Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Iloa2014 iloa oppimisympäristöistä

Iloa oppimiseen KAIKKIALLA! -seminaari
14.11.2014 Jyvaskylä
Satu Aksovaara

Teknologian kehitys ja sen avulla mahdollistuvat oppimisen ratkaisut ovat nostaneet tieto- ja viestintäteknologian oppimisympäristökeskustelun keskipisteeseen. Erilaisia teknologioita, mobiililaitteita, pilvipalveluja ja verkko-oppimisympäristöjä on käytettävissä, mutta muuttuko oppimisen arki? Millaisia oppimisympäristöjä me tarvitsemme? Lue lisää http://oppimateriaalit.jamk.fi/ajatusliikkuu

 • Login to see the comments

Iloa2014 iloa oppimisympäristöistä

 1. 1. Iloa oppimiseen oppimisympäristöstä! Satu Aksovaara, Lehtori, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 2. 2. Oppimisalustat ja www-sivut 1998 - eOppimisympäristöt 2000 - Työelämä oppimisympäristönä 2001 - Oppimisympäristö verkkopalveluista 2002 - Verkko-oppimisen laatu 2003 - OnLine opetus ja ohjaus 2005 - Fyysiset ympäristöt 2007 - Uusi oppiminen ja muuntojoustavat oppimisympäristöt 2011 -
 3. 3. Meillä opiskelu on nykyaikaista, joustavaa ja innostavaa. Erittäin merkittävään rooliin nousee opiskelun aikana yhteisöllinen oppiminen. Tavoitteena on, että pedagogiset valintasi mahdollistava kokemuksellisen oppimisen. 14.11.2014
 4. 4. Opiskelijat takarivissä. Etäosallistuja opettajan koneella. Opettaja hyppäämässä valkokankaan ja tietokoneen välillä. 14.11.2014
 5. 5. TVT haastaa tilasuunnittelun -Pahimmillaan opettaja on sidottu tietokoneen ja laajakulmanäytön taakse luokan toiseen kulmaan ja seurattava dokumentti toiseen kulmaan hajauttaen opiskelijan huomioita.
 6. 6. Toimintaa, vuorovaikutusta, tunnetta tukeva ympäristö? 14.11.2014
 7. 7. Mikä tahansa eläinlaji lamaantuu pelkistetyssä tilassa. Tiededokumentti, Yle Teema: Rakennusten salattu elämä (30.10.2014)
 8. 8. Tehtaiden, koulujen ja toimitilojen pitäisi innoittaa ja motivoida meitä. Kuva: Kinnarps.com
 9. 9. Ympäristö voi muuttaa tunteita, käyttäytymistä ja jopa aivotoimintaa.
 10. 10. Pedagoginen oppimisympäristö käsittää oppimisessa ja opetuksessa käytetyt pedagogiset menetelmät ja käytänteet. (Silander& Ryymin, 2012). Fyysinen ympäristö Tila, kalustus, valaistus, lämpöolosuhteet, värimaailma, melutaso, välineet, laitteet, opetusteknologia (sijoittelu ja saatavuus) Psyykkinen oppimisympäristö Tiedot, taidot, tunteet ja motivaatio Sosiaalinen oppimisympäristö Sosiaalinen verkosto, rakenne ja systeemi, ihmiset ja vuorovaikutus Oppimisympäristö Oppimisympäristöjen kehittämisen lähtökohtana on muuttunut käsitys tiedosta ja oppimisesta.
 11. 11. Oppimisympäristön suunnittelussa korostuva elämyksellisyys asettaa ympäristölle autenttisuuden, kauneuden ja moniaistisuuden vaatimuksia. Kokemuksen kautta saatu tieto, johon liittyy tunnetta, jää parhaiten mieleen.
 12. 12. Oppimisympäristön tulisi kannustaa aktiiviseen, osallistuvaan oppimiseen, jossa oppija on myös itse tiedon tuottaja. Kuva: Kinnarps.com
 13. 13. Muuntojoustava oppimisympäristö, joka mukautuu nopeasti ja jossa teknologia on suunniteltu mukautumaan oppimistilainteiden muuttuessa. Uudenlainen oppimistila muuntuu tilanteen mukaan ja innostaa oppimaan! http://oppimateriaalit.jamk.fi/ajatusliikkuu
 14. 14. ”En olisi ikinä voinut kuvitellakaan, että oppimisympäristöllä, väreillä, sisustuksella ja tapeteilla voi olla näin valtava vaikutus oppimiseen”… Pauliina Silvennoinen Lehtori, JAMK Liiketoiminta
 15. 15. WAU! Factory-oppimisen kokeilu-ja kehittämisympäristö Ketterä kehittäminen, jossa suunnitteluprosessin tuloksena syntyvä ennakkomäärittely on parhaimmillaankin vain ns. “hienosti kirjoitettu arvaus”.
 16. 16. LUENTOSALI Suurryhmä -opetus MUUNTOJOUSTAVA LUOKKA (IPAD+älytaulu) OHJAUSKOPPIOhjaustila WEBINAARIO ”OnLine opetus” STUDIO”OffLineopetus” MUUNTOJOUSTAVA BYOD KOHTAAMISPAIKKA”Käytävä ohjaus” WAU! Factory-konsepti http://oppimateriaalit.jamk.fi/oppirako(valmistuu 20.12.2014) AKVAARIO Etäyhteys virtuaaliparveen AJATUSPAJA 1 hlö 1-2 hlö <10 hlö <5 hlö <18 hlö < 25 hlö < 40 hlö TYÖPAIKKATTyössä oppiminen, video
 17. 17. Ohjauskoppi Ohjaustila, jossa opettaja ohjaa opiskelijaa tai pienryhmää kuvapuheluiden kautta.
 18. 18. Webinaario Opettamisen tila, jossa opettaja ja opettajaparija/tai asiantuntija voivat toteuttaa monipuolisin menetelmin laadukkaita ja yhteistoiminnallisia oppimisen Tilanteita. (ATTE muuttaa oppimisen maisemaa –blogi)
 19. 19. Akvaario –etäyhteys virtuaaliparveen Ympäristö, josta pienryhmä voi laadukkaasti osallistua virtuaalitilaisuuteen.
 20. 20. Kohtaamispaikka Oppimisen tila, jossa opettaja ja opiskelijat voivat käydä ohjauskeskustelua sekä opiskelijat voivat työskennellä ryhmänä. (http://youtu.be/W3mUczOOxbc)
 21. 21. Ajatuspaja Ympäristö, joka tukee toiminnallista tiedon rakentamista.
 22. 22. Muuntojoustava BYOD Muuntojoustava ympäristö, jossa hybridiryhmä on aidosti läsnä ja opiskelevat omilla laitteilla. .
 23. 23. Tilojen käyttöönotto on kokonaisvaltainen kulttuurin muutos • Pedagoginen vierituki • Pedagogiset toimintamallit • Työkalut –Learning activities
 24. 24. Opiskelijoilta edellytetään uudenlaista osaamista. Uusi oppiminen tarvitsee uudenlaiset oppimisympäristöt ja iloa oppimiseen! 14.11.2014
 25. 25. http://oppimateriaalit.jamk.fi/ajatusliikkuu
 26. 26. Kiitokset mielenkiinnosta Satu Aksovaara satu.aksovaara@jamk.fi p. 050 591 6264 http://oppimateriaalit.jamk.fi/ajatusliikkuu

×