Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫מניחים תשתיות > מניעים את הכלכלה > מובילים את המשק לצמיחה‬  ‫נמל יבשתי‬‫מצגת לוועדה לתחבורה‬   ‫יבשתית‬  ‫פברואר 3...
‫מטרת הפגישה‬     ‫‪ ‬הצגת פרויקט הנמל היבשתי‬           ‫‪ ‬עדכון סטאטוס‬     ‫‪ ‬דיון לנושא תאימות ...
‫תוכן עניינים‬           ‫‪ ‬מהו נמלי יבשתי‬‫‪ ‬נמל יבשתי כפתרון מקיף למדינת ישראל‬  ‫‪ ‬חלופות ותאימות לפרמ...
‫השרשרת הלוגיסטית‬             ‫חיפה‬         ‫אשדוד‬‫להחלטת הממשלה‬             ‫אילת‬...
‫מהו נמל יבשתי? -פעילויות ושירותי נמל יבשתי‬                                  ‫פעילות עיק...
‫מבנה כללי של פונקציות הפועלות בנמל יבשתי‬‫שער‬                                      ...
‫דוגמאות מהעולם- קוסלדה - מדריד, ספרד‬                     ‫‪ Coslada ‬בספרד- הוקם בשנת 0002‬    ...
‫דוגמאות מהעולם – מטרופורט, ניו זילנד‬                                ‫‪ Metroport‬בניו זיל...
‫תוכן עניינים‬              ‫‪ ‬מהו נמלי יבשתי‬‫‪ ‬נמל יבשתי כפתרון מקיף למדינת ישראל‬   ‫‪ ‬חלופות ותאי...
‫קידום פרויקט הנמל היבשתי‬    ‫מרכז קליטה והפצה לוגיסטי המחובר בתשתית מסילתית לנמלי הים‬‫‪ ‬הרציונאל למציאת פתרון לוג...
‫1. תלות מוחלטת בהובלה באמצעות משאיות‬  ‫צורך מהותי בהגדלת היקף‬        ‫בשנת 0102, רק %7 מסך המכולות‬    ‫הש...
‫2. נמלי הים פועלים כיום כמונופולים גיאוגרפיים‬                                  ‫מיקום ס...
‫פתרון לוגיסטי בקרבה למרכזי הצריכה‬                           ‫צורך בפתרון לוגיסטי לשיפור איכות ...
‫יתרונות ותועלות הפרויקט‬  ‫• צמצום תנועת משאיות בכבישים והגברת שינוע המטענים ברכבת‬    ‫צמצום גודש‬         ...
‫תוכן עניינים‬             ‫‪ ‬מהו נמלי יבשתי‬‫‪ ‬נמל יבשתי כפתרון מקיף למדינת ישראל‬ ‫‪ ‬חלופות ותאימות לפ...
‫תאימות לתוכנית האב למטענים‬ ‫התקיים דיון מול מנהל התכנון, מר שוקי כהן, בו סוכם כי פרויקט הנמל היבשתי תואם‬  ‫באופן מלא ...
‫תאימות וקשר לשטחי עורף בנמלי ישראל‬‫חברת נמלי ישראל נתבקשה לבחון את חליפיות שטחי העורף עם שטחי הנמל היבשתי המתועדים.‬  ...
‫תאימות ומהות הקשר לשטחי עורף בנמלי ישראל‬                     ‫הנמל היבשתי מתועד לטפל במעגל הראשון‬ ...
‫עמדת רשות הספנות והנמלים‬         ‫"עמדת הרספ"ן בסוגיית שטחי הנמל העורפיים ושטחי הנמל‬    ‫היבשתי...היא כי אי...
‫כדאיות כלכלית למשק- אייל‬     ‫הקמת נמל יבשתי: שנת תחילת הפרויקט – 7102, נוהל פר"ת 04 שנה‬‫תקופת כיסוי‬     ‫שנ...
‫תאימות לגורמים המעורבים בפרויקט‬                    ‫נמל יבשתי‬‫גורמים מסחריים‬    ‫חלופות למיקום‬ ...
‫תוכן עניינים‬             ‫‪ ‬מהו נמלי יבשתי‬‫‪ ‬נמל יבשתי כפתרון מקיף למדינת ישראל‬  ‫‪ ‬חלופות ותאימות ...
‫מקרא:‬‫בשלבי קידום‬           ‫מרכיבי הפרויקט‬    ‫בוצע‬                      ‫נמל יבשת...
‫הכרזה על הנמל היבשתי כפרויקט לאומי‬                ‫מיקום הפרויקט בצמוד למסילת הברזל המזרחית‬     ‫‪...
‫המשך התקדמות‬‫קבלת ברכת הדרך של הוועדה לתחבורה יבשתית ותמיכתה בקידום‬                     ‫הפרויקט ב...
‫תודה‬‫13‬   ‫13‬
‫נספחים‬‫23‬    ‫23‬
‫תהליך העבודה להגדרת החלופות‬‫לאור מוצא/יעד של מכולות, הובהר הצורך בנמל יבשתי במרכז הארץ, ככל שניתן‬           ...
‫חלופות שנבחנו ותוכנית פיתוח המסילה המזרחית‬                ‫צ‬    ‫תחנת חדרה מזרח‬          ‫...
‫חלופות שנבדקות ותאימות לתוכנית פיתוח מסילה‬          ‫מזרחית‬  ‫צ‬            ‫תחנת חדרה מזרח‬ ‫ק...
‫חלופת יד חנה– נמל יבשתי ע"י תצ"א‬              ‫‪ ‬נגישות תחבורתית - כביש 6 וכביש 75‬           ...
‫חלופת אייל– נמל יבשתי ע"י תצ"א‬              ‫נגישות תחבורתית - כביש 6 וכביש‬   ‫‪‬‬          ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

נמל יבשתי ועדה לתחבורה יבשתית מעודכנת

2,552 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

נמל יבשתי ועדה לתחבורה יבשתית מעודכנת

 1. 1. ‫מניחים תשתיות > מניעים את הכלכלה > מובילים את המשק לצמיחה‬ ‫נמל יבשתי‬‫מצגת לוועדה לתחבורה‬ ‫יבשתית‬ ‫פברואר 3102‬
 2. 2. ‫מטרת הפגישה‬ ‫‪ ‬הצגת פרויקט הנמל היבשתי‬ ‫‪ ‬עדכון סטאטוס‬ ‫‪ ‬דיון לנושא תאימות לתוכנית‬ ‫האב לתחבורה‬ ‫‪ ‬דיון לנושא אי חליפיות הנמל‬ ‫היבשתי ושטחי עורף הנמלים‬ ‫2‬
 3. 3. ‫תוכן עניינים‬ ‫‪ ‬מהו נמלי יבשתי‬‫‪ ‬נמל יבשתי כפתרון מקיף למדינת ישראל‬ ‫‪ ‬חלופות ותאימות לפרמטרים נבחנים‬ ‫‪ ‬המשך התקדמות‬ ‫3‬
 4. 4. ‫השרשרת הלוגיסטית‬ ‫חיפה‬ ‫אשדוד‬‫להחלטת הממשלה‬ ‫אילת‬ ‫4‬
 5. 5. ‫מהו נמל יבשתי? -פעילויות ושירותי נמל יבשתי‬ ‫פעילות עיקרית:‬ ‫מרכז הפצה - ניפוק/מסירה של סחורות ליעדם‬ ‫מכס – ביצוע כל שירותי עמילות מכס, מיון הטובין,‬ ‫חיפה‬ ‫סיווגם ושחרורם‬ ‫ריקון והמכלה (‪ - )LCL‬טיפול בהאחדת/הפרדת מטענים‬ ‫ממכולה‬ ‫מבנה‬ ‫נמל יבשתי‬ ‫בידוק ביטחוני למכולות – שיקוף לסחורה, בדיקות פיזיות‬ ‫נמל‬‫יבשתי‬ ‫וכו‬ ‫כללי‬ ‫אחסנת מכולות - לטווח זמן קצר וארוך‬ ‫שירותים משלימים:‬ ‫‪ ‬אחסנה - מחסן ערובה, אחסנה בקירור, אחסנת חומרים‬ ‫אשדוד‬ ‫מסוכנים (חומ"ס), אחסנה חופשית‬ ‫סוחר‬ ‫חוץ‬ ‫‪ ‬שירותי שינוע - מכולות במשאיות ורכבת‬ ‫‪ ‬שירותי ערך מוסף - ‪ TPL‬והתאמה לישראל, ניהול מלאי‬ ‫‪ ‬שרותי דפו - תיקון ושיפוץ מכולות עבור סוכני האוניות‬ ‫5‬
 6. 6. ‫מבנה כללי של פונקציות הפועלות בנמל יבשתי‬‫שער‬ ‫שער‬ ‫שטח רכבת‬ ‫שטח רכבת‬ ‫ריקון והמכלה‬ ‫ערוגות אחסנה‬ ‫אחסנת מכולות ריקות‬ ‫מחסני לוגיסטיקה‬ ‫מכס‬ ‫חומרים מסוכנים‬ ‫ובידוק‬ ‫כניסה‬ ‫משרדים ומסחר‬ ‫ושער‬ ‫חניית משאיות‬ ‫אחזקה וסיכה‬ ‫מקור – מסמך 0102,‪United Nations ESCAP‬‬ ‫אחוזי‬ ‫חלוקה פונקציונאלית כוללת:‬ ‫חלוקה פונקציונאלית‬ ‫חלוקה*‬ ‫שערים למשאיות, שקילה, חניה, מבנים (לאבטחה‬ ‫כניסה‬ ‫ואדמיניסטרציה) וכו‬ ‫%5‬ ‫(1)‬ ‫ואדמיניסטרציה‬ ‫מכס, ריקון והמכלה, אחסנה לטווח קצר וארוך, אחסנת מכולות‬ ‫קירור וחומ"ס, מחסנים לוגיסטיים‬ ‫%53‬ ‫שטחי לוגיסטיקה‬ ‫(2)‬ ‫פריקה וטעינה של מכולות ערוגות אחסנה: מלאות, ריקות‬ ‫%04‬ ‫שטח אחסנה‬ ‫(3)‬ ‫שטח תפעולי ומסילות הרכבת‬ ‫%02‬ ‫שטחי הרכבת‬ ‫(4)‬ ‫*ניתוח תאסק מעבודת סקירה בינלאומית לאפיון מבנה עבור חנ"י 0102– החלוקה הינה להמחשה ומשתנה בהתאם לתנאי שטח וצרכי הנמל‬ ‫6‬
 7. 7. ‫דוגמאות מהעולם- קוסלדה - מדריד, ספרד‬ ‫‪ Coslada ‬בספרד- הוקם בשנת 0002‬ ‫• מחובר לכ-4 נמלי ים‬ ‫• שטחו כ-011 דונם, קיבולת כ-011 אלף ‪ ,TEU‬פועל כיום בקיבולת מקסימאלית‬ ‫7‬
 8. 8. ‫דוגמאות מהעולם – מטרופורט, ניו זילנד‬ ‫‪ Metroport‬בניו זילנד - הוקם בשנת 5002‬ ‫‪‬‬ ‫כשלוחה של נמל טאורנגה, הוקם בסמוך לנמל אוקלנד המתחרה‬ ‫•‬ ‫בשנת 0102 טיפל בכ-031 אלף ‪.TEU‬‬ ‫•‬‫עקב הקמתו, בין השנים 1002-9991 נמל טאורנגה היה בעל קצב גידול שנתי של %82 בכמות המכולות, הגבוה בעולם‬ ‫•‬ ‫8‬
 9. 9. ‫תוכן עניינים‬ ‫‪ ‬מהו נמלי יבשתי‬‫‪ ‬נמל יבשתי כפתרון מקיף למדינת ישראל‬ ‫‪ ‬חלופות ותאימות לפרמטרים נבחנים‬ ‫‪ ‬המשך התקדמות‬ ‫9‬
 10. 10. ‫קידום פרויקט הנמל היבשתי‬ ‫מרכז קליטה והפצה לוגיסטי המחובר בתשתית מסילתית לנמלי הים‬‫‪ ‬הרציונאל למציאת פתרון לוגיסטי במתווה של נמל יבשתי, נובע מ-3 שיקולים עיקריים‬ ‫1. מחסור בהובלה ברכבת- תלות מוחלטת במשאיות‬ ‫2. הנמלים כמונופולים גיאוגרפים‬ ‫3. היעדר פתרון לוגיסטי שאינו בעורפי הנמלים‬ ‫‪ ‬נמל יבשתי הינו מסוף מטענים עורפי המחובר באמצעות רכבת לנמלי הים, ונותן‬ ‫שירותים כנמל לכל דבר‬ ‫‪ ‬צוות הפרויקט מקדם בחינת 2 חלופות – מחלף אייל ויד חנה‬ ‫‪ ‬המשך ההתקדמות מול משרדי הממשלה ולו"ז התקדמות‬ ‫01‬
 11. 11. ‫1. תלות מוחלטת בהובלה באמצעות משאיות‬ ‫צורך מהותי בהגדלת היקף‬ ‫בשנת 0102, רק %7 מסך המכולות‬ ‫השינוע ברכבת‬ ‫שונעו אל ומנמלי ישראל ברכבת‬ ‫הובלת ‪ TEU‬אל ומנמלי ישראל‬ ‫‪ ‬הפחתת גודש בכבישים‬ ‫%4 אשדוד‬ ‫%3 חיפה‬ ‫‪ ‬חיסכון למשק בתאונות‬ ‫‪ ‬חיסכון בזמן נהגים‬ ‫%7 רכבת‬ ‫000,541 ‪TEU‬‬ ‫‪ ‬חיסכון שחיקת נסועה‬ ‫%39 משאית‬ ‫9.1 מליון ‪TEU‬‬ ‫‪ ‬חיסכון בזיהום אוויר‬‫‪ ‬עידוד חליפיות בין הנמלים ופיתוח‬ ‫רשת ההובלה הפנים ארצית‬ ‫ב-0102 שונעו ברכבת כ-000,381 ‪TEU‬‬ ‫‪‬‬ ‫ברכבת‬ ‫מתוכם %97 אל ומנמלי הים (000,541 ‪)TEU‬‬ ‫‪‬‬‫‪ ‬הגברת יעילות תחבורתית בהפצת‬ ‫לרכבת יתרון בקווים ארוכים ובין הנמלים‬ ‫‪‬‬ ‫סחורות‬ ‫שינוע ברכבת כיום מתבצע לרוב רק ע"י החברות‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬ניצול חלונות זמן וקיבולת של‬ ‫הגדולות במשק הישראלי‬ ‫מקור: נתוני רכבת ישראל, שנתון סטטיסטי רספ"ן‬ ‫מסילת הרכבת‬ ‫11‬
 12. 12. ‫2. נמלי הים פועלים כיום כמונופולים גיאוגרפיים‬ ‫מיקום סוחר החוץ הנו גורם מכריע‬ ‫בבחירת נמל הים‬ ‫1. תלות במחיר ההובלה במשאית‬ ‫חיפה‬‫מחיר ההובלה הוא הפקטור המכריע בבחירת נמל הים. ולכן‬ ‫סוחר חוץ ישתמש בנמל הים הקרוב אליו‬ ‫חדרה‬ ‫קו האדישות‬ ‫נתניה‬ ‫2. מחסור ביעילות בהובלה הרכבתית‬ ‫כיום‬ ‫3. מחסור בתחרות‬ ‫יש סט עלויות שלם שהינו לרוב זהה בין 2 הנמלים, וכולל‬ ‫תובלה ימית, נמל, מכס וכו.‬ ‫רחובות‬ ‫אשדוד‬ ‫מיקום פוטנציאלי‬ ‫צורך בהגברת התחרות בין הנמלים‬ ‫מקור: רספ"ן, ניתוח ‪TASC‬‬ ‫לשיפור רמת השירות כחלק ממטרת‬ ‫הרפורמה ומטרות חנ"י‬ ‫עדויות מהשטח‬ ‫ניתוח: ‪TASC‬‬ ‫21‬
 13. 13. ‫פתרון לוגיסטי בקרבה למרכזי הצריכה‬ ‫צורך בפתרון לוגיסטי לשיפור איכות השירות‬ ‫עכו‬ ‫צפון %3‬ ‫וקידום תחרות‬ ‫%4‬ ‫חיפה‬ ‫כנרת‬ ‫%01‬ ‫%5‬ ‫‪ ‬ייעול שרשרת האספקה הנמלית ע"י קליטת ופיזור‬ ‫חדרה‬ ‫עמק יזרעאל‬ ‫מטענים מנמלי הים באופן יעיל תוך ניצול הובלה רכבתית‬ ‫%6‬ ‫טווח‬ ‫%8‬ ‫קו אדישות קיים‬ ‫וקרבה למרכזי צריכה‬ ‫עתידי‬‫כ-%33‬ ‫המרכז‬ ‫‪ ‬מרכזי הצריכה כוללים בעיקרם את:‬ ‫%03‬ ‫יהודה‬ ‫ושומרון‬ ‫‪ ‬אזור הנמלים (אשר בסביבתם פתרונות לוגיסטיים)‬ ‫%5‬ ‫‪ ‬המרכז (מרכזי צריכת אוכלוסיה)‬ ‫ירושלים %3‬ ‫‪ ‬הדרום (מפעלים גדולים ועלויות קרקע נמוכות).‬ ‫אשדוד‬ ‫%21‬ ‫‪ ‬מיקום נמל יבשתי בקרבת קו האדישות יאפשר רדיוס‬ ‫עזה‬ ‫%0‬ ‫פוטנציאלי של כ-%33 מסך תנועת המכולות‬ ‫דרום‬ ‫%41‬ ‫‪ ‬הנמל היבשתי ישמש כשלוחה לנמלים הימיים ויאפשר‬ ‫מתן פתרון לוגיסטי מלא, שאינו בסביבתם‬ ‫41‬
 14. 14. ‫יתרונות ותועלות הפרויקט‬ ‫• צמצום תנועת משאיות בכבישים והגברת שינוע המטענים ברכבת‬ ‫צמצום גודש‬ ‫• העברת מטען רכבתי ממסילת החוף‬ ‫בכבישים‬ ‫• הגברת התחרותיות בין מסופי המטענים הנמליים‬‫• אגרגציה של משתמשים קטנים ובינוניים להגברת הכוח התחרותי מול‬ ‫שיפור תחרות‬ ‫הרכבת ונמלי הים‬ ‫נמלית‬ ‫• הקטנת גודש התנועה הקיים בנמלים‬ ‫• חיבור למעבר גבול וסחר עם הרשות הפלסטינאית‬ ‫תועלות למשק‬ ‫• פוטנציאל לסחר עם ירדן‬ ‫הלאומי‬ ‫• הגדלת יעילות ההובלה מול הרכבת‬ ‫• פתרון לוגיסטי מלא המאפשר איכות בשירות -‪One stop shop‬‬ ‫תועלות‬ ‫• הקצאת שטחים לוגיסטיים בקרבה לפעילות הסחר‬ ‫לסוחרי החוץ‬ ‫• חיזוק ופיתוח אזור התעשייה בקרבת הפרויקט‬ ‫• אפשרות לאחסון אגרגטים מהדרום ופיתוח תעשייה נלווית‬ ‫תועלות‬ ‫• תועלות ביטחוניות‬ ‫נוספות‬ ‫- 51 -‬
 15. 15. ‫תוכן עניינים‬ ‫‪ ‬מהו נמלי יבשתי‬‫‪ ‬נמל יבשתי כפתרון מקיף למדינת ישראל‬ ‫‪ ‬חלופות ותאימות לפרמטרים נבחנים‬ ‫‪ ‬תוכניות פיתוח‬ ‫‪ ‬כדאיות כלכלית‬ ‫‪ ‬גופים רלוונטיים‬ ‫‪ ‬המשך התקדמות‬ ‫61‬
 16. 16. ‫תאימות לתוכנית האב למטענים‬ ‫התקיים דיון מול מנהל התכנון, מר שוקי כהן, בו סוכם כי פרויקט הנמל היבשתי תואם‬ ‫באופן מלא למטרות תוכנית האב למטענים ומקדם 4 ממטרות התוכנית באופן ישיר:‬ ‫מטרות תוכנית האב: "ייעול של ענף ההובלה היבשתית, הגדלת תרומת הענף לתוצר‬ ‫ורווחה והפנמת העלויות החיצוניות של אמצעי ההובלה השונים, בפרוט הבא"‬ ‫הקטנת נזקי תאונות דרכים ממשאיות‬ ‫‪‬‬ ‫הפחתת הגודש בדרכים הנגרם ע"י המשאיות‬ ‫‪‬‬ ‫שיפור השימוש בתשתיות ובאמצעי ההובלה השונים‬ ‫‪‬‬ ‫הגדלת כושר התחרות של אזורי הפריפריה ותרומה לפיתוחם‬ ‫‪‬‬ ‫פיתוח בר קיימא ושמירה על ערכי סביבה וטבע (זיהום אויר, רעש, חומ"ס ועוד)‬ ‫‪‬‬ ‫ייעול הקשר היבשתי עם המדינות השכנות‬ ‫‪‬‬‫"תוכנית האב למטענים מצדדת ורואה באור חיובי קיום נמל יבשתי במרחב מסילה מזרחית‬ ‫במשולב עם מסוף מטענים רכבתי"‬ ‫נלקח מסיכום דיון שבוצע עם מר שוקי כהן, המקדם את תוכנית האב בשם משרד התחבורה‬ ‫71‬
 17. 17. ‫תאימות וקשר לשטחי עורף בנמלי ישראל‬‫חברת נמלי ישראל נתבקשה לבחון את חליפיות שטחי העורף עם שטחי הנמל היבשתי המתועדים.‬ ‫מעגל ראשון - פעילות נמלית‬ ‫פריקה וטעינה לערוגות, שחרור‬ ‫מכולה,מכס, בטחון וכו‬ ‫מעגל מעגל מעגל‬ ‫מעגל שני - פעילות לוגיסטית‬ ‫1‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫אחסנה טווח ארוך, ריקון והמכלה,‬ ‫בונדד, שירותי דפו למכולות וכו‬ ‫מעגל שלישי - פעילות *‪TPL‬‬ ‫שטחי העורף הנמליים בחיפה ואשדוד‬ ‫שירותים משלימים – התאמת מוצר‬ ‫מהווים את המעגל השני והשלישי בטיפול‬ ‫לשוק הישראלי, ניהול מלאי וכו‘‬ ‫במטענים - פעילויות אלו אינן יכולות להתבצע‬ ‫בשטחי הנמל וצריכות להתקיים בסמוך לו.‬ ‫* ‪Third Party Logistics‬‬ ‫81‬
 18. 18. ‫תאימות ומהות הקשר לשטחי עורף בנמלי ישראל‬ ‫הנמל היבשתי מתועד לטפל במעגל הראשון‬ ‫‪ ‬כנמל תומך בנמלי הים להובלה באמצעות הרכבת ולהקטנת תנועה בכבישים‬ ‫‪ ‬כנמל המייעל את הפעילות הנמלית בנמלי הים ואת שרשרת האספקה‬ ‫‪ ‬כנמל המשמש כאגרגטור מול נמלי הים עבור סוחרים בינוניים וקטנים‬ ‫שטחי הנמל היבשתי ישמשו עבור:‬ ‫1‬ ‫סידור ערוגות בנמל היבשתי להפחתת גודש בנמלי הים בהתאם לנפח תנועה ימית צפויה‬ ‫1.‬ ‫מתן מענה למחסור בשטחי חומ"ס בנמלי הים‬ ‫2.‬ ‫מוקד קליטת ופיזור מטענים (כיום שבויים גיאוגרפית) המשונעים בכבישים להובלה ברכבת‬ ‫3.‬ ‫ייעול תהליכי בידוק ומכס אשר כיום מוגבלים בהיקפם בשל שטחים מצומצמים‬ ‫4.‬ ‫פעילות נמלית תומכת‬ ‫5.‬ ‫בסביבתו, כבנמלי הים, צפויים לקום ספקים לוגיסטיים במעגל שני ושלישי‬ ‫אלו חלק אינטגראלי מהצורך לקיום שרשרת לוגיסטית יעילה בסביבת הנמל היבשתי:‬‫1. מענה לשטחי אחסנה כחלופה לאחסנה במרכז הארץ ע"י סוחרי חוץ קטנים ובינוניים‬ ‫2‬‫2. מענה לפעילות תומכת לנפח התנועה הימית הצפויה במדינת ישראל בשנים הבאות‬ ‫3. הגברת התחרות עם עורפי הנמלים על ידי הכנסת שחקנים נוספים לשוק עורף נמל‬ ‫3‬ ‫מצומצם, אשר הדרישה עבורו גדלה בקצב מהיר‬ ‫91‬
 19. 19. ‫עמדת רשות הספנות והנמלים‬ ‫"עמדת הרספ"ן בסוגיית שטחי הנמל העורפיים ושטחי הנמל‬ ‫היבשתי...היא כי אין לטעות ולהחליף או לקזז שטחים בין שני סוגי‬‫השטחים הלוגיסטיים המדוברים בשל אופי משימות שונה ומשותף כאחד.‬ ‫כל זאת ובמיוחד בהתחשב בהתפתחות המהירה של היקף הלוגיסטיקה‬ ‫בישראל והצורך החיוני בהתייעלותה לטובת המשק והכלכלה בישראל"‬‫*נלקח ממכתבו של ר/ח יגאל מאור, מנהל רשות הספנות ונמלים, לרונית מזר, מנהלת האגף לתכנון נושאי, מתאריך 21.60.82‬ ‫12‬
 20. 20. ‫כדאיות כלכלית למשק- אייל‬ ‫הקמת נמל יבשתי: שנת תחילת הפרויקט – 7102, נוהל פר"ת 04 שנה‬‫תקופת כיסוי‬ ‫שנה ראשונה‬ ‫שיעור תשואה‬ ‫יחס תועלת-‬ ‫ערך נוכחי נקי,‬ ‫השקעה‬ ‫לכדאיות‬ ‫פנימי‬ ‫עלות‬ ‫מיליוני ₪‬ ‫41‬ ‫1202‬ ‫%5.21‬ ‫8.1‬ ‫664‬ ‫*ניתוח:א.ב. פלאן‬ ‫עלויות‬ ‫תועלות‬ ‫הנחות:‬ ‫בהתאם לנתוני המתכנן, הונחה מגבלת שטח של כ- 000,1 דונם‬ ‫‪‬‬ ‫הונח קיום כביש 155.‬ ‫‪‬‬ ‫שנת קיום מסילה מזרחית דרומית – 7102, שנת קיום מסילה מזרחית מלאה -1202.‬ ‫‪‬‬ ‫שנת הפעלת מסילת רכבת לאילת- 0302.‬ ‫‪‬‬ ‫משרד א.ב. פלאן בראשות חיים אבירם מבצע כיום בדיקה עבור חלופת יד חנה‬ ‫22‬
 21. 21. ‫תאימות לגורמים המעורבים בפרויקט‬ ‫נמל יבשתי‬‫גורמים מסחריים‬ ‫חלופות למיקום‬ ‫משרדי ממשלה‬ ‫משרד התחבורה‬ ‫מועצות אזוריות‬ ‫משרד האוצר‬ ‫רספ"ן‬ ‫סוחרי חוץ‬ ‫דר השרון, עמק חפר‬ ‫מכס‬ ‫קיבוצים‬ ‫משרד הפנים‬ ‫חנ"י‬‫תאגידים משיקים‬ ‫יד חנה, רמת הכובש‬ ‫אישור סטטוטורי‬ ‫נמל יבשתי- שטח נמל‬ ‫משרד שיכון ובינוי‬ ‫רכבת ישראל‬ ‫הקצאת קרקע ועתודות‬ ‫קישור מסילתי‬ ‫– ממ"י‬ ‫חוצה ישראל‬ ‫משרד הביטחון‬ ‫מסילה מזרחית ושדרוג‬ ‫תיאום מול הרש"פ‬‫גורמים‬ ‫מחלף אייל‬‫נוספים‬ ‫החברה הלאומית‬ ‫לדרכים‬ ‫כביש 155 (אייל)‬ ‫52‬ ‫52‬
 22. 22. ‫תוכן עניינים‬ ‫‪ ‬מהו נמלי יבשתי‬‫‪ ‬נמל יבשתי כפתרון מקיף למדינת ישראל‬ ‫‪ ‬חלופות ותאימות לפרמטרים נבחנים‬ ‫‪ ‬המשך התקדמות‬ ‫72‬
 23. 23. ‫מקרא:‬‫בשלבי קידום‬ ‫מרכיבי הפרויקט‬ ‫בוצע‬ ‫נמל יבשתי‬ ‫חברת נמלי ישראל – רכבת ישראל‬ ‫פעולות‬‫תכנון פונקציונלי‬ ‫מודל כלכלי‬ ‫תכנון סטטוטורי‬ ‫רכש קרקע‬ ‫משלימות‬ ‫עלויות‬ ‫תחזית‬ ‫הבטחת זמינות‬ ‫וידוא חלופת‬ ‫פרוגראמה‬ ‫פניה לות"ל‬ ‫הקמה‬ ‫ביקושים‬ ‫קרקעות‬ ‫אייל ויד חנה‬ ‫עלויות‬ ‫כדאיות‬ ‫פריסת מסופי‬ ‫תפעול‬ ‫למשק‬ ‫מטען רכבתיים‬ ‫כדאיות‬ ‫היבטים‬ ‫הכנסות‬ ‫פיננסית‬ ‫תחבורתיים‬ ‫לזכיין‬ ‫פוטנציאל‬ ‫חיבור למעברי‬ ‫גבול‬ ‫82‬
 24. 24. ‫הכרזה על הנמל היבשתי כפרויקט לאומי‬ ‫מיקום הפרויקט בצמוד למסילת הברזל המזרחית‬ ‫‪‬‬ ‫בין כביש 75 בצפון (טול כרם-נתניה) ועד כביש 5 בדרום (כביש 6 ראש העין-ת"א)‬ ‫מטרות הפרויקט מהוות הצדקה להכרזתו כ"פרויקט בעל חשיבות לאומית"‬ ‫‪‬‬ ‫המותאם לראיה הלאומית והחלטת הממשלה מה-7002.5.72 למתן מענה לגידול הצפוי‬ ‫בתנועת המטענים בטווח המיידי‬‫תואם ליעדי משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות ובטיחות בדרכים להגברת הובלת‬ ‫‪‬‬ ‫המטענים על ידי הרכבת לכ-%52 מסך המטענים‬ ‫‪ ‬הגדרת הפרויקט כפרויקט לאומי עקב צורך מיידי בפיתוח עורף נמלי‬ ‫כמענה לגידול הצפוי בתנועת המטענים ומצוקת הקרקעות בקו הים.‬ ‫‪ ‬חיבור הנמל היבשתי למסילה קיימת (כפר סבא/חדרה) ולמסילה‬‫המזרחית שהוגדרה כ"פרויקט לאומי" במסגרת תת"ל 22- וצפוי להוות‬ ‫חלק אינטגרטיבי להצלחתה.‬ ‫92‬
 25. 25. ‫המשך התקדמות‬‫קבלת ברכת הדרך של הוועדה לתחבורה יבשתית ותמיכתה בקידום‬ ‫הפרויקט בות"ל‬ ‫המשך קידום התהליך מול מוסדות התכנון‬ ‫‪‬‬ ‫המשך קידום מול המכס וגופים בטחונים‬ ‫‪‬‬ ‫קידום הקצאת קרקעות ע"י ממ"י‬ ‫‪‬‬ ‫עדכון בדיקת כדאיות כלכלית עבור חלופת יד-חנה‬ ‫‪‬‬ ‫03‬
 26. 26. ‫תודה‬‫13‬ ‫13‬
 27. 27. ‫נספחים‬‫23‬ ‫23‬
 28. 28. ‫תהליך העבודה להגדרת החלופות‬‫לאור מוצא/יעד של מכולות, הובהר הצורך בנמל יבשתי במרכז הארץ, ככל שניתן‬ ‫במרחקים שווים בין נמל חיפה לנמל אשדוד:‬ ‫בהתאם לתוואי המסילה המזרחית אותרו 7 אתרים פוטנציאלים עבורם‬ ‫‪‬‬ ‫נעשתה בדיקת כדאיות‬ ‫מתוכם נבחרו 2 חלופות מועדפות, אשר מקודמות כיום‬ ‫‪‬‬ ‫יד חנה‬ ‫‪‬‬ ‫אייל‬ ‫‪‬‬ ‫חלופות אלו נבדקות אל מול הפרמטרים הבאים:‬ ‫תאימות לתוכניות פיתוח‬ ‫1.‬ ‫כדאיות כלכלית למשק‬ ‫2.‬ ‫תאימות לצרכי גורמים וגופים רלוונטיים‬ ‫3.‬ ‫33‬
 29. 29. ‫חלופות שנבחנו ותוכנית פיתוח המסילה המזרחית‬ ‫צ‬ ‫תחנת חדרה מזרח‬ ‫יד חנה‬ ‫תחנת אחיטוב‬ ‫שער‬ ‫אפרים‬ ‫תחנת טייבה‬ ‫טייבה‬ ‫תחנת טירה‬ ‫אייל‬ ‫תחנת כפר סבא-קיימת‬ ‫ראש העין צפון‬ ‫חגור‬ ‫ראש העין דרום‬ ‫תחנת אלעד‬ ‫ראש העין‬ ‫דרום‬ ‫תחנת תעופה‬ ‫רינתיה/‬ ‫תחנת‬ ‫מזור‬ ‫רכבת‬ ‫בתוואי‬ ‫לירושלים‬ ‫המסילה‬ ‫המזרחית‬ ‫43‬
 30. 30. ‫חלופות שנבדקות ותאימות לתוכנית פיתוח מסילה‬ ‫מזרחית‬ ‫צ‬ ‫תחנת חדרה מזרח‬ ‫קרבה למסילות‬ ‫נמלי הים‬ ‫קיימות‬ ‫תחנת אחיטוב‬‫חדרה‬ ‫כפר‬ ‫אשדוד‬ ‫חיפה‬ ‫מרחק‬ ‫יד‬ ‫סבא‬ ‫חנה‬ ‫תחנת טייבה‬ ‫91‬ ‫02‬ ‫47‬ ‫66‬ ‫יד חנה‬ ‫תחנת טירה‬ ‫אייל‬ ‫13‬ ‫8‬ ‫26‬ ‫87‬ ‫אייל‬ ‫תחנת כפר סבא-קיימת‬ ‫ראש העין צפון‬ ‫לו"ז מתוכנן למסילה המזרחית:‬ ‫ראש העין דרום‬‫‪ ‬נוב 2102, במסגרת תת"ל 22, התקבל אישור‬ ‫תחנת אלעד‬ ‫השרים‬ ‫‪ ‬צפי תכנון מוקדם 2102‬ ‫תחנת תעופה‬ ‫‪ ‬צפי תכנון מפורט 3102‬ ‫תחנת‬ ‫רכבת‬ ‫בתוואי‬ ‫‪ ‬צפי סיום ביצוע ותחילת הפעלה 8102‬ ‫לירושלים‬ ‫המסילה‬ ‫המזרחית‬ ‫53‬
 31. 31. ‫חלופת יד חנה– נמל יבשתי ע"י תצ"א‬ ‫‪ ‬נגישות תחבורתית - כביש 6 וכביש 75‬ ‫‪ ‬היבטים סביבתיים –קרבה למגורים, קרבה לנחל‬ ‫שכם‬ ‫‪ ‬זמינות קרקעות – גבוהה, בבעלות מדינה‬ ‫‪ ‬עלויות נלוות נמוכות- דרכי גישה ותשתיות‬ ‫תכנון ראשוני‬ ‫63‬
 32. 32. ‫חלופת אייל– נמל יבשתי ע"י תצ"א‬ ‫נגישות תחבורתית - כביש 6 וכביש‬ ‫‪‬‬ ‫155-עתידי‬ ‫היבטים סביבתיים –ארכיאולוגיה, אין‬ ‫‪‬‬ ‫קרבה למגורים‬ ‫זמינות קרקעות – הרוב בבעלות מדינה,‬ ‫‪‬‬ ‫אייל‬ ‫מעט פרטית.‬ ‫עלויות נלוות נמוכות – דרכי גישה,‬ ‫‪‬‬ ‫תשתיות‬‫תכנון ראשוני‬ ‫83‬

×