Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Розвиток соціально-емоційної
компетентності учнів закладів
загальної середньої освіти
Тривалість експерименту: 2017-2022 .
Завдання впровадження у практику
роботи вітчизняної школи Навчально-
методичного комплексу Lions Quest
«Соціальні та емоці...
Головні ідеї експериментально-
дослідної роботи:
 Збалансовані академічне, соціальне, емоційне і етичне
навчання в цілісн...
Головні ідеї експериментально-
дослідної роботи:
 Партнерство між школою та родиною.
Залучення родини забезпечується пост...
Головні ідеї експериментально-
дослідної роботи:
 Застосування освітньої методології реалізації
волонтерських проектів.
П...
Мета дослідження:
теоретично обґрунтувати та експериментально
перевірити ефективність технології розвитку
соціально-емоцій...
Завдання експерименту:
 Теоретично обґрунтувати організаційно-педагогічні умови
розвитку соціально-емоційної компетентнос...
Наукова новизна дослідження :
теоретичне обґрунтування та експериментальна
перевірка ефективності технології розвитку
соці...
Теоретичне значення дослідження:
Обґрунтування організаційно-педагогічних умов
розвитку соціально-емоційної компетентності...
Практичне значення дослідження:
впровадження та експериментальна перевірка
технології розвитку соціально-емоційної
компете...
Етапи та терміни проведення
експерименту
Дослідно-експериментальна робота здійснюється у період
з 01 листопада 2017 року п...
І етап – концептуально-діагностичний
(листопад 2017- листопад 2018 ):
 аналіз психолого-педагогічної літератури з проблем...
ІІ етап – формувальний
(листопад 2018 - листопад 2021):
 впровадження технології розвитку соціально-емоційної
компетентно...
ІІІ етап - підсумковий
(листопад 2021 - листопад 2022):
 проведення комплексного дослідження ефективності технології
розв...
Очікувані результати
Практичними результатами реалізації дослідно-
експериментальної роботи є впровадження
технології розв...
Експериментальна база
дослідження:
 спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим
вивченням англійської мови № 85 міс...
В експерименті беруть участь:
 учасники навчально-виховного процесу школи
(адміністрація навчального закладу, педагоги,
п...
Наукові керівники дослідно-
експериментальної роботи:
 Войцехівський Михайло Федорович, директор Інституту
післядипломної...
Члени науково-методичної ради:
 Федунова Тетяна Миколаївна, директор спеціалізованої школи І-ІІІ
ступенів з поглибленим в...
Знайомство з освітньою програмою
Lions Quest
Lions Quest очима освітян Києва -
листопад'2017
Lions Quest: педагогіка партнерства
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Розвиток соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти

Розвиток соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Розвиток соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти

 1. 1. Розвиток соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти Тривалість експерименту: 2017-2022 .
 2. 2. Завдання впровадження у практику роботи вітчизняної школи Навчально- методичного комплексу Lions Quest «Соціальні та емоційні компетенції ХХІ століття» : об'єднання родин, педагогів та спільноти задля допомоги учням у розвитку життєвих компетенцій та громадських якостей у безпечному, турботливому і стабільному середовищі.
 3. 3. Головні ідеї експериментально- дослідної роботи:  Збалансовані академічне, соціальне, емоційне і етичне навчання в цілісному підході до освіти підлітків. В основі освітнього підходу покладено соціально-емоційне навчання базових компетенцій, інтегроване з позитивною профілактикою, розвитком характеру особистості, навчання волонтерській діяльності, а також об’єднання зусиль учнів, колективу школи, родини і спільноти, що сприяє створенню максимально сприятливого освітнього середовища. Програма спрямована на розвиток компетенцій підлітків у чотирьох головних сферах: самодисципліна, відповідальність, правильний вибір та повага до інших.
 4. 4. Головні ідеї експериментально- дослідної роботи:  Партнерство між школою та родиною. Залучення родини забезпечується постійним обміном інформацією та ідеями, заохоченням до обміну досвідом, а також міркуваннями в процесі спрямування підлітків до оволодіння необхідними навичками. Визначаються чіткі форми заохочення батьків до проходження програм, такі як участь у роботі класу, створення громадської і шкільної мережі, включення до команд з питань шкільного середовища і робота з вчителями, адміністрацією, учнями та громадськістю заради створення позитивної навчальної атмосфери, організації заходів і подій, які розвивають навички, отримані у навчальному процесі.
 5. 5. Головні ідеї експериментально- дослідної роботи:  Застосування освітньої методології реалізації волонтерських проектів. Передбачена комплексом Lions Quest використання у освітньому процесі реалізація волонтерських проектів служить створенню можливостей для учнів набувати й застосовувати академічні, соціальні, емоційні та етичні навички у вирішенні реальних проблем школи та спільноти, задоволенні реальних потреб школи та громади.
 6. 6. Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність технології розвитку соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти шляхом упровадження комплексу Lions Quest
 7. 7. Завдання експерименту:  Теоретично обґрунтувати організаційно-педагогічні умови розвитку соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти.  Здійснити аналіз змісту та технології розвитку соціально- емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти за комплексом Lions Quest.  Визначити критерії, показники та рівні сформованості соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти.  Експериментально перевірити ефективність технології розвитку соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти за комплексом Lions Quest.  Узагальнити результати дослідження у наукових публікаціях з проблеми дослідження.
 8. 8. Наукова новизна дослідження : теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка ефективності технології розвитку соціально-емоційної компетентності учнів на основі впровадження комплексу Lions Quest в умовах функціонування вітчизняних закладів загальної середньої освіти.
 9. 9. Теоретичне значення дослідження: Обґрунтування організаційно-педагогічних умов розвитку соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти, теоретичний аналіз засад організації освітнього процесу за комплексом Lions Quest.
 10. 10. Практичне значення дослідження: впровадження та експериментальна перевірка технології розвитку соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти за комплексом Lions Quest.
 11. 11. Етапи та терміни проведення експерименту Дослідно-експериментальна робота здійснюється у період з 01 листопада 2017 року по 01 листопада 2022 року відповідно до спеціально розробленої Програми за такими етапами: І етап – концептуально-діагностичний (листопад 2017- листопад 2018 ) ІІ етап – формувальний (листопад 2018 - листопад 2021) ІІІ етап - підсумковий (листопад 2021 - листопад 2022):
 12. 12. І етап – концептуально-діагностичний (листопад 2017- листопад 2018 ):  аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження, змісту та технології розвитку соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти за комплексом Lions Quest;  уточнення категоріально-діагностичного апарату дослідження, діагностика рівня сформованості соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти;  забезпечення консультування учасників навчально-виховного процесу (адміністрації навчального закладу, педагогів, практичних психологів, батьків та членів родин учнів) для роботи за комплексом Lions Quest.
 13. 13. ІІ етап – формувальний (листопад 2018 - листопад 2021):  впровадження технології розвитку соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти за комплексом Lions Quest;  забезпечення консультування учасників навчально-виховного процесу (адміністрації навчального закладу, педагогів, практичних психологів, батьків та членів родин учнів) для роботи за комплексом Lions Quest;  моніторинг сформованості соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти,  проведення круглих столів та семінарів з питань розвитку соціально- емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти за комплексом Lions Quest;  забезпечення функціонування постійно діючого інформаційного каналу відображення ходу експерименту та комунікації учасників експерименту.
 14. 14. ІІІ етап - підсумковий (листопад 2021 - листопад 2022):  проведення комплексного дослідження ефективності технології розвитку соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти за комплексом Lions Quest;  узагальнення практики застосування змістовно-методичного забезпечення освітнього процесу за комплексом Lions Quest, вироблення пропозицій з удосконалення навчально-методичного комплексу;  узагальнення результатів попередніх етапів дослідження;  проведення аналізу та інтерпретація результатів експерименту;  підготовка заключного звіту за результатами дослідно- експериментальної роботи.
 15. 15. Очікувані результати Практичними результатами реалізації дослідно- експериментальної роботи є впровадження технології розвитку соціально-емоційної компетентності учнів комплексом Lions Quest в практику вітчизняних закладів загальної середньої освіти.
 16. 16. Експериментальна база дослідження:  спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 85 міста Києва  середня загальноосвітня школа № 215 міста Києва  середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №182 міста Києва  навчально-виховний комплекс № 30 “ЕкоНад”(спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов – гімназія) міста Києва
 17. 17. В експерименті беруть участь:  учасники навчально-виховного процесу школи (адміністрація навчального закладу, педагоги, практичні психологи, батьки та члени родин учнів)  Міжнародний фонд Lions Clubs International Foundation, інтереси якого в Україні представляє Громадська організація «Лайонс Клабс Інтернешнл – Україна»
 18. 18. Наукові керівники дослідно- експериментальної роботи:  Войцехівський Михайло Федорович, директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент;  Данилюк Іван Васильович, декан факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор психологічних наук, професор;  Машкіна Світлана Вікторівна, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник.
 19. 19. Члени науково-методичної ради:  Федунова Тетяна Миколаївна, директор спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 85 міста Києва;  Весельська Людмила Броніславівна, директор середньої загальноосвітньої школи № 215 міста Києва;  Соколов Юрій Георгійович, директор середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №182 м. Києва;  Мельниченко Володимир Миколайович, директор навчально-виховного комплексу № 30 “ЕкоНад”(спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов – гімназія) м. Києва;  Артеменко Оксана Петрівна, вчитель української мови та літератури Русанівського ліцею міста Києва, Національний тренер Lions Quest в Україні;  Денісенко Сергій Іванович, координатор Lions Quest в Україні;  Кравченко Валентин Євгенович, директор Інституту соціально- емоційної освіти.
 20. 20. Знайомство з освітньою програмою Lions Quest
 21. 21. Lions Quest очима освітян Києва - листопад'2017
 22. 22. Lions Quest: педагогіка партнерства

×