Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Наследството на Древна Тракия

Интерактивна игра за седми клас

 • Be the first to comment

Наследството на Древна Тракия

 1. 1. Правила на играта:  Участниците са разделени в 3 отбора от по пет човека.  В първи кръг всеки отбор отговаря на 6 въпроса. При правилен отговор отборът получава една точка.  Във втори кръг отборите получават по 2 точки за правилен и пълен отговор. При равенство в точките се задава допълнителен въпрос и продължават отговорилите най-бързо и правилно.  След втори кръг остават двата отбора и отговарят на три финални въпроса, които излъчват печелившия отбор.
 2. 2. Тракийската държава и общество Тракийската държава и общество Религиозни вярвания на древните траки Религиозни вярвания на древните траки Тракийски гробници и светилища Тракийски гробници и светилища Тракийските съкровища Тракийските съкровища Миналото говориМиналото говори ПонятияПонятия 11 22 33 11 22 33 11 22 33 11 22 33 11 22 33 11 22 33 ПЪРВИ КРЪГПЪРВИ КРЪГ 1 точка за всеки верен отговор ВТОРИ КРЪГ
 3. 3. Тракийската държава и обществоТракийската държава и общество ОдрисиОдриси Кое тракийско племе първо създава трайна държава?
 4. 4. Кой е създателят на Одриското царство?Кой е създателят на Одриското царство? Цар ТересЦар Терес
 5. 5. При кой владетел Одриското царство постигна най- голямо разширение? При кой владетел Одриското царство постигна най- голямо разширение? Цар КотисЦар Котис
 6. 6. “Тракийски бог, божество на възраждащата се и умиращата природа, на виното, лозарството и веселието.” “Тракийски бог, божество на възраждащата се и умиращата природа, на виното, лозарството и веселието.” ДионисДионис Религиозни вярванияРелигиозни вярвания Кое е описаното божество?
 7. 7. “Според елините той царувал над траките. Бил прорицател, божествен музикант, лечител. Омаял с песните си боговете на подземното царство, за да си върне починалата любима Евридика.” “Според елините той царувал над траките. Бил прорицател, божествен музикант, лечител. Омаял с песните си боговете на подземното царство, за да си върне починалата любима Евридика.” Орфей Религиозни вярванияРелигиозни вярвания Коя е описаната личност?
 8. 8. Кое е най-популярното изображение на тракийски бог? Кое е най-популярното изображение на тракийски бог? Тракийският конник / Херос Тракийският конник / Херос Религиозни вярванияРелигиозни вярвания
 9. 9. Казанлъшката гробница Казанлъшката гробница Тракийски гробници и светилищаТракийски гробници и светилища Коя е тракийската гробница на изображенията? Коя е тракийската гробница на изображенията?
 10. 10. Гробницата при с. Свещари, Разградско Гробницата при с. Свещари, Разградско Тракийски гробници и светилищаТракийски гробници и светилища Коя е тракийската гробница на изображението? Коя е тракийската гробница на изображението?
 11. 11. Светилището при Перперикон Светилището при Перперикон Тракийски гробници и светилищаТракийски гробници и светилища Разпознайте светилището. Най-голямото проучено скално светилище на Балканите. Разположено е до гр. Кърджали. Води началото си от V-IV хил. пр. Хр. и съществува до края на XIV век. Свързано е с култа към бог Дионис. Най-голямото проучено скално светилище на Балканите. Разположено е до гр. Кърджали. Води началото си от V-IV хил. пр. Хр. и съществува до края на XIV век. Свързано е с култа към бог Дионис.
 12. 12. Тракийските съкровищаТракийските съкровища От кое тракийско съкровище са съдовете, представени на изображенията? Датирано е от XVI-XIII в. пр. Хр. Сервизът е най-богатото съкровище още от времето на микенската цивилизация. Бил използван за религиозни цели. С отпиването от смесените в тройния съд течности посвещавания приемал свещеното знание за своята божествена същност. Вълчитрънското златно съкровище
 13. 13. Рогозенското съкровище Рогозенското съкровище Тежи почти 20 кг и се състои от 165 сребърни съда (някои с позлата), изработени през V и IV в. пр. Хр. Върху няколко съда е изписано името на одриския цар Котис, а върху един – името на сина му Керсеблепт. Тракийските съкровищаТракийските съкровища От кое тракийско съкровище са съдовете, представени на изображенията?
 14. 14. Панагюрското златно съкровище Панагюрското златно съкровище Тракийските съкровищаТракийските съкровища Състои се от девет златни съда, изящно изработени. Стойността на количеството метал, използвано за направата на това съкровище, била достатъчна за годишното възнаграждение на 500 гръцки наемници заедно с офицерите. Датира се от края на IV- началото на III в. пр. Хр. От кое тракийско съкровище са съдовете, представени на изображенията?
 15. 15. «Тракийският народ е най-многоброен след индийския от всички хора. Ако той се управляваше от един човек и беше единодушен под него, той би бил, по мое мнение, непобедим и много по-силен от всички народи. Но понеже те не могат да преодолеят това и да го устроят, то никога няма да стане и затова траките са слаби...» Из «История», Херодот (V в. пр. Хр.) Кои са причините тракийските племена да бъдат разпокъсани и слаби? «Тракийският народ е най-многоброен след индийския от всички хора. Ако той се управляваше от един човек и беше единодушен под него, той би бил, по мое мнение, непобедим и много по-силен от всички народи. Но понеже те не могат да преодолеят това и да го устроят, то никога няма да стане и затова траките са слаби...» Из «История», Херодот (V в. пр. Хр.) Кои са причините тракийските племена да бъдат разпокъсани и слаби? Управляват се от различни царе, липсва единомислие. Управляват се от различни царе, липсва единомислие. Миналото говориМиналото говори
 16. 16. «Траките бяха предвождани от Акамант и героя Пейрой; това са траки, обитаващи брега на бурно вълнуващия се Хелеспонт. Те се разположиха настрана от другите. Сред тях е цар Рез, син на Еоней. Неговите коне, най-красивите и едри коне, които съм виждал, са по- бели от сняг и се носят бързо като вихър. Той се озова тук като носеше грамадни златни оръжия; да ги гледаш - цяло чудо!» Из «Илиада», Омир (VIII в. пр. Хр) С какво траките предизвикват възхищението на Омир? «Траките бяха предвождани от Акамант и героя Пейрой; това са траки, обитаващи брега на бурно вълнуващия се Хелеспонт. Те се разположиха настрана от другите. Сред тях е цар Рез, син на Еоней. Неговите коне, най-красивите и едри коне, които съм виждал, са по- бели от сняг и се носят бързо като вихър. Той се озова тук като носеше грамадни златни оръжия; да ги гледаш - цяло чудо!» Из «Илиада», Омир (VIII в. пр. Хр) С какво траките предизвикват възхищението на Омир? С конете и богатствата си. С конете и богатствата си. Миналото говориМиналото говори
 17. 17. «Данъците от всички... народи и от гръцките градове, над които одрисите властвали по времето на Севт, достигали до 400 таланта (стара гръцка единица за тегло = 26 кг) в пари и се плащали в злато и сребро...» Из «Пелопонеска война», Тукидид (V в. пр. Хр.)  Колко килограма злато и сребро прибира одриският цар от подчинените си народи? «Данъците от всички... народи и от гръцките градове, над които одрисите властвали по времето на Севт, достигали до 400 таланта (стара гръцка единица за тегло = 26 кг) в пари и се плащали в злато и сребро...» Из «Пелопонеска война», Тукидид (V в. пр. Хр.)  Колко килограма злато и сребро прибира одриският цар от подчинените си народи? 10 400 кг 10 400 кг Миналото говориМиналото говори
 18. 18. Какво означава «политеизъм»?Какво означава «политеизъм»? Вяра в много боговеВяра в много богове ПонятияПонятия
 19. 19. Какво означава «монотеизъм»?Какво означава «монотеизъм»? Вяра в един богВяра в един бог ПонятияПонятия
 20. 20. Гробница от масивни каменни блокове през бронзовата и желязната епоха. Гробница от масивни каменни блокове през бронзовата и желязната епоха. Какво означава «долмен»?Какво означава «долмен»? ПонятияПонятия
 21. 21. ВТОРИ КРЪГВТОРИ КРЪГ Предмети от тракийските съкровища. Трите отбора подреждат пъзел, разпознават предмета и посочват неговото предназначение. 2 точки за пълен отговор
 22. 22. ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВЪПРОСДОПЪЛНИТЕЛЕН ВЪПРОС
 23. 23. ОТГОВОР НА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ВЪПРОС ОТГОВОР НА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ВЪПРОС
 24. 24. ТРЕТИ КРЪГТРЕТИ КРЪГ Първи финален въпрос. Коя е планината на Орфей? Първи финален въпрос. Коя е планината на Орфей? 2 точки
 25. 25. Отговор на първи финален въпрос. Коя е планината на Орфей? Отговор на първи финален въпрос. Коя е планината на Орфей? РодопитеРодопите 2 точки
 26. 26. ТРЕТИ КРЪГТРЕТИ КРЪГ 3 точки Втори финален въпрос.Втори финален въпрос. Открийте името на Великата богиня майка. Б Е Н Д И Д А 2 6 14 5 9 5 1 Тя била почитана като богиня на природата и плодородието. Слънцето било нейн син.
 27. 27. ТРЕТИ КРЪГТРЕТИ КРЪГ Трети финален въпрос. Кои ритуали са представени на кадрите? Разкажете за тях. Трети финален въпрос. Кои ритуали са представени на кадрите? Разкажете за тях. 4 точки за пълен отговор
 28. 28. В България по време на Нова Година и Заговезни се провеждат специални обредни ритуали, наречени Кукерски игри. Кукерските игри са изпълняват само от мъже, който обличат предварително изработени от всеки участник специални маски. Кукерските игри целят чрез специални магически танци и страшните маски да бъдат уплашени и прогонени завинаги злите духове и орисници, така че да има богата реколта през следващата година. Танцуването върху жар, наречено нестинарство, е един от най-древните обичаи в Югоизточна Европа. Този танц представлява мост между миналото и бъдещето. Той е част от богатото нематериално културно наследство на нашите земи. Нестинарската традицията е уникална и почти непозната, въпреки че съществува в продължение на векове. Все още е загадка как нестинарите танцуват боси върху горещата жар, без да се изгорят. Отговор на трети финален въпрос.Отговор на трети финален въпрос.
 29. 29. Изложбата на тракийската култура в Лувъра „Епопея на тракийските царе – Археологически открития в България” 16 април до 20 юли 2015 г.  В четири зали на музея са представени общо 1629 експоната от фондовете на 17 български музея и 20 експоната от Лувъра и 11 други музея и културни институции в чужбина;  Над 3 млн. посетители;  165 млн. евро застраховка.

×