Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Näkökulmia mobiiliin ohjaukseen ammatillisella

3,181 views

Published on

Näkökulmia mobiiliin ohjaukseen ammatillisella by Hanna Frilander

Published in: Education
 • Be the first to comment

Näkökulmia mobiiliin ohjaukseen ammatillisella

 1. 1. Mobiilia ohjausta ammatillisella Hanna Frilander hanna.frilander@jao.fi / @HannaFrilander Tvt -opetuskäytön suunnittelija Jyväskylän ammattiopisto Mobiilit ohjaajat –hankkeen koordinaattori (OPH)
 2. 2. Miksi mobiilia ohjausta? • Oppiminen mobiileja välineitä hyödyntäen ja erilaisissa oppimisen ympäristöissä lisääntyy • Kun fiksu laite kulkee taskussa, miksi sitä ei käyttäisi myös opetuksen ja oppimisen tukena? • Ammatillisessa koulutuksessa tarve mobiilin oppimisen ja ohjauksen mahdollisuuksien kehittämiseen on suuri, sillä opiskelijat oppivat koulun ohessa myös työelämässä • Mobiili väline mahdollistaa opiskelijoiden oikea-aikaisen ohjauksen sekä opiskelijoiden välisen vertaisohjauksen
 3. 3. Mobiilin ohjauksen etuja • Kohti työelämälähtöisiä tapoja toimia ja oppia: itseohjautuva, aktiivinen oppija ja ammattilainen • Mobiilivälineiden avulla opiskelijoiden oikea-aikainen ja nopea saavutettavuus on mahdollista • Vertaisohjaus mahdollistuu, ja opiskelijat voivat olla toistensa tukena esim. työssäoppimisen aikana
 4. 4. Mobiilin ohjauksen tapoja • ”Some”-ohjaus (Facebook, Whats up..) • Blogi oppimispäiväkirjana ja ohjauksen välineenä • Opettajien ohjausblogit • Skype /Adobe Connect - etäneuvottelujärjestelmät ohjauksen välineenä • Video oppimisen ja ohjauksen välineenä
 5. 5. Facebook -ohjaus • Tällä hetkellä suosittu ohjauksen väline, koska opiskelijat lähes 100% siellä • Nopea saavutettavuus mahdollistaa opiskelijoiden oikea-aikaisen ohjauksen • Tukee vertaisohjausta • Tukee opiskelijoiden ammatillisten verkostojen syntymistä • Säännöistä ja ohjauksen tavoista sovittava opiskelijoiden kanssa
 6. 6. Facebook -ohjaus • Ohjaus tapahtuu useimmiten suljetuissa ryhmissä http://blogit.jao.fi/mobiilitohjaajat/facebookin-suljettu- ryhma-paivakirjana/ • Facebook toimii myös poikkiammatillisena projektiapulaisena http://blogit.jao.fi/mobiilitohjaajat/2014/03/ • Facebook ei ole ainut eikä ikuinen… Oltava korva herkkänä, mistä muualta opiskelijat löytää nyt ja tulevaisuudessa?
 7. 7. Lähde: Ammattipeda /OPH
 8. 8. Blogit ohjauksen välineenä • Blogit toimivat ammatillisella opiskelijoiden oppimispäiväkirjoina ja ohjauksen työvälineenä • Usein opettajat jakavat ohjausblogeissaan tehtävänannot opiskelijoille Esimerkkejä • Hiusalan opiskelijan oppimispäiväkirja blogissa http://neeanhiusblogi.blogspot.fi/ • Liiketalouden opettajien ohjausblogi http://blogit.jao.fi/topmerkonomi/ • Liiketalouden opiskelijan työssäoppimisblogi http://saaratopblogi.blogspot.fi/ • Myös blogi näyttöportfoliona –ajatusta on lähdetty pohtimaan muutamilla aloilla http://thirdtimescharm.weebly.com/index.html
 9. 9. Blogin mahdollisuuksia • Blogien avoimuus mahdollistaa opettajalle helpon seuraamisen ja ohjauksen http://blogit.jao.fi/mobiilitohjaajat/opettaja-blogimuotoisen- oppimispaivakirjan-ohjaajana/ • Vertaisohjaus helpottuu, kun toisten blogit näkee • Blogit parhaimmillaan tukevat opiskelijan omaa ammatillista kasvua • Myös vuoropuhelu työelämän /työpaikkaohjaajien kanssa saa uusia muotoja http://blogit.jao.fi/mobiilitohjaajat/tabletti-tyovalineena-toppikaynnilla/ • Blogi voi toimia opiskelijan työn markkinoinnin välineenä (näyttöportfolio) • Blogi on monille motivoiva työväline dokumentoida oppimistaan • Tukee hyvin myös visuaalista esittämisen tapaa (erilaiset työprosessit kuvin, videona) • Tukee aktiivista oppimista edistäen autenttisten tilanteiden dokumentointia ja myöhempää oppimisen reflektointia
 10. 10. Blogi oppimisen välineenä 5.3.2014/ sv/ luonnos2 OPS Ohja us Ennen aloitusta Aloitus Sisällön tuottaminen Päättäminen Jatkotoimet • Oman alan blogien seuraaminen • Blogin luominen • Visuaalinen ilme • Blogin rakenne ja sisältö • Kirjoittajan esittely • Toimintojen harjoittelu • Ensimmäisten poustausten tuottaminen • Ulkopuolisten mahdollisuus kommentointiin? • Monipuolinen sisällön tuottaminen ja muokkaaminen (tekstit, kuvat, videot, logot ym.) • Toimintojen harjoittelu • Vertaisoppiminen ja - arviointi • Ohjaus ja palautekeskustelu • Blogin päättäminen tai • Blogin jatkaminen opintojen jälkeen tai • Blogin uudelleen ohjaus toiseen blogiin • Oppilaan aiempi kokemus bloggaamisesta? • Blogin elinkaari ja tavoiteltu käyttöikä esim. kv-vaihto, TOP, projekti, tapahtuma, oppimispäiväkirja, opinnäyte, näyteportfolio ym. • Mitä kirjoitetaan, miten ja kenelle? • Yksilö- vai ryhmäblogi? • Netiketin ja tekijänoikeuksien hallinta • Sähköpostitilin luominen • Blogipalvelun valinta Sirpa Vauhkala /Jyväskylän ammattiopisto
 11. 11. Etäneuvottelu ohjauksen välineenä • kokeiltiin Adobe Connect – neuvottelujärjestelmän käyttöä reaaliaikaisen työssäoppimisen etäohjauksen välineenä http://blogit.jao.fi/mobiilitohjaajat/mobiiliohjaus-tyossaoppimisessa- adobe-connectpron-avulla/ • Tarve myös työssäoppimispainotteisen luokan etäohjaukseen muutoin (etäteoriatunnit) • Tavoite: opiskelijoiden itseohjautuvuuden kehittäminen, paikasta riippumaton oppiminen (vrt. opiskelija mobiilisti mukana esim. lentokentältä)
 12. 12. ”Käänteinen luokkahuone” eli video opiskelijoiden etäohjauksen tukena 1. 2.
 13. 13. Video oppimisprosessin syventämisen työvälineenä 3. 4.
 14. 14. Video opittavan kertaamisen välineenä
 15. 15. Video ohjauksen eriyttäjänä – puujakkaran valmistus
 16. 16. Näin teet QR-koodin Matleena Laakson ohjeilla
 17. 17. Ohjauksen mallinnukset Ammattipedassa • Tarkoitettu kaikille ammattikoulutuksen toimijoille ja kehittäjille • Ideapankki, joka kokoaa yhteen ammatillisen koulutuksen kehittämisideoita laajasti • Mobiilioppiminen –osiossa kuvataan, millä tavalla ammatin oppimisessa voidaan hyödyntää mobiililaitteita, miten eri ympäristöistä saadaan mobiilioppimista tukevia, sekä millaisia teknisiä ja pedagogisia ratkaisuja ne edellyttävät • Mobiilit ohjaajat –hankkeen mobiiliohjauksen mallinnukset löytyvät täältä 1.2.2015 alkaen http://www10.edu.fi/ammattipeda/

×