Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Bab 4 tingkatan1
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

121

Share

Download to read offline

Nota lengkap sejarah tingkatan 1

Download to read offline

Nota Lengkap Sejarah Tingkatan 1

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Nota lengkap sejarah tingkatan 1

 1. 1. Disediakan Oleh : Kumpulan Cermelang IQ 09.04.14NotaSejarahLengkapTingkatan1 1
 2. 2. 09.04.14 2 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 3. 3. ISI KANDUNGAN 1.1 Pengertian Sejarah 1.2 Ciri-Ciri Sejarah 1.3 Sumber Sejarah 1.4 Kaedah Pengkajian Sejarah 1.5 Pentafsiran Sejarah 09.04.14 3 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 4. 4. 1.1 PENGERTIAN SEJARAH Halaman 3-9 Herodotus Cerita tentang tindakan manusia dan sebab mereka melakukannya Ibn Khaldun Bicara tentang masyarakat dan perubahan yang berlaku pada Sifat-sifat masyarakat Muhd Yusof Ibrahim Catatan mengenai peristiwa berlaku pada masa lalu Istilah Arab Sejarah berasal daripada perkataan syajaratun yang bermaksud : * Salasilah * Riwayat * Keturunan * Asal- usul Pengertian Sejarah 09.04.14 4 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 5. 5. 1.2 CIRI-CIRI SEJARAH Fakta tepat dan benar Sumber dan kesahihan fakta sejarah perlu dipertanggungjawab dan tidak boleh ditokok tambah. Contoh : Pengisytiharan Putrajaya. Penting dan bermakna Meninggalkan kesan yang penting kepada pelajar, keluarga dan negara. Contoh : Hari Kebangsaan. Sebab dan akibat Peristiwa bersejarah perlu dikaji menggunakan apa, siapa, dimana, bila, mengapa dan bagaimana untuk mengetahui sebab dan akibat berlakunya sesuatu peristiwa. 09.04.14 5 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 6. 6. Halaman 9 1.3 SUMBER SEJARAH Sumber kedua atau sumber sekunder Bahan yang dikaji melalui pembacaan bahan bertulis yang ditulis oleh sejarawan atau pengkaji sejarah Telah diolah, dicetak dan disebarkan kepada umum Buku, majalah, jurnal, ensiklopedia, akhbar, risalah dan laporan tahunan jabatan. SUMBER SEJARAH MAKSUD CIRI-CIRI CONTOH Sumber pertama atau sumber primer Sumber dalam bentuk fosil, artifak, kertas dan keterangan lisan Belum diolah, asli dan belum ditafsir Fail rasmi kerajaan, surat peribadi, diari, manuskrip dan batu bersurat. 09.04.14 6 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 7. 7. KAEDAH LISAN • Ketepatan fakta tidak dapat dibuktikan. • Sumber maklumat perlu melalui sesuatu proses • Penggunaan peralatan KAEDAH ARKEOLOGI • Maklumat berdasarkan kajian saintifik. • Ketepatan usia KAEDAH BERTULIS • Maklumat daripada sumber yang dilakar, dipahat dan lain-lain. • Sumber memberi maklumat mengenai adat, tokoh, peristiwa dan perundangan 1.4 KAEDAH PENGKAJIAN SEJARAH 09.04.14 7 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 8. 8. Halaman 13-16 1.5 PENTAKSIRAN SEJARAH 1. Menjadi sesuatu lebih bermakna dan berfaedah 2. Jujur dan bertanggungjawab dalam penyelidikan 3. Perbezaan disebabkan pandangan berbeza Tujuan Belajar Sejarah Memahami sejarah tamadun awal Mengajar sikap berhati-hati agar tidak mengulangi kesilapan yang sama Membantu, menilai dan mengetahui Menghargai jasa pemimpin 09.04.14 8 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 9. 9. 09.04.14 9 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 10. 10. ISI KANDUNGAN 2.1 Ciri-Ciri Penempatan 2.2 Kegiatan dan Peralatan 2.3 Peralatan Logam 09.04.14 10 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 11. 11. CIRI-CIRI PETEMPATAN Halaman 21-26 ZAMAN PALEOLITIK • Hidup berpindah randah • Tinggal di kawasan terbuka ZAMAN NEOLITIK • Hidup menetap • Sistem bermasyarakat • Wujud pembahagian kerja • Tinggal di gua berhampiran sungai ZAMAN LOGAM • Hidup menetap • Tinggal di gua berhampiran sungai • Mempunyai adat resam 2.1 CIRI-CIRI PENEMPATAN 09.04.14 11 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 12. 12. 2.2 KEGIATAN DAN PERALATAN Halaman 21-26 KEGIATAN DAN PERALATANZAMAN PALEOLITIK * Memburu binatang liar * Memungut hasil hutan * Cara hidup sara diri * Menggunakan alat batu ZAMAN LOGAM * Hidup menetap * Tinggal di gua berhampiran sungai * Mempunyai adat resam ZAMAN NEOLITIK * Bercucuk tanam * Menangkap ikan * Menternak binatang * Memungut hasil hutan * Berdagang * Mencipta peralatan tembikar * Menggunakan alatan batu * Mencipta barangan kemas 09.04.14 12 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 13. 13. Halaman 27 Raub Pahang •Tulang Mawas Sungai Tembeling Pahang • Kapak PERALATAN LOGAM MANUSIA ZAMAN LOGAM Klang Selangor •Pisau Lembah Bernam Selangor •Sabit Sungai Tembeling Pahang •Mata Lembing 2.3 PERALATAN LOGAM 09.04.14NotaSejarahLengkapTingkatan1 13
 14. 14. 09.04.14 14 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 15. 15. ISI KANDUNGAN 3.1 Kerajaan Agraria 3.2 Kerajaan Maritim 3.3 Ciri-Ciri Kerajaan Awal Di Asia Tenggara 09.04.14 15 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 16. 16. 3.1 KERAJAAN AGRARIA ASPEK KERAJAAN ANGKOR KERAJAAN FUNAN Pengasas dan pusat pemerintahan Abad ke 7 masihi Hilir sungai Mekong Abad Pertama Masihi Vyadhapura Kegiatan Ekonomi Kawasan pertanian di sekitar Tasik Tonle Sap Membina empangan dan takungan untuk mengairkan sawah padi Bakalan air daripada Sungai Mekong dan kawasan persisiran pantai Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Raja dianggap Devaraja mempunyai kuasa mutlak Dibantu oleh kerabat Kegemilangan zaman Suryavarman II Raja pertama Kaundinya Gelaran kurung bnam bermaksud raja-raja gunung Fan Shih-man jeneral yang agung Pelabuhan Tiada Oc-Eo Sungai Mekong jalan perhubungan perdagangan Agama Hindu-Buddha Tiada 09.04.14NotaSejarahLengkapTingkatan1 16
 17. 17. KERAJAAN CHAMPA CHIH TU MAJAPAHIT SRIVIJAYA KEDAH TUA Pengasasan Chu-Lien tahun 192M Raja Guatamo abad ke-6M Raden Wijaya Diasaskan abad ke-7 Berpusat di Palimbang Diasaskan abad ke-5 Dikenali Kataha atau Cheh-cha menurut catatan I-Ching Sistem Pemerintaha Dan pentadbiran Ditadbir oleh 14 dinasti Terdapat pegawai pemungut cukai Diterajui oleh Bhadravarnom pada tahun 400M Nama wujud pada tahun 655M Raja kuasa mutlak Raja dibantu oleh 3 orang menteri Dipengaruhi agama Hindu Berasaskan undang-undang ‘Manu’ Dibantu oleh Perdana Menteridan 4 orang Menteri Zaman kegemilangan Pada masa Hayam Wuruk dan Perdana Menteri Gajah Mada Raja berkuasa Mutlak Menteri menjadi perantaraan Kukuh sejak abad ke-5 M Pelabuhan Inderapura Tiada Kataha dan temasik Pusat perdagangan Kurun Ke-15 Palembang Sg Mas Pindah ke Lembah Bujang Agama Kurun ke-13 dipengaruhi pengaruh China Dipengaruhi oleh agam Hindu selepas kurun ke-15 Hindu Hindu-Buddha Hindu Hindu-Buddha 09.04.14NotaSejarahLengkapTingkatan1 17 3.2 KERAJAAN MARITIM
 18. 18. Halaman 34 - 35 KERAJAAN AGRARIA * Angkor * Funan Ekonomi * Berburu * Mengutip hasil hutan * Menangkap ikan * Menternak binatang Lokasi * Lembangan sungai * Kawasan pendalaman Kemahiran Membina empangan dan terusan Kemahiran • Membuat kapal • Ilmu pelayaran Aktiviti • Pelabuhan entrepot • Perdagangan antarabangsa Lokasi Kawasan persisiran pantai Ekonomi • Perdagangan • perikanan • membuat kapal KERAJAAN MARITIM * Champa * Chintu * Sri Vijaya * Kedah Tua * Majapahit CIRI-CIRI KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA 3.3 CIRI-CIRI KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA 09.04.14NotaSejarahLengkapTingkatan1 18
 19. 19. 09.04.14 19 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 20. 20. ISI KANDUNGAN 4.1 Parameswara Pengasas Kesultanan Melayu Melaka 4.2 Kedudukan Geografi dan Bumi 4.3 Asal Usul Nama Melaka 4.4 Kegigihan Parameswara Membangunkan Kesultanan Melayu Melaka 09.04.14 20 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 21. 21. Halaman 46 - 52 4.1 PARAMESWARA PENGASAS KESULTANAN MELAYU MELAKA PALEMBANG MELAKA TEMASIK• Anak Raja Palembang • Berundur ke Temasik apabila Palembang dikuasai Majapahit • Tiba di kawasan Perkampungan orang Laut, melayu dan Asli • Menubuhkan kerajaan • Disambut baik oleh Temagi • Membunuh Temagi • Diancam oleh siam kerana negeri naungan • Melarikan diri 09.04.14 21 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 22. 22. 4.2 KEDUDUKAN GEOGRAFI DAN MUKA BUMI Tempat laluan kapal Bukit-bukau menjadi petunjuk bagi pelayaran Pokok bakau dan api-api menjadi benteng pertahanan dan perlindungan semulajadi Mudah mendapat bekalan air bersih Muara sungai terlindung daripada tiupan angin monsun 09.04.14 22 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 23. 23. 4.3 ASAL USUL NAMA MELAKA SEJARAH MELAYU - Peristiwa Pelanduk menendang anjing pemburuan raja. - Memilih untuk membuka negeri dan menama Melaka sempena nama pokok tempat baginda berihat. MITOS HINDU - ‘Amalaka’ iaitu pokok pertama yang Tumbuh di alam semesta ISTILAH ARAB - ‘Mulaqah’ yang bermaksud pertemuan. - ’Malakat’ iaitu perhimpunan segala dagang 09.04.14 23 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 24. 24. 4.4 KEGIGIHAN PARAMESWARA MEMBANGUNKAN MELAKA SISTEM PEMERINTAHAN Menyusun pentadiran agar selalu teratur KEMUDAHAN PELABUHAN Menarik pedagang berdagang di Melaka BANTUAN ORANG LAUT Menjamin keamanan dan kemakmuran HUBUNGAN DIPLOMATIK Mengelak diserang dan diancam oleh kuasa lain IKATAN KONSEP DAULAT Raja dan rakyat bekerjasama memajukan Melaka 09.04.14NotaSejarahLengkapTingkatan1 24
 25. 25. 09.04.14 25 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 26. 26. ISI KANDUNGAN 5.1 Pentadbiran Yang Sistematik 5.2 Pusat Perdagangan 5.3 Kematangan Hubungan Luar 5.4 Kedatangan Islam Ke Melaka 5.5 Peranan Istana Sebagai Pusat Kegiatan Ilmu 5.6 Cara-Cara Perluasan Kuasa 09.04.14 26 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 27. 27. Bab 5 – Kegemilangan Melaka Halaman 58 - 59 SISTEM PEMBESAR EMPAT LIPATAN Bendahara Penghulu Bendahari Temenggung Laksamana Pembesar berempat Pembesar berlapan Pembesar Enam belas Pembesar Dua puluh tiga 5.1 PENTADBIRAN YANG SISTEMATIK 09.04.14 27 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 28. 28. PERANAN SULTAN DAN PEMBESAR SULTAN • Menyalaras kegiatan ekonomi • Lambang perpaduan rakyat • Mengetuai hubungan diplomatik • Ketua agama Islam BENDAHARA • Penasihat raja • Ketua angkatan tentera • Pemangku sultan • Menteri utama TEMENGGUNG • Ketua polis • Penguasa bandar dan kota Melaka • Hakim di darat PENGHULU BENDAHARI • Pemungut hasil • Ketua Bendahari • ketua urusetia istana • ketua syahbandar LAKSAMANA • Ketua angkatan laut • Pengawal peribadi raja • Ketua duta • Mengetuai utusan 09.04.14NotaSejarahLengkapTingkatan1 28
 29. 29. 5.2 PUSAT PERDAGANGAN KEDUDUKAN GEOGRAFI MELAKA • Terletak dipertengahan laluan perdagangan Timur dan Barat. • Muara sungai yang dalam • Pulau sumatera menghalang tiupan angin • Banjaran Titiwangsa menghalang tiupan angin • Bentuk muka bumi berbukit-bukau 09.04.14 29 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 30. 30. PEMANGKIN KEMAJUAN PERDAGANGAN DI MELAKA Kemudahan pelabuhan -Menyediakan gudang -Tempat tinggal -Membaiki kapal -Kemudahan makanan dan minuman Sistem cukai dan surat Kebenaran berniaga -Cukai berpatutan -Kadar berbeza mengikut tempat -Surat kebenaran berniaga Peranan Syahbandar Memastikan kegiatan perdagangan berjalan lancar Penggunaan mata wang Menggunakan mata wang Timah dan emas Peranan laksamana dan Orang laut Menjaga keselamatan perairan selat melaka Pelabuhan Entreport Pusat mengumpul barangan dan pengedaran barangan Bahasa Melayu Sebagai Lingua franca mudah difahami Keberkesanan undang- undang laut -Peraturan berniaga Cara jual beli -Hukum-hukum jenayah di kapal Halaman 63 - 68 09.04.14 30 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 31. 31. NEGARA BENTUK HUBUNGAN PASAI *Perkahwinan *Bantuan ketenteraan *Pertukaran tentang soal Islam JAWA *Membekalkan beras, makanan dan rempah SIAK DAN KAMPAR *Penaklukan *Menghantar ufti *Menggunakan istilah sembah ketika berutus surat NEGARA BENTUK HUBUNGAN CHINA *Diplomatik dan perdagangan *Lawatan Laksamana Yin Chin 1404 *Mengiktiraf Melaka SIAM *Menghantar utusan diplomatic *Membekal kayu jati, beras dan makanan RYUKYU (JEPUN) *Menghantar surat memberitahu tingkah laku pedagang yang melanggar undang-undang GUJERAT *Hubungan perdagangan *Penyebaran Islam TANAH ARAB *Penyebaran Islam *Membeli emas dan rempah 09.04.14NotaSejarahLengkapTingkatan1 31 5.3 KEMATANGAN HUBUNGAN LUAR HUBUNGAN SERANTAU HUBUNGAN ANTARABANGSA
 32. 32. CARA KEDATANGAN PERDAGANGAN MUBALIGH ARAB PERKAHWINAN KEISTIMEWAAN AGAMA ISLAM Halaman 73 - 74 5.4 KEDATANGAN ISLAM KE MELAKA 09.04.14 32 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 33. 33. KEUNGGULAN MELAKA SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN ISLAM TEMPAT PERTEMUAN ULAMA DAN PENDAKWAH PERANAN ISTANA PERANAN RAJA PUSAT PENGAJIAN ILMU TASAWUF 09.04.14 33 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 34. 34. CARA PENYEBARAN AGAMA ISLAM PENAKLUKAN PERANAN AHLI AGAMA PERKAHWINAN DAN POLITIK PERDAGANGAN TENTERA UPAHANPERANAN PEMERINTAH 09.04.14 34 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 35. 35. 5.5 PERANAN ISTANA SEBAGAI PUSAT KEGIATAN ILMU TEMPAT BERKUMPUL GOLONGAN CERDIK PANDAI TEMPAT MENTERJEMAH DAN MENGADUR KARYA ASING TEMPAT MENYIMPAN BUKU PENULIS TEMPATAN DAN ASING TEMPAT BERBINCANG HAL-HAL AGAMA 09.04.14 35 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 36. 36. 5.6 CARA-CARA PERLUASAN KUASA Penaklukan Kampar Dan Pahang *Kebijaksanaan Sultan dan askar yang berani Perkahwinan Menabal raja-raja yang berada dibawah naungan Membantu kerajaan Pasai 09.04.14 36 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 37. 37. KEBIJAKSANAAN PEMIMPIN BENDAHARATUN PERAK *Strategi berkesan menghalang Siam tahun 1445 dan 1456 SULTAN MANSOR SHAH *Menguasai Bernam, Perak dan siak *Menghalang Pahang, Inderagiri dan Kampar daripada membebaskan diri. SULTAN ALLAUDDIN RIAYAT SHAH *Menyamar menjadi rakyat biasa *Memilih hulubalang yang gagah dan berani. SULTAN MUZAFFAR SHAH *Menguasai Pahang, Inderagiri dan kampar *Menghantar Tun Perak menghadapi serangan Siam *Menyelesaikan perbalahan Melayu dengan India-Muslim 09.04.14 37 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 38. 38. 09.04.14 38 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 39. 39. ISI KANDUNGAN 6.1 Faktor Kemerosotan dan Kejatuhan Melaka 6.2 Masalah Perpaduan 6.3 Kelemahan Askar Melaka 6.4 Kedatangan Portugis 09.04.14 39 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 40. 40. FAKTOR KEMEROSOTAN DAN KEJATUHAN MELAKA Kelemahan Askar Melaka Kedatangan Portugis Masalah Perpaduan Kelemahan Kepimpinan Halaman 91 6.1 KEMEROSOTAN MELAKA 09.04.14 40 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 41. 41. PEMIMPIN MELAKA TUN PERPATIH PUTIH SULTAN AHMAD SULTAN MAHMUD TUN MUTAHIR KESAN KELEMAHAN PEMIMPIN MELAKA *Pentadbiran menjadi lemah *Amalan rasuah dan fitnah menfitnah *Sistem cukai tidak diamalkan 09.04.14 41 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 42. 42. 6.2 MASALAH PERPADUAN 09.04.14 42 NotaSejarahLengkapTingkatan1 Persaingan antara orang Melayu dengan orang India-Muslim untuk mendapat pengaruh Amalan fitnah-menfitnah: Raja Mendeliar menfitnah Tun Mutahir 6.3 KELEMAHAN ASKAR MELAKA Tentera Melaka *Menggunakan senjata tradisional *Angkatan perang tidak mempunyai struktur yang lengkap Tentera Portugis *Senjata digunakan lebih baik *Askar terlatih
 43. 43. FAKTOR KEDATANGAN PORTUGIS KE MELAKA AGAMA KEKAYAAN KEMEGAHAN 6.4 KEDATANGAN PORTUGIS 09.04.14 43 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 44. 44. TAHUN PERISTIWA 1509 * Lopez de Sequeira tiba di Melaka bersama tentera. * Disambut baik oleh sultan Mahmud Shah. * Mendapat maklumat –Tujuan kedatangan untuk menguasa perdagangan dan menentang agama Islam. * Menangkap beberapa tentera Portugis. 1510 * Alfonso de Albuquerque ke Melaka dengan angkatan tentera. * Menuntut pembebasan tawanan dan meminta ganti rugi. * Tuntutan ditolak oleh sultan 25 JULAI 1511 * Alfonso de Albuquerque menyerang dan berjaya menguasai jambatan sungai Melaka. * Serangan balas tentera Melaka. Tentera Portugis terpaksa berundur 10 OGOS 1511 * Serangan kedua Portugis dan berjaya mengalahkan tentera Melaka 24 OGOS 1511 * Alfonso de Albuquerque Berjaya menguasai Melaka. * Sultan melarikan diri. 09.04.14NotaSejarahLengkapTingkatan1 44 PORTUGIS MENGUASAI MELAKA
 45. 45. 09.04.14 45 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 46. 46. ISI KANDUNGAN 7.1 Pengasasan Kerajaan Johor 7.2 Kegemilangan Kerajaan Johor 7.3 Kemerosotan Kerajaan Johor 09.04.14 46 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 47. 47. Pengasas Sultan Alauddin Riayat Syah II Pembesar Bendahara, Seri Nara Di raja Asal –usul nama Johor Bahasa Arab Jim, Ha ,Ra, yang bermaksud permata Pusat Pentadbiran Pekan Tua Jun 1551 Angkatan perang Johor bergabung dengan Perak, Pahang dan Jawa untuk menyerang Melaka *Melaka terkepung selama 3 bulan *Serangan gagal 1564 Serangan berterusan 1608 Penggabungan antara angkatan perang Johor dengan Belanda 1641 Pertugis Berjaya dikalahkan dan Melaka dikuasai oleh Belanda 09.04.14NotaSejarahLengkapTingkatan1 47 USAHA JOHOR MENGUASAI MELAKA Halaman 101-118 7.1 PENGASASAN KERAJAAN JOHOR
 48. 48. Muncul sebagai sebuah kuasa politik dan ekonomi yang kuat *Peranan sultan Iskandar Muda Mahkota Alam *Berjaya menguasai Perdagangan Selat Melaka Dasar Portugis tidak disenangi oleh pedagang kerana mengenakan peraturan dan sekatan perdagangan yang ketat serta cukai yang tinggi *Menjadi tumpuan selepas kejatuhan Melaka *Pedagang dari Benggala, sri Lanka, Pegu dan Turki KEBANGKITAN ACHEH 09.04.14 48 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 49. 49. Acheh menyerang Portugis di Melaka kerana Portugis ingin menguasai perdagangan Acheh Johor menyerang Portugis di Melaka kerana hendak merampas semula Melaka daripada Portugis Acheh menyerang Johor perdagangan Acheh tergugat Portugis serang Johor Kerana menyangka Johor dan Acheh ada pakatan PERANG TIGA SEGI JOHOR ACHEHPORTUGIS Halaman 107 09.04.14 49 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 50. 50. Kecekapan Mentadbir pelabuhan Kedudukan geografi Johor Penggunaan Mata wang Wang emas, perak timah Damar , tikar , bijih timah Kepelbagaian Barang dagangan Gudang khidmat membaiki kapal Kemudahan di pelabuhan Terlindung daripada tiupan angin monsun Menjamin keselamatan pedagang asing FAKTOR KEMAJUAN PERDAGANGAN JOHOR 7.2 KEGEMILANGAN KERAJAAN JOHOR 09.04.14 50 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 51. 51. PERKEMBANGAN PERSURATAN MELAYU Karya Pusat Pengajian Agama Islam Pengarang Terkenal Sejarah melayu, tuhfat al Nafis, Hikayat Hang Tuah. Semasa Makam Tauhid menjadi Pusat pemerintahan Johor Raja Haji Ahmad Raja Ali Haji Halaman 112 09.04.14 51 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 52. 52. PEREBUTAN KUASA PEREBUTAN TAKHTA PENGARUH SHTB PERANG JOHOR – JAMBI PENGLIBATAN BUGIS DI JOHOR 7.3 KEMEROSOTAN KERAJAAN JOHOR FAKTOR KEMEROSOTAN 09.04.14 52 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 53. 53. 09.04.14 53 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 54. 54. ISI KANDUNGAN 8.1 Kerajaan-Kerajaan Melayu 8.2 Kerajaan-Kerajaan Melayu Tua 8.3 Kerajaan-Kerajaan Melayu Baru 09.04.14 54 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 55. 55. 8.1 KERAJAAN-KERAJAAN MELAYU Kelantan Terengganu Selangor Negeri Sembilan KERAJAAN MELAYU YANG BARU KERAJAAN MELAYU YANG TUA Halaman 122 Kedah Perak Pahang 09.04.14NotaSejarahLengkapTingkatan1 55
 56. 56. 8.2 KERAJAAN MELAYU YANG TUA Halaman 123 PEMBENTUKAN KERAJAAN SULTAN MUZAFFAR SHAH Bahagikan kedah kepada tiga pusat pentadbiran •Langkawi •Kota Ulu •Kota Palas Kota Setar menjadi pusat pentadbiran baru pada tahun 1735 ARAB Kalah, kalah bar INDIA Kataha, kalagam, kadaram ASAL USUL NAMA SIAM Sai CINA Cheh-cha KEDAH 09.04.14 56 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 57. 57. ANCAMAN DAN HUBUNGAN LUAR SIAM ACHEH BURMA ANCAMAN DAN HUBUNGAN LUAR KEDAH 09.04.14 57 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 58. 58. PERAK Dikaitkan dengan logam perak Bersempena nama sungai perak di chegar galah yang terdapat ikan berwarna putih seperti perak ASAL- USUL NAMA Pusat pemerintahan Terletak di tanah Abang Diasaskan tahun 1528 Sultan Mahmud Shah menghantar Sultan Muzaffar Shah untuk Dirajakan di Perak atas permintaan Tun Saban PENGASAS 09.04.14 58 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 59. 59. Halaman 125-126 Pemilihan dan pelantikan sultan berdasarkan sistem giliran Putera sultan tidak menjadi Pewaris secara langsung Kekayaan biji timahKEISTIMEWAAN ANCAMAN DAN HUBUNGAN LUARACHEH *Menawan Perak 1575 *Penguasaan Acheh menyukarkan Belanda berdagang di Perak SIAM *Penepatan sempadan *Memudahkan pungutan cukai *Perang dengan Kedah *Menghantar bunga emas ke Siam *Perjanjian Low dengan British BELANDA *Memaksa sutan menandatangani perjanjian. *Perjanjian 13 Mac 1753 membolehkan Belanda membeli biji timah 09.04.14 59 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 60. 60. Halaman 185 - 187 ASAL USUL NAMA Orang Arab Fahan Penulis Cina (1225) Chao Ju-Kua-pong Fong Pernah bernaung di bawah Kerajaan Palembang Sejarah Melayu Rekod China Phang atau Pahangh PAHANG Cerita Tradisi Melayu Sempena nama pokok Mahang yang tumbang di sungai Pahang di Kg. Kembahang 09.04.14NotaSejarahLengkapTingkatan1 60
 61. 61. Tahun Peristiwa Abad ke-19 atau ke-20 Wujud pada akhir abad ke-19 atau ke-20 1470 Keturunan Melaka menguasai Pahang apabila raja Muhammad ditabal menjadi sultan Pahang 1641 - 1673 *Diperintah oleh Yamtuan Muda Johor *Berada dibawah penguasaan bendahara Johor 1882 Bendahara Wan Ahmad Merampas kuasa dan menjadi sultan. 09.04.14NotaSejarahLengkapTingkatan1 61 PEMBENTUKAN KERAJAAN
 62. 62. Asal usul nama *Sejarawan Cina dari dinasti Tang (618-907) Shen-Yan-Ho-Lo-Tan atau Kao-Lo-Tan *Gerini, pengarang Researches on Ptolemy’s Geography of Eastern Asia – Kelantan adalah gabungan antara perkataan ‘kolam’ (tanah) dengan ‘autan’ (sempadan) menjadi ‘Kolantam’ dan akhirnya ‘Kelantan’ Pembentukan kerajaan *Diperintah oleh beberapa orang raja di daerah berasing. *Masyarakat bersatu apabila Long Yunus menjadi raja. *1777 ibu kotanya telah dipindahkan dari Kota Kubang Labu ke Kota Bharu. Ancaman dan Hubungan luar Terengganu *Menyerang 1794,1795 dan 1800 *Bantuan daripada Patani *Long Muhammad berjaya membebaskan Kelantan. Siam *Menghantar bunga emas setiap 3 tahun *Kelantan tidak lagi bermusuhan dengan Terengganu Keistimewaan *Terletak dilaluan perdagangan timur dan barat *Kuala sungai Kelantan menjadi tempat persinggahan peniaga *Mengeluarkan wang emas dinar dan wang pitis *Terkenal dengan gelaran “Negeri Cik Siti Wan Kembang” 09.04.14NotaSejarahLengkapTingkatan1 62 KELANTAN 8.3 KERAJAAN MELAYU BARU
 63. 63. Asal usul nama *Bermula dengan sebutan taring anu dan anu adalah sebutan bagi harimau *Catatan cina- Terengganu disebut Tong Ya Nong dan Teng Ya Nung dan telah wujud sebagai sebuah negeri sebelum 1386 Pembentukan kerajaan *Muncul sekitar 1700 –1703 *Tun Zainal Abidin Paduka Maharaja dilantik sebagai raja dengan gelaran Sultan Zainal Abidin I Hubungan luar *Persahabatan dengan siam *Menghantar bunga emas ke Siam dan disalah anggap oleh siam Zaman kegemilangan *Sebuah pelabuhan pendalaman terpenting. *Barang dagangan lada hitam, emas dan biji timah. *wakil-wakil sultan dilantik menjaga urusan perdagangan. *Hasil keluaran melebihi 30,000 dolar sepanyol. 09.04.14NotaSejarahLengkapTingkatan1 63 TERENGGANU
 64. 64. Asal usul nama *Dipercayai asal nama Selangor diperoleh sempena nama Sungai Selangor *Catatan cina- Terengganu disebut Tong Ya Nong dan Teng Ya Nung dan telah wujud sebagai sebuah negeri sebelum 1386 Pembentukan kerajaan *Muncul pada Kurun ke-18 *Sultan Selangor berasal daripada Orang Bugis yang telah mendirikan penempatan di Kuala selangor dan Kuala Linggi Hubungan luar *Menerima pertolongan dari Perak hasil dari Perjanjian Kerjasama sewaktu diserang oleh Belanda *Menghantar bunga emas ke Siam dan disalah anggap oleh siam Zaman kegemilangan *Pengeluar bijih timah hingga menyebabkan Belanda ingin menaklukinya 09.04.14NotaSejarahLengkapTingkatan1 64 SELANGOR
 65. 65. Asal usul nama  Gabungan daripada 9 daerah atau luak iaitu ;  Sungai Ujong, Rembau,Jelebu,Johol,Ulu Muar,Inas, Gunung Pasir, Terachi dan Jempol Pembentukan kerajaan  Penghulu-penghulu memohon anak raja dari Sultan Johor bagi mentadbir negeri mereka  Johor memberi kuasa pada penghulu untuk mendapatkan anak raja dari Pagar Ruyong iaitu Raja Melewar  Raja Melewar pergi ke Siak dan Johol untuk mendapatkan keizinan memerintah Negeri Sembilan  Raja Melewar ditabalkan sebagai Yamtuan pada tahun 1773  Selepas Raja Lenggang menjadi Yamtuan Besar, amalan melantik pembesar dari Pagar Ruyong berakhir Perdagangan • Mengeluarkan bijih timah , beras dan hasil hutan Asal usul penduduk  Orang Minangkabau dari Sumatera menetap di Naning, Sungai Ujong dan Rembau  Penduduk asli menetap di Sungai Ujong, Klang, Jelebu dan Johol Faktor tidak aman  Kejatuhan Melaka ditangan Portugis  Pengaruh Bugis di Johor  Kesultanan Bugis di Selangor bermula 09.04.14NotaSejarahLengkapTingkatan1 65 NEGERI SEMBILAN
 66. 66. 09.04.14 66 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 67. 67. ISI KANDUNGAN 9.1 Sistem pemerintahan dan pentadbiran 9.2 Sistem Perundangan Kerajaan Melayu 9.3 Kegiatan Ekonomi di Negeri-negeri Melayu 8.4 Sosiobudaya 09.04.14 67 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 68. 68. Halaman 140-143 9.1 SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN Penghulu Peringkat Kampung Pembesar Peringkat Daerah dan Jajahan Pembesar Peringkat Negeri Sultan 09.04.14 68 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 69. 69. SULTAN ATAU RAJA Kedaulatan Sultan *Menjamin Keamanan *Daulat dapat lihat melalui kemampuan sultan melaksanakan tugas *Rakyat yang tidak menurut perintah akan dikena tulah Pengukuhan Daulat Penggunaan alat kebesaran Penggunaan bahasa dalam Keunggulan peribadi dan keunggulan sultan 09.04.14 69 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 70. 70. Halaman 145 SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGERI SEMBILAN UNDANG *Ketua segala luak *Empat luak diperintah oleh undang iaitu Sg. Ujong,, Jelebu, Johol dan Rembau *daerah lain diperintah oleh penghulu LEMBAGA Ketua suku atau waris BUAPAK *Ketua Perut *Setiap anggota perut merupakan anak buat YAMTUAN BESAR 09.04.14 70 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 71. 71. PEMBESAR PERANAN Pembesar Peringkat Negeri a) Melaksanakan perintah sultan b) Mentadbir dan mengutip cukai di kawasan tertentu Pembesar Peringkat Jajahan atau Daerah a) Menjaga keamanan b) Mempertahan kedaulatan negeri c) Menyerah sebahagian hasil dan cukai kepada kerajaan d) Menyediakan tenaga kerja Pembesar Peringkat Kampung ( Dikenali sebagai penggawa atau penghulu ) a) Memungut cukai b) Membekalkan tenaga tentera c) Mengekalkan taat setia masyarakat d) Perantara antara pembesar dengan rakyat Golongan Agama a) Penasihat sultan , kadi, mufti atau pembesar negeri b) Berdakwah c) Mengendalikan pengajian agama d) Menghasilkan karya agama e) Menjadi imam, khatib, bilal dan juru nikah Ahli Magis ( Bomoh atau Pawang ) a) Mahir dalam bidang perubatan b) Berpengetahuan luas tentang khasiat akar kayu dan herba 09.04.14NotaSejarahLengkapTingkatan1 71 PERANAN PEMBESAR NEGERI-NEGERI MELAYU
 72. 72. Undang – Undang Adat Undang – Undang Bertulis  Adat Temenggung  Adat Perpatih  Hukum Kanun Melaka  Undang – undang Laut Melaka  Undang – undang Pahang  Undang – undang 99 Perak  Undang – undang Kedah • Undang – Undang Adat  Dihafal turun – temurun  Peraturan berdasarkan amalan kebiasaan masyararakat yang mesti dipatuhi  Ketua adapt mahir mentadbir dan melaksanakan hokum 09.04.14NotaSejarahLengkapTingkatan1 72 9.2 SISTEM PERUNDANGAN Undang-Undang Adat
 73. 73. Adat Temenggung  Bercorak autokratik  Kuasa tertinggi ditangan Raja atau Sultan Sistem Pemerintahan Adat Perpatih  Menekankan unsure demokrasi dan permuafakatan  Sesuatu keputusan dibuat bersama  Mengikut sebelah ibu dan ayah  Selari dengan hokum syarak, lelaki diberi keutamaan dan nasab keturunan dikira daripada sebelah bapa Sistem kekeluargaan  Setiap ahli suku adalah bersaudara  Keluarga sebelah ibu diutamakan kerana jurai ini melahirkan suku  Dilakukan mengikut hukum syarak Perkahwinan  Perkahwinan sesama suku adalah dilarang kerana suku yang sama dianggap bersaudara  Anak lelaki diutamakan Pembahagian harta pusaka  Diberatkan di sebelah ibu  Bertujuan memberi pengajaran kepada orang lain  Sultan melaksanakan hukuman tetapi pembesar atau penghulu boleh melakukan sekiranya mendapat mandat Hukuman  Bertujuan untuk pemulihan  Undang- undang dapat menyedarkan pesalah supaya tidak mengulangi kesalahan 09.04.14NotaSejarahLengkapTingkatan1 73 Ciri- Ciri Serta Keistimewaan Adat Temenggung dan Adat Perpatih Halaman 147-148
 74. 74. UNDANG – UNDANG BERTULIS Undang – Undang 99 Perak Undang – Undang Kedah Undang – Undang Pahang Hukum Kanun Melaka Undang – Undang Laut Melaka UNDANG – UNDANG BERTULIS 09.04.14NotaSejarahLengkapTingkatan1 74
 75. 75. Pertanian • Menanam pelbagai jenis tanaman seperti padi sawah , padi huma, sayur- sayuran, buah- buahan dan ubi  Kawasan utama berhampiran sungai  Peralatan yang digunakan seperti tajak , cangkul. Bajak , tenggala, penyisir dan kuku kambing  Membina empangan untuk menakung air bagi menambah hasil pengeluaran padi Perikanan • Menggunakan peralatan tradisional  Hasil diperdagangkan Kraftangan  Kreatif dan berkemahiran dalam menghasilkan barangan kraftangan Perlombongan • Negeri- negeri Melayu kaya dengan hasil logam seperti bijih timah  Menggunakan kaedah mendulang atau melampan dan lombong Siam Perdagangan • Dilakukan secara berjual beli atau tukar barang  Sultan dan pembesar menjadi pemodal  Pusat perdagangan terletak dipelabuhan yang berhampiran kawasan muara sungai Sistem Percukaian • Bayaran yang dikenakan ke atas hasil pertanian, perlombongan , perdagangan dan hasil hutan  Sumber pendapatan pemerintah  Jenis – jenis cukai( cukai bebas kuala, cukai kepala dan cukai tanaman) Sistem Serah • Pemberian sebahagian daripada hasil tanaman yang diusahakan oleh rakyat kepada pemerintah Sistem Kerah • Sesuatu pekerjaan yang dibuat tanpa diberi upah  Menunjukkan sikap taat setia , sedia berkorban dan berganding bahu rakyat untuk membantu pemerintah 09.04.14NotaSejarahLengkapTingkatan1 75 9.3 KEGIATAN EKONOMI DI NEGERI – NEGERI MELAYU
 76. 76. Sistem Sukatan Timbangan Ukuran Tujuan Mengukur isipadu sesuatu benda Mengukur berat barangan mengukur keluasan dan jarak Bahan yang disukat Beras, bijih timah, rempah , garam dan kacang Emas, perak,bijih timah dan rempah Keluasan tanah dan jarak antara kampong Alatan  Kaul  Cupak  Gantang  Pikul  Dacing  Berdasarkan tempoh masa berjalan atau berdayung sampan seperti sepelaung, setanak nasi, sehari, sepekan dan sepurnama  Sehasta dan sejengkal 09.04.14NotaSejarahLengkapTingkatan1 76 TIMBANGAN, SUKATAN DAN UKURAN
 77. 77. Pengangkutan Darat Pengangkutan Air Denai penarikan menghubungkan Pahang dengan Melaka Dinamakan Denai Penarikan kerana perahu terpaksa ditarik untuk sampai ke Sungai kesan Masa perjalanan dapat disingkatkan Alat pengangkutan • Gajah, kerbau atau lembu untuk mengangkut barang Perhubungan dan barangan dapat diangkut dengan mudah dan cepat Kesan Banyak petempatan didirikan di kawasan berhampiran sungai Alat Pengangkutan  Jalur, kolek, perahu dan sampan 09.04.14NotaSejarahLengkapTingkatan1 77 PENGANGKUTAN
 78. 78. Golongan Pemerintah Golongan Diperintah  Sultan  Kerabat diraja  Pembesar  Ulama  Pendeta  Golongan Merdeheka  Rakyat Biasa  Rakyat asing  Hamba STRUKTUR MASYARAKAT MELAYU TRADISIONAL 9.4 SOSIOBUDAYA 09.04.14 78 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 79. 79. Gaya Hidup Golongan Bangsawan Upacara pertabalan sultan  Bendahara duduk berhampiran dengan singgahsana  Laksamana dan Seri Bija Diraja membawa pedang kerajaan  Turut membawa keris panjang, cogan,tepak dan ketur Upacara kemangkatan raja  Jenazah disempurnakan mengikut hukum Islam  Bendera kuning diturunkan dan bendera putih dinaikkan  Melepaskan tembakan meriam Menjunjung Duli • Sebagai tanda hormat dan taat setia • Dilakukan dibalairung seri ketika menghadap sultan Menyambut Tetamu atau utusan  Upacara dibuat berdasarkan kedudukan Negara Pakaian Diraja  Dibuat menggunakan benang emas dan dihiasi dengan permata 09.04.14NotaSejarahLengkapTingkatan1 79 GAYA HIDUP GOLONGAN BANGSAWAN
 80. 80. GAYA HIDUP GOLONGAN RAKYAT Hormat-menghormati Ziarah-menziarahi Tolong-menolong Gotong-royong 09.04.14 80 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 81. 81. Karya persuratan Adat resam Pendidikan Kesenian rakyat Kegiatan masa lapang KEGIATAN SOSIOBUDAYA 09.04.14NotaSejarahLengkapTingkatan1 81 Halaman 164-175
 82. 82. KEGIATAN MASA LAPANG Pemerintah Aktiviti/Waktu Bangsawan dan rakyat Ketika tidak menjalankan urusan pentadbiran negara WAKTU Semasa menunggu hasil atau selepas menuai hasil serta waktu petang dan malam Dihiburkan oleh golongan penghibur seperti tukang cerita, penyair, penyanyi dan ahli muzik. Tarian Asyik dan Tarian Mak Yong dipersembahkan AKTIVITI Bermain sepak raga, catur,senjata, bersilat dan menunggang kuda. Bagi rakyat biasa mereka bermain gasing, layang-layang,bersilat, congkak dan bercerita. 09.04.14NotaSejarahLengkapTingkatan1 82 Halaman 165
 83. 83. KESENIAN RAKYAT Seni muzik Seni tari Seni ukir Seni mempertahankan diri dan bermain senjata Seni bina Seni suara Seni tenun Seni tekat Halaman 167 09.04.14NotaSejarahLengkapTingkatan1 83
 84. 84. KARYA PERSURATAN Karya Persuratan Merupakan satu cara untuk menyampaikan buah fikiran Tulisan yang dihasilkan Tulisan jawi Bidang yang dihasilkan Bidang agama, kesusasteraan, ketatanegaraan,sejarah, bahasa, perubatan Karya yang dihasilkan Misa Melayu, Sejarah Melayu, Syair Sultan Ahmad Tajiddin, Nazam Kamzul Ula 09.04.14NotaSejarahLengkapTingkatan1 84 Halaman 166
 85. 85. ADAT RESAM 09.04.14NotaSejarahLengkapTingkatan1 85 Halaman 171-172 ADAT MENYAMBUT BAYI Diadakan selepas seminggu bayi dilahirkan sebagai tanda kesyukuran Diadakan juga bacaan berzanji dan marhaban Diakhiri dengan bacaan tahlil dan doa selamat
 86. 86. MAJLIS BERKHATAN Kanak-kanak lelaki yang sudah baligh atau cukup matang akan dikhatankan secara beramai-ramai Sebelum dikhatankan kanak-kanak ini akan dimandikan dan diarak mengelilingi kampung Upacara ini dilaksanakan oleh Tuk Mudin Halaman 175 ADAT RESAM 09.04.14NotaSejarahLengkapTingkatan1 86
 87. 87. PENDIDIKAN Pendidikan tidak formal JENIS Pendidikan formal Cerita lisan, peribahasa, pantun dan teka-teki HURAIAN Berkembang selepas kedatangan Islam Pantang larang,adat istiadat, adat sopan, kemahiran pertukangan,ilmu perubatan tradisional, seni mempertahankan diri PERKARA YANG DIPELAJARI Mempelajari kitab muqaddam dan al-Quran,fardu ain,mengira dan menulis,jawi, tajwid,rukun Islam dan rukun iman Secara tidak langsung dan melalui pemerhatian CARA BELAJAR Diajar di istana, masjid, pondok, madrasah,surau atau di rumah guru agama. Membolehkan individu berdikari TUJUAN Melahirkan individu yang berakhlak mulia,bersopan dan berhemah tinggi 09.04.14NotaSejarahLengkapTingkatan1 87
 88. 88. 09.04.14 88 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 89. 89. ISI KANDUNGAN 10.1 Sejarah Sarawak 10.2 Masyarakat Sarawak 10.3 Kegiatan Ekonomi 10.4 Kegiatan sosiobudaya 09.04.14 89 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 90. 90. Halaman 180-181 Asal usul Berasal daripada nama batang Sarawak @ sungai Sarawak Penemuan sejarah Negeri pertama di Asia Tenggara yang diduduki manusia iaitu 40,000 tahun dahulu. Pertalian dengan Kesultanan Brunai dan sulu Ditadbir oleh kerajaan Brunai sejak abad ke-15 Dibahagi beberapa jajahan yang ditadbir oleh pembesar • Sg Skrang – Syarif sahap • Sg Sarawak – Pageran Mahkota Artifak yang ditemui Tembikar, kapak, pisau dari batu, lukisan pada dinding. 09.04.14NotaSejarahLengkapTingkatan1 90 10.1 SEJARAH SARAWAK
 91. 91. PENEMPATAN PENDUDUK SARAWAK Terdapat 27 kumpulan etnik Kawasan padat penduduk Bahasa, budaya dan cara hidup berbeza Mengikut kawasan penempatan Dataran pantai Lembah Sungai bahagian barat Kuching Kawasan antara sg Kayan dengan Sg. Mukah 10.2 MASYARAKAT SARAWAK 09.04.14 91 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 92. 92. TABURAN PENEMPATAN KUMPULAN ETNIK MENGIKUT KAWASAN PENEMPATAN KUMPULAN ETNIK KUMPULAN KAWASAN PERSISIRAN PANTAI LEMBANGAN SUNGAI PEDALAMAN ORANG MELAYU ORANG MELANAU KELABIT PENAN MURUT IBAN BIDAYUH KENYAH Kuching,simanggang, Sibu, Mukah, Oya dan Tanjung Datu Lembah Utara Rajang, Mukah Dan Bintulu Sg. Saribas, Sg. Skrang, Sgbatang Lupar dan Sg. Rajang Singgai, sodong dan Sg Kayan Batam Baram, Ulu Batang, Rajan dan Balai Lembah terusan dan Sg. Baram Kawasan hutan Baram dan Sg. Rajang Kawasan kaki bukit dan gunung di utara Sarawak dan kawasan Sg. Trusan dan Limbang 09.04.14 92 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 93. 93. 10.3 KEGIATAN EKONOMI Perdagangan Perlombongan Pertanian Sara Diri KEGIATAN EKONOMI 09.04.14 93 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 94. 94. Kegiatan Sosial Budaya Agama Dan Kepercayaan Kebudayaan Pendidikan Peraturan Dan Adat Resam 10.4 KEGIATAN SOSIAL BUDAYA 09.04.14NotaSejarahLengkapTingkatan1 94
 95. 95. 09.04.14 95 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 96. 96. ISI KANDUNGAN 11.1 Sejarah sabah 11.2 Masyarakat Sabah 11.3 Kegiatan Sosiobudaya 11.4 Kegiatan Ekonomi 09.04.14 96 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 97. 97. ASAL USUL NAMA SABAH •Barasal dari perkataan “Sabau” •Nama sejenis pisang •Masyarakat Bajau memanggilnya pisang Jaba •Dipanggil Sabah kerana masyarakat disekitar pantai Sabah kebanyakkanya menanam pisang ini sebagai bahan makanan SISTEM PEMERINTAHAN SABAH •Sistem politik kesukuan •Sistem politik kesultanan •Sistem politik ketua bebas SISTEM POLITIK KESULTANAN BRUNEI •Masalah perebutan kuasa (tahun 1662-1674) •Sultan Muhyiddin menyerahkan kuasa timur laut pada Sultan Sulu •Jajahan utara Sabah dikurniakan Sultan Brunei kepada Sultan Sulu akhir abad ke- 17 09.04.14NotaSejarahLengkapTingkatan1 97 SABAH 11.1 SEJARAH SABAH
 98. 98. PENEMPATAN KUMPULAN ETNIK KAWASAN PENEMPATAN PENDUDUK PERSISIR PANTAI PENDUDUK LEMBAH PANTAI PENDUDUK PEDALAMAN MELAYU-BRUNEI BAJAU SULUK KADAZANDUSUN MURUT Pantai Barat Papar, Kimanis Dan Sipitang Pantai Barat dan Timur spt Kota Belud, Papar, Semporna dan Tuaran Pantai Timur spt Semporna, Lahad Datu, Tawau Dan Kudat Pantai Barat dan Pedalaman di Penampang, Tambunan, Ranau, Papar dan Kudat Tenom, Persiangan, Keningau dan Rundum 11.2 MASYARAKAT SABAH 09.04.14NotaSejarahLengkapTingkatan1 98
 99. 99. Jenis Pendidikan Huraian Perkara yang Diajar Formal Terhad dan hanya tertumpu pada pendidikan Agama Islam Membaca Al-Quran dan menulis jawi Tidak Formal Dipelajari oleh kanak- kanak melalui keluarga atau masyarakat Kemahiran seperti memancing, berguru, menyumpit dan menternak JENIS-JENIS PENDIDIKAN 11.3 KEGIATAN SOSIOBUDAYA 09.04.14NotaSejarahLengkapTingkatan1 99
 100. 100. ETNIK ADAT HURAIAN Kadazan dusun Adat pertanian Monoginit upacara memuja semangat padi semasa menanam dan menuai padi Selepas menuai, salah satu perayaan penting ialah Pesta Menuai Tarian Sumazau dipersembahkan Bajau Adat Perkahwinan  Diadakan pd 14 dan 15 haribulan Hijrah kerana cahaya bulan terang menandakan pengantin murah rezeki Acara Maglamilami iaitu menjamu selera dan menyaksikan hiburan Murut Adat Kematian  Bila berlaku kematian saudara-mara memukul tiang rumah Mayat dibersihkan dan pakai pakaian sebelum dikebumikan dalam posisi duduk Mayat dibakar dalam tembikar dan disimpan dalam rumah selama 7 hari. ADAT 09.04.14NotaSejarahLengkapTingkatan1 100
 101. 101. AGAMA DAN KEPERCAYAAN ETNIK KEPERCAYAAN TUHAN GUNUNG BOMOH KADAZAN DUSUN MURUT Animisme Animisme Kinorohingan Aki Kopuno Percaya roh mati akan pergi ke Gunung Kinabalu Gunung Antulai / Ann / Hantu – sebagai tempat suci Bobohizan Babalian 09.04.14NotaSejarahLengkapTingkatan1 101
 102. 102. 09.04.14NotaSejarahLengkapTingkatan1 102 ETNIK TARIAN UPACARA Murut Magunatip Ditarikan dalam majlis menyambut perayaan Hari Magavau iaitu memuja semangat padi Kadazan Dusun Sumazau Ditarikan semasa sambutan: Pesta Menuai Majlis Perayaan Majlis tertentu Murut Mangalang Ditarikan dalam upacara : Menyambut tetamu jauh Berpindah rumah Hari Monggotom TARIAN
 103. 103. SARA DIRI PERIKANAN PERDAGANGAN Memungut Hasil Laut Memungut Sarang Burung Memungut Hasil Hutan Barang dagangan Pertanian kekal (Padi Sawah) Pertanian Pindah (Padi Huma) 11.4 KEGIATAN EKONOMI Pertanian Pendapat utama etnik Melayu-Brunei, Suluk dan Bajau Orang Bajau penyelam & pengutip hasil laut yang mahir Pengeluar utama di Gua Gomantong, Sandakan Hasil laut dan beras Perdagangan antara etnik secara tukar barang Perdagangan dengan China menggunakan wang Melibatkan penduduk persisiran pantai :- Teluk Kimanis, Teluk Brunei Pantai Sandakan Pantai Semporna Hasil hutan Dijalankan oleh orang Murut 09.04.14NotaSejarahLengkapTingkatan1 103
 104. 104. 09.04.14 104 NotaSejarahLengkapTingkatan1
 • SIVALATCHUMYMUTHU

  Sep. 20, 2021
 • SHIFAZAMARI

  Aug. 30, 2021
 • LanIsmail2

  Aug. 28, 2021
 • NurdianaJenny

  May. 23, 2021
 • ZulkifliYasok

  Jan. 23, 2021
 • norsalawatimohamad1

  Nov. 12, 2020
 • AgnesLim45

  Oct. 12, 2020
 • AisyahRahaman1

  Aug. 12, 2020
 • ctzubaidah19

  Apr. 17, 2020
 • ginelletee

  Feb. 9, 2020
 • BibianaSedin

  Feb. 5, 2020
 • NORHASANAH14

  Feb. 4, 2020
 • nerokyrie

  Jan. 6, 2020
 • JeevithaRerddySubram

  Dec. 17, 2019
 • AcevnssEM

  Dec. 16, 2019
 • SabrinaSyafiqah1

  Oct. 29, 2019
 • VekneshSasedaran1

  Sep. 21, 2019
 • AuliaAfina

  Sep. 17, 2019
 • NicoleTye

  Jul. 30, 2019
 • YasminYasin1

  Jul. 23, 2019

Nota Lengkap Sejarah Tingkatan 1

Views

Total views

202,513

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1,869

Actions

Downloads

2,128

Shares

0

Comments

0

Likes

121

×