Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bài dạy định dạng văn bản

27,417 views

Published on

 • Login to see the comments

Bài dạy định dạng văn bản

 1. 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LỚP SƯ PHẠM TIN 3 GVHD: Nguyễn Khắc Văn SVTH: Nguyễn Thị Thanh Thúy Nguyễn Thị Hồng Ngọc
 2. 2. Khi ghi chép vào tập các em thường trình bày như thế nào? • Đầu bài thường viết giữa trang và viết hoa; • Các đề mục thường viết lùi ra lề khác màu hoặc gạch chân; • Nội dung có thể gạch đầu dòng, có thể dùng số và số la mã để đánh dấu đề mục…
 3. 3. (*)
 4. 4. Định dạng văn bản là trình bày các phần của đoạn văn bản nhằm mục đích cho văn bản được rõ ràng và đẹp, nhấn mạnh những phần quan trọng, giúp người đọc nắm bắt dễ hơn các nội dung chủ yếu của văn bản.
 5. 5. 1/Định dạng kí tự
 6. 6. 1/Định dạng kí tự Định dạng kí tự gồm hai cách: Cách 1: Sử dụng lệnh Format Font… để mở hộp thoại Font
 7. 7. Hộp thoại Font Phông chữ Kiểu chữ Cỡ chữ Màu sắc Gạch chân Thiết lập chế độ ngầm định Chửa sổ hiển thị kết quả chọn
 8. 8. 1/Định dạng kí tự Cách 2: Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ. Cỡ chữ Tên Phông chữ Kiểu chữ Ví dụ: (*)
 9. 9. Thảo luận nhóm Dựa vào quan sát bài giảng và nghiên cứu SGK nêu các bước định dạng đoạn kí tự
 10. 10. Các bước thực hiện định dạng kí tự: Bước 1: Chọn kí tự cần định dạng (bằng cách bôi đen nó). Bước 2: Sử dụng lệnh Format Font… để mở hộp thoại Font Bước 3: Lựa chọn các thuộc tính định dạng trong hộp thoại Font để định dạng cho kí tự đã chọn. Cách 2: Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ
 11. 11. 2/Định dạng đoạn văn bản và trang văn bản. a.Định dạng đoạn văn bản: Các thuộc tính định dạng đoạn văn bản gồm: • • • • • Căn lề. Vị trí lề đoạn văn (so với lề trang). Khoảng cách đến đoạn văn trước hoặc sau. Định dạng dòng đầu tiên. Khoảng cách giữa các dòng.
 12. 12. 2/Định dạng đoạn văn bản và trang văn bản. a.Định dạng đoạn văn bản: Bước 1: Xác định đoạn văn bản: Cách 1: Đặt con trỏ vào trong đoạn văn bản cần định dạng. Cách 2: Chọn một phần đoạn văn bản. Cách 3: Chọn toàn bộ đoạn văn bản.
 13. 13. 2/Định dạng đoạn văn bản và trang văn bản. a.Định dạng đoạn văn bản: Bước 2: Thực hiện định dạng đoạn văn bản bằng một trong hai cách sau Cách 1: Sử dụng lệnh FormatParagragh… để mở hộp thoại Paragragh
 14. 14. 2/Định dạng đoạn văn bản và trang văn bản. a.Định dạng đoạn văn bản: Cách 2: Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ Căn đều hai bên Căn trái Căn giữa Tăng lề một khoảng nhất định Căn phải Giảm lề một khoảng nhất định
 15. 15. Hộp thoại Paragragh Định dạng dòng đầu tiên Căn lề Vị trí lề trái Vị trí lề phải Khoảng cách giữa các đoạn văn Khoảng cách giữa các dòng
 16. 16. 2/Định dạng đoạn văn bản và trang văn bản. a.Định dạng đoạn văn bản: Cách 2: Sử dụng thước ngang để điều chỉnh một số thuộc tính lề Vị trí lề dòng đầu tiên Vị trí lề trái của đoạn văn (*) (*) Vị trí lề phải của đoạn văn Vị trí lề từ hàng thứ hai trở đi
 17. 17. 2/Định dạng đoạn văn bản và trang văn bản. b.Định dạng trang văn bản Hai thuộc tính cơ bản: Kích thước lề Hướng giấy
 18. 18. 2/Định dạng đoạn văn bản và trang văn bản. b.Định dạng trang văn bản Lề trên Lề phải Lề trái Lề dưới Kích thước các lề của trang
 19. 19. 2/Định dạng đoạn văn bản và trang văn bản. b.Định dạng trang văn bản Hướng giấy nằm ngang Hướng giấy thẳng đứng
 20. 20. Việc thiết lập các thuộc tính định dạng trang được thực hiện bằng lệnh FilePage Setup… để mở hộp thoại Page Stetup. Lề trên Lề trái HỘP THOẠI PAGE SETUP Thẳng đứng Nằm ngang Lề dưới Lề phải
 21. 21. Bài tập về nhà: Mỗi bạn tự định dạng một đoạn văn bản theo ý của mình
 22. 22. Tiết học đến đây là hết Cảm ơn các bạn đã lắng nghe @_@!!

×