Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

New trends in scholarly publishing: What kind of journals do we need? (in Croatian)

425 views

Published on

Lecture given at the conference Two days for heritage at the Faculty for Social Sciences and Humanities, University of Zagreb, Croatia, 26 April 2014

Published in: Science
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

New trends in scholarly publishing: What kind of journals do we need? (in Croatian)

 1. 1. NOVI TRENDOVI U ZNANSTVENOJ PUBLICISTICI – KAKVE ČASOPISE TREBAMO? Jadranka Stojanovski Sveučilište u Zadru / Institut Ruđer Bošković Dva dana za baštinu: Digitalizacija kao stara/nova strategija upravljanja baštinom Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 28.-29.04.2014.
 2. 2. ZNANSTVENA KOMUNIKACIJA •...proces koji koriste [...]istraživači kako bi dijelilii objavljivali rezultate svojih istraživanja omogućavajući pristup široj akademskoj i istraživačkoj zajednici - Wikipedia •sustavznanstvenekomunikacijeuključujekonceptznanstvenogizdavaštvakao i neformalneiformalnemrežekojeznanstvenicikoristeda bi razvilisvojeideje, razmijeniliinformacije, izgradiliirudarilipodatke, ovjeravaliistraživanja, objavljivalipronalaske, diseminiralirezultatetepohraniliičuvalipodatke–Lee Van Orsdel Dva dana za baštinu: Digitalizacija kao stara/nova strategija upravljanja baštinom, Filozofski fakultet, Zagreb, 25.-26.04.2014. 2
 3. 3. O ČEMU ĆE BITI RIJEČI •Struktura •Format, nosač, medij •Pristup •Copyright •Recenzija •Prosudba Dva dana za baštinu: Digitalizacija kao stara/nova strategija upravljanja baštinom, Filozofski fakultet, Zagreb, 25.-26.04.2014. 4
 4. 4. STRUKTURA DANAS –važna forma •Naslov •Autori, afilijacija (eksponent, zvjezdica) •Ključne riječi •Sažetak •Uvod •Pregled dosadašnjih istraživanja •Metodologija •Rezultati •Diskusija •Zaključci •Popis literature SUTRA –važna upotrebljivost •Autori –jedinstveni, doprinos autora •Afilijacija –jedinstvena, pridružena jednoznačno •Ključne riječi –isključivo iz kontroliranih riječnika •Kodiranje i označivanje sadržaja (TEI, XML, RDF...) •Nanopublikacije –tripleti (subjekt, predikat, objekt) koji čine tvrdnju i porijeklo •Informacija je sve više i moramo ih moći lakše dohvatiti •Prateći istraživački podaci Dva dana za baštinu: Digitalizacija kao stara/nova strategija upravljanja baštinom, Filozofski fakultet, Zagreb, 25.-26.04.2014. 5
 5. 5. FORMAT DANAS –REPLIKA TISKANOG IZGLEDA •Zamrznut –nema ničeg dinamičnog •Nerijetko bez poveznica •Nema pristupa slikama u boljoj rezoluciji •Nema pristupa istraživačkim podacima(nemoguća provjera!) •Nema pristupa radovima koji su u popisu literature •Nerijetko nepretraživ! •Nerijetko bez odgovarajućih metapodataka •Vlasnički format SUTRA -UČINKOVIT •od linearnih„tiskanih”publikacijapremaprotokuznanstvenihinformacija •više različitih formata •više verzija (kraća, duža, popularna, znanstvena, verzije iste publikacije...) •reusable, repurposable, repeatable, reproducible, retrievable... •omogućiti neometan protok znanstvenih informacija Dva dana za baštinu: Digitalizacija kao stara/nova strategija upravljanja baštinom, Filozofski fakultet, Zagreb, 25.-26.04.2014. 6
 6. 6. NOSAČ DANAS •papir (tisak), čvrsti disk (digitalna inačica) SUTRA •čvrsti disk (digitalna inačica) -online Dva dana za baštinu: Digitalizacija kao stara/nova strategija upravljanja baštinom, Filozofski fakultet, Zagreb, 25.-26.04.2014. 7
 7. 7. MEDIJ DANAS •Tekst (s pokojim grafičkim prikazom) SUTRA •Animacija i virtualna stvarnost •Audio i video zapisi (autorova promišljanja) •Istraživački podaci (datasets) •Živa matematika •2D i3D grafička reprezentacija •Moguća aktivacija programa na udaljenom računalu •Interaktivnost •Povezani radovi, budući citati •Društvene mreže autora •Ranije verzije rada s komentarima Dva dana za baštinu: Digitalizacija kao stara/nova strategija upravljanja baštinom, Filozofski fakultet, Zagreb, 25.-26.04.2014. 8
 8. 8. PRISTUP DANAS •OA časopisi •„OA” časopisi (APC) •hibridni časopisi •komercijalni časopisi •časopisi predatori („OA”) •ove se kategorije preklapaju SUTRA Dva dana za baštinu: Digitalizacija kao stara/nova strategija upravljanja baštinom, Filozofski fakultet, Zagreb, 25.-26.04.2014. 9
 9. 9. OTVORENIPRISTUP •logičan •prirodan •obećavajući •komercijalniizdavačisuuznemireni •komercijalniizdavačipostaju„open access”izdavači Dva dana za baštinu: Digitalizacija kao stara/nova strategija upravljanja baštinom, Filozofski fakultet, Zagreb, 25.-26.04.2014. 10 znanjezasve–višeistraživačamožegraditisvojespoznajenaonimavećstečenima, manjedupliciranjanapora istraživačimogudoćido širepublikeiustanovitida je njihovrad čitanijiicitiraniji ustanovemogupoboljšatisvojureputacijujernjihovaistraživanjapostajuvidljivija financijerimoguustanovitivećipovratsvojihulaganja, a izdavačimoguvidjetipovećaniutjecajčasopisakojeizdaju
 10. 10. COPYRIGHT DANAS •Autor •Dijele autor i izdavač •Izdavač SUTRA •neograničeno dijeljenje sa svima uz atribuciju autora Dva dana za baštinu: Digitalizacija kao stara/nova strategija upravljanja baštinom, Filozofski fakultet, Zagreb, 25.-26.04.2014. 11
 11. 11. RECENZIJA DANAS -SLIJEPA •Formalna •Netransparentna •Binarna •Skupa •Favorizirajuća •BMJ •SciGen SUTRA -OTVORENA •autor –aktivno sudjeluje •recenzent –javno objavljuje svoju recenziju •javnost –javno komentira •urednik odlučuje •recenzija u sustavu vrednovanja •recenzija nakon objave Dva dana za baštinu: Digitalizacija kao stara/nova strategija upravljanja baštinom, Filozofski fakultet, Zagreb, 25.-26.04.2014. 12
 12. 12. Dva dana za baštinu: Digitalizacija kao stara/nova strategija upravljanja baštinom, Filozofski fakultet, Zagreb, 25.-26.04.2014. Scrutinizingscience: Peerreview. Understanding Science. 2014. University of California Museum of Paleontology. 3 January 2014 <http://www.understandingscience.org>
 13. 13. Dva dana za baštinu: Digitalizacija kao stara/nova strategija upravljanja baštinom, Filozofski fakultet, Zagreb, 25.-26.04.2014. JIME: An Interactive Journal for Interactive Media, by Simon Buckingham Shum and Tamara SumnerFirst Monday, volume 6, number 2 (February 2001), URL: http://firstmonday.org/issues/issue6_2/buckingham_shum/index.html
 14. 14. PROSUDBA DANAS –prema „omotu” •broj radova •IF •broj citata •SJR •SNIP •eigenfactor •h-index •article influence SUTRA –široka paleta relevantnih pokazatelja •ukupan # citata (GS, Scopus, WoS...) •# posjeta •# učitavanja (download) •# komentara •# bookmark-a na društvenim mrežama •eksperti u znanstvenoj zajednici ocijenili su ga... •o njemu se diskutiralo na x cijenjenijih blogova •pojavio se y puta u novostima i na drugim mjestima •našao je svoju primjenu u .... Dva dana za baštinu: Digitalizacija kao stara/nova strategija upravljanja baštinom, Filozofski fakultet, Zagreb, 25.-26.04.2014. 15 •negativni citati, samocitati, citati izvan konteksta, značajni citati, beznačajni citati –jednaki! •samocitiranost •nekompletni, pogrešni citati •nije uključena citiranost knjiga, slabo uključena citiranost zbornika •zatvoreni citatni svjetovi koje definira opseg baza podataka (jedan??) •interdisciplinarna područja u lošijoj poziciji... •časopisi koji ne objavljuju na engleskom diskriminirani Peter Binfield
 15. 15. Hvala na pozornosti!  jstojanovski@unizd.hr jadranka.stojanovski@irb.hr Dva dana za baštinu: Digitalizacija kao stara/nova strategija upravljanja baštinom, Filozofski fakultet, Zagreb, 25.-26.04.2014.

×