Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Урок 3

9 клас урок 3

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Урок 3

 1. 1. Урок 3 9 клас ШСШ І-ІІІ ступенів № 1
 2. 2. Інформаційна система Апаратна складова Програмна складова Види інформаційних систем За рівнем автоматизації За рівнем аналізу даних ручні автоматичні автоматизовані Системи опрацювання даних Системи підтримки прийняття рішень Системи управління
 3. 3. Актуалізація опорних даних Які ви знаєте інформаційні процеси? Що таке інформаційна система? Назвіть її складові. Яка роль комп’ютерів у сучасних інформаційних системах? Назвіть сучасні носії повідомлень
 4. 4. Типова архітектура комп’ютера. Класифікація та призначення апаратних засобів
 5. 5. Склад сучасного персонального комп’ютера
 6. 6. Комп'ютер — це програмований електронний пристрій, який приймає дані, обробляє їх, відображує результати у вигляді інформаційних повідомлень і за потреби зберігає дані для їх подальшого використання.
 7. 7. Поняття архітектури персонального комп'ютера Архітектурою ПК називають його опис на деякому загальному рівні, що включає опис системи команд, системи адресації, організації пам'яті і т.д. Склад обчислювальної системи називається конфігурацією. Структура ПК – сукупність його функціональних елементів і зв'язків між ними.
 8. 8. Зовнішня архітектура – це ті пристрої, які бачать люди, що працюють з комп'ютером. Внутрішня архітектура – це ті пристрої, які забезпечують процеси накопичення, обробки, зберігання, представлення і передачі інформації всередині машини. Більшість із них знаходяться в системному блоці. Монітор Системний блок Клавіатура Мишка
 9. 9. Класична архітектура персонального комп'ютера Автором класичної архітектури комп'ютера вважають американського математика Джона фон Неймана. Класична архітектура ПК носить назву схема фон Неймана.
 10. 10. Комп'ютер — це програмований електронний пристрій, який приймає дані, обробляє їх, відображує результати у вигляді інформаційних повідомлень і за потреби зберігає дані для їх подальшого використання.
 11. 11. Класична архітектура фон Неймана До складу схеми фон Неймана входять:  Пристрій керування  Арифметико-логічний пристрій  Пам’ять  Пристрої введення-виведення інформації Всі елементи схеми об'єднані за допомогою каналів зв'язку.
 12. 12. Принципи функціонування комп'ютера Магістрально-модульний. Принцип відкритої архітектури Принцип адресності Принцип програмного керування
 13. 13. Магістрально-модульний принцип Користувач створює різні конфігурації комп'ютера, приєднуючи до магістралі окремі модулі різних пристроїв введення-виведення, пам'яті тощо.
 14. 14. Магістрально-модульний принцип Магістраль (шина) – набір електронних ліній, через які процесор з'єднується з іншими пристроями пам'яті і периферійними пристроями для передавання даних і службових сигналів.
 15. 15. Зовнішня пам’ять: HDD, CD-ROM, DVD-ROM, Blue-Ray Системна шина (магістраль) Пристрої введення інформації Пристрої виведення інформації Внутрішня пам’ять ПК: BIOS; оперативна пам'ять Пам’ять ПК Процесор Засоби комунікації: модем, мережа
 16. 16. Загальна структура ПК Системна шина (магістраль)
 17. 17. Принцип відкритої архітектури Користувач може змінювати набір пристроїв комп'ютера. Периферійні пристрої до магістралі під’єднуються через адаптери та контролери (електронні мікросхеми, що узгоджують роботу зовнішніх пристроїв).
 18. 18. Принцип адресності та двійкового кодування Дані різного типу, як і програми їх опрацювання, зберігаються за певними адресами в пам'яті комп'ютера у вигляді двійкових кодів.
 19. 19. Принцип програмного керування Роботою ПК керує спеціальна програма. Програма опрацювання даних складається з набору вказівок, що виконуються процесором автоматично, без втручання людини, в певній послідовності.
 20. 20. Материнська плата
 21. 21. Для закріплення
 22. 22.  Завдання за підручником с. 26-31, опрацювати презентацію.  Творча робота. Продовжити казку про комп’ютер: «Жили-були Клавіатура, Монітор, Пам'ять та Процесор. Жили вони дружно, поки не виникла в них суперечка. Хто з них найголовніший…»  або з’ясувати «Чому закон Мура залишається актуальним й через 40 років» Домашнє завдання

×