Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Utjecaj suvremene tehnologije na distribuciju usluga u hotelijerstvu

383 views

Published on

Masters thesis, Ivana Bulic Beckett, University of Zagreb, 2012
"Impact of Modern Technology on Distribution of Services in Hospitality"
Full thesis can be found at the National and University Library in Zagreb

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Utjecaj suvremene tehnologije na distribuciju usluga u hotelijerstvu

 1. 1. MAGISTARSKI RAD SVEUČILIŠTE U ZAGREBU EKONOMSKI FAKULTET IVANA BULIĆ BECKETT Zagreb, 18. prosinca 2012.
 2. 2.  Ukazati na promjene koje su nastale u distribuciji usluga u hotelijerstvu razvojem suvremene tehnologije;  Ukazati na povećanje kompleksnosti upravljanja distribucijskim kanalima čime je potrebno ovladati da bi se osigurala uspješnost poslovanja;  Kritički analizirati utjecaj suvremenih trendova i korištenja nove tehnologije na distribuciju usluga u hotelima najviše kategorije u Hrvatskoj.
 3. 3.  Kritička analiza znanstvene i stručne literature  Postavljanje teoretskog okvira istraživanja  Analiza aktualnih tržišnih podataka i trendova  Primarno istraživanje  Anketni upitnik  Intervjui sa stručnjacima iz prakse  Analiza web stranica hotela i profila na društvenim mrežama  SWOT analiza
 4. 4. 1. Hoteli najviše kategorije u Hrvatskoj ne mjere uspješnost poslovanja s različitim kanalima distribucije; 2. Hoteli najviše kategorije u Hrvatskoj u odabiru kanala distribucije veći značaj pridaju elektroničkim kanalima distribucije; 3. Rast online turističkih agencija pridonosi transparentnosti cijena što povećava pristisak na snižavanje cijena zbog konkurencije.
 5. 5. 1. Hoteli najviše kategorije u Hrvatskoj ne mjere uspješnost poslovanja s različitim kanalima distribucije. - 80% hotela nastoji usmjeriti promet na profitabilnije kanale distribucije ALI - samo 63,3% hotela provodi analizu poslovanja s kanalima distribucije!
 6. 6. 2. Hoteli najviše kategorije u Hrvatskoj u odabiru kanala distribucije veći značaj pridaju elektroničkim kanalima distribucije. - 60% hotela ima veći udio elektroničke od ne-elektroničke distribucije. - Intervjuirani stručnjaci potvrđuju rast elektroničke distribucije i predviđaju njen daljnji rast.
 7. 7. 3. Rast online turističkih agencija pridonosi transparentnosti cijena što povećava pristisak na snižavanje cijena zbog konkurencije. - 75% hotela koji osjećaju pritisak na cijene zbog transparentnosti imaju i natprosječno visoki udio OTA u distribucijskom spletu. - 93% hotela prati cijene konkurencije i korigiraju svoje cijene kada je potrebno.
 8. 8. 36 pitanja u 9 područja: - Analiza distribucijskih kanala - Online turističke agencije - Organizacijski aspekti upravljanja distribucijskim kanalima - Ostali poslovni modeli online distribucije - Društvene mreže - Hotelske web stranice - Paritet cijena - Karakteristike online distribucije - Obilježja ispitanika
 9. 9. PREDNOSTI •Paritet cijena •Kvalitetne web stranice •Provođenje analize uspješnosti poslovanja s kanalima distribucije •Usmjeravanje prometa na profitabilnije kanale distribucije •Korištenje društvenih mreža NEDOSTACI •Niski udio hotelskih web stranica •Relativno visoki udio OTA •Potcjenjivanje kompleksnosti i radne intenzivnosti procesa upravljanja kanalima distribucije •Nedovoljno ulaganje u tehnologiju •Nepoznavanje opcija u odabiru kanala •Usklađivanje cijena s konkurencijom •Neusklađene marketinške aktivnosti MOGUĆNOSTI •Društvene mreže •Mobilni kanal •Povećanje potražnje OGRANIČENJA •Novi modeli distribucije •Rastući troškovi OTA i njihova moć •Suradnja s novim igračima u distribuciji
 10. 10.  Smjernice za daljnje kontinuirano istraživanje  Izrazito dinamično okruženje  Svim sudionicima u distribucijskom vrijednosnom lancu  Distribucija - strateška funkcija

×