Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Iloa oppimiseen

esitys Iloa oppimiseen kaikkialla 13.11.2014

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Iloa oppimiseen

 1. 1. Iloa Oppimiseen 13.11.2014, D206 I. Maunonen-Eskelinen & M. Olsonen
 2. 2. Ydinsisältö • Teema: Miten teen sen toisin –pedagogisten käytäntöjen kehittäminen • Opettamisesta oppimiseen –opiskelijan osallisuuden tukeminen • Pienten tekojen, käytäntöjen merkitys • Ideoitten ja onnistumisten jakaminen, yhteisön voimavara Sisältöä opitaan yhteistoiminnallisen työskentelyn avulla.
 3. 3. Miten teen sen toisin? Työskentelyn vaiheet • Orientaatio aktiivitaululla: kuvia erilaisista luokkaympäristöistä ja jokainen laittaa ”tähtensä” omaan ympäristöönsä. • Asian työstäminen yhdessä pallopisteessä, koonti iPadilla: miksi ”toisin tekeminen” on tärkeää oppimisen kannalta (sanapilvi iPadilla) • Asian rikastaminen nuotiopiiri, kännykkä: muiden ratkaisuista oppiminen ja ideoiden löytäminen, linkki http://edu.turku.fi/tvt-opetuksessa/kielet.html • Asian jäsentäminen, mindmapipadilla: mitkä tekijät vaikuttavat siihen, miten omaa työskentelyä voisi muuttaa? • Asian merkityksenanto itselle, tietokone+dataprojektori: Maalatulle seinälle kooste siitä, mitä voisi ottaa matkaansa omaan työhön. • Koonti ja arviointi yhdessä: pöydät yhteen ja otetaan arpakuutio, jossa reflektion apuna eri näkökulmia kuution taskuissa
 4. 4. Millainen on oma toimintaympäristö? Samsung pöytänä -Kaikki yhdessä Valkokangas, projektori, kännykkä Ideoiden saaminen Valkokangas, projektori, iPad Valkokangas, projektori, tietokone Oppimisen näkökulma
 5. 5. Orientaatio Piste A Piste B Piste C Arviointi 10 min 10 min 10 min / ryhmä, yht. 30min, vaihtojen välissä kirjataan puuhun ”mitä mukaan”
 6. 6. Miksi ”toisin tekeminen” on tärkeää oppimisen kannalta? • Keskustelkaa asiasta ryhmässä (5 min). • Yksi kirjaa koko keskustelun ajan ydinsanat iPadillasanapilveksi. Pallopiste
 7. 7. Luo silmäys muiden ideoihin ja nappaa yksi, johon tutustutte. • Poimikaa ryhmässä muiden ideoista mukaanne jotakin. Nuotiopiiri
 8. 8. Mitkä tekijät vaikuttavat siihen, miten omaa työskentelyä voisi muuttaa? • Keskustelkaa ryhmässä ja jäsentäkää samalla eri tekijöitä käsitekartaksi iPadilla. 5 min
 9. 9. Käytetyt sovellukset (iOS) • Miellekartta: SimpleMind+ • Sanapilvi: Word Clouds • QR-lukija: QRReader

×