Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2015 print final pivovari presentation 16 07

811 views

Published on

ези и още актуални резултати от развитието на сектора през 2014 г. и 2015 г. бяха представени по време на пресконференция на Съюза на пивоварите, дни преди професионалния празник на бранша – Илинден. В събитието взеха участие: Владимир Иванов – председател на Управителния съвет на СПБ, Николай Младенов - изпълнителен директор на „Загорка” АД, Христо Попов – изп. директор на „Бритос” ЕООД, Марко Ниавро – генерален директор на „Каменица” АД, Димитър Чукарски – Председател на Съвета на директорите на „Ломско пиво” АД, Анета Сланчева – мениджър „Правни и корпоративни въпроси“ на „Карлсберг България” АД, Ивана Радомирова - изп. директор на Съюза на пивоварите в България (СПБ).

Published in: Food
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2015 print final pivovari presentation 16 07

 1. 1. 16.07.2015
 2. 2. Членове на Съюза на пивоварите Пивоварни компании  “Болярка - ВТ” АД  “Бритос” ЕООД  “Загорка” АД  “Каменица” АД  “Карлсберг България” АД  “Ломско пиво” АД 12 дружества за суровини, оборудване и услуги за пивоварната индустрия
 3. 3. Българската пивоварна индустрия през 2014 г. Източници на данните: СПБ, НСИ и Ernst & Young
 4. 4. Активен инвестиционен процес на членовете на СПБ  2010 – 2014 г. – 293 милиона лева в ДМА  2014 г. – 73 милиона лева в ДМА Българската пивоварна индустрия - 2014 г.
 5. 5. Нови инвестиции за бизнес развитие на членовете на СПБ Българската пивоварна индустрия - 2014 г.
 6. 6. Развитие на продуктовото портфолио на членовете на СПБ, нови опаковки и етикети Българската пивоварна индустрия - 2014 г.
 7. 7. Българският бирен пазар през 2014 г. 5 230 000 hl  91% от реализираната в страната бира е произведена от членовете на Съюза на пивоварите  72 л. консумация на бира на глава от населението Консумация на пиво по опаковки Българската пивоварна индустрия - 2014 г. 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2010 2011 2012 2013 2014 кенове наливно РЕТ стъкло
 8. 8. Внесени количества бира  Тенденция за ежегодно увеличаване на вноса  2014 г. – 466 000 hl 0 100 200 300 400 2010 2011 2012 2013 2014 внос на бираот ЕС внос на бира от страни извън ЕС Българската пивоварна индустрия - 2014 г.
 9. 9. Консумация в заведенията (ХоРеКа) – 20% и продажби в магазинната мрежа – 80%  Ръстът на “модерната търговия” и спадът на консумацията в заведенията изместват бизнеса към магазинната мрежа 27 26 25 23 20 73 74 75 77 80 0 20 40 60 80 100 2010 2011 2012 2013 2014 консумация в заведенията продажби в магазинната мрежа Българската пивоварна индустрия - 2014 г.
 10. 10. Работна заетост в сектора  Директна работна заетост в производството на пиво и малц – 2 500 човека;  Индиректна работна заетост по веригата на доставките – 9 000;  Индиректна работна заетост в сферата на продажбите през магазинната мрежа – 2 900;  Индиректна работна заетост в сферата на ХоРеКа – 14 400. Българската пивоварна индустрия - 2014 г.
 11. 11. Българската пивоварна индустрия през 2015г. Източник на данните: СПБ
 12. 12. Резултати за първото полугодие на годината  Инвестиции - 19 милиона лева  Продажби на пиво на членовете на СПБ - 2 540 000 hl  Консумация на пиво по опаковки 5% 61% 24% 10% 24% стъклени бутилки 61% РЕТ бутилки 5% наливно пиво 10% кенове Българската пивоварна индустрия - 2015 г.
 13. 13. Нови марки, опаковки и етикети на членовете на СПБ през 2015 г. Българската пивоварна индустрия - 2015 г.
 14. 14. СПБ с отговорни комуникации към консуматора  Общоевропейски инициативи за качествата на категорията и информираността на потребителите  Интегрирана комуникационна кампания Пивото през погледа на съвременната жена
 15. 15. Пивото през погледа на съвременната жена Фотоизложба Love beer
 16. 16. Пивото през погледа на съвременната жена Фотоизложба Love beer
 17. 17. Пивото през погледа на съвременната жена Фотоизложба Love beer
 18. 18. БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО

×