Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬  ‫‪www.miu.org.il‬‬  ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
‫מרחב‬    ‫התנועה לעירונית‬      ‫בישראל‬    ‫‪www.miu.org.il‬‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬  ‫‪www.miu.org.il...
‫מרחב פועלת לשפר את איכות החיים העירונית‬ ‫בישראל ולקדם באופן פעיל פיתוח סביבה עירונית‬      ‫הומאנית משגשגת ובת קיי...
‫מהן המטרות שלנו‬        ‫לעודד קיום סביבה עירונית קומפקטית תוססת‬       ‫המספקת שפע הזדמנויות, העושה שימוש...
‫הפעילות של מרחב :‬                ‫‪ ‬כנסים בין לאומים: באר שבע 5002, חיפה 6002,‬            ...
‫השותפים בפרוייקטים של מרחב :‬            ‫• רשויות מקומיות : בת ים, טירת כרמל, עכו,‬             ...
‫הצהרות עירוניות טיפוסיות :‬                       ‫• עיר בריאה ואיכותית.‬           ‫• קי...
‫מה אנחנו עושים בפועל :‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬   ‫‪www.miu.org.il‬‬  ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
‫8091 ‪Model T Ford‬‬                 ‫0391 ‪New York‬‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬  ‫‪www.miu.org.il‬‬ ...
‫הפילוסופיה האורבנית מבית מדרש‬    ‫המודרניזם 2291‬ ‫: ‪Le Corbusier‬‬ ‫‪Ville Contemporaine‬‬ ‫(העיר בת זמננו(‬‫גרשון...
‫"עולם חדש" נבנה לאחר מלחה"ע ‪II‬‬                       ‫• "המגורים כמכונה"‬           ...
‫פרברים/ ערים חדשות למעמד הביניים +‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬  ‫‪www.miu.org.il‬‬  ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
‫מה לעזאזל‬  ‫רצינו ?‬       ‫איכות חיים, כמובן‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬  ‫‪www.miu.org.il‬‬  ‫מרחב התנועה ל...
‫מה קיבלנו:‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬  ‫‪www.miu.org.il‬‬  ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
‫בזבוז קרקע,‬                        ‫זיהום אוויר,‬                     ‫זיהו...
‫‪ Detroit‬שנות ה-04‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬  ‫‪www.miu.org.il‬‬  ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬  ‫‪www.miu.org.il‬‬  ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
‫‪‬‬           ‫איכות חיים עירונית במאה ה 12‬         ‫איכות 42/7‬           ‫הזדמנויות מגו...
‫מה קורה היום בעולם‬    ‫‪MODERNISM‬‬                ‫‪URBANISM‬‬     ‫התנועה העירונית מובילה‬  ...
‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬  ‫‪www.miu.org.il‬‬  ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬  ‫‪www.miu.org.il‬‬  ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
‫מה קורה אצלנו, בישראל?‬                  ‫התנועה המודרנית עדיין שולטת‬                 ...
‫התכנון העירוני (המודרניסטי) השכיח‬          ‫בישראל :‬                    ‫אינו מעניק איכות ח...
‫קודם כל מספר נתונים :‬           ‫• %29 מתושבי ישראל גרים בישובים עירוניים.‬                  ...
‫קודם כל מספר נתונים :‬                     ‫• רמת המינוע בישראל נמוכה ממרבית ארצות המערב.‬      ...
‫העולם עירוני‬   ‫הרוב הגדול בוחר‬       ‫לגור בעיר‬‫משנת 6002 יותר מ %05 גרים‬     ‫‪‬‬          ...
‫העיר היא המקום להזדמנויות לבני האדם.‬    ‫הזדמנויות כלכליות, חברתיות, תרבותיות, אישיות ועוד.‬   ‫אנשים נמשכים אל הע...
‫מאז ומעולם היו הערים מקום בו התפתחה כלכלה, תרבות,‬   ‫עסקים, מדע, חברה, התארגנויות פוליטיות וכל תחום בו‬        ...
‫1.‬            ‫01.‬                 ‫רחובות‬    ‫2.‬           ‫מורשת‬    ‫לא...
‫התכנון העירוני (המודרניסטי) השכיח‬          ‫בישראל :‬                            ‫א...
‫1. רחובות לאנשים‬   ‫אנשים נמשכים אל העיר בשל יכולתה לשמש מאגר גדול‬                ‫לקשרים עם אנשים אחר...
‫1. רחובות לאנשים‬    ‫אנשים נמשכים אל העיר כמקום להזדמנויות‬    ‫חברתיות, עסקיות ותרבותיות, הרחוב הוא המרחב‬   ...
‫מרחב ציבורי לא ידידותי משעמם‬         ‫ולא בטוח‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬  ‫‪www.miu.org.il‬‬  ‫מרחב התנועה ...
‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬  ‫‪www.miu.org.il‬‬  ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬  ‫‪www.miu.org.il‬‬  ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
‫מחלף קפלן‬       ‫תשתיות מרווחות לרכב הפרטי‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬  ‫‪www.miu.org.il‬‬  ‫מרחב התנועה לעירו...
‫אינוונטאר עירוני מגוון,חוויתי‬        ‫ובקנה מידה אנושי .‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬  ‫‪www.miu.org.il‬‬  ‫מרח...
‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬  ‫‪www.miu.org.il‬‬  ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬  ‫‪www.miu.org.il‬‬  ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬  ‫‪www.miu.org.il‬‬  ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬  ‫‪www.miu.org.il‬‬  ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
‫1. רחובות לאנשים‬     ‫הרחוב הוא המרחב העיקרי ליצירת הזדמנויות‬         ‫לאנשים - חברתיות, עסקיות ותרבותיות.‬...
‫התכנון העירוני (המודרניסטי) השכיח‬          ‫בישראל :‬                           ‫אינו...
‫2 - הרשת העירונית‬       ‫רשת רציפה וצפופה של רחובות מאפשרת:‬                 ‫נגישות נוחה לכל,‬ ...
‫כפר סבא‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬  ‫‪www.miu.org.il‬‬  ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
‫כרמיאל‬              ‫ירושלים‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬  ‫‪www.miu.org.il‬‬   ‫מרחב התנועה לעירוניות...
‫ערד‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬  ‫‪www.miu.org.il‬‬  ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬  ‫‪www.miu.org.il‬‬  ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
‫תכנית עץ =‬              ‫רשת הירארכית‬            ‫נגישות מירבית‬              ‫תנו...
‫בלפור 52‬          ‫2 אפשרויות בלבד 1 ק"מ מינימום‬ ‫לא מתאים להולכי רגל ‪ 3 X -2X‬הליכה מהמרחק האוירי‬     ...
‫6.1 ק"מ‬            ‫נגישות מירבית‬    ‫רשת רציפה וצפופה של רחובות מאפשרת נגישות‬    ‫נוחה לכל, חשיפה ...
‫העדפה בתכנון לבעלי‬               ‫1.1 ק"מ‬                            ‫מכוניות...
‫.‪Mount St‬‬    ‫51 אפשרויות – 007 מ הליכה‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬   ‫‪www.miu.org.il‬‬  ‫מרחב התנועה לעירוניות...
‫4. נגישות מירבית‬  ‫רשת רציפה וצפופה של רחובות מאפשרת נגישות נוחה‬  ‫לכל, חשיפה גדולה לעסקים ומקטינה את הגודש‬    ...
‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬  ‫‪www.miu.org.il‬‬  ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
‫07מ‬                         ‫07מ‬                     ‫031מ‬‫גרשון‬ ‫דרור...
‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬  ‫‪www.miu.org.il‬‬  ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬  ‫‪www.miu.org.il‬‬  ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬  ‫‪www.miu.org.il‬‬  ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
‫נגישות נוחה,‬                    ‫טווחי הליכה קצרים,‬                     ‫והתמצ...
‫התמצאות ברורה‬‫גרשון‬   ‫דרור‬‫2102‬  ‫דצמבר‬  ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל במרחב העירוני‬         ‫‪www.m...
‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬  ‫‪www.miu.org.il‬‬  ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
‫תל אביב‬                             ‫05- 07 מ‬                       ...
‫005 מ‬                ‫‪Louth‬‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬  ‫‪www.miu.org.il‬‬   ‫מרחב התנועה לעירוניו...
‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬  ‫‪www.miu.org.il‬‬  ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
‫3. נגישות מירבית‬  ‫רשת רציפה וצפופה של רחובות מאפשרת נגישות נוחה‬  ‫לכל, חשיפה גדולה לעסקים ומקטינה את הגודש‬    ...
‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬  ‫‪www.miu.org.il‬‬  ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
‫גרשון‬ ‫גרשון דרור‬ ‫דרור‬         ‫‪www.miu.org.il‬‬‫ספטמבר 1102דצמבר 2102‬       ‫מרחב התנועה לעירוני...
‫גרשון‬ ‫גרשון דרור‬ ‫דרור‬         ‫‪www.miu.org.il‬‬‫ספטמבר 1102דצמבר 2102‬       ‫מרחב התנועה לעירוני...
‫2. נגישות מירבית‬     ‫רשת רציפה וצפופה של רחובות מאפשרת‬     ‫נגישות נוחה לכל, חשיפה גדולה לעסקים‬       ...
‫חשיפה לעסקים‬ ‫006 מ אורך‬                         ‫‪B‬‬                ‫051‬  ...
‫חשיפה לעסקים‬  ‫048 מ‬                        ‫‪B‬‬   ‫אורך‬           ‫051‬ ‫חשי...
‫חשיפה לעסקים‬ ‫0401 מ‬   ‫אורך‬   ‫56‬‫חשיפה +‬                   ‫56‬ ‫6 דרכים‬       ‫56‬ ...
‫2. גמישות מירבית‬       ‫רשת רציפה וצפופה המחלקת את העיר‬       ‫לחלקות קטנות מאפשרת גמישות‬       ‫...
‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬  ‫‪www.miu.org.il‬‬  ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
‫פלורנטין‬            ‫תחנה מרכזית‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬  ‫‪www.miu.org.il‬‬     ‫מרחב התנועה לעיר...
‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬  ‫‪www.miu.org.il‬‬  ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬  ‫‪www.miu.org.il‬‬  ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬  ‫‪www.miu.org.il‬‬  ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬  ‫‪www.miu.org.il‬‬  ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬  ‫‪www.miu.org.il‬‬  ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
‫פלורנטין‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬  ‫‪www.miu.org.il‬‬   ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
‫פלורנטין‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬  ‫‪www.miu.org.il‬‬   ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬  ‫‪www.miu.org.il‬‬  ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
‫2. גמישות מירבית‬     ‫רשת רציפה, צפופה המחלקת את העיר לחלקות‬     ‫קטנות מאפשרת גמישות התפתחותית והתאמה‬    ...
‫3. שימושים מעורבים‬           ‫• מעודד נוכחות של אנשים בזמנים‬         ‫שונים, למטרות שונות ברחובות ה...
‫2. שימושים מעורבים‬    ‫מעודד נוכחות של אנשים בזמנים שונים,‬    ‫למטרות שונות ברחובות העיר. מגביר בטחון‬     ...
‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬  ‫‪www.miu.org.il‬‬  ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬  ‫‪www.miu.org.il‬‬  ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬  ‫‪www.miu.org.il‬‬  ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬  ‫‪www.miu.org.il‬‬  ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
‫2. שימושים מעורבים‬   ‫מעודד נוכחות של אנשים בזמנים שונים,‬   ‫למטרות שונות ברחובות העיר. מגביר בטחון‬       ...
Shop       School     P    P                             P    TT T TTT    ...
Mixed Use, Park Once District                      Work                 Shop     ...
‫3. שימושים מעורבים‬   ‫מעודד נוכחות של אנשים בזמנים שונים, למטרות‬   ‫שונות ברחובות העיר. מגביר בטחון ומקטין תלות‬  ...
‫התכנון העירוני (המודרניסטי) השכיח‬          ‫בישראל :‬                            ‫אי...
‫4. צפיפות ושימוש יעיל בקרקע‬  ‫צפיפות עירונית וציבורית היא מרכיב הכרחי של עירוניות‬                   ...
‫גבעת שמואל 000,12 תושבים‬    ‫בצפיפות עירונית 550,8 ת/קמ"ר‬             ‫3. צפיפות‬‫צפיפות בשכונות החדשות...
‫3. צפיפות‬ ‫ריכוז של אנשים ועסקים הינו מרכיב הכרחי לשגשוג ופריחה,‬             ‫בלעדיהם לא יכולה להתקיים עי...
New- York  Geog. Area /        Population    Density  Neighborhood                Pop / Km2 ...
Paris Geog. Area /      Population    Density Neighborhood               Pop / Km2 Ville de Paris ...
‫האם במרכז צפוף מספיק כדי ליצור איכות חיים עירונית?‬    ‫גוש דן – 007,571,2 תושבים בצפיפות 796,4 תושבים‬        ...
‫ערים נוספות בישראל‬ ‫צפיפות =‬   ‫תושבים‬      ‫ערים‬  ‫צפיפות =‬    ‫תושבים‬       ‫ערים‬ ‫תושבים‬  ...
‫עיר קטנה או עיר גדולה אותם חוקים‬                              ‫‪SMART CODE‬‬‫גרשון‬ ‫דרור‬...
‫התכנון העירוני (המודרניסטי) השכיח‬          ‫בישראל :‬                            ‫אי...
‫5. שילוב אוכלוסיות‬      ‫הגיוון האנושי הוא חלק מעצמתה של העיר.‬   ‫נוכחות של אנשים שונים זה מזה בעיר היא הכח‬  ...
‫4. עירוב אוכלוסיות‬     ‫אנושית יוצרת עוצמה עירונית,‬      ‫רבגוניות‬     ‫מגוון, חדשנות, יזמות ומונעת‬ ...
‫4. עירוב אוכלוסיות‬       ‫אנושית יוצרת עוצמה עירונית,‬       ‫רבגוניות‬       ‫מגוון, חדשנות, יזמות ...
‫5. שילוב אוכלוסיות‬        ‫רבגוניות אנושית יוצרת עוצמה עירונית,‬        ‫מעודדת מגוון, חדשנות, יזמות ומו...
‫6. מגוון של אפשרויות תחבורה‬    ‫נגישות לשירותים ועסקים היא מרכיב חיוני‬   ‫ברווחתו של הפרט. העיר צריכה לאפשר מבחר...
‫תחבורה ציבורית ברשת פרברית‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬  ‫‪www.miu.org.il‬‬  ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬  ‫‪www.miu.org.il‬‬  ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬  ‫‪www.miu.org.il‬‬  ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬  ‫‪www.miu.org.il‬‬  ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬                ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬       ‫מרחב התנועה לעירונ...
‫מקורות "נקיים"‬          ‫התייעלות‬           ‫חסכון‬ ‫עידוד שימוש באופניים‬  ‫קידום תחבורה ציבורית ...
‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬  ‫‪www.miu.org.il‬‬  ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬  ‫‪www.miu.org.il‬‬  ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬  ‫‪www.miu.org.il‬‬  ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
‫גרשון‬ ‫גרשון דרור‬ ‫דרור‬         ‫‪www.miu.org.il‬‬‫ספטמבר 1102דצמבר 2102‬       ‫מרחב התנועה לעירוני...
Transportation = Community Health‫גרשון‬ ‫דרור‬2012 ‫221דצמבר‬   www.miu.org.il  ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬  Ima...
‫התכנון העירוני (המודרניסטי) השכיח‬          ‫בישראל :‬                            ‫אי...
‫ומה בקשר לבריאות ושמירה על הסביבה‬       ‫השמנה ברמה אישית ובעיה לאומית מצטברת‬       ‫•‬          ...
Obesity Trends* Among U.S. Adults                 BRFSS, 1985           (*BMI ≥30, or ~ 30 lbs...
Obesity Trends* Among U.S. Adults                 BRFSS, 1990           (*BMI ≥30, or ~ 30 lbs...
Obesity Trends* Among U.S. Adults                 BRFSS, 1992           (*BMI ≥30, or ~ 30 lbs...
Obesity Trends* Among U.S. Adults                 BRFSS, 1993           (*BMI ≥30, or ~ 30 lbs...
Obesity Trends* Among U.S. Adults                 BRFSS, 1995           (*BMI ≥30, or ~ 30 lbs...
Obesity Trends* Among U.S. Adults                 BRFSS, 1997           (*BMI ≥30, or ~ 30 lbs...
Obesity Trends* Among U.S. Adults                 BRFSS, 1999           (*BMI ≥30, or ~ 30 lbs...
Obesity Trends* Among U.S. Adults                 BRFSS, 2000           (*BMI ≥30, or ~ 30 lbs...
Obesity Trends* Among U.S. Adults                  BRFSS, 2004            (*BMI ≥30, or ~ 30 l...
Obesity Trends* Among U.S. Adults                  BRFSS, 2005            (*BMI ≥30, or ~ 30 l...
Obesity Trends* Among U.S. Adults                  BRFSS, 2008            (*BMI ≥30, or ~ 30 l...
Obesity Trends* Among U.S. Adults                  BRFSS, 2009            (*BMI ≥30, or ~ 30 l...
‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬  ‫‪www.miu.org.il‬‬  ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
California Total             California         CO2 Emissions              Transportatio...
Sprawl = Death   Excerpted from Evaluating Public Transportation Health Benefits, by Todd Litman, Victoria Transport Pol...
‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬                ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬       ‫מרחב התנועה לעירונ...
‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬  ‫‪www.miu.org.il‬‬  ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

דרור גרשון אם אין לך_מכונית_אתה_לא_חי

539 views

Published on

if you don't have a car - are you alive? a fascinating lecture given by Mr. Dror Gershon in theHod Hasharon 2nd conference for orbanic nature in Israel

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

דרור גרשון אם אין לך_מכונית_אתה_לא_חי

 1. 1. ‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 2. 2. ‫מרחב‬ ‫התנועה לעירונית‬ ‫בישראל‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 3. 3. ‫מרחב פועלת לשפר את איכות החיים העירונית‬ ‫בישראל ולקדם באופן פעיל פיתוח סביבה עירונית‬ ‫הומאנית משגשגת ובת קיימא‬ ‫‪Sustainable development‬‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 4. 4. ‫מהן המטרות שלנו‬ ‫לעודד קיום סביבה עירונית קומפקטית תוססת‬ ‫המספקת שפע הזדמנויות, העושה שימוש במרחב‬ ‫הציבורי מנוף ובסיס לחי קהילה באמצעות:‬ ‫‪ ‬שינוי מדיניות ציבורית.‬ ‫‪ ‬שינוי בתהליכי התכנון העירוני.‬ ‫‪ ‬יצירת מודעות, פיתוח והטמעת הידע.‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 5. 5. ‫הפעילות של מרחב :‬ ‫‪ ‬כנסים בין לאומים: באר שבע 5002, חיפה 6002,‬ ‫בת ים 8002, אשקלון 1102‬ ‫‪ ‬ימי עיון למשרדי ממשלה ורשויות .‬ ‫‪ ‬מחקרים ופיתוח כלים לעירוניות מתחדשת.‬ ‫‪ ‬פרוייקט להתחדשות עירונית בקריית שמונה.‬ ‫‪ ‬מכון ראשי ערים לעירוניות מתחדשת.‬ ‫‪ ‬שיתופי פעולה עם רשויות מקומיות, משרדי ממשלה,‬ ‫אקדמיה וארגונים אזרחיים.‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 6. 6. ‫השותפים בפרוייקטים של מרחב :‬ ‫• רשויות מקומיות : בת ים, טירת כרמל, עכו,‬ ‫חדרה, גבעת שמואל, באר שבע, חיפה‬ ‫• משרדי ממשלה : המשרד להגנת הסביבה,‬ ‫משרד הבינוי והשיכון, משרד התמ"ת‬ ‫• אקדמיה : אוניברסיטת תל אביב, פורטר,‬ ‫אוניברסיטת בן גוריון, הטכניון בחיפה‬ ‫• יזמים : אשדר, אפריקה ישראל, שיכון ובינוי.‬ ‫• קרנות בארץ ובחו"ל‬ ‫• ארגונים אזרחיים : מרכז השל, החברה להגנת‬ ‫הטבע, המועצה לבניה ירוקה, .‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 7. 7. ‫הצהרות עירוניות טיפוסיות :‬ ‫• עיר בריאה ואיכותית.‬ ‫• קידום הליכה ברגל ועידוד רכיבה על אופניים.‬ ‫• הקטנת כמות הנסיעות והפחתת זיהום אוויר.‬ ‫• בניית רחובות מעניינים לאנשים.‬ ‫• ציפוף עירוני בעיקר בקרבת תחבורה ציבורית.‬ ‫• בניית שכונות עם שימושים מעורבים.‬ ‫• . ‪Enjoy apple pie‬‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 8. 8. ‫מה אנחנו עושים בפועל :‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 9. 9. ‫8091 ‪Model T Ford‬‬ ‫0391 ‪New York‬‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 10. 10. ‫הפילוסופיה האורבנית מבית מדרש‬ ‫המודרניזם 2291‬ ‫: ‪Le Corbusier‬‬ ‫‪Ville Contemporaine‬‬ ‫(העיר בת זמננו(‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 11. 11. ‫"עולם חדש" נבנה לאחר מלחה"ע ‪II‬‬ ‫• "המגורים כמכונה"‬ ‫• המכונית והטכנולוגיה‬ ‫כובשים את המרחב‬ ‫הציבורי‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 12. 12. ‫פרברים/ ערים חדשות למעמד הביניים +‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 13. 13. ‫מה לעזאזל‬ ‫רצינו ?‬ ‫איכות חיים, כמובן‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 14. 14. ‫מה קיבלנו:‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 15. 15. ‫בזבוז קרקע,‬ ‫זיהום אוויר,‬ ‫זיהום קרקע ומים,‬ ‫בזבוז משאב הזמן,‬ ‫קיטוב חברתי‬ ‫והאם קיבלנו איכות חיים ????‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 16. 16. ‫‪ Detroit‬שנות ה-04‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 17. 17. ‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 18. 18. ‫‪‬‬ ‫איכות חיים עירונית במאה ה 12‬ ‫איכות 42/7‬ ‫הזדמנויות מגוון‬ ‫אויר נקי‬ ‫‪‬‬ ‫להקים משפחה‬ ‫מגוון עבודות‬ ‫מים נקיים‬ ‫‪‬‬ ‫בילוי‬ ‫שכר טוב‬ ‫דיור איכותי‬ ‫‪‬‬ ‫משחק‬ ‫מגוון ועניין‬ ‫מקום העבודה איכותי‬ ‫‪‬‬ ‫תרבות‬ ‫נגישות טובה‬ ‫נוחיות‬ ‫‪‬‬ ‫אמנות‬ ‫מגוון אנושי‬ ‫ירוק וגינון‬ ‫‪‬‬ ‫להיות לקוח‬ ‫חשיפה‬ ‫מרחב ציבורי איכותי‬ ‫‪‬‬ ‫להיות יצירתי‬ ‫יזמויות‬ ‫אוכל איכותי‬ ‫‪‬‬ ‫לחוות חוויות‬ ‫עסקים‬ ‫בריאות‬ ‫‪‬‬ ‫חדשנות‬ ‫מסחר‬ ‫ספורט‬ ‫‪‬‬ ‫להכיר אנשים‬ ‫מגוון מוצרים‬ ‫זמן פנוי‬ ‫‪‬‬ ‫תקשורת‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 19. 19. ‫מה קורה היום בעולם‬ ‫‪MODERNISM‬‬ ‫‪URBANISM‬‬ ‫התנועה העירונית מובילה‬ ‫פשטה את הרגל‬ ‫התנועה המודרנית -‬ ‫גישה מובילה בעולם המערבי‬ ‫בארה"ב ובאירופה הפסיקו לבנות‬ ‫משנת 0002 כוללת בניית כלים‬ ‫‪ ‬שיכוני הענק, והפרברים,‬ ‫תכנוניים ותקנים ממשלתיים.‬ ‫‪ ‬מרכזי קניות מחוץ לערים‬ ‫הנסמכים על שימוש ברכב .‬ ‫(קניונים ופאאורסנטר)‬ ‫‪ ‬הורסים אוטוסטרדות‬ ‫בתחום העירוני.‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 20. 20. ‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 21. 21. ‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 22. 22. ‫מה קורה אצלנו, בישראל?‬ ‫התנועה המודרנית עדיין שולטת‬ ‫תכנון עירוני המתבסס‬ ‫ברובו על התכנון‬ ‫המודרניסטי בן 001‬ ‫שנכשל ולא הצליח‬ ‫להגשים את מטרותיו.‬ ‫ומייצר "ערים" שאינן ערים‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 23. 23. ‫התכנון העירוני (המודרניסטי) השכיח‬ ‫בישראל :‬ ‫אינו מעניק איכות חיים.‬ ‫•‬ ‫מייצר סביבות עירוניות משעממות, שוממות ולא בטוחות.‬ ‫•‬ ‫מונע מהאנשים את הנגישות להזדמנויות שהעיר אמורה‬ ‫•‬ ‫להעניק להם.‬ ‫מדכא פיתוח כלכלי מקומי.‬ ‫•‬ ‫אנטי דמוקרטי ומייצר קיטוב חברתי.‬ ‫•‬ ‫אינו "ירוק" ולמעשה מגביר את העוול הסביבתי.‬ ‫•‬ ‫מוביל לבעיות בריאות ברמה הלאומית והאישית.‬ ‫•‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 24. 24. ‫קודם כל מספר נתונים :‬ ‫• %29 מתושבי ישראל גרים בישובים עירוניים.‬ ‫• %07 מהם גרים בערים.‬ ‫• בישראל 022 ישובים עירוניים מפוזרים, מרביתם לא‬ ‫משגשגים ונתמכים ע"י השלטון המרכזי.‬ ‫• גידול האוכלוסיה בישראל %8.1 בשנה.‬ ‫• בשנת 0302 תמנה אוכלוסיית המדינה 5.11 מליון אנשים.‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 25. 25. ‫קודם כל מספר נתונים :‬ ‫• רמת המינוע בישראל נמוכה ממרבית ארצות המערב.‬ ‫• רק ל%26 מבתי האב בישראל יש רכב אחד.‬ ‫• רק ל%91 מבתי האב בישראל יש שני רכבים.‬ ‫• כיום נעות על הכביש 5.2 מליון מכוניות.‬ ‫• בשנת 0302 תהינה על הכביש 5 מליון מכוניות.‬‫09‬ ‫3.48‬ ‫1.97‬‫08‬‫07‬ ‫66‬ ‫8.16‬ ‫06‬ ‫2.95‬‫06‬ ‫7.35‬ ‫4.35‬ ‫6.55‬ ‫2.94‬‫05‬ ‫24‬‫04‬‫03‬ ‫4.12‬ ‫6.22‬ ‫8.81‬ ‫9.61‬ ‫7.61‬‫02‬ ‫8.21‬ ‫21‬ ‫5.9‬ ‫1.01‬‫01‬ ‫0‬ ‫8.16‬ ‫06‬ ‫7.35‬ ‫4.35‬ ‫3.48‬ ‫2.94‬ ‫6.55‬ ‫66‬ ‫2.95‬ ‫1.97‬ ‫תל אביב נתונים כלל‬ ‫באר שבע‬ ‫עפולה‬ ‫רעננה‬ ‫שדרות‬ ‫אילת‬ ‫חדרה‬ ‫חיפה‬ ‫ראש פינה‬‫גרשון‬‫ארצים‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬ ‫רכב אחד‬ ‫שני רכבים‬
 26. 26. ‫העולם עירוני‬ ‫הרוב הגדול בוחר‬ ‫לגור בעיר‬‫משנת 6002 יותר מ %05 גרים‬ ‫‪‬‬ ‫בערים‬‫עד שנת 0502 %57 מהאנשים‬ ‫‪‬‬ ‫בעולם יחיו בערים‬ ‫כל שבוע הערים גדלות במליון‬ ‫‪‬‬ ‫בני אדם‬ ‫אנשים בוחרים בערים גם ערים‬ ‫‪‬‬ ‫גרועות‬ ‫%29 מתושבי ישראל חיים‬ ‫‪‬‬ ‫בישובים עירוניים‬ ‫%07 מישראל בערים‬ ‫‪‬‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 27. 27. ‫העיר היא המקום להזדמנויות לבני האדם.‬ ‫הזדמנויות כלכליות, חברתיות, תרבותיות, אישיות ועוד.‬ ‫אנשים נמשכים אל העיר בשל יכולתה לשמש מאגר גדול‬ ‫לקשרים עם אנשים אחרים המהווים הזדמנויות אלו.‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 28. 28. ‫מאז ומעולם היו הערים מקום בו התפתחה כלכלה, תרבות,‬ ‫עסקים, מדע, חברה, התארגנויות פוליטיות וכל תחום בו‬ ‫נוגעת האנושות.‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 29. 29. ‫1.‬ ‫01.‬ ‫רחובות‬ ‫2.‬ ‫מורשת‬ ‫לאנשים‬ ‫וזהות‬ ‫נגישות‬ ‫מקומית‬ ‫מירבית‬ ‫9.‬ ‫3.‬ ‫חיזוק‬ ‫ציפוף‬ ‫מרכז העיר‬ ‫עירוניות‬ ‫טובה‬ ‫4.‬ ‫8. תהליכי‬ ‫שימושים‬ ‫תכנון‬ ‫מעורבים‬ ‫משתפים‬ ‫7.‬ ‫5.‬ ‫7. מבני‬ ‫עירוב‬ ‫ציבור‬ ‫6.‬ ‫אוכלוסיה‬ ‫ופארקים‬ ‫בונים עיר‬ ‫מגוון‬ ‫תחבורה‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 30. 30. ‫התכנון העירוני (המודרניסטי) השכיח‬ ‫בישראל :‬ ‫אינו מעניק איכות חיים.‬ ‫•‬‫מייצר סביבות עירוניות משעממות, שוממות ולא בטוחות‬ ‫מונע מהאנשים את הנגישות להזדמנויות שהעיר אמורה להעניק להם.‬ ‫•‬ ‫מדכא פיתוח כלכלי מקומי.‬ ‫•‬ ‫אנטי דמוקרטי ומייצר קיטוב חברתי.‬ ‫•‬ ‫אינו "ירוק" ולמעשה מגביר את העוול הסביבתי.‬ ‫•‬ ‫מוביל לבעיות בריאות ברמה הלאומית והאישית.‬ ‫•‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 31. 31. ‫1. רחובות לאנשים‬ ‫אנשים נמשכים אל העיר בשל יכולתה לשמש מאגר גדול‬ ‫לקשרים עם אנשים אחרים.‬ ‫קשרים אלה מהווים הזדמנויות, נוצרים בעיקר במרחב‬ ‫הציבורי והרחוב הוא המרכיב היסודי של מרחב זה.‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 32. 32. ‫1. רחובות לאנשים‬ ‫אנשים נמשכים אל העיר כמקום להזדמנויות‬ ‫חברתיות, עסקיות ותרבותיות, הרחוב הוא המרחב‬ ‫העקרי ליצירתם.‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 33. 33. ‫מרחב ציבורי לא ידידותי משעמם‬ ‫ולא בטוח‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 34. 34. ‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 35. 35. ‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 36. 36. ‫מחלף קפלן‬ ‫תשתיות מרווחות לרכב הפרטי‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 37. 37. ‫אינוונטאר עירוני מגוון,חוויתי‬ ‫ובקנה מידה אנושי .‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 38. 38. ‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 39. 39. ‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 40. 40. ‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 41. 41. ‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 42. 42. ‫1. רחובות לאנשים‬ ‫הרחוב הוא המרחב העיקרי ליצירת הזדמנויות‬ ‫לאנשים - חברתיות, עסקיות ותרבותיות.‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 43. 43. ‫התכנון העירוני (המודרניסטי) השכיח‬ ‫בישראל :‬ ‫אינו מעניק איכות חיים.‬ ‫•‬ ‫מייצר סביבות עירוניות משעממות, שוממות ולא בטוחות‬ ‫•‬ ‫מונע מאנשים את הנגישות להזדמנויות‬ ‫מדכא פיתוח כלכלי מקומי‬ ‫אנטי דמוקרטי ומייצר קיטוב חברתי.‬ ‫•‬ ‫אינו "ירוק" ולמעשה מגביר את העוול הסביבתי.‬ ‫•‬ ‫מוביל לבעיות בריאות ברמה הלאומית והאישית.‬ ‫•‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 44. 44. ‫2 - הרשת העירונית‬ ‫רשת רציפה וצפופה של רחובות מאפשרת:‬ ‫נגישות נוחה לכל,‬ ‫•‬ ‫חשיפה גדולה לעסקים‬ ‫•‬ ‫מקטינה את הגודש ברחובות.‬ ‫•‬ ‫תורמת לבטיחות.‬ ‫•‬ ‫מאפשרות גמישות התפתחותית‬ ‫•‬ ‫והתאמה לצרכים המשתנים של העיר.‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 45. 45. ‫כפר סבא‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 46. 46. ‫כרמיאל‬ ‫ירושלים‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 47. 47. ‫ערד‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 48. 48. ‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 49. 49. ‫תכנית עץ =‬ ‫רשת הירארכית‬ ‫נגישות מירבית‬ ‫תנועה מודרנית‬ ‫המכונית במרכז‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 50. 50. ‫בלפור 52‬ ‫2 אפשרויות בלבד 1 ק"מ מינימום‬ ‫לא מתאים להולכי רגל ‪ 3 X -2X‬הליכה מהמרחק האוירי‬ ‫ב‬ ‫ב‬‫גרשון‬ ‫דרור‬ ‫לא מתאים למכוניות = יוצרהפקקים‬ ‫ה‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 51. 51. ‫6.1 ק"מ‬ ‫נגישות מירבית‬ ‫רשת רציפה וצפופה של רחובות מאפשרת נגישות‬ ‫נוחה לכל, חשיפה גדולה לעסקים ומקטינה את‬ ‫הגודש ברחובות.‬‫גרשון‬ ‫דרור‬ ‫11 רחובות נכנסים‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 52. 52. ‫העדפה בתכנון לבעלי‬ ‫1.1 ק"מ‬ ‫מכוניות בלבד‬ ‫009מ‬ ‫008 מ‬ ‫1 ק"מ‬ ‫= 8.1 ק"מ‬ ‫חוסר נגישות והעדר‬ ‫001מ‬ ‫אפשרות לתנועת הולכי‬ ‫רגל ואופניים, ילדים‬‫גרשון‬ ‫דרור‬ ‫051מ‬ ‫וקשישים‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 53. 53. ‫.‪Mount St‬‬ ‫51 אפשרויות – 007 מ הליכה‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 54. 54. ‫4. נגישות מירבית‬ ‫רשת רציפה וצפופה של רחובות מאפשרת נגישות נוחה‬ ‫לכל, חשיפה גדולה לעסקים ומקטינה את הגודש‬ ‫ברחובות.‬ ‫09 צמתים – %09 ‪T‬‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 55. 55. ‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 56. 56. ‫07מ‬ ‫07מ‬ ‫031מ‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 57. 57. ‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 58. 58. ‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 59. 59. ‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 60. 60. ‫נגישות נוחה,‬ ‫טווחי הליכה קצרים,‬ ‫והתמצאות ברורה‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 61. 61. ‫התמצאות ברורה‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫2102‬ ‫דצמבר‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל במרחב העירוני‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬
 62. 62. ‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 63. 63. ‫תל אביב‬ ‫05- 07 מ‬ ‫בין‬ ‫הצטלבויות‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 64. 64. ‫005 מ‬ ‫‪Louth‬‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 65. 65. ‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 66. 66. ‫3. נגישות מירבית‬ ‫רשת רציפה וצפופה של רחובות מאפשרת נגישות נוחה‬ ‫לכל, חשיפה גדולה לעסקים ומקטינה את הגודש‬ ‫ברחובות.‬ ‫53 רחובות נכנסים‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 67. 67. ‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 68. 68. ‫גרשון‬ ‫גרשון דרור‬ ‫דרור‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬‫ספטמבר 1102דצמבר 2102‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 69. 69. ‫גרשון‬ ‫גרשון דרור‬ ‫דרור‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬‫ספטמבר 1102דצמבר 2102‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 70. 70. ‫2. נגישות מירבית‬ ‫רשת רציפה וצפופה של רחובות מאפשרת‬ ‫נגישות נוחה לכל, חשיפה גדולה לעסקים‬ ‫ומקטינה את הגודש ברחובות.‬ ‫11 רחובות נכנסים‬ ‫53 רחובות נכנסים‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 71. 71. ‫חשיפה לעסקים‬ ‫006 מ אורך‬ ‫‪B‬‬ ‫051‬ ‫חשיפה‬ ‫+ 2 דרכים‬ ‫מ‪A‬ל‪B‬‬ ‫051‬ ‫‪A‬‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 72. 72. ‫חשיפה לעסקים‬ ‫048 מ‬ ‫‪B‬‬ ‫אורך‬ ‫051‬ ‫חשיפה +‬ ‫56‬ ‫051‬‫3 דרכים מ‪A‬‬ ‫ל‪B‬‬ ‫051‬ ‫56‬ ‫‪A‬‬ ‫051‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 73. 73. ‫חשיפה לעסקים‬ ‫0401 מ‬ ‫אורך‬ ‫56‬‫חשיפה +‬ ‫56‬ ‫6 דרכים‬ ‫56‬ ‫56‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 74. 74. ‫2. גמישות מירבית‬ ‫רשת רציפה וצפופה המחלקת את העיר‬ ‫לחלקות קטנות מאפשרת גמישות‬ ‫לצרכים‬ ‫והתאמה‬ ‫התפתחותית‬ ‫המשתנים של העיר.‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 75. 75. ‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 76. 76. ‫פלורנטין‬ ‫תחנה מרכזית‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 77. 77. ‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 78. 78. ‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 79. 79. ‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 80. 80. ‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 81. 81. ‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 82. 82. ‫פלורנטין‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 83. 83. ‫פלורנטין‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 84. 84. ‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 85. 85. ‫2. גמישות מירבית‬ ‫רשת רציפה, צפופה המחלקת את העיר לחלקות‬ ‫קטנות מאפשרת גמישות התפתחותית והתאמה‬ ‫לצרכים המשתנים של העיר‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 86. 86. ‫3. שימושים מעורבים‬ ‫• מעודד נוכחות של אנשים בזמנים‬ ‫שונים, למטרות שונות ברחובות העיר.‬ ‫• מגביר את הבטחון האישי‬ ‫• הקטנת הצורך בנסיעות וצמצום‬ ‫התלות ברכב הפרטי.‬‫דרור גרשון‬ ‫דרור גרשון‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬ ‫יוני 1102‬
 87. 87. ‫2. שימושים מעורבים‬ ‫מעודד נוכחות של אנשים בזמנים שונים,‬ ‫למטרות שונות ברחובות העיר. מגביר בטחון‬ ‫ומקטין תלות ברכב.‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 88. 88. ‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 89. 89. ‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 90. 90. ‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 91. 91. ‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 92. 92. ‫2. שימושים מעורבים‬ ‫מעודד נוכחות של אנשים בזמנים שונים,‬ ‫למטרות שונות ברחובות העיר. מגביר בטחון‬ ‫ומקטין תלות ברכב.‬ ‫.‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 93. 93. Shop School P P P TT T TTT TT TT T T P P Work‫גרשון‬ ‫דרור‬ Play P2012 ‫דצמבר‬ www.miu.org.il ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 94. 94. Mixed Use, Park Once District Work Shop School P Play T T Results: <½ the parking• <½ the land area• ¼ the arterial trips• 1/6th the arterial turning movements•‫גרשון‬ ‫דרור‬ <¼ the vehicle miles traveled•2012 ‫דצמבר‬ www.miu.org.il ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 95. 95. ‫3. שימושים מעורבים‬ ‫מעודד נוכחות של אנשים בזמנים שונים, למטרות‬ ‫שונות ברחובות העיר. מגביר בטחון ומקטין תלות‬ ‫ברכב.‬ ‫.‬‫דרור גרשון‬ ‫דרור גרשון‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬ ‫יוני 1102‬
 96. 96. ‫התכנון העירוני (המודרניסטי) השכיח‬ ‫בישראל :‬ ‫אינו מעניק איכות חיים.‬ ‫•‬ ‫מייצר סביבות עירוניות משעממות, שוממות ולא בטוחות‬ ‫•‬ ‫מונע מאנשים את הנגישות להזדמנויות‬ ‫•‬ ‫מדכא פיתוח כלכלי מקומי‬ ‫•‬ ‫אנטי דמוקרטי ומייצר קיטוב חברתי‬ ‫•‬ ‫אינו "ירוק" ומגביר את העוול הסביבתי‬ ‫מוביל לבעיות בריאות ברמה הלאומית והאישית.‬ ‫•‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 97. 97. ‫4. צפיפות ושימוש יעיל בקרקע‬ ‫צפיפות עירונית וציבורית היא מרכיב הכרחי של עירוניות‬ ‫המאפשרת:‬ ‫• שירותים איכותיים‬ ‫• תחבורה ציבורית‬ ‫• הזדמנות להצלחה של המסחר ברחובות‬ ‫• נגישות לצרכי היום יום במרחקי הליכה.‬ ‫מתחת לצפיפות מינימלית לא יכולה להתקיים עיר.‬‫דרור גרשון‬ ‫דרור גרשון‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬ ‫יוני 1102‬
 98. 98. ‫גבעת שמואל 000,12 תושבים‬ ‫בצפיפות עירונית 550,8 ת/קמ"ר‬ ‫3. צפיפות‬‫צפיפות בשכונות החדשות 000,71 ת/קמ"ר‬ ‫ריכוז של אנשים ועסקים הינו מרכיב הכרחי לשגשוג ופריחה,‬ ‫בלעדיהם לא יכולה להתקיים עיר.‬ ‫שכונות צמודי קרקע 000,11 תושבים‬ ‫לקמ"ר‬‫גרשון‬ ‫צפיפות עירונית 0002- 0003 ת/קמ דרור‬ ‫"ר‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 99. 99. ‫3. צפיפות‬ ‫ריכוז של אנשים ועסקים הינו מרכיב הכרחי לשגשוג ופריחה,‬ ‫בלעדיהם לא יכולה להתקיים עיר.‬ ‫‪ 262,000 Eixample, Barcelona‬תושבים‬ ‫צפיפות 000,53 ת/קמ"ר‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 100. 100. New- York Geog. Area / Population Density Neighborhood Pop / Km2 Manhattan 1,537,200 26,734 Manhattan Community 133,748 37,664.5 District #6 Brooklyn Community 104,014 25,619 District #4 Queens Community 137,023 22,211 District #4 Bronx Community 168,743 30,848 District #9‫גרשון‬ ‫דרור‬2012 ‫דצמבר‬ www.miu.org.il ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬ ‫עירית סולסי‬
 101. 101. Paris Geog. Area / Population Density Neighborhood Pop / Km2 Ville de Paris 2,123,000 24,420 Arrondissement #X 89,612 30,868 Arrondissement #XI 149,102 40,797 Arrondissement #XX 182,952 30,555 LondonGeographical Area Population Density Pop / Km2 Kensington & Chelsea 195,800 16,422 Islington 219,032 14,569‫גרשון‬ ‫דרור‬ Camden www.miu.org.il2012 ‫דצמבר‬ 196,564 13,970‫עירית‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬ ‫סולסי‬
 102. 102. ‫האם במרכז צפוף מספיק כדי ליצור איכות חיים עירונית?‬ ‫גוש דן – 007,571,2 תושבים בצפיפות 796,4 תושבים‬ ‫לקמ"ר‬ ‫צפיפות תושבים לקמ"ר‬ ‫מספר באלפים‬ ‫עיר‬ ‫587,51‬ ‫031‬ ‫בת-ים‬ ‫004,51‬ ‫05‬ ‫גבעתיים‬ ‫228,9‬ ‫031‬ ‫רמת גן‬ ‫124,7‬ ‫583‬ ‫תל אביב‬ ‫287,3‬ ‫222‬ ‫ראשון לציון‬ ‫598,3‬ ‫48‬ ‫הרצליה‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬ ‫עירית סולסי‬
 103. 103. ‫ערים נוספות בישראל‬ ‫צפיפות =‬ ‫תושבים‬ ‫ערים‬ ‫צפיפות =‬ ‫תושבים‬ ‫ערים‬ ‫תושבים‬ ‫באלפים‬ ‫תושבים‬ ‫באלפים‬ ‫לקמ"ר‬ ‫6002‬ ‫לקמ"ר‬ ‫6002‬ ‫9.498,3‬ ‫1.48‬ ‫הרצלייה‬ ‫3.758,5‬ ‫3.337‬ ‫ירושלים‬ ‫2.545,1‬ ‫3.67‬ ‫חדרה‬ ‫2.081,4‬ ‫3.662‬ ‫חיפה‬ ‫1.888,4‬ ‫8.27‬ ‫רעננה‬ ‫5.505,3‬ ‫4.581‬ ‫באר שבע‬ ‫7.520,2‬ ‫5.96‬ ‫בית שמש‬ ‫8.399,5‬ ‫8.371‬ ‫נתניה‬ ‫0.153,1‬ ‫5.26‬ ‫מודיעין‬ ‫8.031,5‬ ‫2.481‬ ‫פתח תקווה‬ ‫0.269,2‬ ‫5.94‬ ‫קריית אתא‬ ‫3.523,4‬ ‫2.402‬ ‫אשדוד‬ ‫8.043,1‬ ‫6.34‬ ‫נצרת עילית‬ ‫6.287,3‬ ‫0.222‬ ‫ראשון לציון‬ ‫6.645‬ ‫3.64‬ ‫אילת‬ ‫4.452,2‬ ‫8.701‬ ‫אשקלון‬ ‫7.453,3‬ ‫6.03‬ ‫אור עקיבא‬ ‫0.064,1‬ ‫3.93‬ ‫עפולה‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬ ‫עירית סולסי‬
 104. 104. ‫עיר קטנה או עיר גדולה אותם חוקים‬ ‫‪SMART CODE‬‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 105. 105. ‫התכנון העירוני (המודרניסטי) השכיח‬ ‫בישראל :‬ ‫אינו מעניק איכות חיים.‬ ‫•‬ ‫מייצר סביבות עירוניות משעממות, שוממות ולא בטוחות‬ ‫•‬ ‫מונע מאנשים את הנגישות להזדמנויות‬ ‫•‬ ‫מדכא פיתוח כלכלי מקומי‬ ‫•‬ ‫אנטי דמוקרטי ומייצר קיטוב חברתי‬ ‫אינו "ירוק" ולמעשה מגביר את העוול הסביבתי.‬ ‫•‬ ‫מוביל לבעיות בריאות ברמה הלאומית והאישית.‬ ‫•‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 106. 106. ‫5. שילוב אוכלוסיות‬ ‫הגיוון האנושי הוא חלק מעצמתה של העיר.‬ ‫נוכחות של אנשים שונים זה מזה בעיר היא הכח‬ ‫היוצר של הזדמנויות כלכליות ותרבותיות.‬ ‫.‬ ‫רב גוניות אנושית יוצרת עוצמה עירונית,‬ ‫.‬ ‫מעודדת מגוון, חדשנות, יזמות ומונעת התנוונות.‬‫דרור גרשון‬ ‫דרור גרשון‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬ ‫יוני 1102‬
 107. 107. ‫4. עירוב אוכלוסיות‬ ‫אנושית יוצרת עוצמה עירונית,‬ ‫רבגוניות‬ ‫מגוון, חדשנות, יזמות ומונעת‬ ‫מעודדת‬ ‫התנוונות.‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 108. 108. ‫4. עירוב אוכלוסיות‬ ‫אנושית יוצרת עוצמה עירונית,‬ ‫רבגוניות‬ ‫מגוון, חדשנות, יזמות ומונעת‬ ‫מעודדת‬ ‫התנוונות.‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 109. 109. ‫5. שילוב אוכלוסיות‬ ‫רבגוניות אנושית יוצרת עוצמה עירונית,‬ ‫מעודדת מגוון, חדשנות, יזמות ומונעת‬ ‫התנוונות.‬‫דרור גרשון‬ ‫דרור גרשון‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬ ‫יוני 1102‬
 110. 110. ‫6. מגוון של אפשרויות תחבורה‬ ‫נגישות לשירותים ועסקים היא מרכיב חיוני‬ ‫ברווחתו של הפרט. העיר צריכה לאפשר מבחר‬ ‫של אמצעי תחבורה זמינים‬ ‫יש להמנע מעידוד השימוש ברכב פרטי בלבד‬ ‫המשמש רק חלק מן האוכלוסיה.‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 111. 111. ‫תחבורה ציבורית ברשת פרברית‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 112. 112. ‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 113. 113. ‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 114. 114. ‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 115. 115. ‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות מתחדשת‪www.miu.org.il‬‬ ‫פעילות 0102 1102‬
 116. 116. ‫מקורות "נקיים"‬ ‫התייעלות‬ ‫חסכון‬ ‫עידוד שימוש באופניים‬ ‫קידום תחבורה ציבורית יעילה‬ ‫ריסון שימוש ברכב פרטי‬ ‫והליכה ברגל‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 117. 117. ‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 118. 118. ‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 119. 119. ‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 120. 120. ‫גרשון‬ ‫גרשון דרור‬ ‫דרור‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬‫ספטמבר 1102דצמבר 2102‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 121. 121. Transportation = Community Health‫גרשון‬ ‫דרור‬2012 ‫221דצמבר‬ www.miu.org.il ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬ Image source: UC Press
 122. 122. ‫התכנון העירוני (המודרניסטי) השכיח‬ ‫בישראל :‬ ‫אינו מעניק איכות חיים.‬ ‫•‬ ‫מייצר סביבות עירוניות משעממות, שוממות ולא בטוחות‬ ‫•‬ ‫מונע מאנשים את הנגישות להזדמנויות‬ ‫•‬ ‫מדכא פיתוח כלכלי מקומי‬ ‫•‬ ‫אנטי דמוקרטי ומייצר קיטוב חברתי‬ ‫•‬ ‫אינו "ירוק" ולמעשה מגביר את העוול הסביבתי.‬ ‫•‬ ‫מוביל לבעיות בריאות ברמה הלאומית והאישית‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 123. 123. ‫ומה בקשר לבריאות ושמירה על הסביבה‬ ‫השמנה ברמה אישית ובעיה לאומית מצטברת‬ ‫•‬ ‫זיהום אוויר והגברת גזי חממה‬ ‫•‬ ‫בזבוז אנרגיה‬ ‫•‬ ‫מספר גדל והולך של תאונות דרכים בין הולכי רגל‬ ‫•‬ ‫למכוניות‬‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 124. 124. Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI ≥30, or ~ 30 lbs. overweight for 5’ 4” person) No Data <10% 10-14%‫גרשון‬ ‫דרור‬2012 ‫דצמבר‬ www.miu.org.il ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬ 125
 125. 125. Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1990 (*BMI ≥30, or ~ 30 lbs. overweight for 5’ 4” person) No Data <10% 10-14%‫גרשון‬ ‫דרור‬2012 ‫דצמבר‬ www.miu.org.il ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬ 126
 126. 126. Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1992 (*BMI ≥30, or ~ 30 lbs. overweight for 5’ 4” person) No Data <10% 10-14% 15-19%‫גרשון‬ ‫דרור‬2012 ‫דצמבר‬ www.miu.org.il ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬ 127
 127. 127. Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1993 (*BMI ≥30, or ~ 30 lbs. overweight for 5’ 4” person) No Data <10% 10-14% 15-19%‫גרשון‬ ‫דרור‬2012 ‫דצמבר‬ www.miu.org.il ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬ 128
 128. 128. Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1995 (*BMI ≥30, or ~ 30 lbs. overweight for 5’ 4” person) No Data <10% 10-14% 15-19%‫גרשון‬ ‫דרור‬2012 ‫דצמבר‬ www.miu.org.il ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬ 129
 129. 129. Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1997 (*BMI ≥30, or ~ 30 lbs. overweight for 5’ 4” person) No Data <10% 10-14% 15-19% 20-24%‫גרשון‬ ‫דרור‬2012 ‫דצמבר‬ www.miu.org.il ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬ 130
 130. 130. Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1999 (*BMI ≥30, or ~ 30 lbs. overweight for 5’ 4” person) No Data <10% 10-14% 15-19% 20-24%‫גרשון‬ ‫דרור‬2012 ‫דצמבר‬ www.miu.org.il ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬ 131
 131. 131. Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 2000 (*BMI ≥30, or ~ 30 lbs. overweight for 5’ 4” person) No Data <10% 10-14% 15-19% 20-24%‫גרשון‬ ‫דרור‬2012 ‫דצמבר‬ www.miu.org.il ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬ 132
 132. 132. Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 2004 (*BMI ≥30, or ~ 30 lbs. overweight for 5’ 4” person) No Data <10% 10-14% 15-19% 20-24% 25-29%‫גרשון‬ ‫דרור‬2012 ‫331דצמבר‬ www.miu.org.il ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 133. 133. Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 2005 (*BMI ≥30, or ~ 30 lbs. overweight for 5’ 4” person) No Data <10% 10-14% 15-19% 20-24% 25-29% ≥30%‫גרשון‬ ‫דרור‬2012 ‫431דצמבר‬ www.miu.org.il ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 134. 134. Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 2008 (*BMI ≥30, or ~ 30 lbs. overweight for 5’ 4” person) No Data <10% 10-14% 15-19% 20-24% 25-29% ≥30%‫גרשון‬ ‫דרור‬2012 ‫531דצמבר‬ www.miu.org.il ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 135. 135. Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 2009 (*BMI ≥30, or ~ 30 lbs. overweight for 5’ 4” person) No Data <10% 10-14% 15-19% 20-24% 25-29% ≥30%‫גרשון‬ ‫דרור‬2012 ‫631דצמבר‬ www.miu.org.il ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 136. 136. ‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 137. 137. California Total California CO2 Emissions Transportation Emissions 2.1% 1.9% 1.8% Passenger Vehicles 2.4% Heavy Duty Trucks Ships & Commercial 20.0% Boats Aviation (Intrastate) Transportation 3.1% 0.04% Rail 1.3% 71.8% Electric Power 6.2% Unspecified Commercial and Residential 38.4% Industrial 19.9% Recycling and Waste High GWP Climate 9.2% Agriculture change 21.9% Forestry‫גרשון‬ ‫דרור‬2012 ‫831דצמבר‬ www.miu.org.il ‫ לעירוניות בישראל‬California ‫מרחב‬ Source: 2006 ‫ התנועה‬Air Resources Board Greenhouse Gas Inventory
 138. 138. Sprawl = Death Excerpted from Evaluating Public Transportation Health Benefits, by Todd Litman, Victoria Transport Policy Institute, for The American Public Transportation Association, June 2010.‫גרשון‬ ‫דרור‬2012 ‫931דצמבר‬ www.miu.org.il ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬
 139. 139. ‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות מתחדשת‪www.miu.org.il‬‬ ‫פעילות 0102 1102‬
 140. 140. ‫גרשון‬ ‫דרור‬‫דצמבר 2102‬ ‫‪www.miu.org.il‬‬ ‫מרחב התנועה לעירוניות בישראל‬

×