Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

06 Bilera Deia

Testuak Irakaskuntan: Sorkuntza eta Zuzenketa ikastaroaren 7. ikasgaia

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

06 Bilera Deia

  1. 1. BILERA DEIA 2008-2009 ikastutea Testuak irakaskuntzan: sorkuntza eta zuzenketa
  2. 2. BILERA DEIA <ul><li>Zer da? </li></ul><ul><li>Pertsona bati toki, egun eta ordu jakinetan bilera duela eta bilera horretarako aztergaiak zein diren jakinarazteko erabiltzen den idatzi ofiziala. </li></ul>
  3. 3. BILERA DEIA <ul><li>OSAGAIAK : </li></ul><ul><li>Norendako </li></ul><ul><li>Leihodun kartazaletan hartzailearen helbidea jartzen da. </li></ul><ul><li>Izenburua </li></ul><ul><li>Bilera deiaren izenburua oso baliogarria izaten da hartzaileak zeri buruzko bilera den erraz identifikatzeko </li></ul>
  4. 4. BILERA DEIA <ul><li>OSAGAIAK </li></ul><ul><li>Bilerari buruz zehaztasunak </li></ul><ul><ul><li>Biltzen den taldearen aipamena. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bilera mota (ohikoa, ezohikoa, berezia, bilera zenbakia...). </li></ul></ul><ul><ul><li>Ordua. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tokia. </li></ul></ul>
  5. 5. BILERA DEIA <ul><li>OSAGAIAK </li></ul><ul><li>Aztergaiak </li></ul><ul><ul><li>Aztertuko diren gaiak biltzen dira, hurrenkera logikoaren arabera eta zenbakien bidez. </li></ul></ul><ul><ul><li>Betiko gaiak: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hasiera: Aurreko bilerako akta irakurri eta, hala badagokio, onartzea. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bukaera: Eskariak eta galderak /Bestelakoak/ Norberak lekarzkeenak/Galderak. </li></ul></ul></ul>
  6. 6. BILERA DEIA <ul><li>OSAGAIAK </li></ul><ul><li>Sarrerako agurra eta azken hitzak </li></ul><ul><li>- Administrazio barruko bilera deietan ez da agurrik egiten. </li></ul><ul><li>- Besteetan: </li></ul><ul><li>Sarrerako agurra: Andrea: / Andre hori: </li></ul><ul><li> Jauna: / Jaun hori: </li></ul><ul><li>Azken hitzak: Besterik gabe, agur. </li></ul><ul><li> Horrenbestez, agur. </li></ul>
  7. 7. BILERA DEIA <ul><li>OSAGAIAK </li></ul><ul><li>Toki egunak </li></ul><ul><li>Izenpetu aurretik. </li></ul><ul><li>Izenpea </li></ul><ul><li>Sinadura, izen-abizenak eta batzordean duen kargua. </li></ul><ul><li>Batzuetan, O.e. (ontzat emana) jartzen da deia egiten duenaren parean. </li></ul><ul><li>Noizbehinkako argibideak </li></ul><ul><li>Oh.: laburdura testua arintzeko. </li></ul>
  8. 8. BILERA DEIA Norentzat Izenburua Eguna, data, tokia Jorratzeko gaiak Non, noiz Sinadura Argibideak

×