldan dala atlarlar. 38
 39. 39. Utanca Boğulmaktan Kaynaklanan Karakter Özellikleri 39
 40. 40. Mükemmeliyetçilik • Ne kendilerinde ne de başkalarında hiçbir kusura tahammülleri yoktur. Büyürken başarıları oranında sevilip takdir edildikleri için her şeyi mükemmel yapmak için çırpınırlar. • Sürekli başkalarıyla kendilerini kıyaslayarak mutsuz olurlar. Her şeyde bir kusur bulurlar. • Tümüyle sonuç odaklıdırlar. 40
 41. 41. Sürekli Güçlenme ve Denetlemeye Yönelme • Çevresindekilerin davranışlarını sürekli denetlemeye çalışırlar. Böylece kendisini güçlü ve güvende hissederler. • Başkalarının kendi duygu ve düşünceleri olmasına tahammül edemez. • Güçlenmenin yolu mevki, para, ün olabilir. Bunları elde edince kimsenin kendisini eleştirmeyeceğini düşünür. 41
 42. 42. Şiddetli Öfke • Çocukken utanca boğulan, kendisini ifade etme olanağı verilmeyen kişi, kızgınlığını biriktirerek, hayatı boyunca öfkeli biri haline dönüşür. • Gizli ve ince alay da öfkenin bir başka türüdür. 42
 43. 43. Kibir ve Gurur • Kibir, kişinin kendisini, başkalarını kıracak, incitecek derecede önemli görmesidir. • Kibir ve gurur, çocuklukta oluşan utancı kapatmak için takılmış bir maskedir. 43
 44. 44. Eleştirme ve Suçlama • Sürekli eleştirilme ve suçlanma utanç yaratır. Bir süre sonra eleştirilen kişi bu davranışı model alır, o da çevresini sürekli eleştirip suçlamaya başlar. 44
 45. 45. Yargılayıcılık ve Ahlaksallaştırma • Yargılayan kişi, kendisini, diğerinden daha üstün bir yere koyar. Diğer kişinin davranışlarının içinde oluştuğu koşulları bilmeden kendi algılama çerçevesi içinde değerlendirme yapar. • Ahlaksallaştırma, birisinin ahlaklı ya da ahlaksız olduğunu söyleyerek, ahlak konusunda kendisini üstün yere koymaktır. 45
 46. 46. Hor Görme • Aşağı görülen kişi utanca boğulur ve kendisini eksik hissetmeye başlar.Bir süre sonra kendisi de başkalarını aşağı görerek kendi utancını saklamaya çalışır. 46
 47. 47. Haset Duymak, Kıskanmak • Utanca boğulan kişi, başkalarının başarısı, kişiliği, malı, arkadaşlığı, eşi onların kendi iç boşluklarını hatırlatacak bir nitelik taşıyorsa, derin bir kıskançlık duyabilirler. 47
 48. 48. Haset Duymak, Kıskanmak • Ancak bu duyguyu açıkça ortaya koymazlar. Sanki karşıdakini beğeniyor gibi davranır, ancak mutlaka bir kusura da işaret ederler. • Abartılı, sahte ve yüzeysel övgülerle kıskançlık duygusunu gizlemeye çalışırlar. 48
 49. 49. Tutkunluk Davranışları 49
 50. 50. Nesnel Tutkunluklar • Alkol, sigara, uyuşturucu tutkunluklarının yanı sıra, yeme, yememe, yiyip kusma nesnel tutkunluklardır. • Nesnel tutkunlukların temelinde, kendi özbenliğinden kaçma arzusu yatar. 50
 51. 51. Duygu ve Heyecan Tutkunlukları • Bireyler, belirli bir duyguya saplanıp kalarak ya da tutkunluk geliştirerek kendi özbenliklerinden kaçarlar. 51
 52. 52. Öfke Tutkunluğu • Bu kişi sürekli kızgındır. Öfkenin kendisine güç kazandırdığına inanır. Öfke tutkunu kişi hem kendi iç boşluğunu duymaz hem de başkalarına istediğini yaptırdığından kendi kendini besler. 52
 53. 53. Hüzün Tutkunluğu • Toplumumuzdaki en yaygın tutkunluklardandır. Hüzün tutkunu kişi, başına gelen olaylardan kendisini sorumlu tutmaz. Hep mağduru, kurbanı oynar. • Hüzün tutkunu sadece şikayet eder, üzülür, ağlar. Kendisini acındırır, ahlar, vahlar. 53
 54. 54. Neşe Tutkunluğu • Her zaman, her yerde neşeli görünme tutkunluğu. ABD’de çok yaygındır. 54
 55. 55. Dini Doğruluk Tutkusu • Kendisi çok mükemmel bir dindar ve Allah’ın ne düşündüğünü doğrudan bilenmiş gibi davranan, diğer insanların davranışlarını hep kendi din görüşü üzerinden yargılayan insanın tutkunluğudur. 55
 56. 56. Korku Tutkunluğu • Kişinin kendisini aciz hissettiği tutukunluktur. “Yapamam, korkuyorum, yardıma ihtiyacım var” mesajları vererek, hayatının sorumluluğundan kurtulmak ister. 56
 57. 57. Suçluluk Tutkunluğu • Kişi sürekli olarak muhataplarından hemen her davranışı için özür diler. Yaptıklarından ya da yapmadıklarından ötürü pişmanlık duygusu içindedir. 57
 58. 58. Düşünce Tutkunlukları • Soyutlaştırma, olayları ve duyguları zihinselleştirme yoluyla, kendi sorunlarına yönelip çözüm aramaktan çok soyut, ideolojik evrensel sorunlara kafayı takma biçiminde gösterir. 58
 59. 59. Faaliyet Tutkunluğu • Sürekli faal olma, sürekli bir şeyler yapma biçiminde kendini gösterir. Oturup insan gibi sohbet etmek yerine illâ bir şeyler yapmak için bir araya gelirler. 59
 60. 60. Zemin-Algı 60
 61. 61. 61
 62. 62. 62 • Kendi algılamalarının dışına çıkamayan insanlar, diğerlerini kendisine benzetmeye çalışır.
 63. 63. 63
 64. 64. 64 OLAY DURU M KİŞİ ALGI BAKIŞ AÇIMIZ ZEMİN
 65. 65. 65
 66. 66. 66 Geçmiş Yaşantılar İhtiyaçlar Beklentiler İlgiler Değer Yargıları ve İnançlar Kültür ve Sosyal Çevre Zeminler Nereden Gelir?
 67. 67. 67
 68. 68. 68 • Whatever I am writing now will only make sense to those of you who has English Grammer background; I might be sharing with you now the most profound wisdom, but if you do not have that background you will not perceive it as such and thus won’t understand it.
 69. 69. 69 • İngilizce bilmiyorsanız, bu yazdıklarım size bir anlam ifade etmeyecektir; dünyanın en bilgece düşüncelerini şu an sizinle paylaşıyor olabilirim, ama siz bunları , algılayacak zemine sahip olmadığınız için anlayamazsınız.
 70. 70. 70 ZEMİN ALGI DAVRANIŞ SONUÇ
 71. 71. Transaksiyonel Analiz 71
 72. 72. Transaksiyonel Analiz • Bireyde kişiliğin nasıl yapılandığını açıklar. • Bireyin nasıl iletişim kurduğunu ortaya koyar. • Kişiler arasında çatışmanın nasıl oluştuğunu gösterir. 72
 73. 73. İnsan Davranışlarının Nedenleri • Temas ihtiyacı, • Uyarılma açlığı, • Tanınma açlığı, • Yapılandırma açlığı. 73
 74. 74. İnsan Kişiliği 74 ANABABA (EBEVEYN) YETİŞKİN ÇOCUK
 75. 75. Anababa (Ebeveyn) • Ebeveyn figürlerini hatırlatan duygu, düşünce, tutum ve davranışlardır: Değerler, kurallar, inançlar, kalıplar… • Hem biriktirilen verilerden hem de başkaları ile ilişki kurma şeklinden oluşmaktadır. 75
 76. 76. Anababa Fiziksel İpuçları • Alın kırışıklığı, • Dudakları büzüştürmek, • İşaret parmağıyla işaret etmek, • Başı sallamak, • Korkutucu bakmak, • Ayak sallamak (hafifçe yere vurma), • Elleri bele koymak, • Kolları göğüs üzerinde kavuşturmak, • İç çekmek… 76
 77. 77. Anababa Sözel İpuçları • Eleştiri veya destekleme ifadeleri • “Bunu her zaman hatırla!”, • “Sana kaç kere söyledim.”, • “ Eğer senin yerinde olsaydım….” • İçinde “her zaman” ve “asla” gibi kelimeleri içeren cümleler… 77
 78. 78. Eleştirel Ebeveyn • Uyarır, nasihat eder, cezalandırır, kaşlarını çatar, memnuniyetsizliğini belirtir, reddeder ve çocuktaki sıkıntı, huzursuzluk, rahatsızlık, endişe, kaygı, savunuculuk ve değersizlik duygularını ortaya çıkarır. 78
 79. 79. Eleştirel Ebeveyn • Eleştirel ebeveyn ego durumunda davranan kişiler genellikle öteki kişileri öfkelendirebilir ve onların uzaklaşmalarına neden olabilir. • Eleştirel ebeveynin karar ve emirlerinin çoğu “asla”, “her zaman”, “bunu asla unutma” gibi aşırı genelleme kelimelerini içerir. 79
 80. 80. 80
 81. 81. Koruyucu Ebeveyn • Çocuğun doğal, yaratıcı, kibar, iyi kalpli, düşünceli ve saygılı olması için çocuğa izin vererek istikrar sağlar, över, yatıştırır, sakinleştirir ve rahatlatarak teselli eder. 81
 82. 82. 82
 83. 83. Koruyucu Ebeveyn • Koruyucu anne-baba benlik durumuna göre davranan kişi, diğer insanlara karşı şefkatli, besleyici, koruyucu, anlayışlı ve sevecen davranır. • Bu kişiler geleneklere bağlı, ilişkilerinde nezaket ve saygı kurallarına önem veren, yardım sever, sadık ve gerçekten sorumluluk alabilen kişilerdir. 83
 84. 84. Yetişkin • Kararlar, tercihler, veriler, somut ve gerçek durumlar. • Objektif olarak gerçekleri değerlendirir ve karar verir. Yetişkin ego durumu; düzenleme, uyum sağlama ve zeka gibi özelliklere sahiptir. 84
 85. 85. Yetişkin Fiziksel İpuçları • Dik duruş, • Göz teması kurma, • İlgili görünme, • Geri bildirim vererek dinleme, • Ne anladığını kontrol etme, • Hiçbir şeyi gizlemeyen, net bir yüz ifadesi, • Açık, sakin, net, güvenli, araştırıcı ve bilgi verici bir ses tonu. 85
 86. 86. Yetişkin Sözel İpuçları • “Niçin, ne, nerede, kim ve nasıl” gibi soru kelimeleri, • “Doğru, yanlış, büyük bir ihtimal, büyük bir olasılıkla, bence, benim düşünceme göre, anlıyorum” gibi kelimeler. 86
 87. 87. Çocuk • İhtiyaçlar, korkular, duygular… 87
 88. 88. Çocuk Fiziksel İpuçları • Ağlamak, • Dudak titretmek, dudak bükmek, • Çok tiz ve mızmızlanan bir ses tonu kullanmak, • Gözleri yuvarlamak, • Omuz silkmek, • Gözlerle yere doğru bakmak, • Muziplik yapmak, • Kahkaha atmak, • Tırnak yemek, • Kıpır kıpır kıpırdanmak, • Kıkırdamak. 88
 89. 89. Çocuk Sözel İpuçları • Bebekçe konuşma, • “Keşke, istiyorum, bilmiyorum, yapacağım, umurumda değil, tahmin ediyorum,” gibi ifadeler, • “Daha iyi, en iyi, daha büyük, en büyük” gibi derecelendirilmiş sıfatlar. 89
 90. 90. Doğal Çocuk • Yapmak istediği şeyleri ne zaman isterse o zaman yapabilme özgürlüğü için çalışır, kendi ihtiyaçlarına, isteklerine ve kurallarına göre davranır. 90
 91. 91. 91
 92. 92. Doğal Çocuk • Sevecen, içinden geldiği gibi davranan, duyarlı, davranışları kısıtlanmamış ve meraklı olan “Doğal Çocuk” aynı zamanda korkaktır, zevkine düşkündür ve sürekli kendisiyle ilgilidir. 92
 93. 93. Uygulu Çocuk • Mantıklı ya da mantıksız da olsa, anne-babasının zorladığı şeyleri yapma eğilimindedir ve kendini yeterli hissetmeyebilir. • Otorite figürleri sürekli kendisini kontrol ediyormuş gibi davranmaktadır. • Uygulu Çocuk ya uyum sağlayarak; boyun eğme, içine kapanma, uslu durma gibi uyum sağlamanın yaygın özelliklerini gösterir ya da asidir. 93
 94. 94. Transaksiyon • İki kişinin ego durumları arasında gerçekleşen, bir uyarıcı ve bir tepkiden oluşan bir iletişim birimidir. 94 AB Y Ç AB Y Ç
 95. 95. Transaksiyon Türleri Tamamlayıcı Kapalı Gizli 95
 96. 96. Tamamlayıcı Transaksiyon • Uyarıcı ile tepkinin tutarlı olması sonucu ortaya çıkan iletişim işlemidir. • İletişimin ana kuralı, transaksiyonlar tamamlayıcı olduğu sürece, iletişim sonsuza kadar sürebilir. 96
 97. 97. Ebeveyn Yetişkin Çocuk Ebeveyn Yetişkin Çocuk • Arabanın anahtarını gördün mü? • Mutfak masasının üzerinde. 97
 98. 98. Ebeveyn Yetişkin Çocuk Ebeveyn Yetişkin Çocuk • Dünkü müşterinin telefon numarası nerede? • Not defterimde. 98
 99. 99. Ebeveyn Yetişkin Çocuk Ebeveyn Yetişkin Çocuk • Eskiden saygı denen bir şey vardı. • Ya sorma, biz anne babamızın yanında ağzımızı açamazdık. 99
 100. 100. Ebeveyn Yetişkin Çocuk Ebeveyn Yetişkin Çocuk • Bugün canım hiç çalışmak istemiyor. • Benim de. Tatil bir gelse 100
 101. 101. Ebeveyn Yetişkin Çocuk Ebeveyn Yetişkin Çocuk • Ben asansöre binemem • Korkma dede, ben yanındayım. DEDE TORUN 101
 102. 102. Kapalı Transaksiyon • Burada birey herhangi bir ego durumundan karşısındaki kişiye bir mesaj gönderir. Ancak karşıdaki kişi mesaj gönderilen ego durumundan değil farklı bir ego durumundan mesaja yanıt verir. • Bu etkileşim sürecinde bireyler ego durumlarını değiştirmedikçe iletişim sağlanmaz. Sağlansa bile yanlış anlaşılmayla sonuçlanır. 102
 103. 103. Kapalı Transaksiyon • İletişimin ikinci kuralı, transaksiyonlar kapalı olduğunda, taraflardan birisi ya da ikisi birlikte ego durumlarını değiştirerek yeniden iletişim kurmadıkça iletişim sürmez. 103
 104. 104. Ebeveyn Yetişkin Çocuk Ebeveyn Yetişkin Çocuk • Bu problemi çözmek için ne yapmak lazım? • Geçen toplantıya gelseydin bilirdin. 104
 105. 105. Ebeveyn Yetişkin Çocuk Ebeveyn Yetişkin Çocuk • Çok yoruldum, ara verelim artık. • Hayır, kaytarmak yok. 105
 106. 106. Ebeveyn Yetişkin Çocuk Ebeveyn Yetişkin Çocuk • Dosyayı yarın alabilir miyim? • Çok üzgünüm. Yetiştiremem yarına. 106
 107. 107. Ebeveyn Yetişkin Çocuk Ebeveyn Yetişkin Çocuk • Ben böyle istiyorum, böyle olacak. • Bu konuyu daha sonra konuşmayı öneriyorum. 107
 108. 108. Farklı Bir Kaç Örnek Daha… 108
 109. 109. Ebeveyn Yetişkin Çocuk Ebeveyn Yetişkin Çocuk • Oyuncağım kırıldı. • Üzülme, yenisini alırız ÇOCUK BABA 109
 110. 110. Ebeveyn Yetişkin Çocuk Ebeveyn Yetişkin Çocuk • Oyuncağım kırıldı. • Bu kaçıncı oyuncak yahu? Biraz dikkat etsene. ÇOCUK BABA 110
 111. 111. Ebeveyn Yetişkin Çocuk Ebeveyn Yetişkin Çocuk • Oyuncağım kırıldı. • Kırılmayacak oyunca yoktur evladım. ÇOCUK BABA 111
 112. 112. 112
 113. 113. Ebeveyn Yetişkin Çocuk Ebeveyn Yetişkin Çocuk • Arabanın anahtarını gördün mü? • Mutfak masasının üzerinde. 113
 114. 114. Ebeveyn Yetişkin Çocuk Ebeveyn Yetişkin Çocuk • Arabanın anahtarını gördün mü? • Hep kaybedersin zaten. Şunu adam gibi bir yere koysana. 114
 115. 115. Ebeveyn Yetişkin Çocuk Ebeveyn Yetişkin Çocuk • Arabanın anahtarını gördün mü? • Tatlım, her defasında aynı yere koyarsan bulman daha kolay olur. 115
 116. 116. Ebeveyn Yetişkin Çocuk Ebeveyn Yetişkin Çocuk • Oturma odasında bir şeyler yemekten ne zaman vazgeçeceksin? • Sen de düzgün bir şeyler pişir de bütün gece atıştırmak zorunda kalmayayım. 116
 117. 117. Ebeveyn Yetişkin Çocuk Ebeveyn Yetişkin Çocuk • Şiddet filmlerini sevmiyorum neden hep bu tarz filmlere gitmek zorundayız? • Eğer bu tarz filmleri sevmiyorsan bundan sonra seninle sinemaya gitmenin bir anlamı yok 117
 118. 118. Aynı Kişi Üç Benlik • Yöneticim çok büyük insan, ne öğrendiysem ondan öğrendim, hiç usanmadan benim yetişmemi sağladı.” • “Yönetici dediğin böyle olur, gidiyorsun sorununu anlatıyorsun, beş dakikada sana çeşitli çözüm önerileri veriyor, dedikoduyla vakit kaybı yok.” • “Dün geceki kutlamada yönetici …. muhteşemdi, sanki bizden biriydi, nasıl komikti bilemezsin.” 118
 119. 119. Aynı Kişi Üç Benlik • “Müdürden küçük bir bilgi istiyorum, olacak şey değil hayat dersi vermeye başlıyor.” • “Bizim şef bir makine, varsa yoksa iş, ne bir sohbet, ne bir gülümseme.” • “Yöneticime bir sorunumu dile getiriyorum, ben bitirmeden ne kadar bunaldığından yakınmaya başlıyor.” 119
 120. 120. Genel İlke • Sağlıklı insan, “ana-baba, çocuk benlik" durumlarını "yetişkin" benlik durumunun denetiminde kullanabilen kimsedir. 120
 121. 121. Çatışmaları Azaltmak İçin • Hangi benlik durumunu kullandığınızı bilmek. • İletinizi hangi benlik durumuna gönderdiğinizi bilmek. • Karşınızdaki çocuğa duyarlı olmak. • Kendi içinizdeki çocuğa duyarlı olmak. • Mümkün olduğunca çapraz iletişimden kaçınmak. 121
 122. 122. Çatışmaları Azaltmak İçin • Eleştirici anababa yerine koruyucu anababayı kullanmak. • Sorunları yetişkinle çözmek. • Yetişkine vakit tanımak. 122
 123. 123. Yaşam Pozisyonları 123
 124. 124. Yaşam Pozisyonları • Bireyin kendisine ve başkalarına ilişkin algılarını dayandırdığı temel duruma, yaşam pozisyonu denilmektedir. 124
 125. 125. Yaşam Pozisyonları • Yaşam pozisyonu, insanın çevresiyle olan ilişkilerinde kendisini ve çevresini iyi ya da kötü olarak algılamasına dayalı olarak ortaya çıkar. • Bu durum varoluşsal bakımdan “OKEY olma” durumu olarak ifade edilmektedir.” 125
 126. 126. Yaşam Pozisyonları • Ben OKEY’im - Sen OKEY’sin. • Ben OKEY değilim – Sen OKEY’sin. • Ben OKEY’im – Sen OKEY Değilsin. • Ben OKEY değilim – Sen OKEY değilsin. 126
 127. 127. Sen benimle OK’sin Sen benimle OK değilsin BenkendimleOKdeğilim BenkendimleOK’im B-S+ B+S+ B-S- B+S- Uzaklaşarak kurtulma Başından atıp kurtulma Hiçbir yere ulaşamama Birlikte olma (Depresif Pozisyon) (Yararsız Pozisyon) (Sağlıklı Pozisyon) (Paranoid Pozisyon) 127
 128. 128. Son Söz • İnsanın gelişmesi, içeriden dışarıya doğrudur. Simund Freud 128
 129. 129. 129 Teşekkür ederim www.ilkerkaldi.com.tr ilkerkaldi@ilkerkaldi.com.tr

×