Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Особливості навчання німецької
мови у першому класі:
методи, прийоми, засоби
Вчитель НВК № 167 – А.А. Братусь
Вивчення іноземної мови – це
відкриття нового мовного світу для
дитини.
Ефективність навчання
залежить бід багатьох чинник...
Зміни в навчальній програмі
 суттєво спрощено вимоги до письма;
 скорочено обсяг висловлювань у мовленнєвій компетенції
...
Використання
компетентнісного підходу
 встановлення міжпредметних зв’язків (особливо для
предметів мовного циклу);
 пров...
Вимоги до оцінювання
 не озвучується результати навчальних досягнень
учня/учениці;
 РЕКОМЕНДОВАНО користуватись олівцем ...
Вимоги на кінець року
Сфери спілкування та тематика
Особистісна:
• «Я, моя сім’я та мої друзі»;
• «Дозвілля» (на прогулянці);
• «Мій дім» (моя ...
Лексична компетенція
 Члени сім’ї, вік школяра;
 Числа до 10;
 Частини тіла;
 Іграшки;
 Предмети домашнього вжитку;
...
Методи навчання
 Метод (грец. methodos- спосіб пізнання) навчання - спосіб
упорядкованої взаємопов'язаної діяльності вчит...
Методи навчання
словесні:
• розповідь
• пояснення
• бесіда
наочні:
• демонстрація
• ілюстрація
• спостереження
практичні:
...
Прийоми навчання
Прийом навчання - елемент методу, що становить
сукупність навчальних ситуацій, спрямованих на
досягнення ...
Засоби навчання
 Засоби навчання – різноманітне навчальне обладнання,
яке використовують у системі пізнавальної діяльност...
Гра
 Враховуючи психологічні та фізіологічні особливості дітей
молодшого шкільного віку, найоптимальнішим способом
початк...
Підручники
Ігри з кубиком
Пісні з рухами
Рольові ігри
Schneelawine
Klatscht, klopft und stampft dazu
Geräusche: ich bin ein Tier
Ein Lied zu zweit
Schulbus
Дякую за увагу!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

А.А.Братусь. Особливості викладання німецької мови в першому класі: методи, прийоми, засоби

А.А.Братусь. Особливості викладання німецької мови в першому класі: методи, прийоми, засоби

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

А.А.Братусь. Особливості викладання німецької мови в першому класі: методи, прийоми, засоби

 1. 1. Особливості навчання німецької мови у першому класі: методи, прийоми, засоби Вчитель НВК № 167 – А.А. Братусь
 2. 2. Вивчення іноземної мови – це відкриття нового мовного світу для дитини. Ефективність навчання залежить бід багатьох чинників, у тому числі й від методів, прийомів та засобів навчання.
 3. 3. Зміни в навчальній програмі  суттєво спрощено вимоги до письма;  скорочено обсяг висловлювань у мовленнєвій компетенції «Говоріння»;  скорочено обсяг письмових повідомлень у мовленнєвій компетенції «Письмо»;  вилучено складні граматичні форми, що належать до мовного рівня А2;  уточнено тематику ситуативного спілкування: «Дозвілля» («Іграшки», «На прогулянці»).
 4. 4. Використання компетентнісного підходу  встановлення міжпредметних зв’язків (особливо для предметів мовного циклу);  проведення інтегрованих та бінарних інтегрованих уроків, визначення програмного матеріалу, в рамках якого рекомендовано проводити інтегровані уроки;  проведення “тематичних днів” (коли всі уроки за розкладом спрямовують на реалізацію єдиної виховної мети, що знаходить логічне продовження у виховному заході);  посилення практичної спрямованості навчання (застосування різних організаційних форм, методів навчання, способів навчальної взаємодії).
 5. 5. Вимоги до оцінювання  не озвучується результати навчальних досягнень учня/учениці;  РЕКОМЕНДОВАНО користуватись олівцем дітям у першому класі – за рішенням учителя, відповідно до рівня готовності дітей;  НЕ РЕКОМЕНДОВАНО вчителям користуватися червоною ручкою при перевірці письмових робіт в адаптаційному періоді;  У 1 КЛАСІ домашні завдання не задаються.
 6. 6. Вимоги на кінець року
 7. 7. Сфери спілкування та тематика Особистісна: • «Я, моя сім’я та мої друзі»; • «Дозвілля» (на прогулянці); • «Мій дім» (моя кімната); • «Природа» (домашні улюбленці). Публічна: • «Свята» (день народження). Освітня: • «Шкільне життя» (школа, мій клас, предмети у класі).
 8. 8. Лексична компетенція  Члени сім’ї, вік школяра;  Числа до 10;  Частини тіла;  Іграшки;  Предмети домашнього вжитку;  Кольори;  Тварини;  Назви свят;  Школа;  Мій клас;  Предмети шкільного вжитку.
 9. 9. Методи навчання  Метод (грец. methodos- спосіб пізнання) навчання - спосіб упорядкованої взаємопов'язаної діяльності вчителя й учнів, спрямованої на розв'язання завдань освіти.  Метод – це спосіб роботи вчителя й учнів, за допомогою якого досягається засвоєння учнями знань, умінь і навичок, розвиток їх пізнавальних здібностей.
 10. 10. Методи навчання словесні: • розповідь • пояснення • бесіда наочні: • демонстрація • ілюстрація • спостереження практичні: • практичні роботи • вправи
 11. 11. Прийоми навчання Прийом навчання - елемент методу, що становить сукупність навчальних ситуацій, спрямованих на досягнення його проміжної мети (мовні та мовленнєві / комунікативні вправи).
 12. 12. Засоби навчання  Засоби навчання – різноманітне навчальне обладнання, яке використовують у системі пізнавальної діяльності (відповідь на запитання «за допомогою чого навчити?») (книги, зошити, письмове приладдя, технічні засоби навчання, карти, таблиці та ін.)
 13. 13. Гра  Враховуючи психологічні та фізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку, найоптимальнішим способом початкового навчання є ігрова ситуація.  Гра, як форма навчання не виснажує нервову систему та організм дитини, а реалізується головним чином за рахунок мимовільних процесів сприйняття та пам’яті.
 14. 14. Підручники
 15. 15. Ігри з кубиком
 16. 16. Пісні з рухами
 17. 17. Рольові ігри
 18. 18. Schneelawine
 19. 19. Klatscht, klopft und stampft dazu
 20. 20. Geräusche: ich bin ein Tier
 21. 21. Ein Lied zu zweit
 22. 22. Schulbus
 23. 23. Дякую за увагу!

×