Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

סושיאל ליד דיגיטל מרקטינג - חברה לשיווק באינטרנט

1,069 views

Published on

חברה לשיווק באינטרנט
אנו משווקים באמצעות רשתות חברתיות, פרסום ממומן בגוגל ובפייסבוק, ניהול בלוג מקצועי, יצירת מערכת דיוור ועוד

מוזמנים ללמוד עלינו יותר באמצעות המצגת

Published in: Business
 • Login to see the comments

סושיאל ליד דיגיטל מרקטינג - חברה לשיווק באינטרנט

 1. 1. Www.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | Street Address 12345, City, Country ‫באינטרנט‬ ‫מתקדמות‬ ‫שיווק‬ ‫אסטרטגיות‬ Start
 2. 2. Www.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | Street Address 12345, City, Country ‫שלנו‬ ‫השירותים‬ ‫נוכחות‬ ‫ויצירת‬ ‫פלטפורמות‬ ‫במגוון‬ ‫שימוש‬ ‫מעולות‬ ‫תוצאות‬ ‫להבטחת‬ ‫ברשת‬ ‫איכותית‬. ‫קהל‬ ‫היכן‬ ‫לחפש‬ ‫יש‬ ‫השיווק‬ ‫תהליך‬ ‫במהלך‬ ‫שוהה‬ ‫היעד‬,‫אלו‬ ‫בזירות‬ ‫ולהתערות‬. ‫עמדות‬ ‫ולשפר‬ ‫תוצאות‬ ‫בעקביות‬ ‫למדוד‬ ‫יש‬! ‫חברה‬ ‫בלוג‬ ‫ניהול‬ ‫דיגיטלי‬ ‫עיצוב‬ ‫ברשתות‬ ‫תוכן‬ ‫ניהול‬ ‫חברתיות‬ ‫אסטרטגיית‬ ‫בניית‬ ‫במיילים‬ ‫שיווק‬ ‫אתרים‬ ‫קידום‬ ‫אתרים‬ ‫בניית‬ ‫וויראליים‬ ‫סרטונים‬ ‫אפליקציות‬ ‫פיתוח‬ www.sociallead.co.il | 09-7447740 ‫בלוגרים‬ ‫אירועי‬ ‫ניהול‬ ‫מדיה‬ ‫בניו‬ ‫קורסים‬
 3. 3. Www.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | Street Address 12345, City, Country ‫חברת‬SocialLead Digital Marketing‫בשנת‬ ‫הוקמה‬2011‫מתוך‬‫קשר‬ ‫ביצירת‬ ‫הדוגלת‬ ‫שיווקית‬ ‫עולם‬ ‫תפישת‬ ‫החדשים‬ ‫המדיה‬ ‫כלי‬ ‫באמצעות‬ ‫הלקוחות‬ ‫עם‬ ‫ישיר‬.‫אסטרטגיה‬ ‫ממומחי‬ ‫מורכבת‬ ‫החברה‬,‫קריאטיביים‬ ‫מוחות‬,‫אנשי‬ ‫תוכן‬ ‫ואשפי‬ ‫טכנולוגיה‬.‫את‬ ‫מובילים‬ ‫אנו‬‫הדיגיטלי‬ ‫לעולם‬ ‫לקוחותינו‬‫מתוחכמות‬ ‫ובאסטרטגיות‬ ‫דרך‬ ‫פורצי‬ ‫במהלכים‬ ‫הלקוחות‬ ‫בהן‬ ‫לזירות‬ ‫היישר‬‫שלהם‬‫נמצאים‬:‫חברתיות‬ ‫רשתות‬,‫בלוגים‬,‫קבוצות‬,‫אתר‬‫ועוד‬ ‫החברה‬. ‫נוספת‬ ‫זרוע‬ ‫קיימת‬ ‫בנוסף‬SocialLead Studio‫של‬ ‫אינטראקטיבי‬ ‫ופיתוח‬ ‫מיתוג‬ ‫לעיצוב‬ ‫הקשור‬ ‫בכל‬ ‫המטפלת‬ ‫שלכם‬ ‫הדיגיטליים‬ ‫הנכסים‬:‫לוגו‬ ‫בעיצוב‬ ‫החל‬,‫האינטרנט‬ ‫אתר‬ ‫עיצוב‬,‫עיצוב‬‫לפייסבוק‬,‫באנרים‬ ‫עיצוב‬,‫עמודי‬ ‫עיצוב‬ ‫נחיתה‬,‫וכיו‬ ‫ואפליקציות‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬ ‫עיצוב‬"‫ב‬. ‫משותף‬ ‫מוחות‬ ‫וסיעור‬ ‫מלא‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫תוך‬ ‫נעשית‬ ‫הפעילות‬ ‫כל‬–‫ברמה‬ ‫שירות‬ ‫התוצאה‬ ‫במבחן‬ ‫להבטיח‬ ‫כדי‬ ‫ביותר‬ ‫הגבוהה‬,‫שלכם‬ ‫התכנים‬ ‫בבחינת‬ ‫הן‬ ‫ביותר‬ ‫המקצועי‬ ‫באופן‬ ‫ברשת‬ ‫להיחשף‬ ‫שלכם‬ ‫ולמותג‬,‫ברמת‬ ‫הן‬‫הניראות‬ ‫תופיעו‬ ‫בהן‬ ‫הזירות‬ ‫בבחינת‬ ‫והן‬ ‫שלכם‬. ‫אודות‬ ‫אנחנו‬ ‫מי‬ www.sociallead.co.il | 09-7447740
 4. 4. Www.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | Street Address 12345, City, Country ‫ב‬ ‫אנו‬SocialLead Digital Marketing‫ללקוחותינו‬ ‫לחשוף‬ ‫מכוונים‬‫ולקרב‬ ‫הדיגיטליים‬ ‫והכלים‬ ‫המדיות‬ ‫את‬ ‫להם‬ ‫המוכרות‬ ‫המסורתיות‬ ‫השיווק‬ ‫פעילויות‬ ‫עם‬ ‫בשילוב‬ ‫החדש‬ ‫העידן‬ ‫את‬ ‫התואמת‬ ‫שיווקית‬ ‫לפעילות‬ ‫אותם‬.‫אנו‬ ‫ולסביבה‬ ‫למשתמשים‬ ‫יותר‬ ‫ידידותית‬ ‫הדיגיטלית‬ ‫המדיה‬ ‫כי‬ ‫מאמינים‬,‫עכשווית‬ ‫בשפה‬ ‫ומדברת‬. ‫אנו‬‫לעורר‬ ‫כיצד‬ ‫יודעים‬‫פוטנציאליים‬ ‫לקוחות‬ ‫עם‬ ‫כנה‬ ‫שיחה‬,‫מידע‬ ‫להם‬ ‫לספק‬‫איכותי‬,‫ומפתה‬ ‫מעניין‬,‫בבחינת‬ ‫הן‬ ‫העיצוב‬ ‫מבחינת‬ ‫והן‬ ‫התוכן‬–‫ההחלטה‬ ‫את‬ ‫סוגר‬ ‫הטקסט‬ ‫ולסיום‬ ‫לקרוא‬ ‫שמושכת‬ ‫היא‬ ‫התמונה‬ ‫לעיתים‬– ‫עכשיו‬ ‫אליכם‬ ‫להתקשר‬! ‫יעד‬ ‫קהלי‬ ‫בפילוח‬ ‫מתמחים‬ ‫אנו‬,‫היעד‬ ‫קהל‬ ‫של‬ ‫מדויק‬ ‫ובאפיון‬,‫זירה‬ ‫בכל‬ ‫להשתמש‬ ‫שפה‬ ‫באיזו‬ ‫נדע‬ ‫אנו‬:‫אילו‬ ‫אותו‬ ‫ולקרב‬ ‫היעד‬ ‫קהל‬ ‫את‬ ‫לעניין‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫להשתמש‬ ‫צבעים‬ ‫ובאילו‬ ‫לבחור‬ ‫מילים‬‫אנו‬ ‫אותם‬ ‫למותגים‬‫מייצגים‬.‫תוכן‬ ‫תחושת‬ ‫מייצר‬ ‫נכון‬‫וחיבה‬ ‫קרובה‬ ‫היכרות‬‫למותג‬ ‫עמוקה‬.‫שהמדיה‬ ‫דברים‬ ‫לעשות‬ ‫מסוגלת‬ ‫החברתית‬ ‫המדיה‬ ‫התיימרה‬ ‫לא‬ ‫ומעולם‬ ‫מסוגלת‬ ‫אינה‬ ‫המסורתית‬. ‫אודות‬ www.sociallead.co.il | 09-7447740 ‫אודות‬
 5. 5. Www.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | Street Address 12345, City, Country ‫ב‬ ‫אנו‬SocialLead Digital Marketing‫בתחום‬ ‫מתמחים‬‫הלייף‬‫וטבעי‬ ‫בריא‬ ‫חיים‬ ‫אורח‬ ‫על‬ ‫בדגש‬ ‫סטייל‬. ‫הזנק‬ ‫לחברות‬ ‫שיווקיות‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫בקביעת‬ ‫מתמחים‬ ‫ובנוסף‬–‫בתודעת‬ ‫שלהם‬ ‫הרעיון‬ ‫את‬ ‫להחדיר‬ ‫מטרה‬ ‫מתוך‬ ‫ולהביא‬ ‫היעד‬ ‫קהל‬‫לביקושים‬‫קיים‬ ‫שהמוצר‬ ‫לפני‬ ‫עוד‬. ‫ירוק‬ ‫במיתוג‬ ‫ומומחים‬ ‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫השמירה‬ ‫בחשיבות‬ ‫מאמינים‬ ‫אנו‬.‫בקרב‬ ‫הירוקה‬ ‫התפישה‬ ‫את‬ ‫מובילים‬ ‫אנו‬ ‫עובדים‬ ‫אנו‬ ‫עמם‬ ‫וארגונים‬ ‫חברות‬. ‫ירוק‬ ‫ושיווק‬ ‫במיתוג‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ‫להיות‬ ‫רוצים‬ ‫אנו‬,‫לתחום‬ ‫דיגיטלי‬ ‫בשיווק‬‫הלייף‬‫חברות‬ ‫ובתחום‬ ‫סטייל‬ ‫ההזנק‬,‫הבא‬ ‫הדרך‬ ‫פורץ‬ ‫הרעיון‬ ‫את‬ ‫שמתכנן‬ ‫מהצוות‬ ‫חלק‬ ‫להיות‬ ‫מקווים‬ ‫אנו‬. ‫אודות‬ www.sociallead.co.il | 09-7447740 ‫יעדים‬
 6. 6. Www.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | Street Address 12345, City, Country ‫העבודה‬ ‫תהליך‬ ‫תנועה‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ‫ומשתנה‬ ‫הלקוח‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫נבנה‬ ‫העבודה‬ ‫תהליך‬,‫תוצאות‬ ‫מודדים‬ ‫אנו‬ ‫הקמפיין‬ ‫המשך‬ ‫את‬ ‫מתכננים‬ ‫ובהתאם‬–‫ביותר‬ ‫האפקטיביים‬ ‫בערוצים‬ ‫מתמקדת‬ ‫הזמן‬ ‫השקעת‬ ‫והטמעת‬ ‫בנייה‬ ‫הקונספט‬ ‫בניית‬ ‫אסטרטגיית‬ ‫פעולה‬ ‫מטרה‬ ‫הגדרת‬ ‫ניתור‬ ‫בכלי‬ ‫שימוש‬ ‫תוצאות‬ ‫ללימוד‬ ‫מתקדמים‬ ‫הקמפיין‬ ‫ושיפור‬ ‫העבודה‬ ‫עיצובי‬ ‫לקו‬ ‫בנוגע‬ ‫החלטות‬, ‫שפה‬,‫כל‬ ‫שמלווים‬ ‫סלוגן‬ ‫קמפיין‬ ‫נבנית‬ ‫למטרה‬ ‫בהתאם‬ ‫פעולה‬ ‫אסטרטגיית‬ ‫באינטרנט‬ ‫השאלות‬ ‫על‬ ‫מענה‬ ‫לאחר‬: ‫להשיג‬ ‫ברצוננו‬ ‫מה‬‫ומדוע‬? ‫השיווק‬ ‫מטרת‬ ‫מוגדרת‬ ‫באינטרנט‬ ‫מדידה‬ ‫התאמה‬ ‫דיווח‬ www.sociallead.co.il | 09-7447740
 7. 7. Www.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | Street Address 12345, City, Country ‫למשתמשים‬ ‫גישה‬ ‫המסכים‬ ‫לשלושת‬ ‫תאימות‬ ‫מקום‬ ‫בכל‬.‫זמן‬ ‫בכל‬.. www.sociallead.co.il | 09-7447740
 8. 8. Www.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | Street Address 12345, City, Country ‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫השפעה‬ ‫היעד‬ ‫קהל‬ ‫בקרב‬ ‫עניין‬ ‫לעורר‬ ‫שמטרתם‬ ‫ומושכים‬ ‫מגוונים‬ ‫תכנים‬ ‫יצירת‬.‫התכנים‬ ‫על‬ ‫התגובות‬ ‫לאור‬,‫יצירת‬ ‫ברשת‬ ‫המותג‬ ‫על‬ ‫הרצויה‬ ‫השיחה‬–‫יותר‬ ‫מרתק‬ ‫התוכן‬ ‫על‬ ‫שהדיון‬ ‫וככל‬ ‫יותר‬ ‫מושכים‬ ‫שהתכנים‬ ‫ככל‬–‫יש‬ ‫אפקט‬ ‫ליצירת‬ ‫סיכוי‬‫באזז‬‫חדשים‬ ‫יעד‬ ‫לקהלי‬ ‫התוכן‬ ‫והפצת‬. ‫שיחה‬ ‫יצירת‬ Conversation ‫אפקט‬‫הבאזז‬ ‫תכנים‬ ‫הפצת‬ Viral Content
 9. 9. Www.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | Street Address 12345, City, Country ‫לקוחותינו‬ ‫בין‬ SocialLead Digital Marketing ‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫מתקדמות‬ ‫שיווק‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫בגיבוש‬ ‫מתמחה‬ ‫בתחום‬ ‫וגדולים‬ ‫בינוניים‬ ‫לארגונים‬‫הלייף‬‫סטייל‬ ‫מלקוחותינו‬ ‫חלק‬ ‫להלן‬:
 10. 10. Www.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | Street Address 12345, City, Country ‫עמנו‬ ‫קשר‬ ‫יצירת‬ @socialLead @facebook.com/sicialLead ‫הדר‬ ‫כפר‬58,‫השרון‬ ‫הוד‬ (09) 744 77 40 (09) 7449 499 www.sociallead.co.il 09-7447740 Sociallead.co.il ‫הדר‬ ‫כפר‬58,‫השרון‬ ‫הוד‬ 09-7449499
 11. 11. Www.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | Street Address 12345, City, Country 119/24/2013 ‫רבה‬ ‫תודה‬ ‫ברשת‬ ‫הדרך‬ ‫פריצת‬ ‫את‬ ‫ולחוות‬ ‫המרוצים‬ ‫לקוחותינו‬ ‫למעגל‬ ‫להצטרף‬ ‫מוזמנים‬...

×