Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Design Making alkaa 2016

Muotoilija (YAMK) - Design Making. Savonia-ammattikorkeakoulu tarjoaa uuden muotoilun ylemmän amk-koulutuksen

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Design Making alkaa 2016

  1. 1. Muotoilija (YAMK) Design Making
  2. 2. Uutta! Savonia-ammattikorkeakoulu tarjoaa muotoilun ylemmän amk-koulutuksen, Design Making. Kaksivuotinen, monimuotoisesti toteutettu koulutus syventää osaamistasi materiaalilähtöisessä tuotesuunnittelussa. Design Making Mielekäs tehtävä – merkityksellisiä tuotteita – todellisessa maailmassa
  3. 3. Muotoilulähtöinen innovaatio etsii uusia näkökulmia ratkaistavaan ongelmaan ja tarjoaa houkuttelevia ratkaisuehdotuksia.
  4. 4. Mielekkyyden muotoilu synnyttää yhteisen ymmärryksen siitä, mitä olemme tekemässä ja mitä meidän pitäisi tehdä seuraavaksi. Muotoilu on sosiaalinen prosessi, joka toimii vuorovaikutteisen yrittämisen logiikalla.
  5. 5. Kokeileva materiaalilähtöinen muotoilu tapahtuu mallien ja prototyyppien tekemisen kautta. Teknologiaa hyödyntävä rakentaminen on keskiössä kehittäessämme ideaa valmiiksi tuotteeksi. Suunnittelussa edetään tekeminen edellä.
  6. 6. Tutkiva muotoilu tiedostaa vallitsevia käytäntöjä ja kehittää uusia luovia tapoja tehdä asioita. Uudet innovaatiot vaativat innovatiivisia muotoilumenetelmiä.
  7. 7. Ilkka Kettunen, yliopettaja ”Design Making on taidetta, jolla on liiketoimintasuunnitelma”
  8. 8. Arkkitehti, artenomi, insinööri, kuvataiteilija, medianomi, muotoilija, rakennusarkkitehti, vestonomi… Haasta osaamisesi. www.savonia.fi

×